Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt)

27 59 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:21

... lý kiến trúc cảnh quan nước………… 50 2.4.2 Kinh nghiệm quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến phố giới…55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG,... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN DUY TÙNG KHÓA 2015 - 2017 QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị cơng... pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố địa bàn thành phố Hà Nội nói chung tuyến đường Thanh Nhàn nói riêng 4 - Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt) , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay