Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 45: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI Soạn : Giảng: A MỤC TIÊU: - Kiến thức : HS nắm nội dung định lí (GT, KL) , hiểu chứng minh gồm hai bước + Dựng AMN ABC + Chứng minh AMN = A'B'C' - Kĩ : Vận dụng định lí để nhận biết cặp tam giác đồng dạng, làm tập tính độ dài cạnh tập chứng minh - Thái độ : Rèn tính cẩn thận xác B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc - HS : Thước kẻ, com pa, bảng phụ nhóm,thước đo góc C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động I KIỂM TRA (7 ph) GV nêu yêu cầu kiểm tra 1) Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ hai tam giác Cho ví dụ Ví dụ: ABC có AB = 4cm, BC = cm, CA = cm, A'B' = cm, B'C' = 7,5 cm, C'A' = cm ABC 2) Bài tập A'B'C' Cho hai tam giác ABC DEF có kích thước 2) Bài tập hình vẽ: HS làm D A B C a) So sánh tỉ số E F AB AC DE DF a) AB AC   DE DF BC b) Đo BC = 3,6 cm , EF EF = 7,2 cm so sánh với tỉ số nhận xét hai BC 3,6 tam giác   = EF 7,2 b) Đo đoạn thẳng BC, EF Tính tỉ số Vậy AB AC BC    DE DF EF Nhận xét : ABC DEF theo trường hợp đồng dạng ccc GV nhận xét, cho điểm HS HS lớp nhận xét làm bạn Hoạt động ĐỊNH LÍ (15 ph) GV yêu cầu HS đọc định lí trang 75 SGK GV vẽ hình 37 lên bảng (chưa vẽ MN) yêu cầu HS nêu GT, KL định lí Một HS đọc to định lí SGK A GT ABC A'B'C A' A' B ' A' C '  ; A' = A AB AC KL A'B'C' M B ABC N C B' C' HS: Trên tia AB đặt AM = A'B' Từ M kẻ đường thẳng MN // BC (N  AC) GV: Tương tự cách chứng minh trường  AMN ABC (theo định lí tam giác hợp đồng dạng thứ hai tam giác , đồng dạng) tạo tam giác tam giác A'B'C' đồng dạng vói tam giác ABC  AM AN  AM = A'B' AB AC  A' B ' AN  AB AC - Chứng minh AMN = A'B'C' Theo giả thiết A' B ' A' C '  AB AC  AN = A'C' Xét AMN A'B'C' có AM = A'B' (cách dựng) GV nhấn mạnh lại bước chứng minh định A = A' (gt) lí GV: Sau có định lí trường hợp đồng dạng thứ hai hai tam giác , trở lại tập AN = A'C' (chứng minh trên)  AMN = A'B'C' (cgc) kiểm tra, giải thích ABC lại đồng Vậy A'B'C' ABC dạng với DEF Trong tập trên, ABC DEF có AB AC   DE DF A = D = 600  ABC DEF (cgc) Hoạt động 2- ÁP DỤNG (8 ph) GV yêu cầu HS làm ?2 (Câu hỏi hình vẽ HS quan sát hình trả lời đưa lên bảng phụ) ABC DEF có AB AC   A = D = 700 DE DF DEF khơng đồng dạng với PQR GV yêu cầu HS làm tiếp ?3 (Đề đưa lên bảng phụ) DE DF  D  P PQ PR  ABC không đồng dạng với PQR GV yêu cầu HS làm vào vở, HS lê HS trình bày bảng bảng trình bày AED ABC có AE AD       AB AC  7,5  A chung  AED ABC (cgc) HS lớp nhận xét , chữa Hoạt động LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (13 ph) Bài 32 tr 77 SGK HS hoạt động theo nhóm GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để giải Bài làm: tập B x 16 A O I C D y 10 a) Xét OCB OAD có OC  OA GV quan sát kiểm tra nhóm hoạt động OB 16   OD 10  OC OB  OA OD O chung  OCB OAD (cgc) b) Vì OCB OAD nên B = D (hai góc tương ứng) Xét IAB ICD có : I1 = I2 (đối đỉnh) B = D (C/m trên)  IAB = ICD (Vì tổng ba góc tam giác = 1800) Vậy IAB ICD có góc đơi Sau thời gian hoạt động nhóm khoảng phút , GV yêu cầu đại diện hai nhóm HS lên trình bày , nhóm trình bày câu HS lớp nhận xét HS phát biểu định lí GV nhận xét làm số nhóm Sau GV yêu cầu HS nhắc lại hai trường hợp đồng dạng hai tam giác học Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học thuộc định lí, nắm vững cách chứng minh định lí - Bài tập nhà số 34 tr 77 SGK số 35, 36, 37, 38 tr 72, 73 SBT - Đọc trước Trường hợp đồng dạng thứ ba ... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học thuộc định lí, nắm vững cách chứng minh định lí - Bài tập nhà số 34 tr 77 SGK số 35 , 36 , 37 , 38 tr 72, 73 SBT - Đọc trước Trường hợp đồng dạng thứ ba ...  AC) GV: Tương tự cách chứng minh trường  AMN ABC (theo định lí tam giác hợp đồng dạng thứ hai tam giác , đồng dạng) tạo tam giác tam giác A'B'C' đồng dạng vói tam giác ABC  AM AN  AM =... GV: Sau có định lí trường hợp đồng dạng thứ hai hai tam giác , trở lại tập AN = A'C' (chứng minh trên)  AMN = A'B'C' (cgc) kiểm tra, giải thích ABC lại đồng Vậy A'B'C' ABC dạng với DEF Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay