Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tuần: §6 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG Tiết: 45 THỨ HAI Ngày soạn: / / 2013 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM - Kiến thức Hs nắm định lý trường hợp thứ hai để hai tam giác đồng dạng : ( c-g-c) Đồng thời nắm hai bước thường dùng lý thuyết để chứng minh hai tam giác đồng dạng : dựng AMN đồng dạng với ABC Chứng minh ABC = A’B’C’ suy ABC đồng dạng với A’B’C’ - Kỹ : Vận dụng định lý hai tam giác đồng dạng để nhận biết hai tam giác đồng dạng - Rèn luyện kỹ vận dụng định lý học chứng minh hình học , kỹ viết đỉnh tương ứng hai tam giác đồng dạng - Thái độ : Liên hệ đến trường hợp tam giác B DUNG CỤ DẠY HOC : GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke HS : SGK , thước thẳng , eke , làm theo hướng dẫn GV C CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) Điểm danh Lớp 8A1 8A2 8A3 Ngày dạy / / 2013 / / 2013 / / 2013 Tiết HS vắng mặt Ghi II KIỂM TRA (8ph) TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Phát biểu trường hợp ph đồng dạng thứ Nếu ba cạnh tam giác tam giác ? tỉ lệ với ba cạnh tam Cho  MNP  IKL Hs lên bảng trình bày giác hai tam giác có : MN=2cm, NP=6cm, giải đồng dạng PM=4cm, IK=3cm, Vì KL=9cm, LI=6cm Hỏi MN NP PM    nên IK KL LI  MNP  MNP có đồng dạng với  IKL  IKL hay không ? Cả lớp theo dỏi nhận xét Gv nhận xét cho điểm III DẠY BÀI MỚI : GV : không cần đo mà vẩn biết trường hợp đồng dạng hai tam giác , trường hợp khơng ? ta xét thêm trường hợp thứ để nhận biết hai tam giác đồng dạng (1ph) TG HOẠT ĐỘNG GV Thêm cách để 15 ph nhận biết hai tam giác đồng HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Định lí : dạng Hãy làm tập ?1 AB AC BC    DE DF EF Qua em rút nhận xét ?  AB AC BC   DE DF EF   ABC  DEF Nếu hai cạnh tam giác Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng GT  ABC,  A’B’C’ A 'B' B'C' C'A '   AB BC CA Hãy nêu giả thuyết, kết luận ? KL  A’B’C’  ABC Cm : Áp dụng : Đặt tia AB đoạn thẳng AM=A’B’ Vẽ đường thẳng 10 ph MN//BC ta suy điều ? MN//BC, N  AC Vì A=D=70o MN//BC nên  AMN  AM AN  ABC nên AB AC A 'B' A 'C'  Mà vàAM=A’B AB AC ’ nên suy điều ? AM=A’B’ nên AN=A’C’ nên hệ tam giác ?  ABC nên  A’B’C ’  ABC Hãy làm tập ?2 Vì Hãy làm tập ?3 AB AC   DE DF A=D=70o nên  ABC  DEF Vì AE AD   AB AC chung nên  AED A   DEF AE AD   A chung AB AC nên  AED A 'B' A 'C'  Mà AB AC Mà  AMN nên  ABC Vì  AMN=  A’B’C’ Có nhận xét mối quan AB AC   DE DF Vì  ABC ABC IV VẬN DỤNG – CỦNG CỐ (10PH) TG 10PH HOẠT ĐỘNG GV Nhắc lại trường hợp đồng HOẠT ĐỘNG HS dạng thứ hai ? NỘI DUNG Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng Hãy làm 32 trang 77 ) Vì OC OB   O chung OA OD nên  OCB b) Vì  OCB  OAD  OAD nên : B=D Mặc khác : AID=CID(đối đỉnh)  BAI=CDI V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( ph) - Học thuộc định lý v nắm vững cch chứng minh - Lm cc bi tập cịn lại SGK - Đọc trước Trường hợp đồng dạng thứ ba VI RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ... HOẠT ĐỘNG GV Nhắc lại trường hợp đồng HOẠT ĐỘNG HS dạng thứ hai ? NỘI DUNG Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng Hãy làm 32 trang 77 ) Vì OC... DEF Nếu hai cạnh tam giác Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng GT...  MNP có đồng dạng với  IKL  IKL hay không ? Cả lớp theo dỏi nhận xét Gv nhận xét cho điểm III DẠY BÀI MỚI : GV : không cần đo mà vẩn biết trường hợp đồng dạng hai tam giác , trường hợp khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay