Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

7 82 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:32

Tài liệu được biên soạn và chọn lọc các dạng bài tập điển hình về bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó để các em học sinh có thể tham khảo. Mọi thắc mắc về các bài toán và có khó khăn gì trong quá trình làm bài các em có thể liên hệ qua số điện thoại: 0978760572 hoặc gửi câu hỏi vào zalo. ... dung dich kiềm coi toán H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm P2O5 + H2O →2H3PO4 H3PO4 + dung dịch kiềm → Câu 1: Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H3PO4 20% thu dung dịch. .. ml dung dịch NaOH aM, dung dịch thu có khả tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M Giá trị a A B 0,75 C 2,5 D 1,5 Câu 30: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M dung dịch Ca(OH) 0,1M Sục 7,84... khí CO2 thu hấp thụ hết vào dung dịch chứa b gam NaOH, thu dung dịch Y Biết Y vừa tác dụng với dung dịch KOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 Quan hệ a b A 0,4a < b < 0,8a B a < b < 2a C a
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ, Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay