Bài giảng diễn giải CTG thai kì

55 86 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:15

... chèn ép đầu thai nhi - Ý nghóa lâm sàng: ý nghóa suy thai, đề phòng nguy BXĐC Cung cấp máu thai tình trạng nghỉ ngơi Chức thai bình thường pO2 = 2.0 – 4.0 kPa Cung cấp máu thai gò Chức thai bình... (5l/ph): dạng thai stress, có ý nghóa thực tế Ghi nhận kết DĐNT: Tim thai (l/ph)... trạng thai, dấu hiệu không đáp ứng khác: 95% khả thai bị bệnh (toan hóa máu thai nhi) – 45% khả thai chết vòng ngày ▪ Dấu hiệu trước sanh- Tiên lượng • TT khơng đáp ứng – 65 phút • 55% khả thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng diễn giải CTG thai kì, Bài giảng diễn giải CTG thai kì, Xếp loại đặc điểm CTG. RCOG Guidelines, 2001, - TT tăng ≥ 15l/ph và kéo dài ≥ 15”. Dấu hiệu tiên lượng tốt. - Ghi nhận kết quả nhòp tăng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay