Phẫu thuật Bóc u nang buồng trứng

30 66 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:57

... ti u Nắm khái niệm sơ lược u buồng trứng Phân biệt u u thực thể Phân biệt u lành u ác Cách xử trí u buồng trứng Ph u thuật bóc u buồng trứng ĐẠI CƯƠNG • Là loại thường gặp khối u vùng ch u •... cung – buồng trứng • Thám sát ổ bụng Các bước ph u thuật • Nâng đáy tử cung lên bộc lộ hai u buồng trứng Các bước ph u thuật • Dùng dao rạch lớp vỏ nang gần phần nên buồng trứng Các bước ph u. .. Metzenbaum Các bước ph u thuật • Sau cắt bỏ nang buồng trứng, khoang buồng trứng lộ diện Chảy m u khoang kiểm sốt cách kh u hay đốt điện Các bước ph u thuật • T u ực kh u ép hai mặt buồng trứng vào tan
- Xem thêm -

Xem thêm: Phẫu thuật Bóc u nang buồng trứng, Phẫu thuật Bóc u nang buồng trứng, NGUYÊN TẮC PHẪU THUẬT:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay