Rối loạn cao huyết áp trong thai kỳ

55 94 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

... nhóm rối loạn cao huyết áp thai kỳ: 1/ Cao huyết áp thai kỳ (trước gọi cao huyết áp thoáng qua) 2/ Tiền sản giật 3/ Sản giật 4/ Tiền sản giật ghép cao huyết áp mãn tính 5/ Cao huyết áp mãn tính Cao. .. thai kỳ  Hoặc tăng huyết áp protein-niệu hay giảm tiểu cầu < 100.000/mm3 máu phụ nữ cao huyết áp có protein-niệu trước tuần lễ thứ 20 thai kỳ Cao huyết áp mãn  HA >= 140/90 mmHg trước mang thai. .. tuần lễ thứ 20 :thai kỳ  Hay cao huyết áp chẩn đoán sau tuần lễ thứ 20 kéo dài sau tuần lễ 12 hậu sản Bảng phân loại thông qua nhóm nghiên cứu quốc gia Cao huyết áp thai kỳ Hoa Kỳ – năm 2000 
- Xem thêm -

Xem thêm: Rối loạn cao huyết áp trong thai kỳ, Rối loạn cao huyết áp trong thai kỳ, Cao huyết áp thai kỳ, B. Tiền sản giật nặng, b. Chấm dứt thai kỳ, D. Hậu sản + Sản giật, B. Điều trò sản khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay