Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 45 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI A- MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - HS nắm định lý trường hợp thứ để ∆ đồng dạng (c.g.c) Đồng thời củng cố bước thường dùng lý thuyết để chứng minh ∆ đồng dạng Dựng ∆ AMN ∆ ABC Chứng minh ∆ ABC = ∆ A'B'C ⇒ ∆ A'B'C' ∆ ABC 2) Kỹ năng: - Vận dụng định lý vừa họcđồng dạng để nhận biết ∆ đồng dạng Viết tỷ số đồng dạng, góc tương ứng 3) Thái độ: - Rèn luyện kỹ vận dụng định lý học chứng minh hình học B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giáo án, Hai tam giác ∆ ABC ∆ A’B’C’ bìa cứng có hai màu khác để minh hoạ chứng minh định lí Tranh vẽ hình 38, 39, phiếu học tập - HS: Đồ dùng, thứơc com pa, thước đo góc, định lý C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: ổn định tổ chức: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (3’) Phát biểu định lý trường hợp đồng dạng thứ hai tam giác? Vẽ hình ghi (gt), (kl) nêu hướng chứng minh? b) HS lớp làm phiếu học tập (GV phát) HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU ĐỊNH LÍ (20’) - Đo độ dài đoạn BC, FE Định lí: - So sánh tỷ số: a) Bài tốn: AB AC BC ; ; từ rút nhận xét tam giác DE DF EF ABC & DEF? ?1 Ta có: AB = = , DE AC AB AC = = ⇒ = DF DE DF - GV cho HS nhóm làm vào phiếu học tập BC = 3,6 ; EF = 7,2 GV: Qua làm bạn ta nhận thấy Tam giác ABC & Tam giác DEF có góc = BC 3, Do EF = 7, = 600 cạnh kề góc tỷ lệ(2 cạnh tam giác Từ suy AB = AC = BC DE DF EF ABC tỉ lệ với cạnh tam giác DEF góc Vậy ∆ ABC ∆ DEF tạo cặp cạnh nhau) bạn thấy (theo trường hợp thứ nhất) tam giác đồng dạng =>Đó nội b) Định lý: (SGK)/76 dung định lý mà ta chứng minh sau GV: Cho học sinh đọc định lý & ghi GT-KL định lý GT A KL M A'B'C' A ' B ' A 'C ' = (1); Â=Â' AB AC ’ A ABC & N ∆ A'B'C' ∆ ABC Chứng minh B’ C’ Trên AB lấy điểm M cho AM = A’B’ B C GV: Cho nhóm thảo luận => PPCM Qua M kẻ MN // BC cắt AC N ⇒ ∆ AMN ∆ ABC GV: Cho đại diện nhóm nêu ngắn gọn phương ⇒ AM AN = AB AC pháp chứng minh + Đặt lên đoạn AB đoạn AM=A'B' vẽ MN//BC + CM : ∆ AMN KL: ∆ A'B'C' ∆ABC ; ∆ AMN = ∆ A'B'C' ∆ ABC Vì AM=A'B' nên Mà A ' B ' AN = AB AC A ' B ' A 'C ' = (giả thiết) AB AC PP 2: - Đặt lên AB đoạn AM = A' B' ⇒ AN = A' C' - Đặt lên AC đoạn AN = A' C' ∆ AMN ∆ A'B'C' có: - CM: ∆ AMN = ∆ A'B'C' (c.g.c) - CM: ∆ AMN KL: ∆ ABC AM = A'B' (cách dựng); µA = µ A ' (gt); ∆ABC ( ĐL ta let đảo) ∆ A'B'C' AN = A'C' (cmt) GV: Thống cách chứng minh ⇒ ∆ AMN = ∆ A'B'C' (c.g.c) Hãy nêu cách dựng ∆ AMN Vì ∆ AMN ∆ ABC ? Chứng minh ∆ AMN = ∆ A’B’C’ ∆ ABC (cách dựng) Nên ∆ A’B’C’ ∆ ABC Chúng có yếu tố ? HOẠT ĐỘNG 3: ÁP DỤNG - CỦNG CỐ (20’) Trở lại câu hỏi ban đầu, em ứng dụng 2) áp dụng: định lí trường hợp đồng dạng thứ hai ∆ ABC ∆ DEF có : chứng minh ∆ ABC A'B' A'C' = ( = ) AB AC ∆ DEF ? µ =D µ (vì 700) A Vậy theo định lí vừa chứng minh - GV: CHo HS làm tập ?2 chỗ ∆ ABC ∆ DEF ( GV dùng bảng phụ) ? Trong hình 38: ∆ ABC ∆ DEF có AB AC = ( = ) DE DF µ =D µ (vì 700) A Vậy ∆ ABC - GV: CHo HSAlàm tập ?3 - GV gọi HS lên 0bảng vẽ hình 50 E 7,5 - HS lớp3cùng vẽ D0 · 5= 50 + Vẽ xAy + Trên Ax xácBđịnh điểm B: AB =C5 + Trên Ayxác định điểm C: AC = 7,5 + Trên Ayxác định điểm E: AE = ∆ DEF ( c.g.c) + Trên Ax xác định điểm D: AD = HS đứng tạichỗ trả lời ?3 ∆ ABC ∆ AED có : µ chung; A AE AD = AB AC Vậy ∆ ABC ( = 7,5 ) ∆ AED (c.g.c) Bài tập 33 SGK - 77 Hai tam giác đồng dạng theo trường hợp ∆ A’B’C’ c.g.c nào? µ'= B µ ⇒B Giải tập 33 - tr 77 SGK ∆ A’B’C’ ∆ ABC ta suy điều gì? A'M' Ta cần c/m gì? ( = k) AM A'M' A'B' = Để c/m = k ta c/m tam AM AB giác đồng dạng với nhau? A ∆ ABC A' B A'B' A'C' B'C' = = =k AB AC BC tỉ số hai trung tuyến tương ứng tỉ số đồng dạng B 'C ' B'M ' B 'C ' ⇒ = = =k BM BC BC ⇒ ∆ A’B’M’ ⇒ Học thuộc định lí; nắm cách chứng minh 35; 36; 37 SBT Chuẩn bị bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba A'B' B'M ' = =k AB BM µ'= B µ (cmt ) B ∆ ABM (c.g.c) A'M' A'B' = =k AM AB HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) Bài tập nhà: 32, 34 trang 76 SGK C B' có B ' M ' = B ' C '( gt ); BM = BC ( gt ) Xét ∆ A’B’M’ ∆ ABM có: GV: Nếu hai tam giác đồng dạng với M M' C' * Hướng dẫn 34: Gọi hai trung tuyến tương ứng A'M' AM, từ ∆A’B’C’ ∆ABC => ∆A’B’M’ ∆ABM (c.g.c) => A' M ' A' B ' = =k AM AB D.RÚT KINH NGHIỆM: ... minh 35 ; 36 ; 37 SBT Chuẩn bị bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba A'B' B'M ' = =k AB BM µ'= B µ (cmt ) B ∆ ABM (c.g.c) A'M' A'B' = =k AM AB HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) Bài tập nhà: 32 , 34 trang... trả lời ?3 ∆ ABC ∆ AED có : µ chung; A AE AD = AB AC Vậy ∆ ABC ( = 7,5 ) ∆ AED (c.g.c) Bài tập 33 SGK - 77 Hai tam giác đồng dạng theo trường hợp ∆ A’B’C’ c.g.c nào? µ'= B µ ⇒B Giải tập 33 - tr... A’B’C’ ∆ ABC Chúng có yếu tố ? HOẠT ĐỘNG 3: ÁP DỤNG - CỦNG CỐ (20’) Trở lại câu hỏi ban đầu, em ứng dụng 2) áp dụng: định lí trường hợp đồng dạng thứ hai ∆ ABC ∆ DEF có : chứng minh ∆ ABC A'B'
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay