Chuong 1 tong quan ve vi dieu khien MCS 51 smith n studio

34 31 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... Data Pointer Low m S Hình 1. 7 – Thực thi nhớ chương trình ngồi Phạm Hùng Kim Khánh Trang 12 U1 A8 A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 P2.0/A8 P2 .1/ A9... Giáo trình Vi điều khi n Tổng quan vi điều khi n MCS- 51 ™ Bộ nhớ chương trình ngồi: Q trình thực thi lệnh dùng nhớ chương trình ngồi mơ tả hình 1. 7 Trong trình n y, Port Port khơng Port xuất nhập... D7 Trang 14 h it m S Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 19 18 17 16 15 14 13 12 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 g N Hình 1. 9 – Giao tiếp nhớ liệu 12 11 10 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 1 tong quan ve vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Chuong 1 tong quan ve vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay