HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

56 68 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 07:48

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP Quản hồ sơ Theo dõi sửa/ đăng ký Tạo ĐK Chủ nguồn thải Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MÔ TẢ - Click vào Quản CTNH để thị hình đăng nhập vào hệ thống Ghi Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MƠ TẢ -Màn hình đăng nhập vào hệ thống - Nếu có tài khoản đăng nhập vào bên phải hình - Nếu chưa có tài khoản click vào “Đăng ký sửa dụng hệ thống” tay trái hình - Nếu quyên mật click vào “Quên mật khẩu” tay trái hình Ghi Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MƠ TẢ -Màn hình đăng ký sử dụng hệ thống - Nhập vào thông tin cần thiết doanh nghiệp phần đánh dấu - Click vào “Đăng ký” hệ thống sử mail thông báo đến hòm thư mà doanh nghiệp đăng ký -Khi hệ thống gửi mail đến doanh nghiệp Trưởng phòng chọn người thụ để lập hộ sơ đăng ký với sở - Người thụ kiểm tra lại hồ sơ xem có hợp lệ hay khơng Ghi Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MƠ TẢ Màn hình thị doanh nghiệp đăng ký thành cơng Ghi Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MÔ TẢ -Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống để lập hồ sơ Ghi Tạo đăng ký Chủ nguồn thải- Bước MÔ TẢ Nhập đầy đủ thơng tin cần thiết phần có dấu phần thông tin doanh nghiệp Ghi Tạo đăng ký Chủ nguồn thải- Bước MƠ TẢ -Nếu thơng tin sở phát sinh CTNH giống với thông tin doanh nghiệp tích vào “Tại trụ sở” - Nếu khác điền vào thơng tin có dấu bên nhấn cập nhật - Nếu doanh nghiệp có nhiều sở click vào thêm sở nhập vào thông tin cần thiết Ghi Tạo đăng ký Chủ nguồn thải- Bước MÔ TẢ -Khi click vào cập nhật phần bảng hình - Để sửa sở click “Sửa sở” - Để thêm sở click “Thêm sở” - Để xóa sở click “Xóa sở” - Click vào bước để chuyển sang bước Ghi Quản Báo Cáo •Báo cáo sở • Báo cáo kết phân tích • Báo cáo doanh nghiệp Báo Cáo Cơ Sở MÔ TẢ Click Tiếp tục để chọn loạn hình báo cáo Ghi Báo Cáo Cơ Sở MÔ TẢ -Bước Báo cáo sở - Nhập vào tình hình chung phát sinh quản ctnh sở kỳ báo cáo vừa qua Ghi Báo Cáo Cơ Sở MƠ TẢ -Nhập tiếp thơng tin vào mục - Click tiếp tục để tiếp tục Ghi Báo Cáo Cơ Sở MÔ TẢ Bước Báo Cáo Ghi Báo Cáo Cơ Sở MÔ TẢ Tiếp tục Bước Báo cáo Click vào chữ nhập liệu màu vàng để thị cửa sổ nhập thông tin Thôngchất thải thông thường hình Sau nhập xong thơng tin, click Tiếp tục để tiếp tục phần sau báo cáo Ghi Báo Cáo Cơ Sở MÔ TẢ Bước Báo cáo Ghi Báo Cáo Cơ Sở MƠ TẢ -Click vào xác nhận thơng tin khai báo khơng có sai sót -Click gửi báo cáo để gửi Ghi Báo Cáo Cơ Sở MƠ TẢ Màn hình Báo cáo sở sau gửi Click vào dòng báo cáo để xem lại báo cáo gửi Ghi KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ TẢ Click Tạo để tạo kết phân tích Ghi KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ TẢ -Nhập vào tên tài liệu phân tích - Chọn tài liệu phân tích từ file máy tính - Click lưu trữ để lưu trữ tài liệu phân tích Ghi KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ TẢ Danh sách kết phân tích sau tạo Click xem để xem, click sửa để sửa, click xóa để xóa Ghi BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP MÔ TẢ Báo cáo doanh nghiệp Click vào tên báo cáo để xem báo cáo Ghi ĐỔI MẬT KHẨU QLCT MÔ TẢ -Nhập vào mật cũ -Nhập mật mới, nhập lại mật lần để xác nhận -Click đổi mật để thay đổi Ghi ĐĂNG XUẤT MƠ TẢ Click vào Đăng xuất để khỏi hệ thống quản Ghi ... khoản hệ thống MƠ TẢ -Màn hình đăng ký sử dụng hệ thống - Nhập vào thông tin cần thiết doanh nghiệp phần đánh dấu - Click vào “Đăng ký” hệ thống sử mail thơng báo đến hòm thư mà doanh nghiệp. . .Quản lý hồ sơ Theo dõi sửa/ đăng ký Tạo ĐK Chủ nguồn thải Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MÔ TẢ - Click vào Quản lý CTNH để thị hình đăng nhập vào hệ thống Ghi Quy trình... Chứng Từ Bước 2: Click điền tên chất thải gần để thị danh sách lựa chọn chất thải 3: Chọn phương pháp xử lý chất thải 4: Click để cập nhật chất thải phương pháp xử lý vào bảng 5: Click để chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay