Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... HOẠT ĐỘNG GV Nhắc lại trường hợp đồng HOẠT ĐỘNG HS dạng thứ hai ? NỘI DUNG Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng Hãy làm 32 trang 77 ) Vì OC... DEF Nếu hai cạnh tam giác Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng GT...  MNP có đồng dạng với  IKL  IKL hay không ? Cả lớp theo dỏi nhận xét Gv nhận xét cho điểm III DẠY BÀI MỚI : GV : không cần đo mà vẩn biết trường hợp đồng dạng hai tam giác , trường hợp khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay