Bài giảng diễn giải CTG thai kì

55 64 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:15

CTG CHẨN ĐOÁN 1.TIM THAI Dấu hiệu Nhòp thai Bình thường tim 120–160 lần/phút Bất tim) Suy nhanh thường (suy •Suy chậm Trên 160 Dưới 120 lần/phút lần/phút Tiếng tim Đều, rõ Không đều, xa xăm Nhịp tim thai giảm: giảm sớm Giảm muộn Giảm bất định Nhịp giảm biên độ dao dộng TỒN TẠI Không đánh giá yếu tố thời gian? Ý nghóa nhòp giảm sớm, giảm muộn, bất đònh? Hay nhòp bất thường kết hợp với nhau? Có liên quan thai suy nào? Và xuất lúc CD? Theo dõi CD phát thai suy? Xếp loại đặc điểm CTG TTCB DĐNT Nhòp giảm RCOG Guidelines, 2001 Nhòp tăng Kết 110–160 >5 Không Có Đáp ứng Bình thường 100-109 161-180 ≤5 40-90 ph Giảm sớm Giảm bất đònh nhòp giảm kéo dài 3’ Không đáp ứng Nghi ngờ < 100 > 180 Nhòp đònh trầm 90 ph trọng Không có nhòp tăng/ bất thường khác ý nghóa Bất thường Tiêu chuẩn Kết Cả đặc điểm đáp ứng Bình thường Có đặc điểm KHÔNG ĐÁP ỨNG đặc điểm ĐÁP ỨNG Nghi bệnh lý Có ≥ đặc điểm KHÔNG ĐÁP ỨNG hay Có ≥ đặc điểm BẤT THƯỜNG Bệnh lý Dấu hiệu trước sanh- tiên lượng Dấu hiệu phản ứng: Định nghĩa: lần tăng nhịp tim thai 10 phút lần tăng nhịp tim thai/30 phút • Dấu hiệu đáp ứng: – 99.7% khả chuyển thai khơng bị toan hóa máu 24 – 0.3% khả thai chết vòng ngày – 97% khả chuyển thai không bị toan hóa máu ngày Nguyên nhân bất thường TTCB - TTCB nhanh: Thai phụ: thiếu máu, lo lắng, sốt, nước, nhiễm trùng, thuốc, HC tónh mạch chủ Thai nhi: kích thích mức, nhiễm trùng tử cung, nguy suy thai - TTCB chậm: Thai phụ: phản xạ, thuốc an thần, hạ thân DAO ĐỘNG NỘI TẠI -Dao động nội theo nhòp (short term variability): Biến động trò số tức thời từ chu chuyển tim sang chu chuyển tim liền kề - Dao động nội theo chu kỳ (long term variability): Biến động theo chu kỳ có dạng hình sóng TTCB (3 -5 đỉnh/phút) Nguyên nhân bất thường DĐNT: - DĐNT giảm (5l/ph): dạng thai stress, có ý nghóa thực tế Rsp so Cn3200g Apgar 8/9 Nuoc oi Lactate 3,5Mmol/L Lactate 4,2Mmol/L Chân thành cám ơn Nguyên nhân nhòp chậm Nguyên nhân nhòp nhanh Mẹ dùng thuốc (thuốc hạ Mẹ sốt HA) Viêm màng ối Mẹ tụt HA chóang Mẹ lo lắng Mẹ co giật Mẹ bò cừơng áp Mẹ hạ thân nhiệt Thai nhi thiếu máu Bấm ối non/sớm Thai nhi bò nhiễm virus hay nhiễm Chèn ép dây rốn trùng Nhau bong non Thai thiếu oxy Hoạt động co TC Thai nhi trạng thái hoạt mức động (4F) Thai già tháng Sau nhòp giảm kéo dài Rối lọan nhòp tim thai Sau gây tê màng cứng Block nhó thất hòan tòan Do nguồn gốc kòch phát nhó Ghi nhầm phải nhòp tim Cuồng nhó mẹ “Nhân đôi” nhòp tim thai ... chèn ép đầu thai nhi - Ý nghóa lâm sàng: ý nghóa suy thai, đề phòng nguy BXĐC Cung cấp máu thai tình trạng nghỉ ngơi Chức thai bình thường pO2 = 2.0 – 4.0 kPa Cung cấp máu thai gò Chức thai bình... (5l/ph): dạng thai stress, có ý nghóa thực tế Ghi nhận kết DĐNT: Tim thai (l/ph)... trạng thai, dấu hiệu không đáp ứng khác: 95% khả thai bị bệnh (toan hóa máu thai nhi) – 45% khả thai chết vòng ngày ▪ Dấu hiệu trước sanh- Tiên lượng • TT khơng đáp ứng – 65 phút • 55% khả thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng diễn giải CTG thai kì, Bài giảng diễn giải CTG thai kì, Xếp loại đặc điểm CTG. RCOG Guidelines, 2001, - TT tăng ≥ 15l/ph và kéo dài ≥ 15”. Dấu hiệu tiên lượng tốt. - Ghi nhận kết quả nhòp tăng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay