Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 45: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI I Mục tiêu học: - HS nắm trắc định lí trường hợp đồng dạng thứ đồng thời củng cố hai bước thường dùng định lí để chứng minh hai tam giác đồng dạng: Dựng  AMN đồng dạng với  ABC Chứng minh  AMN =  A’B’C’ suy  ABC đồng dạng với  A’B’C’ - Vận dụng định lí vừa học nhận biết hai tam giác đồng dạng tìm tỉ số, góc tương ứng - Rẽn kĩ vận dụng điịnh lí học, cẩn thận, logic chứng minh II Phương tiện dạy học: - GV: Bảng phụ ghi ?.1, ?.2, ?.3 - HS: Bảng nhóm, đdht III Tiến trình dạy: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Vẽ hình đo đạc tìm kiến thức Hoạt động trò Ghi bảng A D Đinh lí 60 3cm 600 4cm 6cm 8cm GV treo bảng phụ ?.1 yêu cầu B HS vẽ hình đo BC EF so C E AB AC     sánh với tỉ số đến KL DE EF dựa định lí trướng hợp BC=3.7, EF = 7.4 F thứ BC 3,7   EF 7.4 Vậy AB AC BC  = DE EF EF Theo định lí trường hợp đồng dạng thứ =>  ABC  DEF HS phát biểu chỗ Từ tập hay xây dựng thành định lí? GV cho vài HS phát biểu M thuộc AB , AM = A’B’ Định lí: Nếu hai cạnh tam giác MN//BC  AMN đồng dạng với  ABC tỉ lệ với hai cạnh tam giác AM/AB = AN/AC hai góc tạo cặp cạnh hai tam Tương tự trường hợp lấy AM = A’B’=> giác đồng dạng M nào? A’B’/AB = AN/AC =>AN Kẻ MN nào? =A’C’ GT => tam giác đồng dạng với =>  AMN =  A’B’C’ tam giác nào? => AM/AB =? Mà AM = ? => A’B’/AB =? =>  ABC  A’B’C’  ABC,  A’B’C’ AB AC  , A = A’ A' B ' A' C ' KL A  ABC  A’B’C’ A’ => AN ? A’C’? M N B’ C’ =>  AMN ?  A’B’C’ B C Vậy ta suy kết luận gì? HS làm việc cá nhân trình Chứng minh < Sgk/76 > bày Áp dụng Hoạt động 2: Củng cố ?.2  ABC  DEF ?.3 B ?.3 D 7,5 GV cho HS làm việc cá nhân trả lời chỗ 500 A E  AED  ABC Vì C AE AD    AB AC 7,5 Và: Góc A chung Hoạt động 3: Dặn dò - Về xem kĩ lại lí thuyết hai trường hợp đồng dạng học - Chuẩn bị trước tiết sau học - BTVN: 32, 33, 34 Sgk/77 IV Rút kinh nghiệm ... Định lí: Nếu hai cạnh tam giác MN//BC  AMN đồng dạng với  ABC tỉ lệ với hai cạnh tam giác AM/AB = AN/AC hai góc tạo cặp cạnh hai tam Tương tự trường hợp lấy AM = A’B’=> giác đồng dạng M nào?... ? .3 B ? .3 D 7,5 GV cho HS làm việc cá nhân trả lời chỗ 500 A E  AED  ABC Vì C AE AD    AB AC 7,5 Và: Góc A chung Hoạt động 3: Dặn dò - Về xem kĩ lại lí thuyết hai trường hợp đồng dạng học. . .thứ BC 3, 7   EF 7.4 Vậy AB AC BC  = DE EF EF Theo định lí trường hợp đồng dạng thứ =>  ABC  DEF HS phát biểu chỗ Từ tập hay xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay