Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp)

123 35 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:29

Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính ... ph n m m Pipesim v t ch t, cân b ng tính tốn cân ng q trình thi t k quy trình cơng ngh Xây d ng quy trình cơng ngh cho d án Tính tốn, thi t k thi t b quy trình s n xu t GVHD: PGS TS Nguy ThS... v sinh ho t d tính s m r i i giai n ti p theo n c a d án s có thêm khu x lý khí trung tâm (CGF-Central Gas Facility) [5] 1.3 Tìm hi u c m quy trình x lý D án i v i m t h th ng x lý Platform bi... 2.2 Thi t k quy trình 80 84 TÍNH TỐN QUY TRÌNH 84 3.1 Tính tốn cân b ng th y l c 84 3.2 Tính tốn cân b ng v t ch ng 85 3.3 Tính tốn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay