Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển tại huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

55 23 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

... NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích Nghiên cứu thực trạng giải pháp sử dụng đất Nông nghiệp vùng cát ven biển huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình Đánh giá trạng sử dụng đất. .. Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất cát ven biển khu vực nghiên cứu - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất cát ven biên địa bàn nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... – MÔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT VEN BIỂN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Nguyễn Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển tại huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển tại huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay