BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:06

THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY Tìm hiểu thị trường cách thức tìm kiếm khách hàng xuất 1.-thông qua đại diện Việt Nam tham tán thương mại nước -liên hệ thương vụ Việt Nam nước đề nghị họ cung cấp thông tin danh sách nhà nhập khẩu, xin bọn họ cung cấp cho Website Tổ chức họp hội, đoàn thể, nhà máy, công ty kinh doanh ngành hàng mà biết cơng ty điện thoại hay mail họ… -liên hệ sứ quán nước có đóng Việt Nam để xin danh sách hiệp hội, đồn thể hay cơng ty họ Website cơng ty hay đồn thể ngành nghề mà quan tâm Dựa vào thông tin hay Website họ cung cấp search tìm kiếm danh sách khách hàng mà cần 2.Tham dự hội chợ hay sử dụng kiện hội chợ Việc nguyên tắc tham dự hội chợ chuyên đề ngành hàng, từ phát khách hàng cung cấp hay khách hàng nước Việt Nam Từ đánh giá khách hàng cần để đáp ứng nhu cầu mua hàng họ Tuy nhiên công nghệ thông tin, vào hội chợ tổ chức, search mạng để biết có tên tuổi cơng ty tham gia hội chợ từ dùng cơng cụ tìm kiếm để tìm địa họ Cách thức phù hợp với 3.Lấy thông tin từ đơn vị dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, hải quan, kiểm dịch…các đơn vị giao nhận, hang tàu đơn vị nhà nước cung cấp dịch vụ cung cấp chứng thư (C/O) Trong quan hệ kết hợp với tiền để lấy thông tin đơn vị làm dịch vụ hay cung cấp chứng thư cho khách hàng nước ngồi thơng qua tờ khai hải quan, giấy C/O, B/L hãng tàu , nắm lấy tên tuổi người mua => Cơng việc đòi hỏi phải có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay dùng tiền bồi dưỡng để lấy thông tin, qua dùng thơng tin để tiến hành chào bán đến khách hàng mua Khi lưu ý đến giá mặt hàng khách hàng mua hàng Việt Nam 4.Sử dụng tài liệu có sẵn cơng ty Hiện cơng ty có sở liệu tên tuổi khách hàng thông qua sách hay thu thập mà công ty có Cuốn niên giám xuất nước (ghi tên công ty xuất nước) Các sách công ty thu thập từ tờ khai hải quan (xuất hàng Việt Nam) Các sách photo liệt kê khách hàng mua nhóm hàng Các sách lưu trữ tài liệu giấy phép tờ khai hợp đồng công ty VIETDELTA Các sách chuyên ngành để giới thiệu khách hàng xuất hay tạp chí giới thiệu nguồn hàng xuất 5.Ứng dụng thương mại điện tử vào việc tìm kiếm hàng quảng cáo giới thiệu sản phẩm *chào hàng theo tên mặt hàng: -chào mặt hàng có chức tương tự Ví dụ muốn tìm kiếm Tapioca starch tìm khách hàng mua Maize Starch hay Rice powder -đổi tên mặt hàng ngôn ngữ khách tiếng Pháp, tiếng Nga… -sử dụng tên chung nhóm hàng để chào bán từ starch, powder thành vegetable, hay tropical fruit để chào bán….mặt hàng riêng *cách thức sử dụng cơng cụ hàng hóa Dựa vào tính chất đặc trưng cơng dụng hàng hóa, mặt hàng để chúng ta… hàng hóa đó, khách mua starch (tapioca) nhà giấy, hay làm muối, làm Fast Food để chào vào nhà máy cần nguyên Hoặc ví dụ dừa chào vào đơn vị làm thảm xơ dừa, hay nệm xơ dừa, hay cocomeal Các nông trại trồng hoa, nông trại xanh…hay rong biển (rong sụn) chào vào…carotene, hay agro powder product Tùy vào cơng dụng cảu mặt hàng … *Chào vào nơi sử dụng trực tiếp hay mua bán cuối -đối với mặt hàng rau củ hay đồ ăn liền ta chào vào nơi dùng trực tiếp Grocery Catering Hotel Resort Supermarket Restaurant Tùy tính chất hàng hóa hàng nguyên liệu hay thành phẩm mà ta suy sản phầm để tiến hàng chào hàng Ngồi tìm kiếm nhà nhập trung gian có sản phẩm thị trường họ bao gồm Wholesal Import Processor Distributor Những hình thức quảng cáo giới thiệu mặt hàng & cơng ty 1.hình thành hệ thống ảo mạng marketing out soursing toàn mạng 2.sử dụng website B2B mạng xã hội 4.Forum 5.sử dụng hệ thống hóa cách tìm kiếm qua cơng cụ tìm kiếm -sử dụng tên mặt hàng -sử dụng tên cơng cụ hàng hóa -chào vào nơi sử dụng trực tiếp hay mua bán cuối -nhà nhập trung gian Trên website cơng ty: ws thức, ws phụ 1.bước đầu tiên: quảng bá mặt hàng qua trang web 2.0 miễn phí: blogspot, linkedin, wordpress… => phải lập tên keyword mặt hàng hay keyword công dụng nhằm thống kê sản phẩm liên quan Lưu ý: chuyển thêm tin tức, viết để có ý kiến ủng hộ phản đối Chuyển ws miễn phí ws thức cơng ty giới thiệu thân qua email số điện thoại Nhớ password cập nhập liên tục viết vào ws để ws diện liên tục Lưu ý đến thống kê hay đề cập mặt hàng liên quan 2.quảng cáo ua forum 3.quảng cáo B2B B2C B2B quốc tế B2b ngành hàng B2b khu vực B2b quốc gia Có ưu điểm, nhược điểm Cách tạo ws Tạo thành viên freemember tất mạng b2b quốc tế ( danh sách 50 trang b2b tiếng mà công ty thu thập được) tùy mặt hàng ngành hàng => đăng lên trang b2b ngành hàng ( thu được) Khu vực đăng lên Thường xuyên àm đăng ( vì…) Thêm đồ, biểu… Báo cáo tài SWOt, phân tích lợi nhuận A6 Sử dụng mối quan hệ để quảng bá quảng cáo hay tìm kiếm khách hàng Ngồi yếu tố kĩ thuật nói trên, nhân viên ngoại thương sử dụng quan hệ để tìm kiếm khách hàng qua việc sau: Nhờ bạn bè người thân nước cung cấp giùm website tìm kiếm nước họ hay website ngành hàng nước họ Nhờ người quen, bạn bè hay phận khác, hay khách nước đăng tải hay kết nối link trang web công ty hay kết nối dùm trang facebook đến người chơi để giới thiệu Hoặc chuyển mail nhờ hiệp hội đoàn thể ngành nghề nước nhờ giúp đỡ cung cấp website tìm kiếm hay giới thiệu khách hàng hay đăng tải chuyển hình ảnh sản phẩm đến trang web tìm kiếm hay ngành nghề họ A.Ngoài biên pháp hay cách thức tìm kiếm trên, cơng ty tham gia thành viên website B2B hay website giới thiệu khách hàng để cơng ty có khách hàng 2.phân biệt keyword mặt hàng keyword công dụng Đối với mặt hàng có cơng dụng sử dụng tên mặt hàng hay tên thương mại Vì cần lưu ý phân biệt: Keyword: mặt hàng Keyword: công dụng 3Một số phân loại TMĐT internet để sử dụng tìm kiếm khách hàng (phân loại theo chức năng) Các mạng xã hội: Facebook Linkedin, Twiter Các cơng cụ tìm kiếm: Google, Yahoo,…bing Các mạng b2b, b2c, trade key ec21, alibaba… Các trang website: dạng web thức Dạng web 2.0 miễn phí dạng diễn đàn 4.phân biệt đặc điểm loại b2b (theo khu vực) B2B quốc tế ( tham khảo 50 top b2b quốc tế) B2b ngành hàng B2b khu vực (vùng lãnh thổ) B2b quốc gia 5.phân biệt đối tác mua hàng (mua hàng hay tiềm mua hàng) Các nhà môi giới xuất nhập ( broker, middle man Các nhà xuất nhập Các nhà sản xuất hàng thành phẩm hay giá trị gia tăng Các đơn vị mua sử dụng trực tiếp nông trại, trại chăn nuôi Các đơn vị mua hàng bán hàng trực tiếp dạng sỉ, lẻ siêu thị, cửa hàng phân biệt thị trường A.Sử dụng quảng bá, quảng cáo mạng xã hội Các mạng xã hội phổ biến dùng thương mại quốc tế Facebook, Twiter viber… Lưu ý: đặc điểm mạng xã hội: mạng tiếng giới khu vực dự kiến khách hàng sử dụng mạng xã hội khác như: Khu vực châu Á thường dùng facebook, châu Mỹ dùng Tittwer Khu vực kinh doanh dùng linkedin Khu vực quốc tế dùng viber Các mạng xã hội đăng kí tên cá nhân khơng quảng bá hay kết nối gì, sử dụng nhân thường miễn phí khơng bị chặn Tuy nhiên đăng kí dạng keyword mặt hàng hay nhóm hàng hay cơng cụ hợp với ngành nghề đơn vị khác hay nhóm hàng khác thường bị mạng xã hội không cho phép cách chặn lại (vì máy tự động nhận biết kinh doanh để quảng bá) Khi sử dụng tên cá nhân để lập Acount hay Keyword mặt hàng nhóm hàng hay cơng dụng, nên thực mở 2-3-5 account, tên cá nhân tên mặt hàng nhóm hàng Thơng thường để dùng miễn phí nên dùng tên cá nhân Ngược lại dùng keyword mặt hàng nhóm hàng thường bị chặn kết nối hay link với nhóm khác B.Các Tp phân công nhân viên huy động hay phải ngày đưa viết phần NEW trang web mặt hàng đưa lên trang web Cơng ty xậy dựng website mặt hàng để diện liên tục có cập nhật viết liên tục Cơng ty phải tiến hành mua Domain tên miền xây dựng tên miền liên quan đến website cơng ty Cuối phải liên tục xây dựng web 2.0 miễn phí Blogger, Blogspot để google hay cơng cụ tìm kiếm nhận diện để khách hàng biết đến mặt hàng hay công ty.Điều quan trọng phải đăng tải viết liên tục C.quảng bá quảng cáo website Cần phân biệt loại website Loại website thức đăng kí chủ thể ws cơng t Cơng ty vừa mua Domain mua hosting để trì Loại ws phụ miễn phí với chủ thể ws cơng ty khác Nhằm quảng bá hình ảnh mặt hàng hay quảng cáo công ty giới thiệu công dụng ngành hàng, mặt hàng thị trường ảo, chủ thể kinh doanh phải xây dựng cửa hàng hay shop để giới thiệu dịch vụ hay mặt hàng dạng website thức hay miễn phí Về cty Về nhân viên D.quảng cáo ặt hàng hay công ty thông qua forum diễn đàn hay ws miên phí e.quảng cáo quảng bá trang b2b, b2c 1với mạng xhooij sử dụng cơng cụ tìm kiếm ... liệt kê khách hàng mua nhóm hàng Các sách lưu trữ tài liệu giấy phép tờ khai hợp đồng công ty VIETDELTA Các sách chuyên ngành để giới thiệu khách hàng xuất hay tạp chí giới thiệu nguồn hàng xuất... thiệu sản phẩm *chào hàng theo tên mặt hàng: -chào mặt hàng có chức tương tự Ví dụ muốn tìm kiếm Tapioca starch tìm khách hàng mua Maize Starch hay Rice powder -đổi tên mặt hàng ngôn ngữ khách... vào tính chất đặc trưng cơng dụng hàng hóa, mặt hàng để chúng ta… hàng hóa đó, khách mua starch (tapioca) nhà giấy, hay làm muối, làm Fast Food để chào vào nhà máy cần ngun Hoặc ví dụ dừa chào
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP, BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay