Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến

10 64 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 22:21

đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm;báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm;rèn kĩ năng sống cho học sinh;rèn kĩ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động Đoàn Đội:Phiếu chấm thẩm định sáng kiến CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 BÁO CÁO TĨM TẮT TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: “Rèn kĩ sống cho học sinh trường THCS Tân Lập thơng qua hoạt động Đồn – Đội” - Tác giả sáng kiến: PHAN THỊ THU HẰNG - Thời gian triển khai thực hiện: Từ học kì II năm học 2016 - 2017 đến ngày 05/01/2018 Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: - Đề giải pháp nhằm thực chương trình giáo dục KNS có hiệu trường THCS Tân Lập - Tìm nội dung, hình thức tổ chức giáo dục KNS cho học sinh trường THCS Tân Lập hoạt động Đoàn – Đội đạt hiệu cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội địa phương, thực tế nhà trường - Đổi phương pháp công tác Đoàn - Đội cách hiệu quả, thu hút nhiều đội viên tham gia - Trang bị cho học sinh kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ phù hợp; Hình thành cho học sinh hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực; Giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức học, làm tăng tính thực hành, tạo hội thuận lợi để học sinh thực tốt quyền, bổn phận phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức Và có khả ứng phó phù hợp linh hoạt tình sống hàng ngày - Đạt hiệu cao phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Phạm vi triển khai SKKN nghiên cứu áp dụng cho học sinh trường THCS Tân Lập, rèn KNS cho học sinh thơng qua hoạt động Đồn – Đội 3 Giải pháp sáng kiến: - Phân tích việc nghiên cứu tình hình lý thuyết, thực tiễn - Lên kế hoạch lồng ghép rèn KNS vào kế hoạch công tác đội từ đầu năm học - Triển khai kế hoạch rèn KNS tới học sinh + Tổ chức truyền thông tới em ban huy liên đội + Tổ chức truyền thơng cho tồn học sinh trường + Tổ chức thông qua hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, hoạt động ngoại khóa Kết quả, hiệu mang lại - Rèn luyện cho học sinh kỹ nói, giao tiếp, nói lưu lốt trước tập thể, tiến kỹ hợp tác, hoạt động nhóm, lắng nghe, đánh giá…có trách nhiệm, có kỹ quản lý thời gian học tập Bước đầu, em biết vận dụng kiến thức học để bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, bảo vệ sức khỏe, biết giúp đỡ, đoàn kết, biết lời, lễ phép với thầy cô giáo, tượng gây gổ đánh giảm đáng kể - Thông qua hoạt động Đoàn – Đội, em trực tiếp tham gia, đóng góp ý tưởng, giúp kích thích tư duy, khả sáng tạo phát huy hết khả của học sinh Từ đó, học sinh cảm thấy hứng thú hơn, có ý thức việc tự rèn luyện KNS nhằm tự hoàn thiện Việc làm góp phần tích cực cơng tác giáo dục toàn diện học sinh Khả ứng dụng, hướng phát triển sáng kiến thời gian tới: - Sáng kiến áp dụng cho học sinh trường THCS Tân Lập, áp dụng thực cho trường THCS, THPT thuộc phạm vi huyện Yên Mỹ - Trong thời gian tới sáng kiến áp dụng tiếp trường THCS Tân Lập giúp giáo dục KNS cho học sinh hiệu Bên cạnh đó, tơi tiếp tục tìm hiểu hồn thiện sáng kiến mình, với dự kiến bổ sung thêm hoạt động giúp kết nối gia đình nhà trường, nhà trường đồn thể trị - xã hội địa phương Người báo cáo Phan Thị Thu Hằng TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC NHẬN SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG Họ tên: PHAN THỊ THU HẰNG Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Lập Tên SKKN: Rèn kĩ sống cho học sinh trường THCS Tân Lập thông qua hoạt động Đoàn – Đội Nội dung xác nhận: + Tính mới: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… + Phạm vi áp dụng sáng kiến: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… + Hiệu kinh tế lợi ích xã hội sáng kiến: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… NGƯỜI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC NHẬN SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG Họ tên: PHAN THỊ THU HẰNG Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Lập Tên SKKN: Rèn kĩ sống cho học sinh trường THCS Tân Lập thơng qua hoạt động Đồn – Đội Nội dung xác nhận: + Tính mới: SKKN áp dụng linh hoạt hoạt động Đoàn Đội vào rèn kĩ sống cho học sinh cách hiệu cụ thể: - Phân tích việc nghiên cứu tình hình lý thuyết, thực tiễn dựa vào đặc điểm tình hình địa phương, trường tâm sinh lí học sinh thơng qua phiếu trắc nghiệm KNS dành cho học sinh THCS - Lên kế hoạch lồng ghép rèn KNS vào kế hoạch công tác đội từ đầu năm học - Triển khai kế hoạch rèn KNS tới học sinh:  Tổ chức truyền thông tới em ban huy liên đội  Tổ chức truyền thơng cho tồn học sinh trường nhiều hình thức phong phú, linh hoạt (Ví dụ: Người trình bày đứng gần học sinh để rút ngắn khoảng cách với người nghe; Luôn đặt câu hỏi để lôi kéo quan tâm học sinh; Hoặc đưa tình đề tài từ tuần chào cờ trước, sau giao nhiệm vụ theo chi đội làm tiểu phẩm để thu hút theo dõi tồn liên đội hơn)  Tổ chức thơng qua hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, hoạt động ngoại khóa + Phạm vi áp dụng sáng kiến: SKKN nghiên cứu áp dụng cho học sinh trường THCS Tân Lập, rèn KNS cho học sinh thông qua hoạt động Đoàn – Đội + Hiệu kinh tế lợi ích xã hội sáng kiến: Rèn luyện kỹ nói, giao tiếp, nói lưu lốt trước tập thể, tiến kỹ hợp tác, hoạt động nhóm, lắng nghe, đánh giá…có trách nhiệm, có kỹ quản lý thời gian học tập Các em biết vận dụng kiến thức học để bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, bảo vệ sức khỏe, biết giúp đỡ, đoàn kết, biết lời, lễ phép với thầy cô giáo, tượng gây gổ đánh giảm đáng kể Thơng qua hoạt động Đồn – Đội, em trực tiếp tham gia, đóng góp ý tưởng, giúp kích thích tư duy, khả sáng tạo phát huy hết khả của học sinh Từ đó, học sinh cảm thấy hứng thú hơn, có ý thức việc tự rèn luyện KNS nhằm tự hồn thiện Việc làm góp phần tích cực cơng tác giáo dục tồn diện học sinh NGƯỜI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 ĐƠN YÊU CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Mỹ Ban giám hiệu trường THCS Tân Lập Tôi tên là: PHAN THỊ THU HẰNG Năm sinh: 22/11/1988 Nơi công tác: Trường THCS Tân Lập Chức danh: Giáo viên – Tổng phụ trách Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tin học Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến: 100% Đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Rèn kĩ sống cho học sinh trường THCS Tân Lập thông qua hoạt động Đoàn – Đội” Lĩnh vực áp dụng: Rèn kĩ sống cho học sinh Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: Bắt đầu từ học kì II năm học 2016 – 2017 tả chất sáng kiến: - Thông qua hoạt động Đoàn – Đội rèn kĩ sống cho học sinh, giúp em đổi nhận thức, đổi hành vi để tự tin giao tiếp, làm chủ tình làm chủ thân; Kích thích tư duy, khả sáng tạo phát huy hết khả của học sinh; Góp phần tích cực cơng tác giáo dục toàn diện học sinh Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Nhà trường tạo điều kiện vật chất động viên tinh thần để giáo viên – tổng phụ trách tổ chức hoạt động cho học sinh - Gia đình Cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nắm mục đích rèn KNS cho con; Tham gia tích cực vào hội phụ huynh trường, họp phụ huynh nhà trường tổ chức Gia đình cần xây dựng truyền thống “tơn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy cô giáo, tuyệt đối tránh hành vi thiếu tôn trọng thầy cô giáo trước mặt Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: - Rèn luyện cho học sinh kỹ nói, giao tiếp, nói lưu lốt trước tập thể, tiến kỹ hợp tác, hoạt động nhóm, lắng nghe, đánh giá…có trách nhiệm, có kỹ quản lý thời gian học tập Bước đầu, em biết vận dụng kiến thức học để bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, bảo vệ sức khỏe, biết giúp đỡ, đoàn kết, biết lời, lễ phép với thầy cô giáo, tượng gây gổ đánh giảm đáng kể - Thơng qua hoạt động Đồn – Đội, em trực tiếp tham gia, đóng góp ý tưởng, giúp kích thích tư duy, khả sáng tạo phát huy hết khả của học sinh Từ đó, học sinh cảm thấy hứng thú hơn, có ý thức việc tự rèn luyện KNS nhằm tự hồn thiện Việc làm góp phần tích cực cơng tác giáo dục tồn diện học sinh Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Người nộp đơn Phan Thị Thu Hằng TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN PHIẾU CHẤM THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN Năm học 2017 - 2018 -Tên SKKN: Rèn kĩ sống cho học sinh trường THCS Tân Lập thông qua hoạt động Đoàn – Đội - Họ tên tác giả: PHAN THỊ THU HẰNG Đơn vị: Trường THCS Tân Lập - Họ tên người chấm thẩm định:…………… …… … Đơn vị:……………… - Chi tiết kết chấm thẩm định ghi bảng sau: Tiêu chuẩn Tính (sáng tạo) (20 điểm) Tiêu chí đánh giá Nội dung (90 điểm) Hình thức (10 điểm) Tính khoa học sư phạm (30 điểm) Tính hiệu (20 điểm) Tính ứng dụng phổ biến (20 điểm) Kết cấu, ngôn ngữ (5 điểm) 10 Trình bày hồn thiện (5 điểm) 11 12 13 - Trên sở kinh nghiệm công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục phát xây dựng nội dung, phương pháp - Nội dung, phương pháp có tính đột phá, phù hợp nâng cao hiệu quả, chất lượng trình thực cơng tác - Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, giới hạn cần có - Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực cụ thể - Có luận khoa học, xác thực: Thông qua phương pháp hoạt động thực tế - Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh…) để thuyết phục người đọc - Tồn nội dung trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ vấn đề nêu, có sử dụng phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu chung, ngẫu nhiên - Đem lại hiệu công tác quản lý, giảng dạy giáo dục; việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ thực hành học sinh - Áp dụng thực tế đạt hiệu cao nhất, với lượng thời gian sức lực sử dụng nhất, tiết kiệm Mang tính khả thi, có khả ứng dụng đơn vị ngành - Được CB-GV đơn vị (hoặc ngành) vận dụng vào cơng việc đạt kết cao - Trình bày nội dung theo bố cục nêu trên, từ ngữ ngữ pháp sử dụng xác, khoa học; kiến thức hệ thống hóa cách chặt chẽ phù hợp với đổi giáo dục - Sáng kiến soạn thảo in khổ A4, trang trí khoa học Thể thức văn theo quy định Tổng số điểm (ghi số): Tổng số điểm (ghi chữ):……………………………………………… Nhận xét đánh giá: * Ưu điểm: Điểm Điểm tối đạt đa 10đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 10đ 10đ 10đ 10đ 10đ 5đ 5đ 100đ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… * Hạn chế: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đánh giá (đạt, không đạt): ……………………………………………………….…… Ghi chú: Sáng kiến đạt yêu cầu có tổng số điểm từ 50 điểm trở lên; tiêu chí (1, 2, 7, 8, 9, 10, 11) khơng có tiêu chí điểm; tiêu chí (3, 4, 5, 6, 12, 13) khơng có tiêu chí 01 điểm Tân Lập, ngày…… tháng……năm 2018 Người đánh giá sáng kiến: (Ký ghi rõ họ tên) ... sáng kiến mình, với dự kiến bổ sung thêm hoạt động giúp kết nối gia đình nhà trường, nhà trường đồn thể trị - xã hội địa phương Người báo cáo Phan Thị Thu Hằng TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG... ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC NHẬN SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG Họ tên: PHAN THỊ THU HẰNG Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Lập Tên SKKN: Rèn kĩ sống cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến, Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay