Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm

85 15 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:43

Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Giang Trường THPT Thông Nguyên ―*******************― GIÁO ÁN NGHỀ TRỒNG RỪNG Giáo viên: ĐINH ANH TUẤN Tổ công tác: KHTH Lớp dạy: 11A - 11B - 11C Năm học 2012 – 2013 -1- Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thơng Ngun PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ TRỒNG RỪNG 11 Học kỳ I: 18 tuần * tiết/tuần = 54 tiết Học kỳ II: 17 tuần * tiết/tuần = 51 tiết Tiết Tên Bài mở đầu Chương I: Sản xuất hạt giống rừng 2,3 Bài 1: Vai trò giống rừng 4,5,6 Bài 2: Sản xuất hạt giống rừng 7,8,9,10,11,12 Bài 3: Thực hành: Thu hái hạt giống Chương II: Sản xuất 13,14,15 Bài 4:Lập vườn ươm 16,17,18 Bài 5: Sản xuất hạt 19,20,21 Bài 6: SX giống rừng PP nhân giống vơ tính 22,23,24 Bài 7: Thực hành : Xử lí hạt giống 25,26,2728,29,30 Bài 8: Thực hành: Làm đất vườn gieo ươm rừng 31,32,3334,35,36 Bài 9: Gieo hạt luống bầu 37,38,39,41,41,42 Bài 10: Thực hành: Cấy 43,44,45,46,47,48 Bài 11: Thực hành: Chăm sóc vườn gieo, ươm 49,50,51,52 Bài 12: Ơn tập, kiểm tra học kì I ( Ôn tập: tiết, kiểm tra : tiết) Chương III: Trồng rừng 53,54,55 Bài 13: Kĩ thuật làm đất trồng rừng 56,57,58 Bài 14: Trồng rừng 59,60,61 Bài 15: Chăm sóc bảo vệ rừng 62,63,64,65,66,67 Bài 16: Thực hành : Làm đất trồng gây rừng 68,69,70,71,72,73 Bài 17: Thực hành : Trồng rừng, chăm sóc rừng Chương IV: Phòng trừ sâu bệnh hại rừng 74,75,76 Bài 18: Tác hại sâu, bệnh hại rừng 77,78,79 Bài 19: Tính chất cách sử dụng số loại thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại rừng 80,81,82 Bài 20: Một số lòai sâu, bệnh hại rừng biện pháp phòng trừ 83,84,85 Bài 21: Thực hành : Nhận biết mơ tả số lồi sâu, bệnh hại rừng 86,87,88 Bài 22: Thực hành: Pha chế số loại thuốc trừ sâu, bệnh hại rừng 89,90,91 Bài 23: Thực hành: Sử dụng thuốc phòng, trừ số loài sâu, bệnh hại rừng Chương V: Tìm hiểu nghề trồng rừng 92,93,94 Bài 24: Tìm hiểu nghề trồng rừng nước ta 95,96,97,98,99 Bài 25:Ôn tập kiểm tra cuối năm 100,101,102,103 Bài 26: Thực hành: Tham quan rừng 104,105 * Lưu ý: -2- Số tiết 3 3 6 3 6 3 3 3 Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên - GV chọn chấm thu hoạch thực hành để lấy điểm kiểm tra định kì hệ số - Mỗi học kì lấy 02 điểm kiểm tra định kì hệ số - Hình thức kiểm tra học kì I, II : Lý thuyết kết hợp thực hành Lớp dạy 11A 11B 11C Tiết 01: Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Bài mở đầu Mục tiêu: a Kiến thức Sau học xong hs phải: biết vai trò , tác dụng rừng kinh tế xã hội biết biện pháp đảm bảo an toàn lao động nghề trồng rừng b Kĩ Rèn kĩ phân tích, so sánh liên hệ c Thái độ Có ý thức trồng bảo vệ rừng Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV Nghiên cứu kĩ nội dung SGK tài liệu có liên quan Sưu tầm số tranh ảnh cảnh quan rừng b Chuẩn bị HS - Đọc trước đến lớp Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Không kiểm tra b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Rừng gì? Vai trò, tác dụng Liên hệ nghiên cứu I.Vị trí , vai trò triển vọng rừng? thông tin SGK để nghề trồng rừng: trả lời Cung cấp sản phẩm nguyên liệu : -3- Đinh Anh Tuấn Vai trò bảo vệ môi trường sinh thái rừng thể nào? Em có nhận xét tốc độ dòng chảy có mưa nơi có rừng nơi đất trống? Em lấy ví dụ vai trò rừng chiến tranh? Gọi hs đọc sgk Mục tiêu nghề trồng rừng gì? Gv giới thiệu Trường THPT Thông Nguyên gỗ , củi nguyên liệu cho ngành công nghiệp ( giấy, sợi tơ nanh, hương liệu, dược liệu, thực Trả lời phẩm ) Bảo vệ môi trường sinh thái: Cây rừng hấp thụ khí CO2 nhả khí O2 , rừng có tác dụng trì cân khí O2 CO2 khí Nơi có rừng tốc độ Ni dưỡng nguồn nước , hạn dòng chảy giảm, lượng chế lũ lụt, hạn hán: nơi có rừng nước thấm xuống đất tốc độ dòng chảy giảm, lượng nhiều nước thấm xuống đất nhiều Rừng có tác dụng làm đẹp cảnh quan đất nước Vườn phong nha , vịnh hạ long, đền hùng, gắn liền với cảnh VD rừng trường sơn đẹp núi rừng Rừng có vai trò quan trọng chiến tranh bảo vệ tổ quốc Triển vọng phát triển nghề trồng rừng II Mục tiêu, nội dung chương Đọc thơng tin trình phương pháp học tập - Chăm sóc , bảo vệ nghề: rừng Mục tiêu: - Trang bị số kiến biết biện pháp kĩ thuật thức nghề tạo từ hạt trồng rừng trồng rừng cho hs có bầu Chăm sóc , bảo vệ rừng Trang bị số kiến thức nghề trồng rừng cho hs Nội dung chương trình: Sản xuất hạt giống Nghe ghi chép rừng Sản xuất vườn ươm Trồng rừng có bầu Phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng Tìm hiểu nghề trồng rừng Phương pháp học tập nghề: -4- Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Học sinh cần tích cực chủ động, sáng tạo xây dựng bài, tích cực thực tập Theo em cần làm III Các biện pháp đảm bảo an để đảm bảo an toàn lao Phải kiểm tra trang toàn lao động nghề trồng động nghề trồng rừng? thiết bị bảo hộ , dụng rừng: Trang thiết bị bảo hộ gồm cụ lao động phải đầy Trước lao động: gì? đủ, sắc , chắn Phải kiểm tra trang thiết bị bảo Nghiêm túc thực hộ , dụng cụ lao động phải đầy đủ, quy định theo quy sắc , chắn trình kĩ thuật ban Khi lao động sản xuất: hành - Nghiêm túc thực Khi phun thuốc phải quy định theo quy trình kĩ thuật mặc đầy đủ bảo hộ lao ban hành động, không đứng - Khi phun thuốc phải mặc đầu gió đầy đủ bảo hộ lao động, khơng đứng đầu gió - Khi phát thực bì phải dùng dao sắc, đứng khoảng cách - Đốt thực bì phải làm đường ranh cản lửa, lúc lặng gió, châm lửa cuối hướng gió - Đào hố phải dùng cuốc sắc, theo cự li quy định - Trồng có bầu phải thu dọn vỏ bầu Sau lao động cần làm - Bón phân hữu sử để bảo quản tốt dụng cụ lao Làm dụng cụ dụng phân hoai động? treo nơi quy định, Sau lao động: sữa chữa bị hư Làm dụng cụ treo hỏng nơi quy định, sữa chữa bị hư hỏng c Củng cố, luyện tập Sử dụng câu hỏi cuối ( SGK) để củng cố lại kiến thức cho hs d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị Học trả lời lại câu hỏi cuối Nhắc hs đọc trước học -5- Đinh Anh Tuấn Lớp dạy 11A 11B 11C Trường THPT Thông Nguyên Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Chương 1: Sản xuất hạt giống rừng Tiết 2,3: Bài 1: Vai trò giống rừng Nguyên tắc chọn lấy giống Mục tiêu: a Kiến thức Sau học xong hs cần phải: - Hiểu vai trò giống rừng sản xuất lâm nghiệp - Hiểu nguyên tắc chọn lấy giống b Kĩ - Rèn kĩ phân tích, so sánh liên hệ c Thái độ - Có ý thức cải tạo phá huy đặc tính tốt giống; làm theo nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu nghề trồng rừng Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - Nghiên cứu SGK sưu tầm tư liệu giống rừng sản xuất lâm nghiệp - Sưu tầm số cách chọn lấy giống thực tiễn sản xuất địa phương - Sưu tầm tranh ảnh giống rừng b Chuẩn bị HS - Đọc trước đến lớp Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: *Câu hỏi : Phân tích vai trò , vị trí nghề trồng rừng? * Trả lời: Cung cấp sản phẩm nguyên liệu : gỗ , củi nguyên liệu cho ngành công nghiệp ( giấy, sợi tơ nanh, hương liệu, dược liệu, thực phẩm ) Bảo vệ môi trường sinh thái: Cây rừng hấp thụ khí CO2 nhả khí O2 , rừng có tác dụng trì cân khí O CO2 khí Ni dưỡng nguồn nước , hạn chế lũ lụt, hạn hán: nơi có rừng tốc độ dòng chảy giảm, lượng nước thấm xuống đất nhiều Rừng có tác dụng làm đẹp cảnh quan đất nước Vườn phong nha , vịnh hạ long, đền hùng, gắn liền với cảnh đẹp núi rừng Rừng có vai trò quan trọng chiến tranh bảo vệ tổ quốc Triển vọng phát triển nghề trồng rừng -6- Đinh Anh Tuấn b Bài Hoạt động GV Gọi hs đọc SGK hỏi: - Em nêu vai trò giống trồng nói chung, giống rừng nói riêng sản xuất nông , lâm nghiệp? Trường THPT Thông Nguyên Hoạt động HS Đọc thông tin trả lời Trong sản xuất nông nghiệp việc chọn giống giữ vai trò quan trọng Trong lâm nghiệp chọn giống giữ vai trò quan trọng - So sánh điều kiện tác động Nếu không áp dụng kĩ thuật vào trồng nông biện pháp kĩ thuật thâm nghiệp với lâm nghiệp? canh thích đáng gây trồng khơng vùng sinh thái , dù có giống tốt đến đâu khơng thể cho - Theo em lâm nghiệp suất cao công tác giống cần trước trồng rừng bao Công tác giống cần nhiêu năm? trước trồng rừng là10 năm - Khi chọn lấy giống cần tuân thủ theo nguyên Phải lấy mục tiêu kinh tắc nào? tế để xác định tiêu chọn lọc trội - Tại Chọn lọc trội lấy giống nên tiến hành rừng Vì có tính di truyền lồi, đồng tuổi có hồn đồng ổn định cảnh đồng - Tại trội chọn phải có độ vượt trội cần thiết so với trị số trung Để có sản phẩm mong bình quần thể chọn muốn mức trung giống? bình -7- Nội dung ghi bảng I.Vai trò giống rừng: Trong sản xuất nơng nghiệp việc chọn giống giữ vai trò quan trọng Trong lâm nghiệp chọn giống giữ vai trò quan trọng Tuy chọn giống có vai trò quan trọng , song không áp dụng biện pháp kĩ thuật thâm canh thích đáng gây trồng khơng vùng sinh thái , dù có giống tốt đến đâu khơng thể cho suất cao Chương trình chọn giống cần xây dựng cho loài cụ thể điều kiện sinh thái cụ thể phải áp dụng biện pháp kĩ thuật thâm canh cần thiết II Các nguyên tắc chọn lấy giống: 1.Phải lấy mục tiêu kinh tế để xác định tiêu chọn lọc trội lấy giống 2.Chọn lọc trội nên tiến hành rừng loài, đồng tuổi có hồn cảnh đồng 3.Rừng để chọn trội phải có độ tuổi thành thục gần thành thục 4.Rừng chọn lọc trội phải có sinh trưởng từ mức trung bình trở lên, có sản phẩm mong muốn mức trung bình Cây trội chọn cần phải có độ vượt cần thiết so với trị số trung bình quần thể chọn giống Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Đối với lấy gỗ lấy vỏ, rừng chọn lọc trội - Hãy xếp thứ tự rừng chưa bị khai thác nguyên tắc theo thứ tự đúng? mục tiêu – chọn rừng Đối với không lấy , chứa trội – chọn trội nên trội hoa kết nhiều c Củng cố, luyện tập - Gv hệ thống lại kiến thức - Yêu cầu hs trả lời câu hỏi cuối d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - Học trả lời lại câu hỏi cuối - Nhắc hs đọc trước Lớp dạy 11A 11B 11C Tiết 4,5,6: Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Bài 2: Sản xuất hạt giống rừng Mục tiêu: a Kiến thức Sau học xong hs cần phải: - Hiểu phương pháp thu hoạch, tách lấy hạt, phân loại , bảo quản hạt giống rừng - Nghiêm túc thực quy định an tồn lao động q trình sản xuất hạt giống rừng b Kĩ - Rèn kĩ phân tích, so sánh liên hệ c Thái độ - Có ý thức trồng bảo vệ rừng Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - Nghiên cứu kĩ nội dung SGK tài liệu có liên quan - Sưu tầm số tranh ảnh cảnh quan rừng - Nghiên cứu SGK tham khảo thêm phần thông tin bổ sung, phần số kiến thức bổ sung tài liệu có liên quan - Phóng to hình 2.1 SGK b Chuẩn bị HS - Đọc trước đến lớp - Sưu tầm số , hạt tươi khô -8- Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thơng Ngun Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: Em trình bày vai trò giống rừng? * Trả lời: Cung cấp sản phẩm nguyên liệu : gỗ , củi nguyên liệu cho ngành công nghiệp ( giấy, sợi tơ nanh, hương liệu, dược liệu, thực phẩm ) Bảo vệ môi trường sinh thái: Cây rừng hấp thụ khí CO nhả khí O2 , rừng có tác dụng trì cân khí O2 CO2 khí Ni dưỡng nguồn nước , hạn chế lũ lụt, hạn hán: nơi có rừng tốc độ dòng chảy giảm, lượng nước thấm xuống đất nhiều Rừng có tác dụng làm đẹp cảnh quan đất nước: Vườn phong nha , vịnh hạ long, đền hùng, gắn liền với cảnh đẹp núi rừng Rừng có vai trò quan trọng chiến tranh bảo vệ tổ quốc b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng -Nêu quy trình thu hái I.Thu hái giống: giống? Chọn lấy giống: - Gọi hs nhắc lại nguyên - Trả lời - Chọn lấy giống phải tuân tắc chọn lấy giống theo nguyên tắc ( xem 1) Nhận biết chín: - Nêu dấu hiệu nhận +Trạng thái vỏ - Để thu hái hạt giống có chất biết hạt chín? +Màu sắc vỏ lượng tốt, phải thu hoạch hạt +Tỉ trọng hạt chín - Dấu hiệu nhận biết chín: +Trạng thái vỏ +Màu sắc vỏ +Tỉ trọng hạt - Dựa vào đặc điểm - Khi thu hoạch hạt giống Thu hoạch hạt giống: lấy giống mà cần vào thời kì rơi - Khi thu hoạch hạt giống cần xây dựng thời điểm cách rụng đặc điểm phát vào thời kì rơi rụng thu hoạch hạt giống? tán hạt đặc điểm phát tán hạt mà có kế - Gv thông báo lịch thu hái hoạch thu hái cho thích hợp với hạt số loại loại - Căn vào đâu người ta II Các phương pháp thu hái chia phương pháp thu - Căn vào khối lượng quả: hái khác nhau? rơi rụng Thu hạt ( quả) đất: áp hạt dụng có kt to, nặng, thời gian rụng ngắn, bị chim thú ăn 2.Thu hái quả( hạt ) cây: áp dụng hạt nhỏ, nhẹ, có - Gv giảng giải cần phải đảm cánh -9- Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thơng Ngun bảo an tồn lao động thu hái hạt, giới thiệu hình sgk Thu lượm mặt nước: áp dụng quả, hạt rơi rụng mặt nước, khơng chìm III Tách hạt giống: - Căn vào đâu mà chia Đối với khô: Đối với khô: thành phương pháp tách - Khi chín ủ từ ( 2-4) - Khi chín ủ từ ( 2-4) ngày, hạt khác nhau?( tính chất ngày, phơi 2-3 nắng nhẹ ( phơi 2-3 nắng nhẹ ( 7- h/ chín hạt) 7- h/ ngày), hạt tự ngày), hạt tự tách khỏi tách khỏi Đối với thịt: - Quy trình tách hạt Đối với thịt: - Chà xát để thịt nát nhằm thịt nào? - Chà xát để thịt nát thu lấy hạt , sau làm hạt nhằm thu lấy hạt , sau ( sàng, quạt, dùng nước) làm hạt ( sàng, quạt, dùng nước) IV Phân loại hạt giống: -Phân loại chất lượng hạt Mục đích: giống thường vào Cung cấp thơng tin cần thiết tiêu nào? Theo em tỉ lệ nảy mầm tiêu người sản xuất - Tỉ lệ nảy mầm Các tiêu để phân loại quan tâm? - Thế nảy mầm chất lượng hạt giống: - Hàm lượng nước có - Tỉ lệ nảy mầm hạt - Thế nảy mầm -Độ hạt giống - Hàm lượng nước có hạt - Độ hạt giống V Bảo quản hạt giống: - Nêu ý nghĩa công tác Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo quản hạt giống? - Trả lời sức sống hạt giống - Lượng nước chứa hạt -Trình bày yếu tố ảnh - Lượng nước chứa - Nhiệt độ đến sức sống hạt giống? hạt - Khí O2 - Nhiệt độ - Sâu , bệnh hại - Căn vào đâu mà chia - Khí O2 Các phương pháp cất giữ thành phương pháp cất - Sâu , bệnh hại hạt giống: giữ hạt giống?( lượng nước a Cất giữ khô: tiêu chuẩn hạt) - Cất giữ khô: b Cất giữ ẩm : - Cất giữ ẩm c Những điểm cần ý - Để bảo quản hạt giống cất giữ: tốt , cần ý điểm - Không xếp dày - Không xếp dày nào? - Nên xếp riêng loại - Nên xếp riêng loại - Sát trùng hạt giống, - Sát trùng hạt giống, kho, kho, dụng cụ chứa hạt dụng cụ chứa hạt - 10 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên - Pha chế số thuốc trừ sâu, bệnh để phun thuốc diệt sâu, bệnh bảo vệ trồng b Kĩ - Thực quy trình, bảo đảm an rồn lao động vệ sinh môi trường c Thái độ -Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc để áp dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất địa phương Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV + Thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc hóa học + Thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học b Chuẩn bị HS - Đọc trước nhà - Xô đựng nước, cốc đong nước, cốc đong thuốc nước, thìa đong thuốc bột, que khuấy, bảo hộ lao động, bình xịt thuốc trừ sâu cầm tay Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng GV nêu mục tiêu học yêu cầu cần đạt - GV nêu mục tiêu - Nghe ghi chép a Thực hành pha thuốc học yêu cầu cần đạt ý nồng độ: Bước 1: Chuẩn bị thuốc BVTV dụng cụ pha chế sâu non Bước 2: Đọc kĩ hướng dẫn pha chế thuốc bao bì thuốc Bước 3: Cho thuốc BVTV vào xô, cho lượng nước - Em nêu bước để hướng dẫn bao bì vào xơ pha thuốc nồng độ? - Trình bày đựng thuốc; dùng que khuấy đều, đổ thuốc vào bình xịt Bước 4: Phun thuốc cho ướt sâu, đợi 10-15 phút, tính số sâu chết - Em nêu bước pha - Trình bày b Chế thuốc trừ sâu thảo chế thuốc thảo mộc? mộc: Bước 1: Chuẩn bị xoan tươi, nhóm 1kg Bước 2: Giã nhỏ xoan cối - 71 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên - Sau giới thiệu bước yêu cầu vài học sinh nhắc lại - GV kiểm tra chuẩn bị HS dụng cụ - Phân chia nhóm nơi thực hành cho nhóm - Phân cơng giao nhiệm vụ cho nhóm, nhóm tiến hành theo quy trình - Gọi đại diện trình bày kết nhóm theo bảng SGK Bước 3: Cho nước vào ngâm phần xoan giã nhỏ theo tỉ lệ phần phần nước - Nhắc lại bước Bước 4: Sau 4-5 lọc lấy nước đỏ nước xoan vào bình xịt để phụ diệt sâu non Bước 5: Phun thuốc cho ướt sâu, đợi 30-45 phút, tính số sâu chết - Các nhóm thực hành Tổ chức thực hành theo bước hướng dẫn giáo viên - Chú ý an toàn lao động có bảo hộ lao động riếp xúc với thuốc BVTV - HS tự đánh giá Đánh giá kết công việc từ chuẩn bị thực hành đến thực khâu quy trình theo mẫu bảng c Củng cố, luyện tập - Sử dụng câu hỏi cuối để củng cố - Liên hệ thực tế d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - GV yêu cầu học sinh ôn chuẩn bị cho Lớp dạy 11A 11B 11C Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Tiết 89, 90, 91 Bài 23: Thực hành: Sử dụng thuốc phòng trừ số lồi sâu, bệnh hại rừng Mục tiêu: a Kiến thức - 72 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Sau học xong này, học sinh cần phải: - Sử dụng thuốc bảo vệ rừng hình thức: phun, rải đất… b Kĩ - Thực quy trình, bảo đảm an tồn lao động vệ sinh mơi trường c Thái độ - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - GV phân công HS chuẩn bị b Chuẩn bị HS - Đọc trước nhà - Sâu non, nhóm khoảng 10 con, thuốc trừ sâu - Xô đựng nước, cốc đong, nước để pha thuốc, bình xịt thuốc trừ sâu cầm tay Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Khơng kiểm tra b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nêu mục tiêu - Nghe ghi chép học yêu cầu cần đạt ý - Em nêu bước - Trả lời phun thuốc diệt sâu hại rừng? - Em nêu bước sử dụng thuốc rải mặt đất để phòng trừ kiến, dế? - Sau giới thiệu bước yêu cầu vài học sinh nhắc lại - Chú ý an toàn lao động có bảo hộ lao động riếp xúc với thuốc Nội dung ghi bảng Giới thiệu thực hành a Phun thuốc diệt sâu: Bước : Chuẩn bị thuốc phòng trừ sâu hại số loại sâu ăn Bước : Pha thuốc theo nồng độ dẫn bao bì thuốc Bước 3: Phun thuốc vào sâu Bước 4: Tính tốn lượng sâu chết b Sử dụng thuốc rải mặt - Trả lời đất để phòng trừ kiến, dế: Bước 1: Chuẩn bị thuốc Fomalin, HS thực tập vườn trường Bước 2: Pha thuốc nồng độ 0,5% Bước 3: Đựng thuốc vào bình - Nhắc lại bước xịt, xịt với liều lượng 2lít/m đất Bước 4: Quan sát nhận xét kiến, dế chạy khỏi luống đất - 73 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên BVTV - Sau học sinh nắm kĩ bước tiến hành giáo viên phân tổ thực hành - GV kiểm tra chuẩn bị HS vật liệu dụng cụ - Phân chia nhóm nơi thực hành cho nhóm - Phân cơng giao nhiệm vụ cho nhóm - Gọi đại diện trình bày kết nhóm theo bảng SGK - Chuẩn bị dụng cụ Tổ chức thực hành - Điểm danh nhóm xếp, phân cơng cho thành viên nhóm - Nhận nhiệm vụ thực hành theo nhóm - HS tự đánh giá công việc từ chuẩn bị thực hành đến thực khâu Đánh giá kết quy trình theo mẫu bảng SGK c Củng cố, luyện tập - Sử dụng câu hỏi cuối để củng cố - Liên hệ thực tế d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - GV yêu cầu học sinh ôn chuẩn bị cho Lớp dạy 11A 11B 11C Tiết 92, 93, 94 Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Chương V: tìm hiểu nghề trồng rừng Bài 24: tìm hiểu nghề trồng rừng nước ta Mục tiêu: a Kiến thức Sau học xong này, học sinh phải: - Biết đặc điểm, yêu cầu nghề - Biết thông tin thị trường lao động nghề - Biết nơi đào tạo nghề b Kĩ - Kĩ phân tích, so sánh, chọn lọc c Thái độ - Nghiêm túc học tập - 74 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - Giáo án, giáo trình nghề trồng rừng - Tài liệu tham khảo b Chuẩn bị HS - Đọc trước nhà Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Không kiểm tra b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS - Đối tượng lao động - Là vật liệu trồng nghề trồng rừng rừng bao gồm con, gì? hạt giống, hom giống, Nội dung ghi bảng I Đặc điểm, yêu cầu nghề trồng rừng: Đối tượng lao động: - Là vật liệu trồng rừng bao gồm con, hạt giống, hom giống, - Đối tượng tham gia trồng rừng sản xuất gồm hàng trăm loài Nội dung lao động: - Nghiên cứu đặc điểm sinh lí, sinh thái lồi tham gia trồng rừng - Nghiên cứu biện pháp kĩ thuật lâm sinh - Nghiên cứu chọn giống loài rừng - Hãy nêu nội dung lao - Nghiên cứu đặc điểm động nghề? sinh lí, sinh thái loài tham gia trồng rừng - Nghiên cứu biện pháp kĩ thuật lâm sinh - Nghiên cứu chọn giống lồi rừng - Cơng cụ lao động - Máy đào hố, máy Công cụ lao động: gồm gì? xúc đất, máy trồng - Trước CCLĐ chủ yếu thủ cây… công, thô sơ, năm gần CCLĐ máy đào hố, máy xúc đất, máy trồng cây,… Điều kiện lao động: - Điều kiện lao động - Chủ yếu LĐ - Chủ yếu LĐ trời, địa đâu? trời, địa hình đồi hình đồi núi dốc, đòi hỏi núi dốc người LĐ phải có sức khỏe tốt nắm vững thao tác nghề trồng rừng Các yêu cầu nghề - Các yêu cầu nghề - Người trồng rừng người LĐ: người lao động phải hiểu biết rõ đặc - Người trồng rừng phải hiểu biết gì? điểm sinh lí, sinh thái rõ đặc điểm sinh lí, sinh thái - 75 - Đinh Anh Tuấn - Theo em thị trường nghề có nhiều không? - Triển vọng phát triển nghề trồng rừng nào? - Em kể mọt số trường đào tạo nghề trồng rừng mà em biết? Trường THPT Thông Nguyên biện biện pháp kĩ thuật lâm pháp kĩ thuật lâm sinh sinh cho đối tượng LĐ để có biện pháp kĩ thuật phù hợp II Thông tin thị trường lao - Hiện thị trường động nghề: LĐ nghề trồng rừng - Hiện thị trường LĐ nghề tương đối đơng, trồng rừng tương đối đơng, khơng có kiến thức khoảng 25 triệu người có nhu cầu nghề trồng rừng Do sử dụng, nhiên số khai thác sử dụng người chưa có kiến thức phổ rừng không theo thông nghề trồng rừng Do hướng bền vững, nên khai thác sử dụng rừng không thường làm rừng theo hướng bền vững, nên thường nghèo kiệt diện tích làm rừng nghèo kiệt diện tích rừng ngày giảm rừng ngày giảm mạnh mạnh III Triển vọng, nơi đào tạo nơi hoạt động nghề trồng rừng: - Do tiềm đất Triển vọng phát triển nghề đai, khí hậu nguồn trồng rừng: TV, ĐV phong phú - Do tiềm đất đai, khí hậu - Nghề trồng rừng có nguồn TV, ĐV phong phú -> nguồn lao động dồi tiềm phát triển vốn rừng dào, vừa có khả khai thác sử dụng lớn cung ứng có nhu - Nghề trồng rừng có nguồn lao cầu sử dụng động dồi dào, vừa có khả cung ứng có nhu cầu sử dụng Nơi đào tạo: a Các trường Công nhân kĩ thuật: Thời gian đào tạo tháng - Trường Công nhân - Trường Công nhân lâm nghiệp lâm nghiệp TW Hữu TW Hữu Lũng - Lạng Sơn Lũng - Lạng Sơn - Trường Công nhân lâm nghiệp - Trường Công nhân TW Thành phố Quy Nhơn lâm nghiệp TW Bình Định Thành phố Quy Nhơn - Trường Công nhân lâm nghiệp - Bình Định TW Phú Thọ - Trường Cơng nhân b Các trường Trung học lâm lâm nghiệp TW Phú nghiệp: Thọ Thời gian đào tạo năm - Trường ĐH Lâm - Trường TH Lâm nghiệp Yên - 76 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên nghiệp - Xuân Mai Chương Mĩ - Hà Tây - Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên - Trường ĐH Nông Lâm Thừa Thiên Huế - Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Nghề rừng hoạt động - Nghề trồng rừng hoạt địa bàn miền núi, động vùng chủ vùng dân tộc yếu? số diện tích hoạt động trồng rừng theo hướng thâm canh cao thuộc vùng đồi trung du Bắc Bộ - Đồng sông Cửu Long Duyên hải miền Trung Hưng - Quảng Bình - Trường TH Lâm nghiệp Pleiku – Gia Lai - Trường TH Lâm nghiệp Đồng Nai c Các trường Đại học: Thời gian đào tạo năm - Trường ĐH Lâm nghiệp - Xuân Mai - Chương Mĩ - Hà Tây - Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên - Trường ĐH Nông Lâm Thừa Thiên Huế - Trường ĐH Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Trường ĐH Tây Nguyên Nơi hoạt động nghề trồng rừng: - Nghề rừng hoạt động địa bàn miền núi, vùng dân tộc số diện tích hoạt động trồng rừng theo hướng thâm canh cao thuộc vùng đồi trung du Bắc Bộ Ngồi có hoạt động nghề rừng Đồng sông Cửu Long Duyên hải miền Trung c Củng cố, luyện tập -Em nêu thuận lợi khó khăn, triển vọng phát triển nghề rừng? - Sử dụng câu hỏi cuối để củng cố - Liên hệ thực tế d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - GV yêu cầu học sinh ôn chuẩn bị cho Lớp dạy 11A 11B Tiết (TKB) Ngày dạy - 77 - Sĩ số HS vắng mặt Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên 11C Tiết 95, 96, 97 Bài 26: ôn tập cuối năm Mục tiêu: a Kiến thức - Hệ thống hóa kiến thức nghề trồng rừng: sản xuất hạt giống, sản xuất con; trồng rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; tìm hiểu nghề trồng rừng b Kĩ - Kĩ phân tích, so sánh, chọn lọc - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất địa phương - HS ôn tập kĩ kiến thức chuẩn bị cho kiểm tra học kì c Thái độ - Nghiêm túc học tập Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - Giáo án, giáo trình nghề trồng rừng - Tài liệu tham khảo - GV phân cơng nhóm HS chuẩn bị phần kiến thức ôn tập theo câu hỏi GV cho trước b Chuẩn bị HS - HS ôn tập kiến thức sản xuất hạt giống rừng, sản xuất con, trồng rừng, phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; tìm hiểu nghề trồng rừng - Ơn lại kiến thức học Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Không kiểm tra b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Yêu cầu học sinh nhắc lại Vị trí,vai trò nghề: vị trí,vai trò nghề? - Nhắc lại kiến thức Sản xuất hạt giống rừng - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Thảo luận nhanh đại - Vai trò giống kiến thức vai trò giống, diện trả lời - Nguyên tắc chọn lấy giống nguyên tắc chọn lấy - Các nhóm khác bổ sung - Sản xuất hạt giống rừng giống, sản xuất hạt giống rừng? - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Thảo luận nhanh đại Sản xuất Lập vườn ươm kiến diện trả lời - Lập vườn ươm thức sản xuất - Các nhóm khác bổ sung - Sản xuất hạt hạt, sản xuất giống - Sản xuất giống rừng rừng phương pháp phương pháp nhân giống vô tính nhân giống vơ tính? - 78 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên - Yêu cầu học sinh nhắc lại Kiến thức kĩ thuật làm đất - Thảo luận nhanh đại trồng rừng, trồng rừng diện trả lời con, chăm sóc - Các nhóm khác bổ sung bảo vệ rừng? - Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức: tác hại sâu, bệnh hại rừng, thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại, số sâu, bệnh hại cách phòng, trừ? - Yêu cầu học sinh nhắc lại đặc điểm, yêu cầu nghề trồng rừng, nơi đào tạo nghề? Trồng rừng: - Kĩ thuật làm đất trồng rừng - Trồng rừng - Chăm sóc bảo vệ rừng Phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng: - Thảo luận nhanh đại - Tác hại sâu, bệnh hại diện trả lời rừng - Các nhóm khác bổ sung - Thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại - Một số sâu, bệnh hại cách phòng, trừ Tìm hiểu nghề trồng rừng: - Thảo luận nhanh đại diện trả lời - Đào tạo nghề - Các nhóm khác bổ sung c Củng cố, luyện tập - Giải thích thắc mắc học sinh - Nhấn mạnh ý cần ơn để kiểm tra d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - Yêu cầu học sinh ôn nội dung sau để sau kiểm tra: Trình bày quy trình trồng rừng rễ trần Nêu ưu điểm phương pháp này? Trình bày quy trình trồng rừng có bầu Nêu ưu điểm phương pháp Hiện địa phương em, trồng rừng thường áp dụng phương pháp nào? Giải thích sao? Nêu cơng việc cần làm chăm sóc bảo vệ rừng Theo em, rừng địa phương em bị tàn phá nguyên nhân nào? Đề xuất biện pháp khắc phục? Nêu biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng Theo em biện pháp biện pháp quan trọng nhất? Em có đề xuất biện pháp không? Tại sao? Rừng địa phương em thường gặp loại sâu, bệnh phá hại Nêu biện pháp phòng, trừ có hiệu áp dụng? Em nhận khoảng đất để trồng rừng Hãy xây dựng kế hoạch trồng rừng cho có hiệu kinh tế? - 79 - Đinh Anh Tuấn Lớp dạy 11A 11B 11C Tiết 98, 99 Trường THPT Thông Nguyên Tiết (TKB) Ngày dạy Sĩ số HS vắng mặt Kiểm tra học kì II Mục tiêu : a Kiến thức - Nhớ lại nội dung học - Làm tập b Kĩ - Kĩ giải tập, phân tích, so sánh, khái quát hóa - Liên hệ thực tế c Thái độ - Nghiêm túc thi cử kiểm tra Chuẩn bị GV HS : a Chuẩn bị GV - Đề kiểm tra, đáp án b Chuẩn bị HS - Ơn lại tồn câu hỏi tiết trước đa giao Tiến trình dạy : a Kiểm tra cũ : Không kiểm tra b Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS - Nhắc nhở học sinh Chuẩn bị giấy kiểm tra - Phát đề kiểm tra cho học sinh - Nhận đề làm - Theo dõi học sinh làm - Làm Nội dung ghi bảng c Củng cố, luyện tập : - Thu kiểm tra d Hướng dẫn HS học nhà chuẩn bị : - Dặn dò HS chuẩn bị thiết bị cần thiết để tham quan rừng Đề bài: Câu (6 điểm): a Trình bày quy trình trồng rừng có bầu b So sánh ưu, nhược điểm trồng rừng có bầu so với trồng rừng rễ trần - 80 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Câu (4 điểm): Nêu biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng Theo em biện pháp biện pháp quan trọng nhất? Đáp án: Câu (6 điểm) a Quy trình trồng rừng có bầu: HS cần nêu ý sau: - Cây nuôi dưỡng vườn ươm thời gian dài, hình thành đủ thân, rễ, lá, sử dụng làm vật liệu để trồng rừng Đây phương pháp áp dụng phổ biến nước ta, đảm bảo tỉ lệ thành rừng cao (1 điểm) * Phương pháp trồng rừng có bầu (2 điểm): - Kĩ thuật: + Nếu vỏ bầu chất dẻo polietilen, lấy dao rạch vỏ bầu + Đặt có bầu vào hố, đường kính cổ rễ ngang thấp mặt đất 1-2cm, bầu thân thành đường thẳng đứng + Dùng tay vun đất tơi nhỏ (loại bỏ cỏ dại, sỏi đá) lấp xung quanh bầu, lấy tay ấn chặt xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu, sau dùng cuốc vun đất cao mặt đất 5- 8cm, hình mu rùa b So sánh ưu, nhược điểm trồng rừng có bầu so với trồng rừng rễ trần - Có loại con: rễ trần có bầu nên có phương pháp tương ứng - Giống (1 điểm): + Ưu điểm: tiết kiệm hạt giống, giảm thời gian số lần chăm sóc + Nhược điểm: tốn chi phí cho tạo vận chuyển đến nơi trồng * Phương pháp trồng rừng có bầu (1 điểm): - Ưu điểm: Do bầu đất có thành phần dinh dưỡng khống hợp lí Khi bứng đem trồng, rễ bảo vệ khơng bị tổn thương, trồng có tỷ lệ sống cao, nước ta phương pháp áp dụng rộng rãi - Nhược điểm: Giá thành trồng rừng thường cao * Phương pháp trồng rừng rễ trần (1 điểm): - Ưu điểm: giá thành trồng rừng thấp - Nhược điểm: áp dụng cho lồi (tếch, phi lao, xà cừ, xoan ta ) nước ta phương pháp áp dụng Câu (4 điểm): Các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng gồm: Biện pháp kĩ thuật canh tác - Đây biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất, biện pháp kĩ thuật cụ thể luân canh trồng, trồng hỗn loài, tránh trồng loài diện tích rộng, gieo trồng thời vụ,… - Ưu điểm: đơn giản, dễ thực Biện pháp phòng, trừ sinh học - Là biện pháp sử dụng sinh vật, sản phẩm có nguồn gốc sinh học để ngăn chặn, làm giảm thiệt hại sâu, bệnh gây - Ưu điểm: biện pháp có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường Biện pháp hóa học - 81 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thơng Ngun - Là biện pháp sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu, bệnh hại Biện pháp sử dụng sâu, bệnh hại tới ngưỡng gây thiệt hại tới suất chất lượng trồng sử dụng loại thuốc cấp có thẩm quyền cho phép Biện pháp sử dụng giống trồng có khả chống chịu sâu, bệnh - Là cách sử dụng giống trồng mang gen chống chịu hạn chế ngăn ngừa phát triển dịch hại Biện pháp thủ công - Khi bị bệnh, bị diện tích nhỏ, tiến hành chặt bỏ cành, bị bệnh đưa khỏi rừng đốt ngâm nước để tiêu diệt nguồn bệnh - Đối với sâu, hại thường xuyên thăm rừng vườn ươm, gặp sâu hại dùng kẹp ổ trứng, bắt nhộng sâu non Tập trung lại chỗ đốt ngâm nước để tiêu diệt Biện pháp vật lí - Sâu trưởng thành nhiều lồi sâu có tính xu quang xu hóa - Dùng bẫy đèn dùng bẫy hóa chất để dẫn dụ sâu trưởng thành đến để tiêu diệt * Biện pháp quan trọng biện pháp kĩ thuật canh tác, biện pháp tạo điều kiện cho rừng sinh trưởng phát triển tốt, có sức đề kháng cao với sâu bệnh, đồng thời biện pháp làm hạn chế sinh trưởng phát triển sâu, bệnh hại (1 điểm) Lớp dạy Tiết (TKB) Ngày dạy 11A 11B 11C - 82 - Sĩ số HS vắng mặt Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Tiết 100, 101, 102, 103, 104, 105 Bài 25: Thực hành: Tham quan rừng Mục tiêu: a Kiến thức Sau học xong này, học sinh phải: - Bổ sung kiến thức thực tế tài nguyên rừng, hoạt động sản xuất lâm nghiệp địa phương b Kĩ - Thực quy trình yêu cầu kĩ thuật, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường c Thái độ - Học sinh yêu rừng, yêu thiên nhiên, quê hương đất nước ngành lâm nghiệp Chuẩn bị GV HS: a Chuẩn bị GV - Chuẩn bị địa điểm, liên hệ với sở sản xuất lâm nghiệp, trạm khuyến lâm nội dung tham quan, người giới thiệu, thời gian tham quan, tổ chức phương tiện lại, nơi ăn nghỉ - Chuẩn bị băng ghi hình rừng tự nhiên, rừng trồng, phổ biến kĩ thuật gieo ươm, trồng chăm sóc rừng trồng b Chuẩn bị HS - Giầy, dép quai hậu - Đồ ăn khô - Máy ảnh, bút, ghi Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Không kiểm tra b Bài Hoạt động GV Hoạt động HS - Giáo viên giới thiệu nơi thực hành quy trình thực - Nghe ghi chép hành cho học sinh - Chiếu số hình ảnh rừng trồng rừng tự nhiên cho học sinh quan sát - Xem ghi chép - Giáo viên nhắc học sinh tham quan ý vấn đề sau: rừng trồng, rừng tự nhiên, rừng - Nghe ghi chép - 83 - Nội dung ghi bảng I Quy trình thực hành: - Tham quan rừng trồng, rừng tự nhiên có địa phương - Tham quan sở sản xuất lâm nghiệp (rừng giống, vườn ươm, rừng trồng) - Xem băng ghi hình rừng trồng, rừng tự nhiên, - Trong tham quan, học sinh cần sâu vào phát tài nguyên rừng có địa phương theo nội dung sau: + Tài nguyên rừng bao gồm: Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thơng Ngun lồi, rừng hỗn lồi rộng với rộng, rộng với kim, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, Tài nguyên rừng gỗ lớn (các loài làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tinh dầu, nhựa, thủ công mĩ nghệ, cảnh, ) Các loài động vật rừng - Đối với với nội dung đây, học sinh viết thu hoạch thống kê loài phát địa phương thuộc tài nguyên nào? Ghi tên loài theo tên gọi địa phương - Hướng dẫn học sinh quan - Thực hành theo nhóm để sát ghi chép quan sát ghi chép vấn đề quan sát - Yêu cầu học sinh đánh giá kết thực hành về: - Viết thu hoạch: + Nhận xét, đánh giá + Nhận xét, đánh giá rừng trồng, rừng tự nhiên rừng trồng, rừng tự nhiên có địa phương có địa phương + Nhận xét, đánh giá + Nhận xét, đánh giá rừng giống, vườn ươm, rừng giống, vườn ươm, rừng trồng sở sản rừng trồng sở sản xuất xuất + Những phát tài + Những phát tài nguyên rừng có địa nguyên rừng có địa phương phương rừng trồng, rừng tự nhiên, rừng loài, rừng hỗn loài rộng với rộng, rộng với kim, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, Tài nguyên rừng gỗ lớn (các loài làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tinh dầu, nhựa, thủ cơng mĩ nghệ, cảnh, ) Các lồi động vật rừng + Đối với với nội dung đây, học sinh viết thu hoạch thống kê loài phát địa phương thuộc tài nguyên nào? Ghi tên loài theo tên gọi địa phương II Thực hành II Đánh giá kết quả: - Học sinh viết thu hoạch về: + Nhận xét, đánh giá rừng trồng, rừng tự nhiên có địa phương + Nhận xét, đánh giá rừng giống, vườn ươm, rừng trồng sở sản xuất + Những phát tài nguyên rừng có địa phương c Củng cố, luyện tập - Nhận xét thực hành ( đánh giá kết thực hành học sinh thông qua thu hoạch) - Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ thực hành d Hướng dẫn HS học nhà Chuẩn bị - Yêu cầu HS ôn lại toàn nội dung chuẩn bị kiểm tra Hết - 84 - Đinh Anh Tuấn Trường THPT Thông Nguyên Bao nhiêu công sức soạn xong! Thầy cô tải cảm ơn câu cho khoan khoái nhé! - 85 - ... Xử lí hạt giống 25,26,2728,29 ,30 Bài 8: Thực hành: Làm đất vườn gieo ươm rừng 31 ,32 ,33 34 ,35 ,36 Bài 9: Gieo hạt luống bầu 37 ,38 ,39 ,41,41,42 Bài 10: Thực hành: Cấy 43, 44,45,46,47,48 Bài 11: Thực... Chương III: Trồng rừng 53, 54,55 Bài 13: Kĩ thuật làm đất trồng rừng 56,57,58 Bài 14: Trồng rừng 59,60,61 Bài 15: Chăm sóc bảo vệ rừng 62, 63, 64,65,66,67 Bài 16: Thực hành : Làm đất trồng gây rừng 68,69,70,71,72, 73. .. trừ sâu, bệnh hại rừng 89,90,91 Bài 23: Thực hành: Sử dụng thuốc phòng, trừ số lồi sâu, bệnh hại rừng Chương V: Tìm hiểu nghề trồng rừng 92, 93, 94 Bài 24: Tìm hiểu nghề trồng rừng nước ta 95,96,97,98,99
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm, Giáo án nghề trồng rừng 3 cột cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay