Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt)

21 27 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

... chung quản lý hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía. .. thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất số giải pháp công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả,. .. phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuật Khu thị phía Tây đường cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt) , Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía tây đường ra cảng vũng đục thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay