Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt)

27 20 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:34

... doanh nghiệp dược theo ngành theo loại hình doanh nghiệp cho thấy nước có 34 doanh nghiệp trồng dược liệu (chiếm 0,62%), 582 doanh nghiệp sản xuất dược 4.901 doanh nghiệp thương mại dược Số doanh. .. sâu hiệu R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người Việt Nam; (iii) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hiệu. .. sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dƣợc Việt Nam Theo kết điều tra doanh nghiệp TCTK năm 2015, tính đến 31/12/2014, Việt Nam có 5.517 doanh nghiệp dược hoạt động 17 Bảng Thống kê doanh nghiệp ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt) , Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay