Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 45: Bài TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nắm nội dung định lý (GT, KL), hiểu cách chứng minh gồm bước chính:  Dựng ∆AMN ∆ABC  Chứng minh ∆AMN = ∆A’B’C’ Kĩ năng: - Vận dụng định lý để nhận biết cặp tam giác đồng dạng, làm tập tính độ dài cạnh tập chứng minh Thái độ: - Cẩn thận, xác vẽ hình, trình bày tốn II CHUẨN BỊ : GV: - Bảng phụ, giấy trong, đèn chiếu ghi sẵn câu hỏi, hình vẽ (hình 36, hình 38, hình 39) - Thước thẳng, com pa, thước đo góc, phấn màu, bút HS: - Thước kẻ, compa, thước đo góc - Bảng phụ nhóm III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra: (7’) Phát biểu đ/n tam giác đồng dạng, định lý trường hợp đồng dạng thứ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS HĐ 1: Định lý (15’) NỘI DUNG GV: y/c hs làm ?1 ?1 a)So sánh tỷ số AB AC DE DF b)Đo đoạn thẳng BC, EF Tính tỷ số HS: lớp vẽ hình kích thước vào HS làm HS: làm BC , so sánh với tỷ số nhận xét EF tam giác Giải HS: lớp nhận xét làm bạn a) AB AC = = DE DF GV: Như đo đạc ta nhận b) Đo BC=3,6cm thấy tam giác ABC tam giác DEF EF=7,2 cm có cặp cạnh tương ứng tỷ lệ cặp góc tạo cạnh đồng dạng với ⇒ BC 3, = = EF 7, 2 Nhận xét: ∆ABC đồng dạng ccc ∆DEF theo trường hợp Ta chứng minh trường hợp đồng dạng cách tổng quát Định lý: sgk tr 75 GV: yêu cầu HS đọc định lý tr 75 SGK GT GV: Tương tự cách chứng minh trường hợp đồng dạng thứ tam giác, tạo tam giác ∆ABC ∆A’B’C’ A ' B ' A 'C ' µ µ = ; A' = A AB AC KL ∆ABC ∆A’B’C tam giác A’B’C’ đồng dạng Trên tia AB đặt AM=A’B’ Từ M kẻ đường với tam giác ABC thẳng MN//BC (N thuộc AC) Chứng minh: ∆AMN = ∆A’B’C  ∆AMN đồng dạng với ∆ABC (theo định lý tam giác đồng dạng) ⇒ AM AN = AM = A’B’ AB AC ⇒ A ' B ' AN = AB AC GV: nhấn mạnh lại bước chứng minh định lý Theo giả thiết A ' B ' A'C ' = AN=A’C’ AB AC GV: Sau có định lý trường Xét ∆AMN ∆A’B’C’ có: hợp đồng dạng thứ hai tam AM = A’B’ (cách dựng) giác, trở lại ?1, giải thích Góc A = A’ (gt) ∆ABC lại đồng dạng với ∆DEF AN=A’C’ (cm trên) HS: Trong ?1 ∆ABC ∆DEF có ∆A’B’C’ đồng dạng ∆ABC AB AC = = DE DF µA = D µ = 600 ∆ABC∼∆ DEF (cgc) HĐ 2: áp dụng (15’) $ @a ? 8> g a G 87 áp dụng k F ? =3 !A ?2 '*+ $ f D ? %Z[ 8?$ b 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay