Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt)

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN DUY TÙNG QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI TRƯNG, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN DUY TÙNG KHĨA 2015 - 2017 QUẢN KHƠNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI TRƯNG, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRỊNH HỒNG ĐOÀN Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt gần hai năm học tập, Học viên thầy cô giáo truyền đạt cho kiến thức không chun mơn mà kiến thức phương pháp luận nghiên cứu khoa học vô quý báu Học viên xin bày tỏ lòng tri ân tới tồn thể quý thầy cô nhà trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn tới PGS.TS TRỊNH HỒNG ĐOÀN người trực tiếp hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Phòng, Khoa nhà trường, cảm ơn Ban Quản dự án đầu tư xây dựng Phòng Quản thị quận Hai Trưng giúp đỡ học viên hoàn thành Luận văn này./ Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Duy Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Duy Tùng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ Danh mục hình ảnh minh họa A PHẦN MỞ ĐẦU Trang *Tính cấp thiết đề tài………………………………………………… *Mục đích nghiên cứu……………………………………………… …… *Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… *Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………… *Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài…………………………………3 *Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng luận văn……………………4 B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I THỰC TRẠNG QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI TRƯNG, TP NỘI………………………………………………………………….7 1.1 Giới thiệu chung tuyến đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, TP Nội………………………………………………………….……… 1.1.1 Giới thiệu chung TP Nội………………………………… 1.1.2 Giới thiệu chung quận Hai Trưng, TP Nội…………….9 1.1.3 Giới thiệu chung tuyến đường Thanh Nhàn………………….11 1.2 Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, TP Nội………………………….12 1.2.1 Hiện trạng sử dụng đất tuyến đường Thanh Nhàn.…………… 12 1.2.2 Hiện trạng không gian, kiến trúc cảnh quan, cơng trình kiến trúc, hạ tầng tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………… 15 1.3 Thực trạng công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, TP Nội……………30 1.3.1 Thực trạng công tác quản quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị tuyến đường Thanh Nhàn……………………………………………………30 1.3.2 Bộ máy quản quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị UBND quận Hai Trưng…………………………………………… 35 1.4 Một số vấn đề cần giải quyết…………………………………….38 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI TRƯNG, TP NỘI……………………………………………………………… 40 2.1 Cơ sở pháp lý…………………………………………………… 40 2.1.1 Hệ thống luật…………………………………………………….40 2.1.2 Các văn luật……………………………………………40 2.1.3 Các tiêu chuẩn, quy phạm……………………………………….43 2.2 Cơ sở thuyết……………………………………………………43 2.2.1 Các thuyết kiến trúc cảnh quan……………………………43 2.2.2 Quản quy hoạch thị có tham gia cộng đồng ……….46 2.3 Yếu tố tác động đến công tác quản kiến trúc cảnh quan……47 2.3.1 Yếu tố tự nhiên………………………………………………… 47 2.3.2 Yếu tố kinh tế - xã hội………………………………………… 47 2.3.3 Yếu tố quy hoạch – kiến trúc……………………………………48 2.3.4 Yếu tố chế sách……………………………………… 48 2.3.5 Yếu tố trình độ quản quyền địa phương………… 49 2.3.6 Yếu tố cộng đồng……………………………………………… 49 2.4 Kinh nghiệm quản không gian kiến trúc cảnh quan nước giới…………………………………………………………….50 2.4.1 Kinh nghiện quản kiến trúc cảnh quan nước………… 50 2.4.2 Kinh nghiệm quản kiến trúc cảnh quan tuyến phố giới…55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI TRƯNG, TP NỘI……………………………………………………………… 60 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………… 60 3.1.1 Quan điểm quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………………………………….60 3.1.2 Nguyên tắc quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………………………………….61 3.2 Giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn……………………………………………………………… 62 3.2.1 Phân vùng quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………………………… 62 3.2.2 Quy định quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn………………………………………………………………….63 3.2.3 Quy định quản quy hoạch, kiến trúc khu vực đô thị hữu cải tạo, chỉnh trang……………………………………………………………… 74 3.2.4 Quy định quản quy hoạch, kiến trúc khu vực thị kiểm sốt, phát triển…………………………………………………………………… 82 3.2.5 Quy định quản quy hoạch, kiến trúc khu vực đô thị tái cấu….83 3.2.6 Quy định quản quy hoạch, không gian cảnh quan khu vực công viên, xanh, mặt nước…………………………………………………… 85 3.3 Giải pháp quản đối tượng với cơng trình kiến trúc….87 3.3.1 Cơng trình nhà liên kế…………………………………………87 3.3.2 Cơng trình cơng cộng hỗn hợp………………………………… 88 3.3.3 Các cơng trình kiến trúc đặc thù…………………………………90 3.4 Giải pháp quản cơng trình hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thanh Nhàn……………………………………………………………….97 3.4.1 Quy định quản với cơng trình giao thơng…………………….97 3.4.2 Quy định quản với cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác…………97 3.5 Giải pháp chế sách………………………………….99 3.5.1 Giải pháp cải cách hành chính………………………………… 99 3.5.2 Giải pháp huy động kinh phí………………………………… 103 3.5.3 Giải pháp tổ chức hoạt động quản lý………………………… 105 3.5.4 Giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn với tham gia cộng đồng……………………………….107 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị D TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ CP Chính Phủ CTXD Cơng trình xây dựng GTVT Giao thông vận tải HTKT Hạ tầng kỹ thuật KH-KT Khoa học-Kỹ thuật KT-XH Kinh tế-Xã hội KTCQ Kiến trúc cảnh quan QHCT Quy hoạch chi tiết QHPK Quy hoạch phân khu QHXD Quy hoạch xây dựng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TKĐT Thiết kế đô thị TMDV Thương mại dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng biểu Tên bảng biểu Bảng 1.1 Bảng trạng chức sử dụng đất Bảng 1.2 Cán phòng quản thị quận Hai Trưng Bảng 3.1 Bảng mật độ xây dựng nhà liên kế Bảng 3.2 Mật độ xây dựng cơng trình dịch vụ thị, cơng trình khác Bảng 3.3 Bảng giới đường đỏ khu vực cải tạo chỉnh trang Bảng 3.4 Bảng quy định góc vát tầng Bảng 3.5 Quy định quản cơng trình nhà liên kế Bảng 3.6 Quy định quản cơng trình cơng cộng hỗn hợp Bảng 3.7 Quy định quản công trình an ninh – quốc phòng Bảng 3.8 Quy định quản cơng trình tơn giáo Hình 1.13 Hình ảnh ngã tư Thanh Nhàn – Bạch Mai – Lê Thanh Nghị Hình 1.14 Ngã tư Thanh Nhàn – Kim Ngưu Hình 1.15 Hình 1.16 Hiện trạng số đường dây điện, thông tin chưa xử hạ ngầm bừa bãi cạnh cơng viên Tuổi Trẻ “Mạng nhện”phía trước khu tập thể Lâm Nghiệp Một số rãnh thu xếp bừa bãi mặt đường bong tróc, Hình 1.17 gồ ghề phía trước Ngõ Quỳnh cơng tác quản có chồng chéo khơng đồng Hình ảnh ga thu nước cong vênh, đắp xi măng lệch Hình 1.18 lạc ngõ Quỳnh nằm chung địa bàn phường Bạch Mai – Quỳnh Lơi dẫn đến tình trạng “cha chung khơng khóc” Hình 1.19 Hình 1.20 Phế liệu xây dựng rác thải hộ dân tập kết vỉa hè cạnh hàng rào công viên Tuổi Trẻ Rác thải dây điện ngổn ngang, chưa quan tâm mức Hình 1.21 Hình ảnh số hộ kinh doanh với biển quảng cáo lộn xộn màu sắc lẫn kích thước Hình 2.1 Một góc TP Hồ Chí Minh Hình 2.2 Kết hợp cảnh quan, nước thị hệ thống hồ cảnh quan vận hành Hình 2.3 Cơng trình Diamond Plaza Hình 2.4 Hình ảnh đất nước Singapore đại, động Hình 2.5 Chính sách cứng rắn thu hồi đất Singapore giúp đất nước nhỏ bé quy hoạch Hình 2.6 Hình ảnh nhà xã hội Singapore Hình 3.1 Minh họa đèn sân vườn đèn thấp vỉa hè Hình 3.2 Minh họa đèn trang trí đường phố Hình 3.3 Minh họa đèn đường phố Hình 3.4 Sử dụng gạch lát vỉa hè nắp hố ga nâng cao chất lượng thẩm mỹ Hình 3.5 Hình ảnh bến chờ xe bus Hình 3.6 Minh họa thùng rác cơng cộng Hình 3.7 Hình ảnh tủ điện ngồi trời A PHẦN MỞ ĐẦU *Tính cấp thiết đề tài: Thủ đô Nội đô thị loại đặc biệt với chức trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thơng, giao lưu nước quốc tế, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế nước Hiện trên địa bàn Thành Phố Nội có khoảng 7.5 triệu người Gồm nhiều tuyến phố Tuy nhiên tình trạng chung tuyến phố lộn xộn, quản lỏng lẻo thiếu đồng hạ tầng, cảnh quan dẫn đến tình trạng xuống cấp, lấn chiếm vỉa hè, thiếu thẩm mỹ, mỹ quan thị… đặc biệt tuyến đường Thanh Nhàn TP Nội Trong thời gian qua, tốc độ phát triển thị hóa địa bàn thành phố Nội diễn nhanh; khu đô thị, công viên xanh, thể thao, trung tâm cơng cộng… dần hình thành; hệ thống giao thông khu vực thông suốt Tuyến đường Thanh Nhàn tuyến phố quan trọng thành phố Nội, nơi tập trung lưu lượng lớn phương tiện giao thông, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện phổi Nội, công viên Tuổi Trẻ, Nhà văn hoá quận Hai Trưng, … cơng trình lớn nằm trục đường Có thể nói trục giao thơng có ý nghĩa lịch sử, kinh tế, trị văn hóa thủ Nội Dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn UBND quận Hai Trưng làm chủ đầu tư UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 với tổng mức đầu tư dự án phê duyệt 271 tỷ 252 triệu đồng từ nguồn ngân sách Thành phố; phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 với tổng mức đầu tư 325 tỷ 144 triệu đồng, nhằm bước thực hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết quận Hai Trưng góp phần hồn chỉnh mạng lưới giao thơng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực phía nam Thành phố Dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn bao gồm nội dung: Trong đó, Giải phóng mặt tái định cư có kinh phí 205 tỷ, chiếm xấp xỉ 64% tổng mức đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn diện tích sử dụng đất 28.985 m2 Tuyến đường hồn chỉnh có chiều dài 1.071m, mặt cắt ngang 22,5m; điểm đầu giao với phố Bạch Mai, điểm cuối giao với đường Kim Ngưu Một khó khăn cơng tác quản thị yếu cơng tác quản kiến trúc cảnh quan Trục đường Thanh Nhàn nối liền hai tuyến phố lớn Bạch Mai Kim Ngưu, trục giao thơng đóng vai trò quan trọng; trước lên với tên “xóm liều Thanh Nhàn” ý thức cách sinh hoạt người dân khu vực “anh chị” nên cơng tác giải phóng mặt để mở rộng, làm tuyến đường gặp nhiều khó khăn Tuyến đường Thanh Nhàn thuộc địa phận hành phường Thanh Nhàn, Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai; điều dẫn đến việc máy quản thị thiếu thống nhất, chồng chéo, thiếu phối hợp công tác quản lý, tốc độ phát triển mau lẹ hạ tầng – kinh tế - xã hội mối liên hệ đô thị lân cận khơng tạo áp lực cho cơng tác quản đô thị tuyến đường Thanh Nhàn Xuất phát từ luận điểm việc lựa chọn đề tài : “Quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, thành phố Nội” cần thiết, nhằm khắc phục nhược điểm, bổ sung sở khoa học đưa cách thức quản cho quyền TP Nội *Mục đích nghiên cứu: Đưa giải pháp khơng gian, kiến trúc cảnh quan cho trục đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, TP Nội nhằm đảm bảo tính thống không gian tổng thể trục đường, phù hợp quy hoạch phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Nội giai đoạn 2015- 2020 *Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan địa bàn nghiên cứu Nhưng tác nhân ảnh hưởng tới công tác quản kiến trúc cảnh quan tương lai (Bao gồm cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, xanh, thảm cỏ….) *Phạm vi nghiên cứu: Tuyến đường Thanh Nhàn, quận Hai Trưng, TP Nội Tổng chiều dài nghiên cứu 1.071m Phía tây địa phận hành thuộc phường Thanh Nhàn, nơi có bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện phổi Nội, bệnh viện ung bướu Nội Nhà văn hoá quận Hai Trưng, công viên Tuổi Trẻ, … cắt ngang với đường Võ Thị Sáu Phía đơng thuộc địa phận hành chính phường Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai Thanh Nhàn *Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập thông tin: Tập hợp nghiên cứu tài liệu, điều tra khảo sát thực địa, phân tích đối chiếu, so sánh, vấn, xử tình - Phương pháp điều tra cộng đồng xã hội: người dân, nhà quản lí, nhà khoa học… - Phương pháp phân tích, suy luận: Bằng kiến thức học, thực tế công tác luận logic để nghiên cứu vấn đề - Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận logic, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu, định tính định lượng, tiếp cận hệ thống *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Kết nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố địa bàn thành phố Nội nói chung tuyến đường Thanh Nhàn nói riêng - Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan góp phần tạo dựng khơng gian cảnh quan cho tuyến đường Thanh Nhàn Thu hút đầu tư, tạo phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, tạo công cụ quản để nâng cao hiệu quản kiến trúc cảnh quan tuyến đường Xây dựng máy quản có tham gia cộng đồng *Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng luận văn [32] - Đô thị: khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoạc chuyện ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển KT - XH quốc gia hoạc vùng lãnh thổ, địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố, nội thị, ngoại thị thị xã, thị trấn - Quy hoạch đô thị: việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình hạ tầng xã hội nhà để tạo lập mơi trường sống thích hợp cho người dân sống đô thị, thể thông qua đồ án quy hoạch đô thị - Quản đô thị: hoạt động nhằm huy động nguồn lực cơng tác quy hoạch, hoạch định chương trình phát triển trì hoạt động để đạt mục tiêu phát triển quyền thành phố - Thiết kế thị: việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dụng thị kiến trúc cơng trình đô thị, cảnh quan cho khu chức năng, tuyến phố khu không gian công cộng khác đô thị - Kiến trúc đô thị: tổ hợp vật thể đô thị, bao gồm công trình kiến trúc, kỹ thuật, quảng cáo mà tồn hình ảnh, kiểu dáng chúng chi phối ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị - Không gian đô thị: không gian bao gồm vật thể kiến trúc đô thị, xanh, mặt nước thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị - Cảnh quan: tổ hợp phong cảnh khác tạo nên biểu tượng thống cảnh chung Cảnh quan bao gồm cảnh quan tự nhiên cảnh quan nhân tạo: + Cảnh quan tự nhiên: cảnh quan chị bao gồm yếu tố tự nhiên trạng thái vốn có tự nhiên chưa bị biến đổi tác động người Hầu hết cảnh quan tự nhiên hài hòa thống thành phần, yếu tố tạo nên cảnh quan + Cảnh quan nhân tạo: cảnh quan hình thành hệ tác động người làm biến dạng cảnh quan thiên nhiên - Cảnh quan đô thị: không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát thị không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch đô thị không gian sử dụng chung thuộc đô thị (Luật quy hoạch đô thị) - Kiến trúc cảnh quan: không gian vật thể đô thị xác định yếu tố cấu thành gồm: Nhà, cơng trình kỹ thuật, cơng trình nghệ thuật, quảng cáo khơng gian cơng cộng KTCQ hoạt động định hướng người để tạo lập mơi trường cân bằng, tồng hòa thiên nhiên hoạt động người không gian vật thể xây dựng Các thành phần kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm yếu tố tự nhiên nhân tạo: + Yếu tố thiên nhiên: địa hình, mặt nước, xanh, điều kiện khí hậu người + Yếu tố nhân tạo: Kiến trúc cơng trình, đường phố, quảng trường, trang thiết bị hồn thiện kỹ thuật tranh tượng trang trí - Quản kiến trúc cảnh quan đô thị: nội dung công tác quản quy hoạch xây dựng thị, góp phần tao lập hình ảnh cấu trúc không gian đô thị, kết hợp hài hòa thành phần thiên nhiên nhân tạo kiến trúc cảnh quan nhằm xác lập trật tự đô thị nâng cao chất lượng sống đô thị - Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc đô thị: gồm quy định quản không gian cho tổng thể đô thị nhũng quy định cảnh quan, kiến trúc đô thị cho khu vực đô thị, đường phố tuyến phố đô thị Ủy ban nhân dân cấp ban hành theo yêu cầu quản - Quản không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường: Công tác quản khơng gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường hiểu toàn hoạt động quản nhằm tạo lập không gian công cộng, cảnh quan tuyến phố hài hòa nâng cao chất lượng, mơi trường thị, cơng trình đảm bảo khoảng lùi theo quy định, chiều cao cơng trình, khối đế cơng trình, mái nhà, chiều cao độ vươn ô văng tầng 1, phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc tồn tuyến đường Tại tuyến phố chính, trục đường thị, khu vực quảng trường trung tâm việc dùng màu sắc, vật liệu hoàn thiện bên cơng trình phải đảm bảo tính hài hòa chung cho toàn tuyến, khu vực phải quy định giấy phép xây dựng Tùy vị trí mà thể tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã hoạc u cầu bảo tồn ngun trạng Các tiện ích thị ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỉ lệ cơng trình kiến trúc Hè phố, đường đô thị phải xây dựng đồng bộ, phù hợp độ cao, vật liệu, màu sắc tuyến phố, khu vực đô thị, hồ trồng phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bộ, đặc biệt với người khuyết tật, thuận tiện cho việc bảo vệ chăm sóc Các đối tượng thể rõ mối tương quan tỉ lệ hợp THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan không trục đường Thanh Nhàn mà đa số trục đường, tuyến phố, khu đô thị gặp nhiều bất cập, từ cơng tác quy hoạch chất lượng chưa cao hiệu triển khai quy hoạch thấp, không quy định rõ ràng gây khó khăn cho q trình phát triển thị, q trình phát triển thị, q trình thị hóa Giải pháp quản khơng gian kiến trúc cảnh quan trục đường Thanh Nhàn mặt tuân theo văn pháp lí hành: Luật quy hoạch đô thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Ngày 07/4/2010 phủ quy định quản khơng gian, kiến trúc, cảnh quan, văn pháp địa phương đồ án quy hoạch duyệt phù hợp với đặc điểm tự nhiên – xã hội khu vực Luận văn đề xuất giải pháp quản không gian, kiến trúc, cảnh quan trục đường Các giải pháp chung bao gồm từ khâu xác định sở phân vùng, phân vùng quản việc đưa tiêu quản chung không gian, kiến trúc, cảnh quan mối tương quan cho vùng khác Bên cạnh đó, vùng quản chung đánh giá cụ thể tùy vào đặc điểm khu, chức lô đất vùng Ngoài ra, luận văn xác định giải pháp máy quản lý, khâu quan trọng, trực tiếp giúp cộng đồng quản đề cập vai trò hiệu việc huy động cộng đồng vào quản quy hoạch không phủ nhận Trong phạm vi nghiên Luận văn cung cấp giải pháp nhằm xây dựng trục đường khang trang, tuân thủ theo quy hoạch phát huy tối đa giá trị không gian, kiến trúc,cảnh quan khu vực, từ nghiên cứu áp dụng cho khu vực, khu đô thị khác Kiến nghị Một khâu quan trọng lĩnh vực quản nhà nước nói chung cơng tác quản theo quy hoạch hệ thống văn pháp cần hồn chỉnh cần rà sốt, loại bỏ văn chồng chéo; hoàn thiện bổ sung lĩnh vực, mặt chưa đề cập; nội dung cần sát với thực tế có hiệu cao; văn cần có tầm nhìn dài hạn, có tính chất đón đầu, điều quan trọng đặc biệt thời kì phát triển đất nước Chính phủ cần khẩn trương đạo địa phương lựa chọn bao gồm UBND Thành phố Nội , Thành phố Hồ Chí Minh thành phố khác xây dựng “đề án thí điểm mơ hình thị” Từ xác định mơ hình tổ chức máy, quy định chức nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm chế hoạt động phù hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, hiệu quản cấp quyền Sau thí điểm mơ hình tiến hành tổng kết đánh giá cho áp dụng với thị tồn quốc Chính quyền địa phương UBND thành phố, Quận, Huyện, Phường cần tiếp tục thực công tác cải tạo thủ tục hành chính, thực chế cửa liên thông (trong công tác cấp phép xây dựng cần thực tế đề cập tới quyền lợi dân cư gắn liền với nguyên tắc quản hồ sơ cấp phép); đảm bảo quy hoạch duyệt thực thi sở xây dựng lộ trình bao gồm quy chế quản lý, điều lệ quản khu vực cách thức tổ chức với tham gia nhiệt tình cộng đồng Điều tất yếu không thực hiện, đảm bảo tính thực thi văn bản, tính hiệu mặt tài mà giúp quy chế dân chủ phát huy tác dụng nó; việc xây dựng quy chế, điều lệ quản cho khu thị, trục đường cẩn đảm bảo tính khớp nối với khu vực lân cận Bên cạnh cần có giải pháp nhằm huy động tối đa hiệu hiệu nguồn vốn đầu tư, cách thức thực công tác quản đầu tư xây dựng, ưu tiên nguồn vốn hàng năm cho công tác lập quy hoạch đô thị cắm mốc giới quy hoạch thực địa, tăng cường vai trò quyền thị, phân biệt rõ nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm thuộc tập thể cá nhân, cá nhân quan, tiếp tục tuyên truyền giáo dục người dân tầm quan trọng kiến trúc, cảnh quan môi trường đô thị, xây dựng “quy chế dân chủ sở” cần triệt để liệt hơn, cần nhiều giải pháp giúp cộng đồng tham gia ngày tích cực nhằm đảm bảo lợi ích cộng đồng hiệu hoạt động quản D TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ xây dựng (2008), “QCXDVN 01:2008 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng”, NXB xây dựng; Chính phủ (2005), Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/4/2005 ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng; Chính phủ (2007), Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 ban hành quản kiến trúc thị; Chính phủ (2007), Nghị đính số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật xây dựng xử vi phạm trật tự thị; Chính phủ (2009), Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 phủ xử vi phạm hành hoạt động xây dựng, khai thác, quản cơng trình hạ tầng kĩ thuật; Chính phủ (2009), Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 phủ quản chiếu sáng thị; Chính phủ (2010), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 quản không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Chính phủ (2010), Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 phủ quản xanh thị; Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quản đầu tư phát triển đô thị; 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; 11 Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng; 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật quy hoạch thị; 13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật xây dựng; 14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật nhà ở; 15 Sở xây dựng (2011), “ Các đồ vị trí, ranh giới nghiên cứu Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan, phối cảnh tổng thể chi tiết 1/500, số liệu dự án phê duyệt”; 16 UBND Nội (2014), Quyết định số 1495/QĐ-UB ngày 18/03/2014 UBND TP Nội việc phê duyệt quy hoạch hệ thống xanh, công viên, vườn hoa hồ TP Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050; 17 Viện quy hoạch Bộ xây dựng & Viện quy hoạch xây dựng Nội (2011), hồ sơ công bố quy hoạch đồ án “ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”; 18 Nguyễn Thế (2004), “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị”, NXB Xây dựng; 19 Vũ Cao Đàm (1998), “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, NXB KH&KT; 20 Phạm Kim Giao, Hàn Tất Ngạn, Đỗ Đức Viêm (1991), Quy hoạch đô thị, NXB Xây dựng, Nội; 21 Trần Trọng Hanh (2007), “Công tác thực quy hoạch xây dựng đô thị” Dự án nâng cao lực quy hoạch quản môi trường đô thị DANIDA, Trường Đại Học Kiến Trúc Nội; 22 Đỗ Hậu, “Bài giảng quản kiến trúc cảnh quan đô thị”, Trường Đại học kiến trúc Nội; 23 Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Hữu Đồn (2003), “ Giáo trình quản thị”, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, NXB thống kê; 24 Phạm Trọng Mạnh (2005), “Quản đô thị”, NXB xây dựng; 25 Hàn Tất Ngạn (1999), “Kiến trúc cảnh quan”, NXB xây dựng; 26 Đàm Trung Phường (2005), “Đô thị Việt Nam’,NXB xây dựng; 27 Kim Quảng Quân (2000), “Thiết kế thị có minh họa”; 28 Nguyễn Đăng Sơn (2006), “ Phương pháp tiếp cận quy hoạch quản đô thị”, NXB xây dựng; 29 Đàm Thu Trang (2005) “Thiết kế kiến trúc cảnh quan”, NXB xây dựng; Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị 30 www.ashui.com 31 www.chinhphu.gov.vn 32 www.congthuonghn.gov.vn 33 www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 34 www.google.com 35 www.hanoi.gov.vn 36 www.haibatrung.hanoi.gov.vn 37 www.moc.gov.vn 38 www.qhkt.hanoi.gov.vn 39 www.soxaydung.hanoi.gov.vn ... lý kiến trúc cảnh quan nước………… 50 2.4.2 Kinh nghiệm quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến phố giới…55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG,... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN DUY TÙNG KHÓA 2015 - 2017 QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị cơng... pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố địa bàn thành phố Hà Nội nói chung tuyến đường Thanh Nhàn nói riêng 4 - Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt) , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường thanh nhàn, quận hai bà trưng, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay