Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp)

81 41 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:25

Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm ... (Rubiaceae) [8] Cà phê có cao tro Coffea canephora Ngồi có Coffea rang xay cà phê hòa tan Hình 1.1 Cây cà phê 1.1.1.1 cà phê [8] Arabica, cà phê Robusta cà phê rang xay Còn cà phê Cà phê chè (Arabica)... hóa thu h dùng, phê u 65% bên ngang 49/50% [17] Theo ng cà phê cà phê Theo Clara Rose cho , viêm gan, viêm tính mãn [19] gi Linh Chi hi (Ganoderma Lucidum) quy mô cà phê hi K trình a) -K -K... Linh C Linh C C , Linh C Linh Chi vàng , Linh C Linh Linh Chi tím [6] Hình 1.6 Sáu Linh Chi Linh C ganoderic, acid ganodermic, acid oleic, ganodosteron, ganoderans, adenosin, beta-D-gl C Vi Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay