Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... câu, HS lớp học Hướng dẫn nhà (1’) nhận xét - Học thuộc định lý, nắm vững cách chứng minh định lý - Bài nhà: 34 tr77 SGK, 35 , 36 , 37 , 38 tr72, 73 SBT - Đọc trước Trường hợp đồng dạng thứ ba” ... BC =3, 6cm thấy tam giác ABC tam giác DEF EF=7,2 cm có cặp cạnh tương ứng tỷ lệ cặp góc tạo cạnh đồng dạng với ⇒ BC 3, = = EF 7, 2 Nhận xét: ∆ABC đồng dạng ccc ∆DEF theo trường hợp Ta chứng minh trường. .. AN=A’C’ AB AC GV: Sau có định lý trường Xét ∆AMN ∆A’B’C’ có: hợp đồng dạng thứ hai tam AM = A’B’ (cách dựng) giác, trở lại ?1, giải thích Góc A = A’ (gt) ∆ABC lại đồng dạng với ∆DEF AN=A’C’ (cm trên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay