Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... minh 35 ; 36 ; 37 SBT Chuẩn bị bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba A'B' B'M ' = =k AB BM µ'= B µ (cmt ) B ∆ ABM (c.g.c) A'M' A'B' = =k AM AB HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) Bài tập nhà: 32 , 34 trang... trả lời ?3 ∆ ABC ∆ AED có : µ chung; A AE AD = AB AC Vậy ∆ ABC ( = 7,5 ) ∆ AED (c.g.c) Bài tập 33 SGK - 77 Hai tam giác đồng dạng theo trường hợp ∆ A’B’C’ c.g.c nào? µ'= B µ ⇒B Giải tập 33 - tr... A’B’C’ ∆ ABC Chúng có yếu tố ? HOẠT ĐỘNG 3: ÁP DỤNG - CỦNG CỐ (20’) Trở lại câu hỏi ban đầu, em ứng dụng 2) áp dụng: định lí trường hợp đồng dạng thứ hai ∆ ABC ∆ DEF có : chứng minh ∆ ABC A'B'
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay