Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 45: Đ6 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lí trường hợp đồng dạng thứ hai - Hiểu đợc phương pháp chứng minh định lí - Vận dụng định lí để nhận biết tam giác đồng dạng - Vận dụng giải tập tính tốn làm tập chứng minh II- CHUẨN BỊ Thớc kẻ, bảng phụ III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS Ghi bảng GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ nhất? GV gọi HS nhận xét cho điểm Hoạt động 2: Bài (30 phút) GV: Nghiên cứu ?1 bảng phụ + So sánh tỉ số AB AC Và DE DF + Đo đoạn thẳng BC, EF Tính HS: AB = DE Định lí ?1 AC = = DF => AB AC = DE DF BC Dự đốn đồng dạng HS : Đo đoạn thẳng, sau EF ∆ABC ∆DEF? + Đó nội dung định lí trường hợp thính tỉ số BC => kết luận EF đồng dạng thứ hai Hãy phát biểu HS : Phát biểu thành lời lời? HS : B1: Tạo ∆AMN ∆ABC + Suy nghĩ tìm phương pháp B2: CMR: ∆AMN ∆A’B’C’ chứng minh định lí trên? B3: kết luận + yêu cầu HS tự trình bày phần chứng HS trình bày phần ghi bảng So sánh AB AC = DE DF + Dự đốn ∆ABC ∆DEF * Định lí : sgk/75 minh? + Chữa chốt lại phương pháp Lấy M ∈ AB; AM = A’B’ chứng minh kẻ MN//BC => ∆AMN ∆ABC => AM AN = AB AC Vì AM = A’B’ => A ' B ' AN = AB AC => AN = A’C’ Chứng minh đợc : ∆AMN ∆A’B’C’ (2) Từ (1) (2) => GV: Nghiên cứu ?2 hoạt động theo HS hoạt động theo nhóm ∆ABC ∆A’B’C’ áp dụng nhóm? ?2 ∆ABC ∆DEF vì: HS đa kết nhóm - Yêu cầu HS đa kết nhóm, sau AB AC = = DE DF chốt phương pháp Và A = D = 700 ∆DEF khơng đồng dạng GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ HS : trình bày ?3 ∆PQR ?3 Xét ∆AED ∆ABC có: AE AD = AB AC =>∆AED Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường hợp đồng dạng thứ hai - tập 32,33/77 sgk Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34/77 ∆ABC (c.g.c) ... không đồng dạng GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ HS : trình bày ?3 ∆PQR ?3 Xét ∆AED ∆ABC có: AE AD = AB AC =>∆AED Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường hợp đồng dạng thứ hai. .. minh hoạ cho trường hợp đồng dạng thứ hai - tập 32 ,33 /77 sgk Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34 /77 ∆ABC (c.g.c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay