Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt)

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO): TRƢỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Phú Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khủng hoảng kinh tế kéo dài ảnh hưởng xấu đến kinh tế giới nói chung, kinh tế Việt Nam Khủng hoảng làm nhu cầu thị trường giảm xuống, cạnh tranh ngày gay gắt, kinh doanh khó khăn, làm ăn thua lỗ, nhiều doanh nghiệp uộc phải giải thể Để tồn tại, doanh nghiệp uộc phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Nền kinh tế Việt Nam với đặc điểm tồn doanh nghiệp Nhà nước nên nhiều nước không công nhận kinh tế thị trường Với xu hội nhập, tham gia vào tổ chức thương mại giới (WTO), việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cần thiết Đối thủ cạnh tranh Việt Nam Airlines VietJet Air cho biết hãng lên kế hoạch niêm yết Singapore Hong Kong năm 2015 Trước tình hình đó, ngày 10/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt việc chuyển Tổng công ty Hàng không Việt Nam từ 100% vốn cổ phần nhà nước thành công ty cổ phần Về hình thức cổ phần hóa, giữ ngun vốn nhà nước doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Ngày 14/11/2014, Vietnam Airlines tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Việc cổ phần hóa Tổng cơng ty Hàng khơng kỳ vọng giúp doanh nghiệp tái cấu Điều giúp hạn chế can thiệp Nhà nước vào hoạt động cơng ty, làm giảm chi phí quảnđồng thời nâng cao hiệu quản lý Bên cạnh đó, hành động giúp Tổng công ty thu hút thêm nguồn lực từ nhà đầu tư nước, nhà nước nhờ thu khoản tài lớn từ việc bán bớt cổ phần mình, tiền thu dùng vào mục đích kinh tế xã hội khác Khi Tổng công ty IPO, vấn đề mà nhà đầuquan tâm nên đầu tư vào hay khơng? Đâu để nhà đầu tư định đầu tư? Câu trả lời khả sinh lợi doanh nghiệp, đánh giá phần thông qua tiêu lợi nhuận Tổng cơng ty mức sinh lợi cao (lợi nhuận cao) giá cổ phiếu bán Tổng công ty cao, từ lợi ích mà Tổng cơng ty thu nhiều, ngược lại Do để bán cổ phiếu giá cao Tổng cơng ty cân nhắc báo cáo lợi nhuận cao thể, bao gồm lợi nhuận “thực” từ hoạt động kinh doanh phần lợi nhuận “được điều chỉnh” thơng qua vận dụng sách kế tốn Để làm sáng tỏ hay khơng việc Tổng công ty điều chỉnh lợi nhuận thông qua vận dụng sách kế tốn IPO, tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO): trƣờng hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm đạt mục tiêu sau:  Tìm kiếm chứng quản trị lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO)  Từ kết phân tích, đưa gợi ý nhằm nâng cao chất lượng tiêu lợi nhuận doanh nghiệp nói chung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Quản trị lợi nhuận gắn với IPO Tổng công ty Hàng không Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Năm 2014 năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam IPO Nghiên cứu xem xét hành động quản trị lợi nhuận Tổng công ty năm kế trước năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (Empirical Study) dựa vào chứng thu thập trực tiếp Tổng công ty Hàng không Việt Nam Mơ hình biến dồn tích (accrual model) sử dụng để nhận diện hành động quản trị lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương sau: Chương 1: sở lý thuyết quản trị lợi nhuận doanh nghiệp Chương 2: IPO Tổng công ty hàng không Việt Nam giả thuyết nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết phân tích hàm ý Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 1.1.1 Định nghĩa quản trị lợi nhuận nhiều quan điểm khác định nghĩa quản trị lợi nhuận (Earnings Management) Quan điểm thứ nhất: Theo Davidson, Stickney, Weil (1987) quản trị lợi nhuận theo nghĩa h p: trình vận dụng linh hoạt sách kế tốn khn khổ hệ thống kế toán để đạt mức lợi nhuận mong muốn Cũng theo quan điểm này, Scott (1997) định nghĩa “Quản trị lợi nhuận phản ánh hành động nhà quản trị việc lựa chọn phương pháp kế toán để mang lại lợi ích họ làm gia tăng giá trị thị trường công ty” [5] Quan điểm thứ hai xem xét quản trị lợi nhuận theo nghĩa rộng Schipper (1989) định nghĩa “Quản trị lợi nhuận can thiệp cân nhắc trình cung cấp thơng tin tài nhằm đạt mục đích cá nhân” [5] Dù quan điểm định nghĩa khác việc làm "méo mó” số liệu lợi nhuận thực thơng qua hành vi điều chỉnh doanh thu chi phí Trong khoa học, hành vi thường gọi quản trị lợi nhuận Quản trị lợi nhuận hành động làm thay đổi lợi nhuận kế toán nhà quản trị công ty nhằm đạt lợi nhuận mục tiêu thơng qua cơng cụ kế tốn 1.1.2 Mục đích động quản trị lợi nhuận Mục đích để nhà quản trị thực hành động quản trị lợi nhuận thường nhằm đạt mức lợi nhuận mong muốn Mức lợi nhuận mong muốn lợi nhuận doanh nghiệp hay nhà quản lý đặt bối cảnh, thời gian cụ thể Chẳng hạn doanh nghiệp mong muốn báo cáo lợi nhuận cao IPO nhằm thu hút vốn đầu tư thị trường chứng khoán, nhà quản lý muốn lợi nhuận cao để mức lương thưởng cao,… Theo nghiên cứu Nguyễn Công Phương [5] động để nhà quản trị thực hành động quản trị lợi nhuận là:  Chế độ tiền lương, thưởng dành cho nhà quản trị  Thu hút nguồn tài trợ bên  Tránh vi phạm hợp đồng  Giảm thiểu chi phí điều tiết nhà nước  Tối thiểu hóa chi phí thuế thu nhập 1.1.3 Kế tốn dồn tích: sở hành động quản trị lợi nhuận Một nguyên tắc kế tốn chung thừa nhận sở dồn tích Theo sở này, việc ghi nhận doanh thu chi phí khơng dựa vào dòng tiền tương ứng thu vào hay chi mà vào thời điểm nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh Do đó, số liệu CTC (đặc iệt áo cáo kết hoạt động kinh doanh) phản ánh giá trị khơng tương ứng với dòng tiền Trong đó, áo cáo lưu chuyển tiền tệ lập sở tiền, nghĩa áo cáo vào dòng tiền thực thu vào thực chi để trình ày Chính vậy, dòng tiền áo cáo lưu chuyển tiền tệ lợi nhuận áo cáo kết hoạt động kinh doanh chênh lệch Phần chênh lệch nhà nghiên cứu gọi tổng iến kế tốn dồn tích (Total Accruals-TA), phản ánh lợi nhuận từ việc lựa chọn phương pháp kế toán xác định ằng cơng thức: Tổng biến ế tốn Lợi dồn tích (Total = nhuận Lƣu chuyển tiền từ hoạt động inh - sau thuế Accruals) doanh Tuy nhiên khơng phải tồn accruals đến từ hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị Total accruals ao gồm hai phần: iến kế tốn dồn tích điều chỉnh (Discretionary ccruals-D ) iến kế toán dồn tích khơng thể điều chỉnh (Non Discretionary ccruals-NDA) iến ế toán dồn Tổng biến ế toán dồn = tích c thể điều tích ch nh đƣợc iến ế tốn dồn tích + hơng thể điều ch nh đƣợc iến kế tốn dồn tích khơng thể điều chỉnh phản ánh điều kiện kinh doanh cụ thể doanh nghiệp, khơng thể điều chỉnh ởi nhà quản trị Ví dụ: độ dài chu kỳ kinh doanh, chu kỳ sống sản ph m… Ngược lại iến kế tốn dồn tích điều chỉnh iến mà nhà quản trị điều chỉnh thơng qua việc lựa chọn sách kế tốn (phương pháp tính giá hàng tồn kho, thời điểm ghi nhận doanh thu, lựa chọn phương pháp khấu hao…) Như vậy, iến kế tốn dồn tích điều chỉnh kết trình vận dụng phương pháp kế toán 1.2 CÁC CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN LÝ Theo nghiên cứu Nguyễn Công Phương [5] [6], quản trị lợi nhuận thực thơng qua phương pháp khác nhau: Điều chỉnh lợi nhuận thông qua lựa chọn phương pháp kế toán, thời điểm vận dụng phương pháp kế tốn thực ước tính kế tốn thơng qua định quản lý thực nghiệp vụ kinh tế 1.2.1 Quản trị lợi nhuận thông qua l a chọn phƣơng pháp ế toán Lựa chọn phương pháp kế toán ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận doanh thu chi phí Lựa chọn phương pháp kế toán làm cho việc ghi nhận doanh thu sớm ghi nhận chi phí chậm làm tăng lợi nhuận Dưới sách kế tốn ước tính kế toán tổng hợp ởi nghiên cứu Đường Nguyễn Hưng [3]  Lựa chọn sách kế tốn ghi nhận doanh thu, giá vốn  Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ  Lựa chọn sách ghi nhận chi phí sửa chữa TSCĐ  Lựa chọn phương pháp tính giá thành sản ph m phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho  Lựa chọn phương pháp kế tốn chi phí lãi vay 1.2.2 Quản trị lợi nhuận thông qua l a chọn thời điểm vận dụng phƣơng pháp ế toán th c ƣớc tính ế tốn ẳng hạn:  ớc tính thời gian khấu hao TSCĐ  ớc tính số lần phân ổ hay mức phân ổ chi phí trả  ớc tính chi phí ảo hành cơng trình xây lắp trước ẳng hạn:  ớc tính chi phí ảo hành sản ph m  ớc tính t lệ hồn thành cơng trình xây lắp cung cấp dịch vụ  ớc tính giá trị sản ph m dở dang  ớc tính khoản phải thu khó đòi để lập dự phòng  ớc tính khoản giá trị hàng tồn kho ị giảm giá để lập dự phòng 1.2.3 Quản trị lợi nhuận thông qua định inh doanh thời điểm th c nghiệp vụ inh tế  Quyết định lựa chọn thời điểm đầu tư hay lý TSCĐ  Quyết định quản lý việc thực nghiệp vụ tiêu thụ  Quyết định thực khoản chi phí nghiên cứu triển khai  Quyết định khoản đầu tư 1.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN Những mơ hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận giới thông qua việc xác định iến kế tốn dồn tích khơng thể điều chỉnh nhiều tác giả như: Healy (1985), De ngelo (1986), Jones (1991), Friedlan (1994), thay đổi mơ hình Jones (Dechow, Sloan Sweeney, 1995),… Những mơ hình đo lường lợi nhuận điều chỉnh phổ iến là: The Healy Model (1985), The DeAngelo Model (1986), The Jones Model (1991), Modified Jones Model (1995), The Friedlan (1994) Các mơ hình ưu, nhược điểm điều kiện vận dụng riêng Dưới tóm tắt mơ hình đo lường iến lợi nhuận điều chỉnh tổng hợp ởi Nguyễn Cơng Phương [5] 1.3.1 Mơ hình Healy (1985) 1.3.2 Mơ hình DeAngelo (1986) 10 khốn Văn phòng Quốc hội ban hành sau: a) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào án từ mười t đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi sổ kế tốn; b) Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký chào bán phải lãi, đồng thời khơng lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) phương án phát hành phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào án Đại hội đồng cổ đông thông qua d) Công ty đại chúng đăng ký chào án chứng khốn cơng chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch thị trường tổ chức thời hạn năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào án Đại hội đồng cổ đông thông qua 2.2 IPO CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Qua giai đoạn chu n bị, Tổng cơng ty sở đáp ứng điều kiện IPO sau: a) Vốn chủ sở hữu Vietnam Airlines thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/03/2013) 10.576 t đồng (quy định tối thiểu 10 t đồng) b) Lợi nhuận sau thuế Tổng công ty năm liền trước đăng ký phát hành 257.534.998.131 đồng, đồng thời khơng lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký phát hành c) Phương án phát hành phương án sử dụng vốn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Vốn thu từ đợt phát hành Tổng công ty định dự định sử dụng triển khai dự án đầuphát triển đội bay dự án hạ tầng d) Tổng công tyhợp đồng tổ chức án đấu giá với sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh, theo sở giao dịch 11 chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm với tồn cơng tác án đấu giá, đưa chứng khoán giao dịch thị trường chứng khoán Đầu năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012-2015 ngày 10/09/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Cơng ty m - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông qua Quyết định số 1611/QĐ-TTg Ngày 14/11/2014, Tổng công ty thức th c hi n phát hành cổ phi u l u công chúng (IPO) 2.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Như đề cập phần sở lý thuyết, động mà nhà quản trị thực hành vi quản trị lợi nhuận thu hút nguồn tài trợ bên Giá trị cổ phiếu doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, giá trị kế tốn vốn chủ sở hữu lợi nhuận kinh doanh hai yếu tố định lượng rõ nét nghiên cứu định giá cổ phiếu Điều chỉnh lợi nhuận tăng lên, cơng ty cung cấp “hình ảnh” tốt tình trạng tài để góp phần thu hút nhà đầu tư thị trường huy động vốn nói chung phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng trường hợp Tổng công ty Hàng khơng Việt Nam nói riêng Hành động làm giảm chi phí vốn huy động (Friedlan, 1994) Giả thuyết minh chứng nhiều nghiên cứu kinh nghiệm (chẳng hạn Friedlan, 1994; Shivakumar, 2000; Teoh, Welch, & Wong, 1998) Nghiên cứu Kyoko Nagata (2013) doanh nghiệp IPO Nhật Bản, chứng cho thấy cơng ty thực hành vi quản trị lợi nhuận theo hướng điều chỉnh tăng giai đoạn chu n bị IPO 12 xu hướng đầu tư nhiều so với doanh nghiệp không thực hành độngViệt Nam, số nghiên cứu quản trị lợi nhuận Huỳnh Thị Vân (2012), Trần Thị Thanh Quý (2012) cơng ty niêm yết điều chỉnh tăng lợi nhuận năm đầu niêm yết, Nguyễn Thị Uyên Phương (2014), Phan Thị Thùy Dương (2015) đưa kết luận tương tự với trường hợp phát hành thêm cổ phiếu Trong đó, tài liệu IPO Vietnam Airlines cho biết năm trước thời điểm IPO (năm 2013), doanh thu đạt 68.854,5 t tăng 6,16% so với năm 2012, lợi nhuận đạt gần 257.535 t tăng 80,48% so với năm 2012 dòng tiền đạt 2.448.4 t so với năm 2012 giảm 48,3% Trong doanh thu lợi nhuận tăng mà dòng tiền lại giảm, điều bất thường, khả Tổng cơng ty hành vi điều chỉnh lợi nhuận năm trước thời điểm IPO Xuất phát từ lập luận trên, nghiên cứu đặt giả thuyết sau: Tổng công ty Hàng không Việt Nam c điều ch nh tăng lợi nhuận kỳ trƣớc thời điểm IPO CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 LỰA CHỌN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Trong mơ hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận trình bày phần sở lý thuyết mơ hình Modified Jones Model xem mơ hình cốt lõi việc dự đoán hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản lý Nhiều nghiên cứu chứng tỏ mơ 13 hình Modified Jones xem khả dự đoán tốt hành động quản trị lợi nhuận nhà quản lý, chẳng hạn nghiên cứu Kang Sivaramakarishnan (1995), nghiên cứu Thomas et Zhang (2000) Mơ hình ưu điểm loại bỏ hạn chế mơ hình trước [5] Hạn chế mơ hình cần phải thu thập dãy số liệu thời gian khứ doanh nghiệp Để khắc phục hạn chế DeFond Jiam alvo (1994) đề xuất sử dụng liệu chéo ước tính tham số mơ hình Modified Jones Theo số liệu kiện (kỳ t) nhiều công ty ngành với công ty nghiên cứu (các công ty xem khơng điều chỉnh lợi nhuận, tức khơng mẫu nghiên cứu) sử dụng để ước tính tham số Số cơng ty nhóm ngành chọn để đưa vào tính tốn 20 cơng ty, khơng tính cơng ty nghiên cứu (n ≥20 theo quy ước thống kê toán (chẳng hạn nghiên cứu Shivakumar, 2000, tr 345) Các công ty chọn theo trật tự ưu tiên cơng ty giá trị vốn hóa thị trường từ lớn đến nhỏ Nghiên cứu Bartov cộng (2001) cách tiếp cận thông qua mơ hình Modified Jones (Cross-sectional Modified Jones Mode) cho thấy lực dự đoán tốt cách tiếp cận liệu chuỗi thời gian Từ đó, nghiên cứu sử dụng mơ hình Jones phiên cải tiến với liệu chéo Trình t tính tốn mơ hình Modified Jones Theo nghiên cứu Nguyễn Cơng Phương [5], trình tự tính tốn mơ hình Modified Jones thực qua ước sau: ƣớc 1: Tính TA cơng ty i kỳ kiện t theo hai cách đo lường sau: TAit = Lợi nhuận sau thuế t – Dòng tiền hoạt động kinh doanh t 14 Nếu khơng số liệu dòng tiền dùng cách sau để tính TA: TAit = ∆C it – ∆Cashit – ∆CLit – ∆DCLit – DEPit Trong đó: ∆CAit: chênh lệch cuối kỳ t so với đầu kỳ t tài sản ngắn hạn; ∆Cashit: chênh lệch cuối kỳ t so với đầu kỳ t tiền khoản tương đương tiền năm t; ∆CLit: chênh lệch cuối kỳ t so với đầu kỳ t nợ ngắn hạn; ∆DCLit: chênh lệch cuối kỳ t so với đầu kỳ t nợ ngắn hạn khác; DEPit: chi phí khấu hao năm t ƣớc 2: Tính TAit/Ait -1 TAip REVip PPEip a1  a2  a3  Aip 1 Aip 1 Aip 1 Aip 1 Sử dụng OLS với liệu chéo (cross sectional-data) theo mơ hình Ví dụ cơng ty tính tốn ước thuộc ngành chế biến, liệu liên quan (REV, PPE, TA, A) 20 công ty hoạt động lĩnh vực chế biến sử dụng chạy hồi quy Kết hồi quy cho giá trị tham số a1, a2, a3 ƣớc 3: Tính NDAit DAit a) Tính NDA công ty kỳ kiện t theo công thức: NDAit REVit RECit PPEit  1  2  3 Ait 1 Ait 1 Ait 1 Ait 1 Với α1, α2, α3 lấy giá trị từ a1, a2, a3 ước b) Sau tính D cơng ty i kỳ kiện t theo công thức: TAit NDAit DAit   Ait 1 Ait 1 Với TAit/Ait -1 tính ước 1, NDAit/Ait tính ước 3a 3.2 QUY ƢỚC THỜI ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 15 3.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu liệu thứ cấp bao gồm:  Thông tin công ty nghiên cứu: Tổng công ty Hàng không Việt Nam  Thông tin công ty ngành vận tải thu thập từ nguồn Vietstock - Một công ty chuyên cung cấp liệu chứng khoán Tham khảo website chứng khoán [22], [24] cho thấy ngành vận tải 145 cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam Do số lượng công ty không nhiều nên để ước tính tham số mơ hình nghiên cứu chọn công ty sàn HoSE, HNX UPCOM Riêng sàn OTC, sàn phi tập trung nên việc tiếp cận thơng tin tương đối khó khăn Số cơng ty chọn làm liệu ước tính tham số mơ hình 64 cơng ty Qua thu thập liệu (Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán áo cáo lưu chuyển tiền tệ năm trước thời điểm Tổng công ty Hàng không Việt Nam dự định phát hành cổ phiếu lần đầu, tức số liệu năm 2013, 2012 2011), số 64 công ty chọn cơng ty khơng đủ BCTC năm nên ị loại khỏi liệu để ước tính tham số nghiên cứu Số cơng ty chọn để ước tính tham số phục vụ nghiên cứu lại 60 cơng ty gồm 25 công ty niêm yết sàn HoSE, 20 công ty niêm yết sàn HNX 15 công ty niêm yết sàn UPCOM 3.3.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu Dữ liệu nghiên cứu sau thu thập tính tốn thành biến theo mơ hình nghiên cứu Excel Tiếp theo, số liệu biến tính tốn sử dụng để chạy phân tích hồi quy để ước tính 16 tham số mơ hình Sau từ kết hồi quy, tính tốn biến kế tốn dồn tích điều chỉnh để kiểm định giả thuyết Bên cạnh nghiên cứu sử dụng công cụ thống kê mô tả phân tích thuyết minh áo cáo tài để tìm chứng quản trị lợi nhuận CHƢƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ HÀM Ý 4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 4.1.1 Thống ê mô tả Số liệu Báo cáo kết kinh doanh áo cáo lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty năm trước IPO giúp nghiên cứu nhìn tổng quan tình hình biến động doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền sau: n 4.1 Biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế dòng tiền tron năm trước IPO: 2011-2013 Doanh thu LNST Dòng tiền 2011 56.464.954.342.003 240.591.685.525 3.584.021.813.149 2012 64.858.512.130.136 142.690.976.547 4.738.898.106.939 2013 68.854.512.327.717 257.534.998.131 2.448.441.582.435 8.393.557.788.133 -97.900.708.978 1.154.876.293.790 14,8651 -40,6916 32,2229 Chênh lệch 2012 so với 2011 Tỷ lệ chênh lệch 2012 so với 2011 (%) Chênh lệch 2013 so 3.996.000.197.581 114.844.021.584 -2.290.456.524.504 với 2012 Tỷ lệ chênh lệch 2013 6,1611 so với 2012 (%) 80,4844 -48,3331 17 Nhìn chung năm, Tổng cơng ty doanh thu, lợi nhuận sau thuế dòng tiền dương So với năm 2011 năm 2012 doanh thu Tổng cơng ty t lệ tăng tốt, lợi nhuận sau thuế lại giảm đột biến, mức giảm 40%, dòng tiền lại tăng 30% Điều bất thường Bên cạnh đó, so với năm 2012 doanh thu năm 2013 Tổng công ty tăng nh Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến, mức tăng tới 80%, dòng tiền lại giảm tới gần 50%, điều chứng tỏ khả lớn Tổng công ty điều chỉnh lợi nhuận, cụ thể điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2012 để tăng lợi nhuận năm 2013, năm trước IPO 4.1.2 Xác định biến kế tốn dồn tích kiểm định giả thuyết iến kế tốn dồn tích điều chỉnh (D ) Tổng công ty Hàng không Việt Nam tính sau: Bước 1: Tính TA Tổng công ty kỳ kiện (năm 2013) Từ áo cáo lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty, xác định tiêu TA2013 theo công thức sau: TA2013 Dòng tiền hoạt = Lợi nhuận sau thuế2013 - = 257.534.998.131 - 2.448.441.582.435 = (2.190.906.584.304) động kinh doanh2013 ƣớc 2: Ƣớc lƣợng tham số a1, a2, a3 mơ hình thơng qua mơ hình ƣớc tính TAit/Ait -1 TAip REVip PPEip  a1  a2  a3  Aip 1 Aip 1 Aip 1 Aip 1 Tính tốn biến mơ hình ƣớc lƣợng Sử dụng OLS với liệu cross stional-data theo mơ hình Kết hồi quy cho giá trị tham số a1, a2, a3 với t = 2013 sau: 18 α1 = 549601049,9 α2 = 0,111056874 α3 = - 0,11568743 ƣớc 3: Tính NDAit DAit a) Tính NDA Tổng công ty kỳ kiện (năm 2013) theo công thức sau: NDA2013 REV2013  REC2013 PPE2013 1   A2012 A2012 A2012 A2012 Từ Báo cáo tài Tổng cơng ty, tiêu tổng hợp tính tốn sau: A2012 = 64.723.382.798.997 REV2013 = Doanh thu thuần2013 Doanh thu thuần2012 - = 68.854.512.327.717 - 64.858.512.130.136 = 3.996.000.197.581 REC2013 PPE2013 = = Phải thu khách hàng net2013 - Phải thu khách hàng net2012 = 3.274.250.910.804 - 3.297.408.333.648 = (23.157.422.844) Nguyên giá TSCĐ hữu hình2013 + Ngun giá TSCĐ th tài chính2013 + Ngun giá bất động sản đầu tư2013 = 15.058.866.233.585 + 41.513.874.061.632 + 5.361.850.316 = 56.578.102.145.533 Với giá trị tham số ước lượng ước Thay vào công thức ta tính được: NDA2013 A2012 = -0,0942 b) Tính DA Tổng công ty kỳ kiện (2013) theo công thức: TA2013 NDA2013 DA2013   A2012 A2012 19 Với TAit/Ait -1 tính ước 1, NDAit/Ait tính ước 3a DA2013 TA2013 = = - A2012 -2.190.906.584.304 64.723.382.798.997 = - NDA2013 A2012 (-0,0942) 0,0604 Tổng hợp kết tính tốn DA Tổng cơng ty qua năm (2011-2013) trình bày Bảng 4.2 n 4.2 B ng tổng hợp kết qu biến kế toán dồn tích điều chỉnh DA 2013 2012 2011 0,0604 0,0106 0,0282 DA năm lớn 0, điều chứng tỏ Tổng cơng ty khả điều chỉnh tăng lợi nhuận, kết phân tích phù hợp với giả thuyết đặt điều chỉnh tăng lợi nhuận Tổng công ty Hàng khơng Việt Nam trước thời điểm IPO Để nhìn tổng quan cách thức mà Tổng cơng ty thực để điều chỉnh tăng lợi nhuận, cần phân tích số thơng tin bổ sung Thật vậy, phân tích Thuyết minh báo cáo tài chính, Tổng cơng ty khoản điều chỉnh ảnh hưởng đến lợi nhuận sau:  Ngày 24/10/2012 Bộ tài thông tư số 179/2012/TT- TC quy định ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch t giá hối đoái doanh nghiệp Điều làm cho số dư số dư lợi nhuận chưa phân phối ngày 01/01/2013 giảm khoảng 619,97 t đồng lợi nhuận trước thuế Tổng cơng ty cho năm tài kế thúc ngày 31/12/2013 tăng khoảng 154,99 t đồng số dư khoản mục “Chi phí trả trước dài hạn” ảng cân đối kế 20 toán hợp Tổng công ty ngày 31/12/2013 giảm khoảng 464,98 t đồngTổng cơng ty liên quan đến vụ kiện luật sư Li erati kiện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Theo phán Tòa Phúc th m Tòa án Paris, từ năm 2006 đến 31/12/2013, Tổng Công ty chuyển vào tài khoản Đoàn luật sư Paris ị phong tỏa 5.468.287 EUR tương đương khoảng 155,9 t đồng Số tiền phản ánh tài khoản ký cược, ký quỹ dài hạn Bảng cân đối kế toán hợp Tổng Công ty ngày 31/12/2013 Tại ngày lập báo cáo kiểm toán, KTV chưa cung cấp đầy đủ tài liệu thơng tin liên quan đến vụ kiện không thực gởi thư yêu cầu đến luật sư Tổng Cơng ty Nên đồn kiểm tốn khơng thể xác định liệu phải điều chỉnh số liệu hay khơng Nhưng theo ý kiến tác giả vụ kiện kéo dài gần 10 năm khả cơng ty thua kiện cao cơng ty nên lập dự phòng vụ kiện Nhưng khơng thấy cơng ty trích lập dự phòng mục này, khả cơng ty cố tình làm để điều chỉnh tăng lợi nhuận  Trước năm 2013, phí ảo lãnh tín dụng xuất kh u hợp đồng huy động vốn mua máy bay theo hình thức thuê tài phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh thời gian 06 năm Theo kiến nghị Kiểm tốn Nhà nước, Tổng Cơng ty thay đổi thời gian phân bổ phí bảo lãnh tín dụng xuất kh u hợp đồng huy động vốn chi phí khác liên quan đến hợp đồng theo thời gian huy động vốn Việc thay đổi sách phân bổ phí bảo lãnh tín dụng làm chi phí hoạt động kinh doanh năm 2013 giảm khoảng 113,4 t đồng so với việc áp dụng sách phân bổ cũ Điều đồng nghĩa với việc lợi nhuận Tổng công ty tăng so 21 với trước thay đổi sách kế tốn  Năm 2013, Tổng cơng ty thay đổi sách khấu hao tài sản cố định máy bay, cụ thể nâng mức thời gian sử dụng máy bay lên khung 12-15 năm (mà trước 8-15 năm) Điều làm cho nguyên giá máy ay tăng lên 52,6 t đồng, đồng thời chi phí khấu hao máy bay năm giảm xuống, gián tiếp làm tăng lợi nhuận Tổng công tyNăm 2011, Tổng cơng ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 51 t đồng Cơng ty Hàng khơng Cổ phần Thái Bình dương (JP ) Nhưng đến 21/02/2012 Tổng cơng ty thức tiếp nhận quyền đại diện phần vốn Nhà nước JPA nên tồn phần dự phòng ghi nhận giảm lợi thương mại tăng phải thu ngắn hạn khác Ngày 06/01/2014, Tổng công ty đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước chuyển toàn số tiền tương ứng khoản trích lập dự phòng vào tài khoản công ty Điều làm cho lợi nhuận sau thuế Tổng công ty tăng 51 t đồng 4.2 HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết kiểm định, phân tích cho thấy Tổng công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận IPO Cùng với giá trị kế toán vốn chủ sở hữu, lợi nhuận kinh doanh yếu tố định lượng rõ nét nghiên cứu định giá cổ phiếu Do đó, tiêu lợi nhuận kế tốn áo cáo khơng phản ánh thực tế, khách quan người sử dụng thơng tin nói chung hay nhà đầu tư nói riêng gặp nhiều rủi ro đưa định Vì vậy, cần thiết phải tăng cường tính trung thực tiêu lợi nhuận, điều kiện thị trường chứng khoán ngày phát triển Qua nghiên cứu phân tích, tác giả đưa số kiến nghị quan, tổ chức liên quan sau: 22 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng iểm toán CTC Một là, bắt uộc công ty tiết hóa Thuyết minh báo cáo tài Hai là, đảm bảo tính độc lập thành viên ban kiểm tốn lãnh đạo cơng ty kiểm tốn với cơng ty niêm yết Ba là, u cầu kiểm tốn tập trung nhiều vào tính trung thực BCTC 4.2.2 Nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc Cơng ty IPO thường xu hướng quản trị lợi nhuận theo hướng tăng Đứng góc độ quản lý nhà nước, việc tiêu lợi nhuận công ty IPO bị điều chỉnh nguyên nhân: Một nhữn thay đổi sách kế tốn nhà nước, yếu tố thường tác động chung đến tất công ty ngành, mức độ ảnh hưởng đến công ty lại khác Những thông tư, nghị định thay đổi sách nhà nước thường cơng bố trước năm, sau thức áp dụng Do đó, điều giúp doanh nghiệp lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu thay đổi sách lợi cho việc điều chỉnh lợi nhuận nhằm cung cấp “hình ảnh” tốt tình trạng tài để góp phần thú hút nhà đầu tư Hai thiếu sót hệ thốn quy định tạo điều kiện cho công ty vận dụn để “lách luật” Cụ thể nghiên cứu, Tổng cơng ty khơng ghi nhận khoản chi phí thua lỗ vụ kiện khơng trích lập dự phòng cho khoản chi phí Với xu hội nhập ngày sâu rộng đất nước chuyện vướng vào kiện tụng quốc tế ngày nhiều hơn, quy định hạch tốn trích lập dự phòng vụ kiện tụng, nên Bộ tài ban hành thêm chu n 23 mực, chế độ, thông tư hướng dẫn Điều kỳ vọng giúp kế tốn thực đồng thời đảm bảo lợi ích nhà đầutrường hợp IPO khác tương lai KẾT LUẬN Giá trị cổ phiếu doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, giá trị kế tốn vốn chủ sở hữu lợi nhuận kinh doanh hai yếu tố định lượng rõ nét nghiên cứu định giá cổ phiếu Điều chỉnh lợi nhuận tăng lên, cơng ty cung cấp “hình ảnh” tốt tình trạng tài để góp phần thu hút nhà đầu tư thị trường huy động vốn nói chung phát hành cổ phiếu lần đầu cơng chúng nói riêng Nghiên cứu nhằm giúp đối tượng sử dụng thông tin nhận khả cơng ty thay đổi lợi nhuận theo mong muốn Thông qua việc thu thập số liệu thực tế công ty ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để ước lượng tham số mơ hình, nghiên cứu thực kiểm chứng hành động điều chỉnh lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam dựa vào mô hình Modified Jones với liệu chéo Kết nghiên cứu cho thấy Tổng cơng ty điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2013, năm liền trước kiện IPO Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu cung cấp chứng hành động quản trị lợi nhuận công ty cụ thể bối cảnh phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Qua đó, nghiên cứu trả lời thắc mắc lớn nhà đầu tư tính trung thực tiêu lợi nhuận đồng thời nguồn thơng tin giúp nhà đầu nhìn nhận đắn BCTC công ty niêm yết trước đưa định đầu tư hay không 24 Dựa sở lý luận chương kết nghiên cứu chương 4, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao tính trung thực tiêu lợi nhuận nâng cao chất lượng thông tin BCTC công bố công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, số vấn đề tồn việc áp dụng sách Nhà nước Để hồn thành nghiên cứu xin chân thành cảm ơn thầy khoa Kế tốn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Cơng Phương tận tình hướng dẫn để tơi hồn thành nghiên cứu Do nghiên cứu quản trị lợi nhuận đề tài Việt Nam cộng với hạn chế kinh nghiệm cá nhân nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên, tơi mong muốn viết cung cấp thông tin chi tiết hành động quản trị lợi nhuận bối cảnh phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng doanh nghiệp cụ thể từ hy vọng nghiên cứu tài liệu hữu ích nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam ... công ty Hàng không Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm đạt mục tiêu sau:  Tìm kiếm chứng quản trị lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng. .. ty Hàng không Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Năm 2014 năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam IPO Nghiên cứu xem xét hành động quản trị lợi nhuận Tổng công ty năm kế trước năm 2014 Phƣơng pháp nghiên. .. việc Tổng công ty điều chỉnh lợi nhuận thông qua vận dụng sách kế tốn IPO, tơi chọn đề tài: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO): trƣờng hợp Tổng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt) , Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay