THIẾT BỊ XƯỞNG CƠ KHÍ Ô TÔ

66 26 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... TP.HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN KHUNG GẦM Tài liệu học tập THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ ThS Huỳnh Phước Sơn TP.HCM, 06-2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN KHUNG GẦM... thuật Thành phố Hồ Chí Minh học môn Thiết bò xưởng ô tô (01 tín chỉ) Mục đích môn học nhằm trang bò cho sinh viên kiến thức thiết bò sử dụng ngành công nghệ sửa chữa tô Nội dung Tài liệu học tập... Các thiết bò khác Chương 3: MỘT SỐ HÌNH THỨC BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 42 44 51 62 Chương 1: THIẾT BỊ CƠ BẢN I CÁC THIẾT BỊ CHUNG Các thiết bò chung xưởng sửa chữa ô tô bao
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT BỊ XƯỞNG CƠ KHÍ Ô TÔ, THIẾT BỊ XƯỞNG CƠ KHÍ Ô TÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay