Bài giảng u xơ tử cung

22 48 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:01

... dính nguy vỡ tử cung có thai sau Đi u trị UXTC(3) • Hướng đi u trị u xơ tử cung có tri u chứng trầm trọng: Đi u trị UXTC • bóc nhân xơ- bảo tồn tử cung( 1) Cầm m u garơ Chích vào tử cung quanh... bảo tồn tử cung bệnh nhân vơ sinh có u xơ tử cung: U xơ tử cung thường kết hợp với vô sinh Lấy nhân xơ tử cung cải thiện hội có thai Nội soi ổ bụng hay soi buồng tử cung lấy nhân xơ tốt Tuy nhiên,... phát - U xơ tử cung phát triển nhanh - loại trừ sarcoma (!) - U xơ phát triển nhanh xuất u xơ tử cung sau mãn kinh - loại trừ sarcoma (!) Ph u thuật • Các định đi u trị tương đối : - Tử cung lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng u xơ tử cung, Bài giảng u xơ tử cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay