Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện vạn ninh tỉnh khánh hoà

99 20 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:40

... triển khai thác thuỷ sản ven bờ Chương 2: Thực trạng khai thác thuỷ sản ven bờ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển khai thác thủy sản ven bờ huyện Vạn Ninh, ... TRIỂN KHAI THÁC THUỶ SẢN VEN BỜ Ở HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA 61 3.1.1 Các quan điểm phát triển khai thác thuỷ sản 61 3.1.2 Định hướng phát triển nghề khai thác thuỷ sản ven bờ huyện Vạn Ninh. .. THỰC TRẠNG KHAI THÁC THUỶ SẢN VEN BỜ 30 2.1.1 Sản lượng suất khai thác thủy sản ven bờ 30 2.1.2 Chi phí lợi nhuận tàu khai thác thuỷ sản ven bờ 31 2.1.3 Cơ cấu theo ngành nghề khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện vạn ninh tỉnh khánh hoà, Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện vạn ninh tỉnh khánh hoà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay