Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt)

21 5 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN ĐỨC LỢI – KHÓA 2015 -2017, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC LỢI QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐƠ THỊ PHÍA TÂY ĐƯỜNG RA CẢNG VŨNG ĐỤC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC LỢI KHOÁ 2015-2017 QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐƠ THỊ PHÍA TÂY ĐƯỜNG RA CẢNG VŨNG ĐỤC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS MAI THỊ LIÊN HƯƠNG Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Khoa sau Đại học, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị cơng trình Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giáo PGS.TS Mai Thị Liên Hương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thiện luận văn Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn đơn vị chủ đầu tư dự án, quan quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật địa phương tạo điều kiện để khảo sát, thu thập thông tin cần thiết để tơi nghiên cứu, hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa sau đại học, thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học luận văn Trân trọng cảm ơn / Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Lợi LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn Thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Lợi MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình sơ đồ MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài .1 * Mục đích nghiên cứu .3 * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Một số khái niệm chung * Cấu trúc luận văn .5 NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐƠ THỊ PHÍA TÂY ĐƯỜNG RA CẢNG VŨNG ĐỤC, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Tổng quan chung thành phố Cẩm Phả 1.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 1.1.2 Hiện trạng dân số kinh tế - xã hội 10 1.1.3 Hiện trạng sử dụng đất đai 11 1.1.4 Sự hình thành phát triển khu đô thị thành phố Cẩm Phả 12 1.2 Thực trạng hệ thống HTKTt khu đô thị thành phố Cẩm Phả 13 1.2.1 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thành phố Cẩm Phả 13 1.2.2 Thực trạng công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thành phố Cẩm Phả 16 1.3 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 17 1.3.1 Tổng quan Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, TP Cẩm Phả 17 1.3.2 Đặc điểm hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .19 1.3.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Tây đường cảng Vũng Đục thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 24 1.4 Thực trạng công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả theo quy hoạch 26 1.4.1 Thực trạng tham gia cộng đồng quản lý hệ thống HTKT Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 28 1.4.2 Thực trạng tham gia cộng đồng quản lý hệ thống HTKT Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 28 1.4.3 Thực trạng tham gia cộng đồng quản lý hệ thống HTKT Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 28 1.5 Đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 29 1.5.1 Những kết đạt được: .29 1.5.2 Những tồn tại, hạn chế: 30 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐƠ THỊ PHÍA TÂY ĐƯỜNG RA CẢNG VŨNG ĐỤC, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 33 2.1 Cơ sở lý luận công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị .33 2.1.1 Vai trò nội dung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 33 2.1.2 Các yêu cầu kỹ thuật hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 36 2.1.3 Các yêu cầu, nguyên tắc tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 43 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 50 2.2.1 Hệ thống văn pháp quy liên quan đến quản lý hệ thống HTKT đô thị 50 2.2.2 Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật TP Cẩm Phả đến năm 2030 52 2.3 Kinh nghiệm quản lý HTKT số đô thị Việt Nam giới.58 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị giới 58 2.3.2 Kinh nghiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật số khu đô thị Việt Nam 60 2.3.3 Một số học kinh nghiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật rút 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐƠ THỊ PHÍA TÂY ĐƯỜNG RA CẢNG VŨNG ĐỤC, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ .65 3.1 Một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 65 3.1.1 Giải pháp quy hoạch: 65 3.1.2 Giải pháp áp dụng thông tin: 66 3.1.3 Tổ chức đường dây đường ống Tuynel kỹ thuật: 66 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 69 3.2.1 Mơ hình tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 69 3.2.2 Kế hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 71 3.2.3 Tăng cường phối kết hợp giữa: Chính quyền, chủ đầu tư người dân 73 3.3 Giải pháp nguồn vốn xã hội hoá đầu tư quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật nâng cao vai trò giám sát cộng đồng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 74 3.3.1 Giải pháp nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật 74 3.3.2 Xã hội hóa quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả 74 3.3.3 Sự tham gia cộng đồng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả .76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ đầy đủ HTKT Hạ tầng kỹ thuật TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân GPMB Giải phóng mặt TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam CTR Chất thải rắn QLDA Quản lý dự án BẢNG THỐNG KÊ ẢNH, HÌNH VẼ Số hiệu Tên ảnh, hình vẽ Hình 1.1 Sơ đồ phạm vi thành phố Cẩm Phả Hình 1.2 Sơ đồ đánh giá đặc điểm địa hình thành phố Cẩm Phả Hình 1.3 Hình ảnh minh họa phía tiêp giáp khu thị Hình 1.4 Sơ đồ cấu tổ chức Ban quản lý dự án Hình 2.1 Mối quan hệ cấu tổ chức Hình 2.2 Mơ hình quản lý theo cấu trực tuyến Hình 2.3 Mơ hình quản lý theo cấu trực tuyến – tham mưu Hình 2.4 Mơ hình quản lý theo cấu chức Hình 2.5 Mơ hình quản lý theo cấu trực tuyến – chức Hình 2.6 Khu thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng Hình 3.1 Sơ đồ giải pháp quản lý hệ thống HTKT Hình 3.2 Các loại hào kỹ thuật Hình 3.3 Chi tiết Tuynel ngầm điển hình Hình 3.4 Sơ đồ cấu tổ chức Ban quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật BẢNG THỐNG KÊ BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1 Bảng thống kê trạng sử dụng đất đô thị Cẩm Phả năm 2014 Bảng 1.2 Cơ cấu sử dụng đất khu khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục Bảng 2.1 Quy định loại đường đô thị MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài Tỉnh Quảng Ninh thành lập từ tháng 10/1963 sở hợp khu Hồng Quảng tỉnh Hải Ninh Tỉnh có nét đặc thù vùng biển Đông Bắc với 132,8 km biên giới Quốc gia giáp với nước Trung Quốc 250 km bờ biển; diện tích tự nhiên 60.989,9 Hiện tỉnh có 14 đơn vị hành cấp huyện gồm 04 thành phố, 01 thị xã huyện Quảng Ninh xác định cực tăng trưởng quan trọng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thuộc vùng đồng sông Hồng, khu vực động lực vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; khu vực đầu mối quan trọng tuyến hành lang kinh tế thuộc khu hợp tác kinh tế Việt - Trung Thành phố Cẩm Phả nằm phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, tiếp giáp thành phố Hạ Long, dân số thành phố xếp thứ hai tỉnh sau thành phố Hạ Long Cẩm Phả sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bật than, đá vôi, đất sét Thành phố trung tâm khai thác, chế biến tiêu thụ than lớn nước, trung tâm công nghiệp lớn tỉnh với ngành công nghiệp mũi nhọn vùng nhiệt điện, khí, vật liệu xây dựng Theo chiến lược phát triển chung tỉnh Quảng Ninh xác định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014, Cẩm Phả thuộc vùng đô thị trung tâm Hạ Long (gồm có Hạ Long, Cẩm Phả, Hồnh Bồ) Vùng thị trung tâm Hạ Long vùng hạt nhân tỉnh Quảng Ninh; trung tâm trị, kinh tế, văn hóa tồn Tỉnh với trung tâm thành phố Hạ Long; gắn kết không gian vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long; đầu mối giao thông quốc tế, quốc gia khu vực Với mạnh công nghiệp khai thác than, nhiệt điện, xi măng, cụm cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch biển, Cẩm Phả xác định đô thị phát triển công nghiệp (than, nhiệt điện, phụ trợ, ), dịch vụ theo hướng đại, bền vững với môi trường; đô thị điển hình việc thực cụ thể hóa chuyển đổi "nâu" sang "xanh" Với vai trò vị điều kiện thuận lợi với thành tựu kinh tế - hội đạt được, thành phố Cẩm Phả Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh Quyết định số 505/QĐTTg ngày 17/4/2015 Đến nhiều khu thị hình thành, chủ yếu dọc theo khu vực bờ biển phía Nam thành phố từ phường Cẩm Thủy đến phường Cẩm Sơn khu thị phía Tây bãi tắm bến Do phường Cẩm Thủy, khu đô thị phường Cẩm Trung - Cẩm Thành,… đầu tư xây dựng từ năm 2002 Tuy nhiên, khu đô thị nêu tồn nhiều bất cập, đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu tính khớp nối đồng bộ, công tác tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa thống nhất, phối hợp quan quản lý nhà nước chủ đầu tư chưa chặt chẽ, tổ chức máy quản lý chưa rõ ràng Khu dân cư phía Tây đường cảng Vũng Đục phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Quyết định số 3627/QĐ/UBND ngày 12/10/2004, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 Hiện chủ đầu tư thực đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng dự án Công ty cổ phần đầu tư Việt Phát triển khai đầu tư xây dựng Đề tài: "Quản lý hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” thực cần thiết, mang ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần hồn thiện cơng tác quản lý hạ tầng kỹ thuật cho khu đô thị nêu trên, đồng thời làm kinh nghiệm áp dụng cho khu đô thị khác địa bàn tạo tảng phát triển thị bền vững * Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất số giải pháp công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh * Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phạm vi nghiên cứu: Khu đô thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh * Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, thu thập tài liệu Phương pháp nghiên cứu có chọn lọc tài liệu kế thừa kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học dự án khác có liên quan Phương pháp hệ thống hố, phân tích, so sánh, tổng hợp để đưa giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cho phù hợp * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Đưa giải pháp sở khoa học để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu thị 4 Ý nghĩa thực tiễn: Hồn chỉnh giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục nhằm xây dựng khu thị có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho nhân dân * Một số khái niệm chung - Đô thị: Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH2 ngày 17/6/2009: + Đô thị khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hố chun ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia vùng lãnh thổ, địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố; nội thị, ngoại thị thị xã; thị trấn + Khu đô thị khu vực đô thị, đầu tư xây dựng đồng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà Theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013: + Khu vực phát triển đô thị khu vực xác định để đầu tư phát triển đô thị giai đoạn định Khu vực phát triển đô thị bao gồm: Khu vực phát triển đô thị mới, khu vực phát triển đô thị mở rộng, khu vực cải tạo, khu vực bảo tồn, khu vực tái thiết đô thị, khu vực có chức chun biệt; Khu vực phát triển thị gồm nhiều khu chức thị Khu vực phát triển thị thuộc địa giới hành nhiều tỉnh, thành phố Khu vực phát triển thị bao gồm nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị + Khu vực phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành thị tương lai theo quy hoạch đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư xây dựng đồng hạ tầng đô thị - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: Theo Điều Luật xây dựng năm 2014 giải thích: “Hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật gồm cơng trình giao thơng, thơng tin liên lạc, cung cấp lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang cơng trình khác” + Các cơng trình giao thơng đô thị chủ yếu gồm: Mạng lưới đường, cầu, hầm, quảng trường, bến bãi, sơng ngòi, kênh rạch; cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giao thơng (cảng hàng không, nhà ga, bến xe, cảng thủy) + Các cơng trình cấp nước thị chủ yếu gồm: Các cơng trình thu nước mặt, nước ngầm; cơng trình xử lý nước; hệ thống phân phối nước (đường ống, tăng áp, điều hòa) + Các cơng trình nước thị chủ yếu gồm: sơng, hồ điều hòa, đê, đập; cống, rãnh, kênh, mương, máng thoát nước; trạm bơm cố định lưu động; trạm xử lý nước thải; cửa xả vào sông hồ + Các cơng trình cấp điện chiếu sáng cơng cộng đô thị chủ yếu gồm: nhà máy phát điện; trạm biến áp, tủ phân phối điện; hệ thống đường dây dẫn điện; cột đèn chiếu sáng + Các cơng trình quản lý xử lý chất thải rắn chủ yếu gồm: trạm trung chuyển chất thải rắn; khu xử lý chất thải rắn + Các công trình thơng tin liên lạc thị chủ yếu gồm: tổng đài điện thoại; mạng lưới cáp điện thoại cơng cộng; hộp đầu cáp, đầu dây Ngồi ra, thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác hệ thống cung cấp nhiệt, hệ thống cung cấp khí đốt, đường ống vận chuyển rác, hệ thống đường dây cáp truyền hình, truyền thanh, cáp internet * Cấu trúc luận văn Luận văn phần MỞ ĐẦU KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, nội dung Luận văn gồm chương: - Chương I: Tổng quan chung quản lý hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận (1) Hiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị vô cần thiết, nhiều khu đô thị đưa vào sử dụng xuất bất cập hạ tầng kỹ thuật khu đô thị không khớp nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh Đề tài “Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” đề tài mang tính thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quản lý hạ tầng kỹ thuật cho khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục nói riêng khu thị tương đồng địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung Như vậy, với giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tác giả đề xuất gồm có 03 giải pháp gồm: Giải pháp kỹ thuật; giải pháp nâng cao hiệu quản lý giải pháp nguồn vốn xã hội hóa đầu tư, quản lý, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nâng cao hiệu công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư, quản lý Từ áp dụng dự án phát triển đô thị khác địa bàn thành phố góp phần nâng cao hiệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (2) Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mang tính đặc thù, đa ngành, phức tạp có tầm quan trọng đời sống kinh tế, trị nhân dân phát triển kinh tế vĩ mô, phân loại cấp bậc đô thị Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo mục tiêu môi trường thỏa mãn nhu cầu sử dụng cho người dân khu đô thị Để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ 80 thuật cần phối hợp chặt chẽ phận từ quyền địa phương, chủ đầu tư cộng đồng dân cư sống (3) Để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây đường cảng Vũng Đục có hiệu quả, luận văn tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp đồng bao gồm: Giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt; Đề xuất chế, sách, mơ hình nhằm nâng cao hiệu quản lý hạ tầng kỹ thuật; Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư, xã hội hoá quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật nâng cao vai trò giám sát cộng đồng quản lý hạ tầng kỹ thuật Đặc biệt việc đề xuất giải pháp đưa nhiệm vụ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ban quản lý dự án ngày từ giai đoạn triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo hệ thống quản lý chun mơn hố đầu nối phối hợpchặt chẽ với quan quản lý nhà nước, quan chuyên ngành, bên tham gia dự án với quyền sở người dân Ban quản lý phận giúp đỡ, kiểm tra hướng dẫn thực theo văn pháp luật, tiêu chuẩn, quy phạm hành Kiến nghị Để công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị hiệu hơn, tác giả kiến nghị: (1) Đối với nhà nước quan ban ngành: - Cần có nghiên cứu, rà sốt thực trạng cơng tác quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nay, từ ban hành bổ sung hồn thiện thay chế, sách cũ khơng phù hợp Trong cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm quyền địa phương cơng tác kiểm sốt, đánh giá chất lượng cơng trình xây dựng, thu hút chủ đầu tư, người dân đô thị tham gia thay mặt Nhà nước để quản lý tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị nói chung khu thị nói riêng 81 - Xây dựng chế sách xã hội hóa hợp lý, theo hình thức chia sẻ lợi ích – trách nhiệm, để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư từ bên (kể nguồn vốn ODA, FDI, huy động nguồn vốn từ người dân) đầu tư xây dựng mạng lưới trục, tuyến hạ tầng kỹ thuật thị làm sở để thực đấu nối hạ tầng kỹ thuật hàng rào dự án khu đô thị - Xây dựng máy tổ chức quản lý hiệu từ Thành phố đến sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm tổ chức, người dân đô thị tham gia với quyền thị thực cơng tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Tăng cường phối kết hợp trình thực quản lý sau đầu tư ba chủ thể: Chính quyền thị - Chủ đầu tư - Người dân thị, nhằm cân đối hài hòa thách thức trách nhiệm - lợi ích - nhu cầu, hướng tới mục tiêu chung phát triển đô thị bền vững - Cần sử dụng kết lý luận thực tiễn nhà nghiên cứu, nhà hoạt động quản lý thực tiễn nước giới lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Đồng thời thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng kiến thức chuyên môn, phương thức quản lý khoa học đến đối tượng tham gia quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị làm việc quan quản lý Nhà nước, tổ chức, người dân đô thị Như thế, chế sách thực vào đời sống nhân dân, kinh tế – xã hội ổn định phát triển bền vững, đẩy nhanh cơng đại hóa đất nước (2) Đối với chủ đầu tư dự án thị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm cơng tác đầu tư, quản lý, vận hành bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định hành pháp luật để đảm bảo sử dụng có hiệu 82 (3) Đối với cộng đồng dân cư sống khu thị cần tích cực tham gia vào công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật giúp đảm bảo cho kết khai thác, vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị tốt người dân biết họ cần, họ biết họ có khả đạt ... chung quản lý hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía. .. thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất số giải pháp công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả,. .. phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt) , Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay