HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

56 97 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 07:48

... khoản hệ thống MƠ TẢ -Màn hình đăng ký sử dụng hệ thống - Nhập vào thông tin cần thiết doanh nghiệp phần đánh dấu - Click vào “Đăng ký” hệ thống sử mail thơng báo đến hòm thư mà doanh nghiệp. . .Quản lý hồ sơ Theo dõi sửa/ đăng ký Tạo ĐK Chủ nguồn thải Quy trình đăng ký tài khoản hệ thống MÔ TẢ - Click vào Quản lý CTNH để thị hình đăng nhập vào hệ thống Ghi Quy trình... Chứng Từ Bước 2: Click điền tên chất thải gần để thị danh sách lựa chọn chất thải 3: Chọn phương pháp xử lý chất thải 4: Click để cập nhật chất thải phương pháp xử lý vào bảng 5: Click để chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay