Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015)

81 14 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG – LÂM – NGƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng q trình thị hóa đến tình hình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2010 – 2015) Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thế Hùng Bộ môn: Lâm nghiệp NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG – LÂM – NGƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình thị hóa đến tình hình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2010 – 2015) Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Thời gian thực hiện: Ngày 6/2/2017 đến ngày 30/3/2017 Địa điểm thực hiện: Chi cục Quản lý Đất đai Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thế Hùng Bộ môn: Lâm Nghiệp NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, rèn luyện Trường Đại học Quảng Bình thực tập tốt nghiệp Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Bình, em hồn thành đợt thực tập hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Để hoàn thành đợt Báo cáo tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Quảng Bình, Ban chủ nhiệm Khoa Thầy giáo, Cô giáo Khoa Nông – Lâm – Ngư truyền đạt kiến thức quý báu cho em Đặc biệt, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo Tiến sĩ Trần Thế Hùng, người trực tiếp, tận tình hướng dẫn, động viên, theo dõi em suốt q trình thực tập hồn thành Báo cáo tốt nghiệp Xin cảm ơn Phòng Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài ngun – Mơi trường tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành Báo cáo tốt nghiệp Cuối cùng, xin gủi lời cảm ơn đến gia đình, bạnđộng viên, giúp đỡ hỗ trợ mặt thời gian qua Do nhiều hạn chế kinh nghiệm kiến thức thực tiễn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong đóng góp ý kiến quý thầy giáo bạn để báo cáo hồn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, Tháng 05 Năm 2017 Sinh viên Phan Anh Thắng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Diện tích, dân số mật độ dân số thành phố Đồng Hới năm 2015 Bảng 4.2: Diện tích, cấu loại đất thành phố Đồng Hới năm 2015 Bảng 4.3: Cơ cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng đất năm 2015 so với năm 2010 Bảng 4.4: Phân tích tình hình biến động đất đai giai đoạn 2010 – 2015 Bảng 4.5: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015 SỐ TRANG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT TÊN BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Cơ cấu loại đất thành phố Đồng Hới năm 2015 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu loại đất nông nghiệp thành phố Đồng Hới năm 2015 Biểu đồ 4.3: Cơ cấu diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 Biểu đồ 4.4: Biến đổi chi tiết diện tích loại đất đất nơng nghiệp thành phố Đồng Hới năm 2010 – 2015 Biểu đồ 4.5: Diện tích đất nơng nghiệp thành phố Đồng Hới từ năm 2010 đến năm 2015 Biểu đồ 4.6: Biến đổi chi tiết diện tích loại đất đất phi nông nghiệp thành phố Đồng Hới năm 2010 – 2015 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ diện tích đất phi nơng nghiệp thành phố Đồng Hới từ năm 2010 đến năm 2015 Biểu đồ 4.8: Biểu đồ cấu diện tích đất chưa sử dụng thành phố Đồng Hới từ năm 2010 đến năm 2015 SỐ TRANG DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ STT TÊN HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ Hình 4.1: Ví trí vùng nghiên cứu Bản đồ 4.1: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Đồng Hới năm 2015 Bản đồ phụ lục: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Đồng Hới năm 2010 SỐ TRANG BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA UBND Ủy ban nhân dân DTTN Diện tích tự nhiên GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TN-MT Tài nguyên – Mơi trường CT-TTg Chỉ thị Thủ tướng phủ CP Chính phủ TTg Thủ tướng GPMB Giải phóng mặt HĐBT Hội đồng trưởng BXD Bộ xây dựng NQ-TV Nghị Thường vụ QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng phủ CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa KCN HĐND Khu cơng nghiệp Hội đồng nhân dân MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan vấn đề đất đai 2.1.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.1.2 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Tổng quan vấn đề đô thị 2.1.2.1 Đô thị 2.1.2.2 Đơ thị hóa 2.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Q trình thị hóa giới 2.2.1.1 Khái quát chung trình thị hóa giới 2.2.1.2 Xu hướng phát triển đô thị thị hóa bền vững số nước khu vực giới 10 2.2.2 Q trình thị hóa Việt Nam 12 2.2.3 Quá trình hình thành Thành phố Đồng Hới 13 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2 Phạm vi nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới 17 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 17 4.1.1.1 Vị trí địa 17 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 18 4.1.1.3 Khí hậu 18 4.1.1.4 Thủy văn, thủy triều 19 4.1.1.5 Đặc điểm địa chất cơng trình 19 4.1.1.6 Các nguồn tài nguyên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 21 4.1.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 21 4.1.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp 22 4.1.2.3 Khu vực kinh tế dịch vụ 22 4.1.2.4 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 23 4.1.2.5 Giáo dục - đào tạo 24 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 24 4.2 Thực trạng q trình thị hóa địa bàn thành phố Đồng Hới 26 4.2.1 Thực trạng phát triển khu dân cư thành phố 26 4.2.2 Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 27 4.2.3 Dân số 27 4.2.4 Hệ thống cơng trình sở hạ tầng 28 4.2.4.1 Hệ thống giao thông 28 4.2.4.2 Hệ thống điện chiếu sáng 30 4.2.4.3 Hệ thống cấp thoát nước vệ sinh môi trường 30 4.2.5 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội gây áp lực đất đai 31 4.3 Đánh giá ảnh hưởng trình thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 33 4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2015 33 4.3.1.1 Đất nông nghiệp 34 4.3.1.2 Đất phi nông nghiệp 36 4.3.1.3 Đất chưa sử dụng 37 4.3.2 Ảnh hưởng q trình thị hóa đến tình hình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 39 4.3.2.1 Biến động diện tích đất nơng nghiệp 41 4.3.2.2 Biến động diện tích đất phi nơng nghiệp 45 4.3.2.3 Biến động diện tích đất chưa sử dụng 52 4.3.2.4 Xu biến động loại đất 53 4.3.3 Ảnh hưởng q trình thị hóa đến chuyển dịch cấu sử dụng đất thành phố Đồng Hới 55 4.3.3.1 Chuyển dịch cấu đất nông nghiệp 55 4.3.3.2 Chuyển dịch cấu đất phi nông nghiệp 55 4.3.3.3 Chuyển dịch cấu đất chưa sử dụng 55 4.3.4 Ảnh hưởng q trình thị hóa đến cơng tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Đồng Hới 56 4.3.5 Đánh giá chung ảnh hưởng đô thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất đai địa thành phố Đồng Hới 60 4.3.5.1 Đánh giá chung ảnh hưởng q trình thị đến công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Đồng Hới 60 4.3.5.2 Đánh giá chung tác động q trình thị đến q trình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới 61 4.4 Một số giải pháp định hướng sử dụng đất hợp lý, bền vững 63 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 67 ● Lập hồ sơ khảo sát đề nghị quy hoạch khu đất xây dựng trung tâm hành chính, xây dựng khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, Phía Nam đường Trần Hưng Đạo… + Công tác lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất: ● Năm 2010 toàn thành phố triển khai đo đạc lại Bản đồ địa tỉ lệ 1:500, 1:1000 1:2000 theo Dự án Hoàn thiện sở liệu đất đai Tuy nhiên, số xã, phường hồ sơ đo đạc chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụngThành phố đo đạc thành lập đồ địa chính quy Hồ sơ đo đạc lập đồ địa quản lý theo phân cấp để phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ địa bàn thành phố ● Lập đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất: Công tác lập đồ trạng sử dụng đất thực theo quy định pháp luật đất đai, với thời gian định kỳ năm Thực tổng kiểm kê đất đai năm 2010, 2015 thành phố lập đồ trạng sử dụng đất năm 2010, 2015 - Tình hình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + UBND thành phố Đồng Hới lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, thể định hướng sử dụng đất địa bàn thành phố, thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ổn định trị, đồng thời cơng cụ quan trọng UBND thành phố thực việc quản lý toàn đất đai theo quy hoạch, kế hoạch pháp luật + Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm năm triển khai đầy đủ, nhiên nội dung kế hoạch đơn giản hóa, thực tế đăng ký nhu cầu sử dụng đất + Hàng năm thành phố ln có chủ trương đạo lập kế hoạch sử dụng đất mang tính định hướng dài hạn, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương Chính vậy, vấn đề quản lý, sử dụng đất nhiều bất cập, chồng chéo, hiệu sử dụng thấp hạn chế phần + Cùng với tỉnh quy hoạch đất khu tái định cư cầu Nhật Lệ 2, đường nối cầu bắc qua sông Nhật Lệ (cầu Nhật Lệ 2), khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 57 + Phối hợp với phòng ban chức thành phố, kiểm tra trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, xây dựng khai thác đất đai trái phép, cương xử lý trường hợp vi phạm + Tổ chức giải tỏa lều quán kinh doanh tạm bợ theo đạo UBND tỉnh Đến tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, UBND thành phố lập quy chế tạm thời cho hộ thuê mặt kinh doanh, tạo nguồn thu cho địa phương + Quy hoạch tổng thể khu dân cư để phục vụ nhu cầu nhà người dân: Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phía Nam đường Hữu Nghị… => Với tốc độ thị hóa, cơng nghiệp – đại hóa nay, công tác lập kế hoạch quy hoạch phải đặt lên hàng đầu Thơng qua đó, hướng cho việc sử dụng đất hợp lý quỹ đất địa bàn thành phố, song song với bảo vệ nguồn tài ngun có hạn hồn thiện cơng tác chỉnh trang đô thị Đảm bảo cho phát triển ngày nhanh mạnh thành phố thời gian tới - Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố tiến hành thường xuyên Đặc biệt giai đoạn thành phố bước chuyển lĩnh vực, thị hóa tăng mạnh, tỷ lệ dân thành thị ngày đông, nhu cầu đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại quan trọng phải đạt hiệu tức + Cơng tác cấp giấy CNQSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài để tập trung phát triển kinh tế + Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin – Sở TN – MT đo đạc chỉnh lý biến động đất từ năm 2001 đến Cùng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phòng TN – MT tiến hành cấp thẻ đỏ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp thuê 50 năm… - Thực việc quản lý giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Thực Nghị định 64/CP, Nghị định 88/CP, Nghị định 60/CP giao đất, Nghị định 85/CP Chỉ thị 245/TTg cho thuê đất đến năm 2015 diện tích đất đai thành phố giao cho đối tượng quản lý, sử dụng Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 58 + Các đối tượng sử dụng: ● Hộ gia đình cá nhân 3770.63 ha, chiếm 24.2% tổng DTTN ● Tổ chức nước 7897.69 ha, chiếm 50.67% tổng DTTN ● Tổ chức nước 9.27 ha, chiếm 0.06% tổng DTTN ● Cộng đồng dân cư 4.20 ha, chiếm 0.027% tổng DTTN + Diện tích giao quản lý: ● UBND xã/ phường quản lý 2320.78 ha, chiếm 14.88% tổng DTTN ● Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý 28.81 ha, chiếm 0.18% tổng DTTN ● Cộng đồng dân cư tổ chức khác quản lý 1555.96 ha, chiếm 9.98% tổng DTTN + Cùng với phòng chức thành phố tham gia thẩm định xác định giá đất lô khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, khu tái định cư cầu Nhật Lệ 2, khu dân cư đường Hữu Nghị, - Công tác tra, kiểm tra giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai + Trong giai đoạn 2010 – 2015, nhìn chung cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan tới quản lý nhà nước đất đai địa bàn thành phố kịp thời, đảm bảo quy định pháp luật UBND thành phố thực tốt công tác hòa giải, phân loại đơn giải đơn thư trình tự thủ tục Các trường hợp lấn chiếm đất đai xử lý kịp thời Công tác quản lý nhà tư nhân, vi phạm hành lang an tồn giao thơng tiến hành kiểm tra thường xuyên chặt chẽ + Năm 2014 UBND thành phố phối hợp với Mặt trận tổ chức đoàn thể để kiểm kê áp giá đền bù nhân dân công khai minh bạch không để xảy khiếu kiện, hay chống đối + Bên cạnh với tỉnh tham gia giải đơn khiếu nại đất đai số sở kinh doanh hộ gia đình cá nhân tham vấn nguồn gốc sử dụng đất + Kiểm kê đất đai hoa màu, GPMB đền bù giải tỏa làm đường khu dân cư, khu hành mơi quy hoạch xây dựng Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 59 + Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành, xử lý vi phạm pháp luật đất đai không giúp phát giải vi phạm pháp luật đất đai mà qua dịp để tun truyền, nâng cao nhận thức người dân pháp luật đất đai + Công tác giải khiếu nại, tố cáo thành phố trọng, quan tâm giải Khắc phục sai sót tồn tại, thanh, kiểm tra định kỳ phát ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh Tích cực tun truyền giáo dục pháp luật đất đai nội dung quản lý nhà nước đất đai cho nhân dân nhiều hình thức => Tuy nhiên lực lượng cán mỏng, địa bàn hình thức sử dụng dân cư phức tạp nên tồn định công tác tra, kiểm tra, giải đơn thư khiếu nại tố cáo chưa kịp thời Chế độ thơng tin báo cáo chậm, công tác giải đơn thư khiếu nại tố cáo nhiều khó khăn 4.3.5 Đánh giá chung ảnh hưởng thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất đai địa thành phố Đồng Hới 4.3.5.1 Đánh giá chung ảnh hưởng trình thị đến cơng tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Đồng Hới Đơ thị hóa, cơng nghiệp hóa – đại hóa ngày biến đổi mặt thành phố Đồng Hới lĩnh vực Nó làm biến động đất đai, nâng cao nhu cầu sử dụng đất tác động không nhỏ tới công tác quản lý đất Công tác quản lý Nhà nước Đất đai địa bàn thành phố thực ngày cấp Đảng ủy, Chính quyền trọng quan tâm - Thực nghiêm túc Luật Đất đai năm 2013 Nghị định Chính phủ, thơng tư hướng dẫn thực pháp luật đất đai Tạo điều kiện cho nhân dân đến làm hồ sơ đề nghị UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xác nhận chấp, chuyển quyền, công tác quản lý dịch vụ công đất xác định nhiệm vụ thường xuyên UBND thành phố, cán địa - Thực tốt công tác giao đất cấp GCNQSDĐ, giảm thiểu mức tối đa tượng tranh chấp, khiếu kiện sử dụng đất đai Các vụ tranh chấp đất đai giải theo quy định pháp luật, xây dựng quy hoạch sử dụng đất để thực việc đổi đất lấy sở hạ tầng - Công tác phổ biến pháp luật đất đai văn luật nhân dân chưa sâu rộng, việc chấp hành pháp luật, quy chế quản lý đất đai chưa Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Mơi trường K55 Trang 60 nghiêm túc, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai tiếp diễn phận dân cư => Nhìn chung, kỳ đầu 2011- 2015, việc sử dụng đất thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.3.5.2 Đánh giá chung tác động q trình thị đến trình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới - Tác động đến hiệu sử dụng đất Hiện địa bàn Thành phố Đồng Hới, diện tích đất chưa sử dụng chiếm phần nhỏ cấu diện tích đất tự nhiên, diện tích đất nơng nghiệp địa bàn tồn Thành phố năm sau giảm so với năm trước Trong diện tích đất phi nơng nghiệp lại tăng (đặc biệt đất phục vụ cho dân sinh cơng trình cơng cộng) Dưới tác động q trình thị hóa, sống người dân có nhiều biến động dễ dàng nhận thấy thể qua việc sử dụng đất Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao nhu cầu sử dụng đất tăng lên rõ rệt, sử dụng đất để xây dựng nhà ở, xây dựng sở hạ tầng hay để mở rộng việc kinh doanh, sản xuất Mặt khác, đất sản xuất nông nghiệp người dân bị sụt giảm q trình thị hóa, nơng dân đất sản xuất, việc làm Điều đòi hỏi người dân phải vận động để thích nghi với q trình thị hóa - Tích cực + Với phát triển kinh tế xã hội thành phố, tỉnh bàn đạp đẩy nhanh tốc độ thị hóa làm cho quỹ đất thành phố biến động mạnh mẽ, với xu hướng giảm dần diện tích đất nơng nghiệp, tăng dần diện tích đất phi nơng nghiệp giảm dần diện tích đất chưa sử dụng Với lợi thành phố diện tích đất chưa sử dụng nhiều diện tích đất nơng nghiệp lớn, gần gấp đơi diện tích đất phi nơng nghiệp, nên trình chuyển dịch đất để phục vụ mở rộng đô thị, xây dựng sở hạ tầng, công trình giao thơng, thủy lợi, q trình thị hóa diễn nhanh chóng chưa gây áp lực lớn cho đất đai + Q trình thị hóa góp phần chuyển đổi cấu kinh tế cấu sử dụng đất, tạo thay đổi lớn mặt đời sống xã hội đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế địa bàn, sở hạ tầng ngày đồng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày cao người Đóng góp cho ngân sách thành phố lớn việc thu tiền sử dụng đất chuyển nhượng, thừa kế, chấp, Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 61 đấu giá quyền sử dụng đất nhờ nguồn thu đất đai giúp thành phố xây dựng cơng trình cơng cộng, sở hạ tầng mở mang đô thị - Tiêu cực + Nhưng mặt trái chủ quan cấp quyền việc quản lý sử dụng đất yếu gây lãng phí quỹ đất, chuyển dịch đất chưa với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố quy hoạch tổng thể tỉnh dẫn đến quy hoạch treo, tiến độ thi công công trình chậm, làm manh mún diện tích đất, ảnh hưởng xấu đến mặt cảnh quan đô thị không phát huy hết tiềm đất đai sẵn có + Các vấn đề nhà ở, việc làm dân số ngày tăng nhanh, từ gây áp lực lớn đến đất đai, vụ tranh chấp đất đai ngày tăng phức tạp, việc quản lý đất gặp nhiều khó khăn khơng có thông tư, văn hướng dẫn thi hành sát với thực tế cán địa vững mạnh đội ngũ lực quản lý Môi trường sống dễ bị nhiễm mà khơng có biện pháp điều tiết xử lý kịp thời gây trật tự an toàn xã hội + Xu phát triển thời đại đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế xã hội Đối với tỉnh Quảng Bình nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch Nó làm cho diện tích đất nơng nghiệp ngày giảm thay vào mục đích sử dụng khác để nâng cao hiệu sử dụng đất Nhưng xu phát triển làm cho diện tích đất trồng lúa giảm nhanh chóng tiềm ẩn nguy an ninh lương thực, bên cạnh người nơng dân khơng có đất để sản xuất, sống họ bấp bệnh hội tìm việc làm ngày khó đòi hỏi có trình độ chun mơn Vì q trình chuyển đổi từ đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp cần phải tiến hành sau có dự báo, phân tích xác tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm điều chỉnh cấu sử dụng đất phù hợp cho tương lai Cần phải ý đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng khả tái tạo, phục hồi thấp, cần phải tính tốn cân nhắc kỹ lưỡng việc chuyển mục đích sử dụng đất => Tóm lại: Nhìn chung q trình thị hóa địa bàn thành phố Đồng Hới không tác động nhiều đến hiệu sử dụng đất, diện tích đất nơng nghiệp giai đoạn có giảm khơng nhiều, diện tích đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ nhỏ tổng diện tích đất tự nhiên, diện tích đất nơng Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 62 nghiệp sau bị thu hồi chưa khai thác hiệu gây ảnh hưởng tới sản xuất nơng nghiệp người dân Q trình thị hóa làm cho diện tích đất thị tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp xây dựng cơng trình phục vụ cho cơng cơng nghiệp hóa đại hóa địa bàn tồn thành phố Tuy nhiên q trình chuyển đổi diện tích đất nơng nghiệp sang đất thị nhiều vướng mắc đặc biệt diện tích đất nơng nghiệp sau bị thu hồi chưa có vốn để xây dựng nên diện tích đất trống nằm khu quy hoạch nhiều 4.4 Một số giải pháp định hướng sử dụng đất hợp lý, bền vững Để quản lý sử dụng đất có hiệu quả, trước tiên phải để người dân hiểu tuân thủ Luật đất đai, nắm chủ trương, sách Đảng Nhà nước quản lý sử dụng đất Vì người dân người tác động trực tiếp lên đất đai, giúp họ hiểu nắm quy định hướng cho người dân sử dụng đất tốt Để khắc phục hạn chế giúp công tác quản lý nhà nước sử dụng đất đai địa bàn diễn tốt hơn, góp phần tạo ổn định đời sống xã hội Tôi xin đề số giải pháp sau: - Để công tác quản lý, sử dụng đất địa bàn thành phố vào nề nếp đạt hiệu cao cần đóng góp vai trò lớn UBND cấp + Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực hiện, + Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành chính, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất + Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất + Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai + Quản lý tài đất đai, quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản + Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 63 xử lý vi phạm pháp luật đất đai + Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai - Phòng TN&MT Sở TN&MT thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, lớp hướng dẫn nghiệp vụ cho cán địa phường Thơng qua đợt trực báo hàng tháng, hàng quý, để cán xã, phường đề xuất giải vướng mắc q trình xử lý cơng việc sở - Sự quan tâm đạo, hướng dẫn kịp thời lãn đạo sở ban ngành có vấn đề khó khăn xin ý kiến giải - Sở TN&MT Phòng TN&MT Thành phố thường xuyên lập hồ sơ đo đạc thay đổi trạng đất, đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng có nhiều thay đổi so với đồ đo đạc - Áp dụng hiệu phần mềm quản lý Bộ Tài nguyên Môi trường công tác xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai thực xuyên suốt từ xã, phường đến thành phố tỉnh - Cần bổ sung nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công việc mà vấn đề trước mắt quy hoạch dài hạn sử dụng đất, hoàn chỉnh việc cấp GCNQSD đất địa bàn thành phố - Cán địa nên có thái độ làm việc tận tình, thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất địa bàn, ln nâng cao trình độ mở lớp tập huấn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quản lý đất đai phường với - Tư vấn, giải thích cho người dân hiểu yếu tố tiêu cực xảy liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thị trường ngầm lợi ích việc chuyển nhượng công khai, tạo cho họ tin tưởng sách quản lý nhà nước - Cần dự báo xác tiêu phát triển kinh tế xã hội địa bàn để có phương án cụ thể việc chuẩn bị quỹ đất cho q trình phát triển - Phải có sách giải việc làm cho người dân vùng, đặc biệt người dân bị đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi - Cần có sách kinh tế, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cụ thể thành phố giải pháp đóng vai trò quan trọng cho nghiệp phát Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 64 triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nhằm quản lý, sử dụng đất đầy đủ, tiết kiệm đạt hiệu kinh tế cao Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 65 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thành phố Đồng Hới với vị trí địa lý thuận lợi, có quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, có sân bay Đồng Hới, cách di sản thiên nhiên giới 40 km phía tây bắc, có đường bờ biển dài Từ tạo nhiều thuận lợi giao lưu đối ngoại, phát triển kinh tế công nghiệp du lịch, thành phố có đủ điều kiện để phát huy mạnh với hội tụ nhiều nguồn tài nguyên sẵn có, nên cần khai thác sử dụng cách hiệu để đạt bền vững lâu dài Với tổng diện tích tự nhiên 15.587,35 Thành phố Đồng Hới thời gian qua thận trọng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tránh lãng phí nguồn tài nguyên quý giá Bên cạnh đó, Đảng Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện vốn sách quy hoạch sử dụng đất cách linh hoạt Những năm gần đây, q trình thị hóa có tác động lớn đến việc quản lý sử dụng đất thành phố Đồng Hới: - Tạo biến động mạnh trình sử dụng đất cụ thể biến động ranh giới đất, biến động diện tích loại đất, chủ sử dụng đất, mục đích sử dụng đất - Dưới tác động q trình thị hóa, cấu sử dụng đất chuyển dịch theo xu hướng giảm diện tích đất nơng nghiệp tăng diện tích đất phi nơng nghiệp, chủ yếu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất giao thơng, đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp, đất xây dựng sở hạ tầng đô thị, tạo diện mạo cho thành phố Đồng Hới nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung Tuy nhiên q trình phát triển thị tồn vấn đề việc quản lý sử dụng đất, cơng trình, dự án tiến độ thi cơng chậm, gây lãng phí quỹ đất - Cơng tác quản lý Nhà nước đất đai mang lại nhiều kết đáng khích lệ, chưa đáp ứng u cầu q trình thị hóa ngày như: thiếu đội ngũ cán chuyên trách địa chính, lực quản lý chưa cao, hệ thống hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, việc cập nhật thông tin đất đai chưa đầy đủ - Đời sống người dân có thay đổi, đặc biệt người nông dân bị đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nơng nghiệp sang phi nông Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 66 nghiệp Tuy nhiên, tác động trình thị hóa số hộ gia đình có thu nhập cao hơn, có sống ổn định nhờ đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Kinh tế ngày phát triển làm cho giá đất thị trường tăng nhanh, giá đất thị trường so với giá Nhà nước chênh lệch cao Vấn đề giải phóng mặt bằng, áp giá đền bù giải phóng mặt cần cần thực đồng bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước lợi ích nhân dân 5.2 Kiến nghị Để góp phần khắc phục hạn chế nâng cao hiệu cho công tác quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tơi có số kiến nghị sau: - Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tỉnh Quảng Bình sớm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi vốn, tiến khoa học kỹ thuật để thành phố triển khai thực phương án quy hoạch sử dụng đất đạt hiệu cao - Thực cơng tác rà sốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt năm không thực để đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ theo quy định Luật Đất đai - Phòng tài ngun mơi trường cần có biện pháp phổ biến rộng rãi, kịp thời thông tin văn hướng dẫn cụ thể thông báo kịp thời cho UBND xã/phường, có thay đổi chế, sách quản lý - Sở Tài nguyên Môi trường có kế hoạch hướng dẫn, đạo sớm hồn thành đưa vào sử dụng hệ thống sở liệu địa phục vụ cơng tác quản lý sử dụng đất địa phương tốt - Các nhà quy hoạch cần nghiên cứu thực trạng sử dụng đất, mối quan hệ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược sử dụng đất - Cần đẩy mạnh tiến độ đăng ký cấp GCNQSD đất, thủ tục khác tách thửa, hợp thửa, chuyển quyền sử dụng đất cập nhật kịp thời vào hồ sơ địa để thuận lợi cho cơng tác rà sốt, quản lý đất đai - Nên có định điều chỉnh, thu hồi phương án quy hoạch không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất, đặc biệt ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể đô thị Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 67 - Các cấp, ngành địa phương tăng cường phối hợp công tác quản lý đất đai thực thủ tục hành đất đai Tăng cường công tác kiểm tra, tra việc quản lý sử dụng đất, xử lý sau tra - Nhà nước cần có sách bồi thường hợp lý, quan tâm đến quyền lợi người dân bị thu hồi đất - Các dự án giải phóng mặt cần thực tiến độ để người dân yên tâm, ổn định sống Sinh viên thực hiện: Phan Anh Thắng Lớp: Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường K55 Trang 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa Việt Nam Ngân hàng giới 11/2011 [2] Báo cáo tổng kết dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2010 – 2015 [3] Bộ Xây dựng (1995), Đô thị Việt Nam tập 1, NXB Xây dựng, Hà Nội [4] Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới, Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2010, 2015 [5] Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới Báo cáo kết thống kê đất đai thành phố Đồng Hới năm 2010, 2015 [6] http://hodinhhai.blogspot.com/2012/03/qua-trinh-o-thi-hoa-tren-gioi.html [7] http://vi.wikipedia.org/wiki/Đơ_thị_hóa [8] http://voer.edu.vn/bai-viet/kinh-te/vai-tro-va-y-nghia-cua-su-dung-dat-dai-vakhai-niem-quy-hoach-su-dung-dat-dai.html [9] https://donghoi.quangbinh.gov.vn/3cms/ [10] Luật Đất đai 2003 [11] Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây dựng Hà Nội [12] Trần Trọng Tấn, Bài giảng quy hoạch đô thị khu dân cư nông thôn, trường Đại học Nông lâm Huế, 2008 [13] Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Viện KHXH Tp Hồ Chí Minh (1997), Mơi trường nhân văn thị hóa Việt Nam, Đơng Nam Á Nhật Bản [14] Trương Quang Thao (2003), Đô thị học, khái niệm mở đầu, NXB Xây dựng, Hà Nội [15] Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2015, thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình [16] Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình [17] Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020 PHỤ LỤC Bản đồ phụ lục: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Đồng Hới năm 2010 (Nguồn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đồng Hới, năm 2010) ... lực đất đai 31 4.3 Đánh giá ảnh hưởng q trình thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 33 4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng. .. Đánh giá chung ảnh hưởng thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất đai địa thành phố Đồng Hới 60 4.3.5.1 Đánh giá chung ảnh hưởng q trình thị đến cơng tác quản lý đất đai địa bàn thành. .. Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình thị hóa đến tình hình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2010 – 2015) 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015) , Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay