Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... hợp đồng HS dạng thứ hai - tập 32 /77 sgk ? Để chứng minh tam giác đồng dạng HS …… em có cách ? Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34 , 33 /77... đoạn thẳng BC, EF Tính AB AC = DE DF số BC Dự đoán đồng dạng ABC EF BC => kết luận EF DEF? + Đó nội dung định lí trường hợp đồng dạng thứ hai Hãy phát biểu lời? + Suy nghĩ tìm phương pháp... không đồng dạng PQR GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ A Xét AED ABC có: 500 E AE AD  AB AC 7,5 D B HS : trình bày ?3 =>AED ABC (c.g.c) C Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay