Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... trình vi xử lý Chương 4: Các ứng dụng dựa họ vi điều khi n MCS- 51 95 Điều khi n Led đ n 95 Điều khi n Led đo n 98 o 2.1 Cấu trúc bảng mã hi n thị liệu Led đo n ... to n tử 38 2.4 Cấu trúc chương trình 39 N Tập lệnh 41 3.1 Nhóm lệnh chuy n liệu 41 h it 3.2 Nhóm lệnh xử lý bit 46 3.3 Nhóm lệnh chuy n. .. Bài tập chương 34 n e Chương 2: Lập trình hợp ngữ 35 Các phương pháp định địa 35 Các v n đề li n quan lập trình hợp ngữ 36 y u g 2.1 Cú pháp lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay