Tự học STM32 dùng STMCubeMX Bài 1: Blinking led

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 22:18

Tự học STM32 dùng STMCubeMX Bài 1: Blinking ledLàm thế nào để tạo một projectLàm thế nào để làm led nhấp nháyLàm thế nào để có thư việnCác công cụ cần cóLàm thế nào tất cả đều có trong bài học này Link kết quả: https://youtu.be/vysbDr5wFkM STM32Cube Bài 1: Blinking led Giả sử gói hỗ trợ STM32CubeMX STM32CubeF4 cài đặt Bước Mở STM32CubeMX, nhấp vào "Dự án Mới" Bước Chọn mơ hình chip, STM32F407ZETx。 Bước Pinout cấu hình GPIO, PF9 PF10 cho đầu Nhấp chuột phải vào nhãn người dùng cấu hình, tương ứng, LED0 LED1。 Bước Cấu hình đồng hồ, trước tiên sử dụng nguồn đồng hồ nội mặc định 16M, đồng hồ lõi 16M Bước Cấu hình tốc độ GPIO điện trở pull-up / pull-down Nhấp vào nút "GPIO" giao diện Cấu hình để vào giao diện cấu hình GPIO Pin Bước Tạo mã nguồn。 Nhấp vào nút Tạo công cụ để nhập cài đặt dự án Nhập tên dự án "LED", nhấp vào "Duyệt" để thiết lập dự án lưu đường dẫn, chọn IDE MDK-ARM V5, nhấn OK Lưu ý: Đảm bảo kết hợp CubeMX với gói hỗ trợ thiết bị bạn sử dụng, không mã không tạo Trong trường hợp CubeMX V4.14 STM32CubeF4 sử dụng V1.11.0 (Lưu ý: Chúng khuyên bạn nên thử sử dụng phiên Cube cập nhật phiên khắc phục lỗi phát trình sử dụng người dùng.) Sau tạo mã nguồn hoàn thành, hộp thoại sau bật lên Nhấp vào "Mở dự án" để mở dự án MDK。 Bước Mở dự án MDK Sau tạo dự án, lần MDK mở ra, hộp thoại sau xuất Khi MDK V5 IDE gói hỗ trợ chip tách ra, để hỗ trợ chip phải cài đặt gói hỗ trợ tương ứng Nếu bạn cài đặt gói hỗ trợ STM32F4xx, nhấp vào nút OK đóng để đóng hai cửa sổ Nếu khơng cài đặt, nhấp vào liên kết hình ảnh để vào trang hỗ trợ trang thức Keil download。 Tìm thấy trang web STM32F4 loạt thiết bị hỗ trợ gói tải về, tải hồn tất, kích đúp vào cài đặt được。 Sau đóng hai cửa sổ gặp Bước 7, cửa sổ sau bật lên, nhấp vào "Có" Sau chọn loại chip thích hợp Lưu ý: Gói hỗ trợ thiết bị có sẵn để lựa chọn。 Bước Biên dịch dự án Nhấp vào biên soạn MDK biên dịch tất nút, dự án biên soạn 0 lỗi, cảnh báo.。 Bước Thêm mã chức người dùng Khi thêm mã người dùng vào tệp tin tạo CubeMX, phải viết / * MÃ SỐ NGƯỜI DÙNG BEGIN n * / and / * USER CODE END n * / Vì vậy, bạn cần thay đổi cấu hình dự án Cube, câu lệnh hai ý kiến không ghi đè mã tạo lại Người dùng tạo thêm vào tệp không bị ảnh hưởng Mở stm32f4xx_hal_gpio.c nhấp chuột phải vào tập tin chọn Go to Headfile để mở phụ tương ứng Miếng Sau bạn tìm thấy chức thư viện HAL cho hoạt động GPIO, HAL_GPIO_WritePin () Sao chép vào tập tin (1) / * CODE BEGIN * / sau người sử dụng CubeMX tạo tệp, mxconstants.h, chứa định nghĩa macro định nghĩa người dùng cho GPIO Hoạt động GPIO sử dụng trực tiếp Mã người dùng sau thêm vào (1) để đạt chức mà hai đèn LED chân PF9 PF10 bật khoảng thời gian Giây 。 Trong số đó, HAL_Delay () chức HAL trì hỗn thư viện, đơn vị phần nghìn giây Tại thời điểm này, thí nghiệm ánh sáng hồn thành Ngồi ra, bấm vào CubeMX tạo cơng cụ báo cáo, bạn tạo báo cáo cấu hình liên quan Một tập tin txt, pdf, nội dung tìm thấy thư mục dự án Ngoài ra, việc sử dụng CubeMX phát triển STM32, bạn tham khảo thủ tục cung cấp thức Để trang web thức để tải gói hỗ trợ chip Cube, chẳng hạn F4 stm32cubef4.zip, sau giải nén STM32Cube_FW_F4_V1.11.0 thư mục Mở STM32CubeF4 V1.11 \ STM32Cube_FW_F4_V1.11.0 \ Projects, danh sách tham khảo thức cho bảng phát triển khác nhau, danh sách dự án để giải thích tệp trang web 。 Ví dụ: mở thư mục STM324xG_EVAL, thói quen bảng đánh giá STM324xG Thư mục Applications, FatFs, middleware FreeRTOS lớp ứng dụng thơng thường Ví dụ thư mục việc sử dụng thói quen ngoại vi khác nhau。 GPIO thư mục, cung cấp hai thói quen: gián đoạn bên lật IO。 Mở thư mục GPIO_IOToggle mở dự án MDK thư mục MDK-ARM。 Chức trước nhập (1), cấu hình đồng hồ hệ thống chính, GPIO đồng hồ cho phép cấu hình khác。 Trong (1), GPIO flip hoạt động Khi sử dụng CubeMX để phát triển STM32, mã khởi tạo cho thiết bị ngoại vi chip tạo CubeMX, có nghĩa mã trước (1) không quan tâm Trừ cần có thay đổi nhỏ q trình gỡ lỗi, thời điểm này, bạn sử dụng CubeMX để thay đổi cấu hình, bạn phải biên dịch tồn dự án, đơi khơng cần thiết Trong tham chiếu đến thói quen trên, tham chiếu (1) mã ... trang web thức để tải gói hỗ trợ chip Cube, chẳng hạn F4 stm32cubef4.zip, sau giải nén STM32Cube_ FW_F4_V1.11.0 thư mục Mở STM32CubeF4 V1.11 STM32Cube_ FW_F4_V1.11.0 Projects, danh sách tham khảo... hợp CubeMX với gói hỗ trợ thiết bị bạn sử dụng, không mã không tạo Trong trường hợp CubeMX V4.14 STM32CubeF4 sử dụng V1.11.0 (Lưu ý: Chúng khuyên bạn nên thử sử dụng phiên Cube cập nhật phiên khắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học STM32 dùng STMCubeMX Bài 1: Blinking led, Tự học STM32 dùng STMCubeMX Bài 1: Blinking led

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay