Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:37

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tuần: Tiết: 44 Ngày soạn: / / 2013 §5 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM - Kiến thức Hs nắm định lý trường hợp thứ để hai tam giác đồng dạng : ( c-c-c) Đồng thời nắm hai bước thường dùng lý thuyết để chứng minh hai tam giác đồng dạng : dựng ∆AMN đồng dạng với ∆ABC Chứng minh ∆ABC = ∆A’B’C’ suy ∆ABC đồng dạng với ∆A’B’C’ - Kỹ : Vận dụng định lý hai tam giác đồng dạng để nhận biết hai tam gioác đồng dạng - Rèn luyện kỹ vận dụng định lý học chứng minh hình học , kỹ viết đỉnh tương ứng hai tam giác đồng dạng - Thái độ : Liên hệ đến trường hợp tam giác B DUNG CỤ DẠY HOC : GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke HS : SGK , thước thẳng , eke , làm theo hướng dẫn GV C CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) Điểm danh Lớp Ngày dạy Tiết HS vắng mặt Ghi 8A1 / / 2013 8A2 / / 2013 8A3 / / 2013 II KIỂM TRA III DẠY BÀI MỚI : Gv : em biết hai tam giác đồng dạng khơng cần đo góc , cạnh mà vẩn biết hai tam giác đồng dạng với không ? hôm ta xét “trường hợp thứ hai tam giác ”(1ph) TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 1/ Định lí : 12 ph Các em biết qua trường hợp tam giác Hôm em tìm hiểu trường hợp đồng dạng Vì AM AN = = nênMN//B AB AC Nếu cạnh tam giác Hãy làm tập ?1 C.Khi : AM AN MN = = AB AC BC MN = ⇒ MN = ⇒ ∆ AMN= ∆ A’B’C’ ⇒ Qua em rút nhận xét ? 12 ph tỉ lệ với cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với GT : ∆ABC ∆A’B’C’ A’B’ = A’C’ = B’C’ AB AC BC KL : ∆ ABC ∆A’B’C’ VìMN//BC nên ∆ AMN ∆ ABC mà ∆ AMN = ∆ A’B’C’ nên ∆ A’B’C’ ∆ ABC Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác Hãy nêu giả thuyết, kết đồng dạng luận ? Áp dụng : GT ∆ ABC, ∆ A’B’C’ ph MN//BC ta suy điều ? A 'B' B'C' C'A ' = = AB BC CA KL ∆ A’B’C’ ∆ ABC Cm : Đặt tia AB đoạn thẳng A 'B' B'C' C'A ' = = Mà AM=A’B’ Vẽ đường thẳng AB BC CA AM=A’B’nên suy điều MN//BC, N ∈ AC Vì MN//BC ∆ ABC nên ∆ AMN ? Có nhận xét mối quan hệ tam giác ? Hãy làm tập ?2 AM AN MN = = AB AC BC A 'B' B'C' C'A ' = = Mà AM AB BC CA nên =A’B’nên MN=B’C’, AN=A’C’ GV lưu ý HS lập tỉ số nên ∆ AMN= ∆ A’B’C’ cạnh hai tam Mà ∆ AMN ∆ ABC giác ta phải lập tỉ số hai nên ∆ A’B’C’ ∆ ABC cạnh có độ di lớn AB BC AC hai tam gic, tỉ số hai = = = nên Vì cạnh b hai tam gic, DF FE DE tỉ số hai cạnh cịn lại ∆ ABC ∆ DFE so snh ba tỉ số Áp dụng: Xét xem ABC có đồng dạng với IKH khơng ? AB BC AC = = = nên DF FE DE ∆ ABC ∆ DFE Vì IV VẬN DỤNG – CỦNG CỐ (10PH) TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 10 Nhắc lại trường hợp đồng PH dạng thứ ? hs hoạt độngnhóm làm Hãy làm 29 trang 74 Đại diện nhóm lên bảng trình bày NỘI DUNG Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng A 'B' B'C' A 'C' = = = AB BC AC ∆ ABC nên ∆ A’B’C’ a)Vì b) Hãy làm 30 trang 75 Ta có : A 'B' B'C' A 'C' = = = AB BC AC A 'B'+ B'C'+ A 'C' P' = = AB + BC + AC P ∆ ABC Vì ∆ A’B’C’ nên : A 'B' B'C' A 'C' P' 55 = = = = AB BC AC P 15 A 'B' B'C' A 'C' 55 ⇒ = = = 15 ⇒ A’B’=11 B’C’ ≈ 25,67 A’C’ ≈ 18,33 V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( ph) Nắm vững định lý trường hợp đồng dạng thứ hai tam giác, hiểu hai bước chứng minh định lý l: - Dựng ∆ AMN ∼ ∆ ABC - Chứng minh ∆ AMN = ∆ A’B’C’ + Bi tập nh số 31 tr 75 SGK Bi tập số 29, 30, 31, 33 tr 71, 72 SBT + Đọc trước trường hợp đồng dạng thứ hai VI RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ, Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay