Đề kháo sát lý lớp 10

48 8 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nướcNghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nước TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 159 Câu Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 40g B 30 g C 60 g D 80g Câu Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Cơng suất trung bình lực kéo bằng: A 10 W B 20W C 100W D 200W Câu Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A 1,5 Nm B Nm C Nm D Nm Câu Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A 30 mJ B mJ C mJ D 60 mJ Câu Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM 2r B Wd  GmM r2 C Wd  GmM 2r D Wd  GmM r Câu Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A.1032J B.1320 J C 1302J D.1230 J Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giã đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 16 cm buông nhẹ để vật chuyển động Lấy g =10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ sau buông A 58,5 cm/s B 26,8 cm/s C 28,6 cm/s D 55,8 cm/s  Câu Nước chảy ổn định đoạn ống 40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A B 0,25 C 0,5 D Câu Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 24 m/s B 18 m/s C 26 m/s D 16 m/s Câu 10 Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá cắt trục quay B Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay C Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay D Lực có giá song song với trục quay Câu 11 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 790C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 47 B 34 C 43 D 74 Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 12 Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực  F không đổi Động lượng chất điểm thời điểm t là: A r r p  F.m B r r p  F.t C r r p  m.F D r r F.t p m Câu 13 Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 16 m/s B 3,2 m/s C 32 m/s D 1,6m/s Câu 14 Một vật sinh công dương A Vật chuyển động nhanh dần B Vật chuyển động thẳng C.Vật chuyển động tròn D.Vật chuyển động chậm dần Câu 15 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A Wd  2mP B Wd  2m.p C P  2m.Wd D p  2m.Wd Câu 16 Một lượng khí hiđrơ 470C có áp suất 99720 N/m2 Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,08 kg/m3 B 0,075kg/m3 C 0,80 kg/m3 D 0,75 kg/m3 Câu 17 Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đôi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 18 Một bóng có dung tích lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Tìm áp suất khơng khí bóng sau 40 lần bơm, coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi A 3atm B 4atm C atm D 6atm Câu 19 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau không ? A Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất B Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua C Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm D Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua Câu 20 Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A tăng B áp suất động giảm C lực cản khơng khí D vận tốc tăng chảy xuống Câu 21 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vng góc với mặt phẳng bìa là: A M  B M  F.a C M  F.a D M  F.a Câu 22 Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 30 cm B 40 cm C 25 cm D 35 cm Câu 23 Đối với lượng khí xác định, q trình sau đẳng áp? A Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ C áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ D Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng Câu 24 Chọn câu sai: A Năng lượng hai vật va chạm không đổi B Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc C Trong va chạm đàn hồi động toàn phần không đổi D Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 25 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A.1,6atm B.1,8atm C.1,75atm D 2,4atm Câu 26 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 2,6 m/s B 1,8 m/s C 1,6 m/s D 3,2 m/s Câu 27 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 1,52 năm B 1,87 năm C 2,3 năm D 1,78 năm Câu 28 Phát biểu sau sai: A Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật B Xung lực đại lượng vectơ C Động lượng đại lượng vectơ D Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi Câu 29 Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -22,2J B.-8 J C -15,2 D -7,2 J Câu 30 Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A Gia tốc rơi B.Thời gian rơi C.Công trọng lực thực D Vận tốc chạm đất Câu 31 Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 25N B 50N C 20 N D 40N Câu 32 Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 25m B 35 m C 40 m D 30 m Câu 33 Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A 5N B 4,5N C N D N Câu 34 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A m/s B 0,75 m/s C 1,5 m/s D 2,25 m/s Câu 35 Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A xoè xa B song song với C lúc đầu xoè sau chụm lại D chụm lại gần Câu 36 Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng động ln thay đổi B Động lượng động thay đổi không đổi C Động lượng không đổi D Động lượng thay đổi động không đổi Câu 37 Chọn câu sai nói trọng tâm vật : A Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật B Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến C Một vật rắn xác định có trọng tâm D Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật Câu 38 Biết thể tích khối lượng khí khơng đổi Chất khí nhiệt độ 200C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần Trang 1/4 - Mã đề: 159 A 60 0C B 66 0C C 660 0C D 606 0C Câu 39 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A m B 8m C 16 m D 12 m Câu 40 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sơng Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 51,7 cm/s B 42,8 cm/s C 24,8 cm/s D 57,1 cm/s Câu 41 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A m/s B m/s C 3,2 m/s D 1,5 m/s Câu 42 Tiết diện pittông nhỏ kích thuỷ lực 3cm , pittơng lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.100 N B.400N C.300N D.200N Câu 43 Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A 0,75 B C 0,25 D 0,5 Câu 44 Công thực áp suất để đẩy 1,4 m nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A 140 kJ B kJ C 14 kJ D 70 kJ Câu 45 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A m B 2m C 1,5 m D m Câu 46 Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất giảm lần B áp suất giảm 1,5 lần C áp suất tăng lên lần D áp suất tăng lên 1,5 lần Câu 47 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Chất lỏng đồng tính B Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian C Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ D Chất lỏng không nén chảy không ma sát Câu 48 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A.1,5 lần B lần C.2,5 lần D lần Câu 49 Cho khối khí xác định biến đổi theo q trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp q trình biểu diễn A đoạn thẳng có phương qua O B đoạn thẳng có phương song song Op C đường thẳng qua O D.đường thẳng có phương song song OT Câu 50 14g khí chiếm thể tích lít 17oC Sau nung nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,4g/lít Tìm nhiệt độ khí sau nung nóng A 425oC B 452oC C 42,5oC D 45,2oC Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 193 Câu Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 40 m B 25m C 35 m D 30 m Câu Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay B Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay không cắt trục quay C Lực có giá song song với trục quay D Lực có giá cắt trục quay Câu Công thực áp suất để đẩy 1,4 m3 nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A 140 kJ B 70 kJ C kJ D 14 kJ Câu Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 2,3 năm B 1,87 năm C 1,52 năm D 1,78 năm Câu Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A xoè xa B lúc đầu xoè sau chụm lại C chụm lại gần D song song với o Câu 14g khí chiếm thể tích lít 17 C Sau nung nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,4g/lít Tìm nhiệt độ khí sau nung nóng A 45,2oC B 452oC C 425oC D 42,5oC Câu Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 40 cm B 25 cm C 30 cm D 35 cm Câu Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A Vận tốc chạm đất B.Thời gian rơi C.Công trọng lực thực D Gia tốc rơi Câu Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng thay đổi động không đổi B Động lượng động thay đổi C Động lượng không đổi D Động lượng động thay đổi không đổi Câu 10 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 790C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 74 B 43 C 34 D 47 Câu 11 Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Cơng suất trung bình lực kéo bằng: A 10 W B 100W C 200W D 20W Câu 12 Cho khối khí xác định biến đổi theo q trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp trình biểu diễn A đường thẳng qua O B.đường thẳng có phương song song OT C đoạn thẳng có phương song song Op D đoạn thẳng có phương qua O Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 13 Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đôi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 14 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A.1,5 lần B.2,5 lần C lần D lần Câu 15 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 24,8 cm/s B 42,8 cm/s C 51,7 cm/s D 57,1 cm/s Câu 16 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giã đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 16 cm buông nhẹ để vật chuyển động Lấy g =10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ sau buông A 58,5 cm/s B 55,8 cm/s C 28,6 cm/s D 26,8 cm/s Câu 17 Chọn câu sai nói trọng tâm vật : A Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật B Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến C Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật D Một vật rắn xác định có trọng tâm Câu 18 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A m B m C 2m D 1,5 m Câu 19 Tiết diện pittơng nhỏ kích thuỷ lực 3cm , pittông lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.400N B.100 N C.300N D.200N Câu 20 Đối với lượng khí xác định, trình sau đẳng áp? A Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng B áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ C Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối Câu 21 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B Nm C 1,5 Nm D Nm Câu 22 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vuông góc với mặt phẳng bìa là: A M  F.a B M  F.a C M  F.a D M  Câu 23 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A 2,4atm B.1,6atm C.1,75atm D.1,8atm Câu 24 Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 16 m/s B 1,6m/s C 32 m/s D 3,2 m/s Câu 25 Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực  F không đổi Động lượng chất điểm thời điểm t là: Trang 1/4 - Mã đề: 159 A r r p  m.F B r r p  F.t C r r p  F.m D r r F.t p m Câu 26 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A 30 mJ B mJ C 60 mJ D mJ Câu 27 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Chất lỏng đồng tính B Chất lỏng không nén chảy không ma sát C Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ D Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian Câu 28 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A m/s B 1,5 m/s C m/s D 3,2 m/s Câu 29 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 2,25 m/s B m/s C 1,5 m/s D 0,75 m/s Câu 30 Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 25N B 40N C 20 N D 50N Câu 31 Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A 0,25 B 0,75 C 0,5 D Câu 32 Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -7,2 J B -15,2 C.-8 J D -22,2J Câu 33 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau khơng ? A Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua B Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất C Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua D Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm Câu 34 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A 16 m B m C 8m D 12 m Câu 35 Một lượng khí hiđrơ 47 C có áp suất 99720 N/m Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,075kg/m3 B 0,75 kg/m3 C 0,80 kg/m3 D 0,08 kg/m3 Câu 36 Phát biểu sau sai: A Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật B Động lượng đại lượng vectơ C Xung lực đại lượng vectơ D Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi Câu 37 Một bóng có dung tích lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Tìm áp suất khơng khí bóng sau 40 lần bơm, coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi A 4atm B atm C 3atm D 6atm Câu 38 Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A tăng B áp suất động giảm C vận tốc tăng chảy xuống D lực cản khơng khí Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 39 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 1,8 m/s B 2,6 m/s C 1,6 m/s D 3,2 m/s Câu 40 Biết thể tích khối lượng khí khơng đổi Chất khí nhiệt độ 20 C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần A 60 0C B 660 0C C 66 0C D 606 0C Câu 41 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A p  2m.Wd B Wd  2m.p C P  2m.Wd D Wd  2mP Câu 42 Chọn câu sai: A Trong va chạm đàn hồi động toàn phần không đổi B Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc C Năng lượng hai vật va chạm không đổi D Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn Câu 43 Nước chảy ổn định đoạn ống  40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A 0,25 B C D 0,5 Câu 44 Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A N B N C 4,5N D 5N Câu 45 Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất giảm 1,5 lần B áp suất tăng lên lần C áp suất tăng lên 1,5 lần D áp suất giảm lần Câu 46 Một vật sinh cơng dương A.Vật chuyển động tròn B.Vật chuyển động chậm dần C Vật chuyển động nhanh dần D Vật chuyển động thẳng Câu 47 Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 30 g B 80g C 60 g D 40g Câu 48 Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản không khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 26 m/s B 24 m/s C 18 m/s D 16 m/s Câu 49 Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A 1302J B.1320 J C.1230 J D.1032J Câu 50 Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM r B Wd  GmM 2r C Wd  GmM r2 D Wd  GmM 2r Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 227 Câu Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đôi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 25 cm B 30 cm C 35 cm D 40 cm Câu Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 25m B 30 m C 35 m D 40 m Câu Tiết diện pittông nhỏ kích thuỷ lực 3cm2, pittơng lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.300N B.200N C.100 N D.400N Câu Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -7,2 J B.-8 J C -15,2 D -22,2J Câu Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vng góc với mặt phẳng bìa là: A M  F.a B M  F.a C M  D M  F.a Câu Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 79 C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 34 B 74 C 47 D 43 Câu Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Cơng suất trung bình lực kéo bằng: A 100W B 10 W C 20W D 200W Câu Đối với lượng khí xác định, trình sau đẳng áp? A áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ B Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối C Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng Câu 10 Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 40g B 60 g C 30 g D 80g Câu 11 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A m/s B 1,5 m/s C m/s D 3,2 m/s Câu 12 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A 8m B 16 m C m D 12 m Câu 13 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí Trang 1/4 - Mã đề: 159 bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 42,8 cm/s B 57,1 cm/s C 51,7 cm/s D 24,8 cm/s Câu 14 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 2,25 m/s B m/s C 1,5 m/s D 0,75 m/s Câu 15 Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 26 m/s B 18 m/s C 24 m/s D 16 m/s Câu 16 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 1,52 năm B 1,87 năm C 1,78 năm D 2,3 năm Câu 17 Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất giảm 1,5 lần B áp suất tăng lên 1,5 lần C áp suất tăng lên lần D áp suất giảm lần Câu 18 Một vật sinh công dương A Vật chuyển động nhanh dần B.Vật chuyển động tròn C.Vật chuyển động chậm dần D Vật chuyển động thẳng Câu 19 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A 2,4atm B.1,75atm C.1,6atm D.1,8atm Câu 20 Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 25N B 50N C 40N D 20 N Câu 21 Một lượng khí hiđrơ 47 C có áp suất 99720 N/m Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,08 kg/m3 B 0,075kg/m3 C 0,75 kg/m3 D 0,80 kg/m3 Câu 22 Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A.1230 J B.1320 J C 1302J D.1032J Câu 23 Chọn câu sai: A Trong va chạm đàn hồi động toàn phần không đổi B Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn C Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc D Năng lượng hai vật va chạm không đổi Câu 24 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B 1,5 Nm C Nm D Nm Câu 25 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Chất lỏng đồng tính B Chất lỏng khơng nén chảy không ma sát C Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian D Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ Câu 26 Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá song song với trục quay B Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay C Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay D Lực có giá cắt trục quay Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 12 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A 1,5 m B 2m C m D m Câu 13 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ B Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian C Chất lỏng không nén chảy khơng ma sát D Chất lỏng đồng tính Câu 14 Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A 4,5N B 5N C N D N Câu 15 Tiết diện pittơng nhỏ kích thuỷ lực 3cm , pittông lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.300N B.400N C.100 N D.200N Câu 16 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A 2,4atm B.1,75atm C.1,6atm D.1,8atm Câu 17 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 1,8 m/s B 2,6 m/s C 1,6 m/s D 3,2 m/s Câu 18 Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 30 cm B 25 cm C 40 cm D 35 cm Câu 19 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B Nm C Nm D 1,5 Nm Câu 20 Nước chảy ổn định đoạn ống  40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A B 0,5 C D 0,25 Câu 21 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A 3,2 m/s B 1,5 m/s C m/s D m/s Câu 22 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 42,8 cm/s B 24,8 cm/s C 51,7 cm/s D 57,1 cm/s Câu 23 Cho khối khí xác định biến đổi theo q trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp trình biểu diễn A.đường thẳng có phương song song OT B đoạn thẳng có phương qua O C đoạn thẳng có phương song song Op D đường thẳng qua O Câu 24 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A 8m B 12 m C m D 16 m Câu 25 Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 40g B 60 g C 80g D 30 g Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 26 Chọn câu sai: A Trong va chạm đàn hồi động tồn phần khơng đổi B Năng lượng hai vật va chạm không đổi C Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn D Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc Câu 27 Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 1,6m/s B 16 m/s C 3,2 m/s D 32 m/s Câu 28 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vng góc với mặt phẳng bìa là: A M  B M  F.a C M  F.a D M  F.a Câu 29 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 790C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 74 B 47 C 34 D 43 Câu 30 Một lượng khí hiđrơ 470C có áp suất 99720 N/m2 Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,80 kg/m3 B 0,75 kg/m3 C 0,08 kg/m3 D 0,075kg/m3 Câu 31 Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM r B Wd  GmM r2 C Wd  GmM 2r D Wd  GmM 2r Câu 32 Đối với lượng khí xác định, q trình sau đẳng áp? A Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ B Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối C áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ D Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng Câu 33 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 1,5 m/s B 2,25 m/s C 0,75 m/s D m/s Câu 34 Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng thay đổi động không đổi B Động lượng không đổi C Động lượng động thay đổi không đổi D Động lượng động thay đổi Câu 35 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A lần B.2,5 lần C.1,5 lần D lần Câu 36 Một vật sinh công dương A Vật chuyển động nhanh dần B.Vật chuyển động tròn C.Vật chuyển động chậm dần D Vật chuyển động thẳng Câu 37 Phát biểu sau sai: A Động lượng đại lượng vectơ B Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi C Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D Xung lực đại lượng vectơ Câu 38 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 1,52 năm B 1,87 năm C 1,78 năm D 2,3 năm Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 39 Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A B 0,5 C 0,25 D 0,75 Câu 40 Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 35 m B 30 m C 40 m D 25m Câu 41 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau khơng ? A Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm B Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất C Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua D Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua Câu 42 Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A vận tốc tăng chảy xuống B áp suất động giảm C lực cản khơng khí D tăng Câu 43 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A mJ B 60 mJ C 30 mJ D mJ Câu 44 Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A.Thời gian rơi B.Công trọng lực thực C Vận tốc chạm đất D Gia tốc rơi Câu 45 Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Cơng suất trung bình lực kéo bằng: A 200W B 10 W C 20W D 100W Câu 46 Công thực áp suất để đẩy 1,4 m3 nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A 70 kJ B 14 kJ C 140 kJ D kJ Câu 47 Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A chụm lại gần B song song với C lúc đầu xoè sau chụm lại D xoè xa Câu 48 Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 50N B 20 N C 40N D 25N Câu 49 Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Công lực cản không khí( lấy g = 10 m/s2) A -15,2 B -7,2 J C -22,2J D.-8 J Câu 50 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A p  2m.Wd B P  2m.Wd C Wd  2m.p D Wd  2mP Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 465 Câu Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A tăng B áp suất động giảm C lực cản khơng khí D vận tốc tăng chảy xuống Câu Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 50N B 20 N C 25N D 40N Câu Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực lượng chất điểm thời điểm t là: A r r p  m.F B r r F.t p m C r r p  F.m  F không đổi Động D r r p  F.t Câu Đối với lượng khí xác định, q trình sau đẳng áp? A Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng C Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ Câu Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 32 m/s B 3,2 m/s C 1,6m/s D 16 m/s Câu Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -22,2J B.-8 J C -7,2 J D -15,2 Câu Phát biểu sau sai: A Xung lực đại lượng vectơ B Động lượng vật chuyển động tròn không đổi C Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D Động lượng đại lượng vectơ Câu Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A N B 5N C 4,5N D N Câu Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản không khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 16 m/s B 18 m/s C 26 m/s D 24 m/s Câu 10 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A 12 m B 16 m C m D 8m Câu 11 14g khí chiếm thể tích lít 17oC Sau nung nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,4g/lít Tìm nhiệt độ khí sau nung nóng A 45,2oC B 452oC C 425oC D 42,5oC Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 12 Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM 2r B Wd  GmM 2r C Wd  GmM r2 D Wd  GmM r Câu 13 Một lượng khí hiđrơ 470C có áp suất 99720 N/m2 Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,075kg/m3 B 0,08 kg/m3 C 0,75 kg/m3 D 0,80 kg/m3 Câu 14 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B 1,5 Nm C Nm D Nm Câu 15 Biết thể tích khối lượng khí khơng đổi Chất khí nhiệt độ 200C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần A 60 0C B 606 0C C 66 0C D 660 0C Câu 16 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giã đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 16 cm buông nhẹ để vật chuyển động Lấy g =10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ sau buông A 55,8 cm/s B 26,8 cm/s C 28,6 cm/s D 58,5 cm/s Câu 17 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A mJ B 30 mJ C mJ D 60 mJ Câu 18 Chọn câu sai nói trọng tâm vật : A Một vật rắn xác định có trọng tâm B Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật C Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến D Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật Câu 19 Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Công suất trung bình lực kéo bằng: A 20W B 200W C 100W D 10 W Câu 20 Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá cắt trục quay B Lực có giá song song với trục quay C Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay không cắt trục quay D Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay Câu 21 Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 30 g B 40g C 80g D 60 g Câu 22 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A Wd  2m.p B Wd  2mP C P  2m.Wd D p  2m.Wd Câu 23 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vng góc với mặt phẳng bìa là: A M  F.a B M  F.a C M  F.a D M  Câu 24 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 51,7 cm/s B 42,8 cm/s C 57,1 cm/s D 24,8 cm/s Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 25 Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất giảm lần B áp suất tăng lên lần C áp suất tăng lên 1,5 lần D áp suất giảm 1,5 lần Câu 26 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Chất lỏng không nén chảy không ma sát B Chất lỏng đồng tính C Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian D Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ Câu 27 Một bóng có dung tích lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Tìm áp suất khơng khí bóng sau 40 lần bơm, coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi A 4atm B 3atm C atm D 6atm Câu 28 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A.2,5 lần B lần C lần D.1,5 lần Câu 29 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 2,3 năm B 1,87 năm C 1,52 năm D 1,78 năm Câu 30 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A m/s B m/s C 3,2 m/s D 1,5 m/s Câu 31 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 79 C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 47 B 74 C 43 D 34 Câu 32 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau không ? A Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm B Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua C Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất D Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua Câu 33 Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A.1032J B.1230 J C.1320 J D 1302J Câu 34 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 1,6 m/s B 2,6 m/s C 1,8 m/s D 3,2 m/s Câu 35 Tiết diện pittơng nhỏ kích thuỷ lực 3cm2, pittông lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.200N B.100 N C.400N D.300N Câu 36 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A 2m B m C m D 1,5 m Câu 37 Một vật sinh công dương A Vật chuyển động nhanh dần B.Vật chuyển động tròn C.Vật chuyển động chậm dần D Vật chuyển động thẳng Câu 38 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 2,25 m/s B 0,75 m/s C 1,5 m/s D m/s Câu 39 Cho khối khí xác định biến đổi theo q trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp trình biểu diễn A đường thẳng qua O C đoạn thẳng có phương song song Op B đoạn thẳng có phương qua O D.đường thẳng có phương song song OT Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 40 Nước chảy ổn định đoạn ống  40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A 0,25 B C D 0,5 Câu 41 Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 35 cm B 25 cm C 40 cm D 30 cm Câu 42 Công thực áp suất để đẩy 1,4 m3 nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A kJ B 70 kJ C 14 kJ D 140 kJ Câu 43 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A.1,75atm B 2,4atm C.1,6atm D.1,8atm Câu 44 Chọn câu sai: A Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn B Trong va chạm đàn hồi động tồn phần khơng đổi C Năng lượng hai vật va chạm không đổi D Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc Câu 45 Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đơi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 46 Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng động thay đổi B Động lượng động thay đổi không đổi C Động lượng thay đổi động không đổi D Động lượng không đổi Câu 47 Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A Gia tốc rơi B.Công trọng lực thực C Vận tốc chạm đất D.Thời gian rơi Câu 48 Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A chụm lại gần B song song với C xoè xa D lúc đầu xoè sau chụm lại Câu 49 Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A B 0,25 C 0,5 D 0,75 Câu 50 Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 30 m B 40 m C 25m D 35 m Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 499 Câu Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 24 m/s B 26 m/s C 16 m/s D 18 m/s Câu Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A m/s B 3,2 m/s C m/s D 1,5 m/s Câu Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Công suất trung bình lực kéo bằng: A 200W B 20W C 100W D 10 W Câu Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Vận tốc chảy chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian B Chất lỏng đồng tính C Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ D Chất lỏng khơng nén chảy khơng ma sát Câu Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 30 g B 40g C 60 g D 80g Câu Một vật sinh cơng dương A.Vật chuyển động tròn B Vật chuyển động thẳng C Vật chuyển động nhanh dần D.Vật chuyển động chậm dần Câu Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A chụm lại gần B song song với C xoè xa D lúc đầu xoè sau chụm lại Câu Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 30 m B 35 m C 40 m D 25m Câu Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng động ln thay đổi B Động lượng không đổi C Động lượng động thay đổi không đổi D Động lượng thay đổi động khơng đổi Câu 10 Một bóng có dung tích lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Tìm áp suất khơng khí bóng sau 40 lần bơm, coi nhiệt độ khơng khí không đổi A atm B 3atm C 4atm D 6atm o Câu 11 14g khí chiếm thể tích lít 17 C Sau nung nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,4g/lít Tìm nhiệt độ khí sau nung nóng A 452oC B 425oC C 42,5oC D 45,2oC Câu 12 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A.1,75atm B.1,6atm C 2,4atm D.1,8atm Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 13 Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực lượng chất điểm thời điểm t là: A r r p  F.m B r r F.t p m C r r p  F.t  F không đổi Động D r r p  m.F Câu 14 Cho khối khí xác định biến đổi theo trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp trình biểu diễn A đường thẳng qua O B đoạn thẳng có phương qua O C đoạn thẳng có phương song song Op D.đường thẳng có phương song song OT Câu 15 Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 25 cm B 30 cm C 35 cm D 40 cm Câu 16 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 1,5 m/s B m/s C 2,25 m/s D 0,75 m/s Câu 17 Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 24,8 cm/s B 57,1 cm/s C 51,7 cm/s D 42,8 cm/s Câu 18 Chọn câu sai: A Trong va chạm đàn hồi động tồn phần khơng đổi B Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn C Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc D Năng lượng hai vật va chạm không đổi Câu 19 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 790C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 34 B 74 C 43 D 47 Câu 20 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vng góc với mặt phẳng bìa là: A M  F.a B M  C M  F.a D M  F.a Câu 21 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A Wd  2mP B p  2m.Wd C P  2m.Wd D Wd  2m.p Câu 22 Phát biểu sau sai: A Xung lực đại lượng vectơ B Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi C Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D Động lượng đại lượng vectơ Câu 23 Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A 0,75 B 0,25 C 0,5 D Câu 24 Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá song song với trục quay B Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay C Lực có giá cắt trục quay D Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 25 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 3,2 m/s B 1,8 m/s C 1,6 m/s D 2,6 m/s Câu 26 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A 1,5 m B 2m C m D m Câu 27 Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A lực cản khơng khí B áp suất động giảm C tăng D vận tốc tăng chảy xuống Câu 28 Công thực áp suất để đẩy 1,4 m3 nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A 70 kJ B kJ C 14 kJ D 140 kJ Câu 29 Chọn câu sai nói trọng tâm vật : A Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến B Một vật rắn xác định có trọng tâm C Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật D Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật Câu 30 Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đơi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 31 Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM r B Wd  GmM r2 C Wd  GmM 2r D Wd  GmM 2r Câu 32 Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 16 m/s B 3,2 m/s C 1,6m/s D 32 m/s Câu 33 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A m B 12 m C 8m D 16 m Câu 34 Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A Vận tốc chạm đất B Gia tốc rơi C.Thời gian rơi D.Công trọng lực thực Câu 35 Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 20 N B 40N C 25N D 50N Câu 36 Một lượng khí hiđrơ 470C có áp suất 99720 N/m2 Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,80 kg/m3 B 0,075kg/m3 C 0,75 kg/m3 D 0,08 kg/m3 Câu 37 Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A N B 5N C 4,5N D N Câu 38 Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A 1302J B.1230 J C.1320 J D.1032J Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 39 Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -7,2 J B -22,2J C.-8 J D -15,2 Câu 40 Đối với lượng khí xác định, q trình sau đẳng áp? A Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ C áp suất không đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ D Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng Câu 41 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A lần B lần C.1,5 lần D.2,5 lần  Câu 42 Nước chảy ổn định đoạn ống 40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A 0,5 B C D 0,25 Câu 43 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 1,87 năm B 2,3 năm C 1,78 năm D 1,52 năm Câu 44 Tiết diện pittơng nhỏ kích thuỷ lực 3cm2, pittông lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.100 N B.200N C.400N D.300N Câu 45 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B 1,5 Nm C Nm D Nm Câu 46 Biết thể tích khối lượng khí khơng đổi Chất khí nhiệt độ 200C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần A 66 0C B 606 0C C 60 0C D 660 0C Câu 47 Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất tăng lên 1,5 lần B áp suất tăng lên lần C áp suất giảm 1,5 lần D áp suất giảm lần Câu 48 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau không ? A Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất B Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua C Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua D Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm Câu 49 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A mJ B 30 mJ C mJ D 60 mJ Câu 50 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giã đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 16 cm buông nhẹ để vật chuyển động Lấy g =10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ sau buông A 26,8 cm/s B 58,5 cm/s C 28,6 cm/s D 55,8 cm/s Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2010-2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 533 Câu Quả cầu A có khối lượng 2m chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào cầu B có khối lượng m nằm yên bàn Coi va chạm đàn hồi xuyên tâm Tỷ số vận tốc A so với cầu B sau va chạm A 0,5 B 0,25 C D 0,75  Câu Nước chảy ổn định đoạn ống 40 với vận tốc v1 nối với đoạn ống 20 với vận tốc v2 Tỉ số v2 v1 là: A B 0,25 C 0,5 D 2 Câu Tiết diện pittơng nhỏ kích thuỷ lực 3cm , pittông lớn 150cm2 Hỏi cần lực tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 10000N lên? A.200N B.100 N C.300N D.400N Câu Phát biểu sau sai: A Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi B Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật C Xung lực đại lượng vectơ D Động lượng đại lượng vectơ Câu Một sông rộng 20m sâu m tiêu nước cho cánh đồng có diện tích 3000 km2 mà lượng nước mưa trung bình năm 48 cm/năm Một phần tư lượng nước mưa trở lại khí bay hơi, phần lại cuối chảy sông Lấy năm 365,25 ngày Tốc độ trung bình dòng sơng là: A 51,7 cm/s B 42,8 cm/s C 57,1 cm/s D 24,8 cm/s Câu Có lượng khí đựng bình Hỏi áp suất khí biến đổi thể tích bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa? A áp suất tăng lên lần B áp suất giảm lần C áp suất tăng lên 1,5 lần D áp suất giảm 1,5 lần Câu Một xe trượt khối lượng m =80 kg , trượt từ đỉnh núi xuống Sau thu vận tốc m/s tiếp tục chuyển động đường nằm ngang Tính lực ma sát tác dụng lên xe đoạn đường nằm ngang , biết xe dừng lại sau 40m? A 20 N B 50N C 25N D 40N Câu Cho khối khí xác định, ta tăng thể tích lên gấp đôi giảm nhiệt độ tuyệt đối xuống gấp áp suất khí A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song dùng miệng thổi vào giữa, hai mảnh giấy A chụm lại gần B lúc đầu xoè sau chụm lại C song song với D xoè xa Câu 10 Một vệ tinh khối lượng m quỹ đạo tròn quanh trái đất có khối lượng M Biểu thức liên hệ động vệ tinh bán kính quỹ đạo A Wd  GmM r B Wd  GmM 2r C Wd  GmM 2r D Wd  GmM r2 Câu 11 Một bóng có dung tích lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Tìm áp suất khơng khí bóng sau 40 lần bơm, coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi A 6atm B atm C 3atm D 4atm Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 12 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? A P  2m.Wd B p  2m.Wd C Wd  2m.p D Wd  2mP Câu 13 Bình A có dung tích lít chứa khí Hêli có áp suất 2,5atm Bình B có dung tích lít chứa khí nitơ có áp suất 1atm Nhiệt độ hai bình Cho hai bình thơng ống nhỏ áp suất hỗn hợp khí bình bao nhiêu? A.1,6atm B.1,8atm C 2,4atm D.1,75atm Câu 14 Nén đẳng nhiệt từ thể tích 12 lít đến thể tích 4,8 lít áp suất khí tăng thêm lần ? A.2,5 lần B lần C.1,5 lần D lần Câu 15 Công thực áp suất để đẩy 1,4 m3 nước qua ống có đường kính 10 mm hiệu áp suất hai đầu ống 105 Pa? A 14 kJ B kJ C 70 kJ D 140 kJ Câu 16 Người ta kéo vật khối lượng m = 15 kg từ trạng thái đứng yên lên nhanh dần đến độ cao 8m thời gian 4s.( Lấy g = 10m/s2 ) Công lực kéo A.1230 J B 1302J C.1320 J D.1032J Câu 17 14g khí chiếm thể tích lít 17oC Sau nung nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,4g/lít Tìm nhiệt độ khí sau nung nóng A 45,2oC B 42,5oC C 425oC D 452oC Câu 18 Một lắc đơn có chiều dài dây l=90cm Kéo dây lệch so với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ, lấy g=10m/s2 Vận tốc lớn vật đạt trình chuyển động A 1,5 m/s B m/s C 3,2 m/s D m/s Câu 19 Trong trường hợp sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá cắt trục quay B Lực có giá song song với trục quay C Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay D Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay Câu 20 Quan sát dòng nước chảy chậm (ổn định) từ vòi nước xuống dưới, ta nhận thấy xuống tiết diện dòng nước nhỏ Nguyên nhân tượng A áp suất động giảm B tăng C lực cản khơng khí D vận tốc tăng chảy xuống Câu 21 Đặc trưng sau không với điều kiện chảy ổn định chất lỏng ? A Chất lỏng không nén chảy không ma sát B Chất lỏng đồng tính C Khi chất lỏng chảy, có xốy nhẹ D Vận tốc chảy chất lỏng khơng phụ thuộc vào thời gian Câu 22 Từ đỉnh tháp có chiều cao 12 m, người ta ném lên cao đá khối lượng 100 g với vận tốc đầu v0 = m/s Khi tới mặt đất, vận tốc đá v = 12 m/s Cơng lực cản khơng khí( lấy g = 10 m/s2) A -15,2 B -7,2 J C.-8 J D -22,2J Câu 23 Hai lực song song chiều F1= 24N F2 =36 N Khoảng cách từ giá hợp lực hai r lực đến giá lực F2 0,6 m Khoảng cách hai lực là: A m B 2m C 1,5 m D m Câu 24 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giã đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 16 cm buông nhẹ để vật chuyển động Lấy g =10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ sau buông A 55,8 cm/s B 28,6 cm/s C 58,5 cm/s D 26,8 cm/s Câu 25 Một bìa phẳng, mỏng đồng chất có dạng tam giác ABC cạnh a Tấm bìa có trục quay r đường cao tam giác qua A Momen lực F tác dụng vào đỉnh C vuông góc với mặt phẳng bìa là: A M  B M  F.a C M  F.a D M  F.a Trang 1/4 - Mã đề: 159 Câu 26 Khoảng cách trung bình hoả Mặt trời 1,52 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Sao hoả cần năm để quay vòng quanh mặt trời? A 1,78 năm B 1,52 năm C 1,87 năm D 2,3 năm Câu 27 Một súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng mđ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nòng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn A 0,75 m/s B 2,25 m/s C 1,5 m/s D m/s Câu 28 Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực lượng chất điểm thời điểm t là: A r r p  F.m B r r p  m.F C r r F.t p m  F không đổi Động D r r p  F.t Câu 29 Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 400J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = -1000J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất? Lấy g =10 m/s2 A 30 m B 25m C 40 m D 35 m Câu 30 Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động quỹ đạo tròn quanh trái đất thì: A Động lượng động thay đổi không đổi B Động lượng thay đổi động không đổi C Động lượng không đổi D Động lượng động thay đổi Câu 31 Có viên gạch giống nhau, viên có chiều dài 20 cm Ba viên gạch xếp chồng lên cho viên gạch đua phần so với viên gạch Chiều dài lớn chồng gạch mà không bị đổ A 30 cm B 35 cm C 40 cm D 25 cm Câu 32 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,2 kg chuyển động khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn l  8cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt là: A 1,6 m/s B 2,6 m/s C 3,2 m/s D 1,8 m/s Câu 33 Thanh AC đồng chất có trọng lượng 6N, chiều dài 12cm Biết cân P1=15N treo vào đầu A, cân P2 treo vào đầu C Trục quay cách A 3cm, hệ cân Hỏi P2 có độ lớn bao nhiêu? A 5N B 4,5N C N D N Câu 34 Ba bi nhỏ khối lượng m1=40g, m2, m3=100g đặt ba điểm A, B, C thẳng hàng có AB=BC= 40 cm Trọng tâm hệ ba bi cách C 28 cm Khối lượng vật m2 là: A 40g B 30 g C 60 g D 80g Câu 35 Biết thể tích khối lượng khí khơng đổi Chất khí nhiệt độ 200C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần A 660 0C B 66 0C C 60 0C D 606 0C Câu 36 Một vật khối lượng 400g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 Sau quãng đường rơi vật có động 16J ? A 12 m B 16 m C 8m D m Câu 37 Chọn câu sai nói trọng tâm vật : A Một vật rắn xác định có trọng tâm B Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật C Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật D Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến Câu 38 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F=6N vào lò xo theo phương lò xo, ta thấy dãn 2cm Xác định giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm A 30 mJ B mJ C 60 mJ D mJ Câu 39 Một lượng khí hiđrơ 470C có áp suất 99720 N/m2 Khối lượng riêng khí (cho R=8,31J/mol.K): A 0,80 kg/m3 B 0,075kg/m3 C 0,75 kg/m3 Câu 40 Đối với lượng khí xác định, trình sau đẳng áp? D 0,08 kg/m3 Trang 1/4 - Mã đề: 159 A Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng B Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối C áp suất khơng đổi, thể tích thay đổi phụ thuộc nhiệt độ D Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ Câu 41 Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất vận tốc vật 30m/s, bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật động lần năng? A 18 m/s B 16 m/s C 24 m/s D 26 m/s Câu 42 Cho khối khí xác định biến đổi theo q trình đẳng tích Xét hệ toạ độ TOp trình biểu diễn A.đường thẳng có phương song song OT B đường thẳng qua O C đoạn thẳng có phương qua O D đoạn thẳng có phương song song Op Câu 43 Một ống tưới vườn có đường kính 2cm nối vào vòi tưới cỏ, vòi đơn hộp 24 lỗ, lỗ có đường kính 0,125 cm Nếu nước ống có tốc độ 30cm/s, nước khỏi lỗ vòi tưới với tốc độ là: A 3,2 m/s B 16 m/s C 32 m/s D 1,6m/s Câu 44 Một vật sinh công dương A.Vật chuyển động chậm dần B.Vật chuyển động tròn C Vật chuyển động nhanh dần D Vật chuyển động thẳng Câu 45 Hai vật; vật thả rơi tự do, vật ném ngang độ cao Kết luận sau sai ? A Gia tốc rơi B.Thời gian rơi C Vận tốc chạm đất D.Công trọng lực thực Câu 46 Một vật rắn phẳng mỏng dạng tam giác ABC, cạnh a = 30cm Người ta tác dụng vào ngẫu lực nằm mặt phẳng tam giác Các lực có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A Nm B Nm C 1,5 Nm D Nm Câu 47 Khi nói khí lý tưởng, phát biểu sau không ? A Là khí mà phân tử khí tương tác với va chạm B Là khí mà khối lượng phân tử khí bỏ qua C Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất D Là khí mà thể tích phân tử khí bỏ qua Câu 48 Một bao cát khối lượng 20 Kg kéo lên cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Lấy g=10m/s2 Cơng suất trung bình lực kéo bằng: A 10 W B 100W C 200W D 20W Câu 49 Đun nóng đẳng áp khối lượng khí lên đến 79 C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Nhiệt độ ban đầu khí là: A 47 B 43 C 74 D 34 Câu 50 Chọn câu sai: A Trong va chạm đàn hồi động tồn phần khơng đổi B Năng lượng hai vật va chạm không đổi C Va chạm đàn hồi va chạm mềm xảy thời gian ngắn D Hai vật sau va chạm mềm chuyển động có vận tốc Trang 1/4 - Mã đề: 159 ... nhỏ để đủ nâng ô tô nặng 100 00N lên? A .100 N B.200N C.400N D.300N Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2 010- 2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50... GmM 2r C Wd  GmM r2 D Wd  GmM 2r Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2 010- 2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học... rơi C Vận tốc chạm đất D.Thời gian rơi Trang 1/4 - Mã đề: 159 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2 010- 2011 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kháo sát lý lớp 10, Đề kháo sát lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay