Giáo trình trang bị điện dùng cho trung cấp nghề

83 31 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:42

Trường Trung Cấp Nghề GiaLai tuthienbao.com Giáo trình Trang bị điện Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai PHẦN LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU Giáo trình Trang bị điện biên soạn theo chương trình khung BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu Các kiến thức biên soạn giáo trình có mối liên hệ chặt chẽ Tuy nhiên giáo trình phần nội dung chuyên nghành đào tạo người dạy, người học cần tham khảo thêm giáo trình có liên quan nghành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu Khi biên soạn giáo trình cố gắng cập nhật những kiến thức có liên quan đến mơn học phù hợp với đối tượng sử dụng cố gắng gắn nội dung lý thuyết với vấn đề thực tế thường gặp sản suất đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao Nội dung giáo trình biên soạn gồm phần - Lý thuyết: 60 - Thực hành:200 Nội dung phần lý thuyết:Gồm chương 1.Điều chỉnh tốc độ động điện; Chương 2.Tự động khống chế truyền động điện; Chương 3.Trang bị điện máy công nghiệp Nội dung phần thực hành:Bài 1.Tự động khống chế động không đồng ba pha rô to lồng sóc Bài 2.Tự động khống chế động khơng đồng ba pha rô to dây quấn.Bài Tự động khống chế động điện chiều Bài 4.Trang bị điện cho may cắt gọt kim loại Bài Trang bị điện máy sản xuất Giáo trình biên soạn cho đối tượng học sinh Trung cấp nghề, công nhân lành nghề bậc 3/7 tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kỷ thuật kỷ thuật viên sở kinh tế nhiều lĩnh vực khác Mặc dù cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp người sử dụng NGƯỜI BIÊN SOẠN Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai ChươngI:ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 1.1 Khái niệm chung: 1.1.1 Khái niệm điều chỉnh tốc độ Tốc độ quay động có vai trò quan trọng truyền động cho máy sản xuất Tùy vào qui trình cơng nghệ khác mà người ta cần tốc độ khác nhau, có cần tốc độ cao, khoảng (6.000 - 10.000) rpm, có cần tốc độ vài mươi vòng vài vòng phút mà thơi Để làm điều này, người ta dùng đổi tốc khí (hộp số) thay đổi trực tiếp tốc độ động (hình 1.1) ĐChTĐ phương pháp khí ĐChTĐ động Động Bộ truyền động Cơ cấu sản xuất Hình 1.1 Mơ hình truyền động cho máy sản xuất Vấn đề thay đổi, điều chỉnh tốc độ động đề tài nghiên cứu Chính làm sản sinh nhiều loại máy điện có khả ĐChTĐ rộng định phần lớn giá thành sản phẩm ĐChTĐ tác động cách có chủ định người vào mạch động để làm thay đổi dạng đặc tính cơ, nhằm đạt tốc độ mong muốn qui trình sản xuất yêu cầu. 1.1.2 Các tiêu điều chỉnh tốc độ a Phạm vi điều chỉnh Còn gọi tầm điều chỉnh, tỉ số tốc độ cao tốc độ thấp điều chỉnh D= (1.1) nmax: tốc độ cao Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai nmin : tốc độ thấp  D = - 10: Đối với ĐC - DC kích từ độc lập, kích từ song song  D = - 3: Đối với ĐKB b Tính trơn trợt: gọi độ phẳng, độ mịn, độ tinh Nó biểu thị tỉ số cấp tốc độ kề nhau:  = (1.2)    1: Hệ trơn trợt (hệ điều chỉnh mịn, tinh)   1: Hệ điều chỉnh nhảy cấp  c Hướng điều chỉnh: Là khả điều chỉnh cao hay thấp tốc độ (tốc độ định mức) d Độ cứng đặc tính cơ: Là tỉ số thay đổi mô men tải thay đổi tương ứng tốc độ động M  = n (1.3) Với:  M: Độ thay đổi mô men tải;  n: Độ thay đổi tốc độ quay động cơ;     : Đặc tính tuyệt đối cứng (lý tưởng)   = 100 -10: Đặc tính cứng (ĐKB, ĐC - DC kích từ độc lập, kích từ song song)    10: Đặc tính mềm (ĐC- DC kích từ nối tiếp) Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai =  n  = 100 -10   10 M HìNH 1.2: Độ cứng đặc tính Độ cứng đặc tính biểu thị qua độ dốc đường biểu diễn: Đường biểu diễn dốc độ cứng cao  e Độ ổn định: khả giữ vững tốc độ phụ tải thay đổi, phụ thuộc vào đặc tính Đặc tính cứng độ ổn định cao f Tính kinh tế: tiêu chuẩn kỹ thuật phải đơi với tính kinh tế, nghĩa có xét đến chi phí đầu tư, chi phí vận hành, thuận tiện thao tác bảo quản, thiết bị sử dụng phổ thông dễ thay v.v 1.2 ĐChTĐ Động chiều kích từ độc lập (ĐC - DC KTĐL) 1.2.1 Xây dựng đặc tính tự nhiên ĐC - DC KTĐL a Phương trình đặc tính tự nhiên +  U Eư Iư Đ RP CKĐ + IKT RFK UKT – HìNH 1.3 Sơ đồ nguyên lý ĐC – DC KTĐL  Rư: điện trở dây quấn phần ứng  Eư: sức phản điện động Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  RP: biến trở điều chỉnh  RFK: biến trở điều chỉnh mạch kích từ  Iư: dòng điện qua phần ứng động  IKT: dòng điện qua mạch kích từ Giả sử RP = ta có phương trình cân điện áp: U = Eư + Iư Rư Trong đó: Eư = KE  n (1.4) (1.5) pN Với: KE = 60a hệ số sức điện động Trong đó:  : từ thơng cực từ tạo [Wb];  N: số dẫn tác dụng  n: tốc độ quay [Rpm];  a: số đôi mạch nhánh song song  p: số đôi cực từ ĐC Thay (1.4) vào (1.5) ta có: U = KE  n + Iư Rư Hay là: n= (1.6) Nếu thơng số máy định mức (1.6) trở thành: n= (1.7) (1.7) gọi phương trình đặc tính - điện ĐC - DC KTĐL Mặt khác ta có: Mđt = KM  Iư mô men điện từ ĐC M dt Suy Iư = K M  Với: KM (1.8) p.N = 2 a ; KM Lập tỉ số K E ta tính KM = 9,55 KE Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai (1.9) Thay (1.8); (1.9) vào (1.7) ta được: U dm Ru  M dt n = K E  dm 9,55.( K E  dm ) (1.10) (1.10) gọi phương trình đặc tính ĐC - DC KTĐL Từ (1.7) (1.10) ta đặt: U dm n0 = K E  dm : Là tốc độ không tải lý tưởng ĐC I Udm RU n = K E  dm RU M dt = 9,55( K E  dm ) : Là độ sụt tốc độ tải định mức nđm = n0 – n Vậy (1.7) (1.10) trở thành Đặc tính tự nhiên ĐC có dạng hình 1.4 n n0 n nđm Iđm; Mđm Inm; Mnm I; M HìNH 1.4 Đặc tính tự nhiên ĐC – DC ktđl b Phương pháp vẽ đặc tính tự nhiên Vì đặc tính tự nhiên đường thẳng nên cần xác định hai điểm vẽ đường thẳng Hai điểm cần xác định là:  Điểm không tải lý tưởng: có tọa độ (0, n0)  Điểm định mức: tọa độ (Iđm , nđm ) Căn vào (1.10) ta thấy, muốn tìm n o phải tìm KE, nghĩa phải tìm Rư  Rư tính sau: Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai Xuất phát từ sở: Khi máy làm việc trạng thái định mức tổn hao dây quấn phần ứng chiếm tổng tổn hao máy Nghĩa là: I đm Rư = (Uđm Iđm - Pđm ) Rư = (1.11) Ta lại có Pđm = UđmIđm; Nên ta suy ra: Rư = (1 - ) (1.12) Rư tính (1.11) (1.12) c Vấn đề mở máy phương pháp hạn chế dòng điện mở máy Ta có Uđm = Eư + Iưđm Rư Eư = KE  n Khi vừa đóng điện mở máy động chưa quay (n = 0) nên E = 0; Nghĩa toàn điện áp nguồn dùng cân với sụt áp dây quấn phần ứng, Khi đó: Uđm = Iư R ; Đặt I’ư = Imm ; Suy ra: Imm U dm = Ru Do Rư bé nên Imm tăng cao từ (10 - 20)I đm Nên phải hạn chế dòng điện khoảng (2 - 2,5)Iđm cách đóng thêm RP vào mạch, đó: Imm = = (2 - 2,5)Idm (1.13) Ví dụ 1.1: Động DC - KTĐL có P đm = 15KW; Uđm = 220V; Iđm = 81,5; nđm = 1600Rpm a Vẽ đặc tính tự nhiên b Tính điện trở phụ cần đóng thêm vào mạch động để Imm = 2Iđm Giải: Trang Trường Trung Cấp Nghề GiaLai - Điện trở dây quấn phần ứng: U dm I dm  Pdm 220.81,5  15.000 I dm 281,5 Rư = = = 0,22 - Tích số từ thông hệ số sức điện động (KE ) U dm  I dm Ru 220  81,5.0,22 ndm 1600 KE = = = 0,1263 - Tốc độ không tải lý tưởng U dm 220 no = K E  = 0,1263 = 1742Rpm n = no - nđm = 1742 - 1600 = 142 Rpm a Đặc tính tự nhiên vẽ hình 1.4 b Tính điện trở mở máy Imm = 2Iđm = 2.81,5 = 163A U dm U dm 220 R  R I P = 2I dm - R = 163 - 0,22 = 1,13 Imm = u đm  RP = 1.2.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ Từ (1.7) (1.10) ta thấy tốc độ quay ĐC-DC phụ thuộc vào:  Điện áp nguồn (U);  Điên trở mạch phần ứng (RP);  Từ thông mạch kích từ () Như thay đổi tham số tốc độ quay ĐC thay đổi Sau khảo sát phương pháp a ĐChTĐ cách thay đổi điện trở mạch phần ứng Giả sử U = Uđm = conts  = đm = conts Muốn thay đổi điện trở phần ứng, người ta nối thêm điện trở phụ R P vào mạch phần ứng Sơ đồ ngun lý hình 1.5a Khi biểu thức (1.10) trở thành: Ru  R p U dm  M dt K  , 55 ( K  ) E dm E dm n= U dm Nghĩa là: n0 = K E  dm = const Trang 10 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai - Điều khiển động 6Đ (đá lên xuống nhanh) nút ấn 6M 5M Lưu ý là, trước phải chuyển tay gạt vị trí “nhanh“ làm cho 3KH bị ấn xuống - Công tắc K2 cấp nguồn cho mạch chiếu sáng làm việc - Cơng tắc hành trình 5KH dùng giới hạn hành trình máy đá chạy nhanh - Ngắt toàn mạch điều khiển nút ấn 1D  Bảo vệ liên động (học viên tự phân tích) 3.2 Trang bị đIện cho cấu sản xuất 3.2.1 Trang bị điện băng tải a Khái niệm băng tải Băng tải dùng nhiều lĩnh vực xây dựng để vận chuyển nguyên vật liệu như: gạch, cement Băng tải dùng phổ biến xí nghiệp cơng nghiệp mà qui trình sản xuất theo dây chuyền khép kín như: nhà máy sản xuất; chế biến lương thực, thực phẩm; nước giải khát; sản xuất lắp ráp điện tử; dệt may  Yêu cầu trang bị điện  Phải có khống chế trình tự băng tải thành phần dây chuyền  Không cần điều chỉnh tốc độ việc đảo chiều quay động  Hệ thống làm việc phải rõ ràng, minh bạch, có độ xác cao; phải tín hiệu đầy đủ trạng thái làm việc trạng thái cố b Giới thiệu mạch điện băng tải  Sơ đồ mạch (xem hình 3.13)  Nguyên lý: - Cấp nguồn cho mạch - ấn nút 1M(3,5) động 1Đ làm việc, băng tải III bắt đầu chuyển động Khi đèn tín hiệu ĐX1 sáng lên báo hiệu băng tải vận hành Đồng thời tiếp điểm 1K(9,11) đóng lại chuẩn bị cho phép băng tải II vận hành - ấn nút 2M(7,9) để khởi động 2Đ, băng tải II di chuyển tiếp điểm 2K(15,17) đóng lại chuẩn bị cho băng tải I hoạt động - Cuối ấn 3M(13,15) để cấp nguồn cho 3Đ, băng tải I chuyển động Khi vật liệu chuyển từ I đến III Trang 69 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai - Với liên động ta thấy 2Đ làm việc 1Đ làm việc, tương tự 3Đ phải làm việc sau 2Đ - Các đèn tín hiệu ĐX1, ĐX2, ĐX3 cho biết mạch làm việc, ĐĐ1, ĐĐ2, ĐĐ3 báo hiệu mạch cấp nguồn chưa hoạt động (đèn báo nguồn)  Bảo vệ liên động (học sinh tự phân tích) HìNH 3.13 Mạch điện băng tải A B C 3K 2K 3RN 1K 2RN 3đ 1RN 2đ 1đ I II III a b 1M 1D 1K n đđ1 1K 1RN 1K đx1 2M 2D 1K 11 2K đđ2 2K 10 16 2RN 2K đx2 3RN 3D 15 2K 17 13 3K 3K 12 Trang 70 3RN đx3 đđ3 3K 14 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai 3.2.2 Trang bị điện lò điện c Khái niệm chung Lò điện dùng nhiều công nghiệp luyện kim dùng nhiệt luyện chi tiết kim loại Lò điện dùng công nghiệp dệt may ngành công nghiệp khác (máy ép cổ áo, sấy ép bao bì, ) Bộ phận lò phần tử đốt nóng cấp từ nguồn pha pha u cầu lò phải đặt điều chỉnh nhiệt độ Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ bán tự động (động quay đóng cắt rơ-le) tự động dùng điều nhiệt bán dẫn d Mạch lò điện sử dụng cơng tắc tơ  Sơ đồ mạch (xem hình 3.14)  380 HìNH 3.14 Mạch lò điện sử dụng cơng tắc tơ CD A TĐ A 1R 19 1Đ max A BI KC KC 7 RTr K Lò điện K 11 K 13  Trang bị điện Trang 71 RTr K 2R 3R 17 15 2Đ 3Đ Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  TĐ: Bộ điều chỉnh nhiệt độ tự động  1R, 2R, 3R: Các điện trở hạn dòng cấp nguồn cho đèn báo 1Đ, 2Đ, 3Đ  KC: Tay gạt dùng điều khiển lò o Vị trí 1: Điều khiển nhiệt độ tự động o Vị trí 2: Điều khiển nhiệt độ băng tay  Các Ampe kế biến dòng: Đo dòng điện qua lò  Nguyên lý:  chế độ khống chế nhiệt độ tự động: Tay gạt KC đặt vị trí số 1; điều chỉnh nhiệt tự động TĐ nối mạch  Lúc nhiệt độ thấp mức qui định, tiếp điểm TĐ(3,5) kín TĐ(3,19)mở làm RTr tác động đóng cơng tắc tơ K để cấp điện cho lò Đèn 2Đ báo động trạng thái làm việc bình thường lò  Khi nhiệt độ tăng đến mức qui định tiếp điểm TĐ(3,19) đóng lại TĐ(3,5) mở ra, nguồn bị cắt đèn 1Đ sáng lên báo trạng thái nhiệt Lúc K(1,13) đóng lại cấp nguồn cho đèn 3Đ báo hiệu lò chưa cấp điện  Còn chế độ điều khiển tay: Tay gạt KC đặt vị trí số 2; điều chỉnh nhiệt tự động TĐ không cấp nguồn  Rơ le trung gian công tắc tơ K cấp điện qua tiếp điểm KC(1,7) Quá trình đốt nóng lò xãy tương tự, lò không tự động cắt mạch đủ nhiệt độ Dừng mạch cách bậc tay gạt KC vị trí 3.2.3Trang bị điện cầu trục a Khái niệm cầu trục Cầu trục loại máy dùng để nâng bốc; vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu bến cảng, công trường xây dựng nhà máy công nghiệp lớn Cầu trục chuyển động tới - lui; qua - lại lên - xuống để bốc dỡ hàng hóa theo u cầu Các phận cầu trục gồm:  Hệ thống xe cầu: Còn gọi xe lớn phục vụ cho chuyển động tới - lui cầu trục Trên bệ cao nhà xưởng có bố trí đường ray; xe cầu di chuyển dọc theo đường ray nhờ động cấu truyền động  Hệ thống xe trục: Còn gọi xe con, có bố trí móc câu đặt đường ray xe cầu để thực chuyển động qua - lại  Cơ cấu nâng hạ: Bao gồm dây cáp, móc câu nam châm điện đặt xe trục Đây phận quan trọng dùng nâng hạ hàng hóa Trang 72 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  Ngồi xe trục đặt buồng điều khiển: tồn hệ thống đóng cắt, bảo vệ, khóa an tồn cho hệ thống đặt để công nhân thuận tiện thao tác  Yêu cầu trang bị điện cho cầu trục -Cầu trục phải làm việc an toàn chế độ tải nặng nề -Động phải đảo chiều quay, công suất đủ lớn để đảm bảo khởi động thời gian qui định; Không cần điều chỉnh vô cấp không nhảy cấp lớn; làm việc chế độ ngắn hạn lập lại  Gia tốc cấu nâng hạ không 0,2m/s2  Phải có biện pháp an tồn để dừng khẩn cấp cố đảm bảo an toàn cho người hàng hóa  Phải tín hiệu rõ ràng trạng thái làm việc b Mạch điện cầu trục dùng động ro to lồng sóc  Sơ đồ mạch (xem hình 3.15)  Trang bị điện  1Đ: Động di chuyển xe cầu  2Đ: Động di chuyển xe trục  3Đ: Động nâng hạ móc câu  1FH - 3FH: Các phanh hãm điện từ  Đ: Đèn chiếu sáng làm việc  CĐ: Còi điện  Nguyên lý: - Cấp nguồn cho mạch động lực cầu dao 1CD; mạch tín hiệu cầu dao 2CD mạch điều khiển - ấn nút 1M(1,3) để chuẩn bị vận hành cầu trục - Di chuyển xe cầu ấn giữ 2M (tới) 3M (lui) Cơng tắc hành trình 1KH, 2KH dùng giới hạn hành trình tới, lui xe cầu - Xe trục di chuyển qua - lại nút bấm 4M 5M - Điều khiển cấu nâng hạ tay gạt KC vị trí (lên) (xuống) Trang 73 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai HìNH 3.15 mạch điện cầu trục dùng động rotor lồng sóc  380 K K 1CC 2CC 4CC 1K 3K 2đ 2FH 1M 5K 6K 4K 2K 1đ 3đ 3FH K K 2M 3M CĐ Đ 3CC 1FH BT 2CD 1CD 1KH 2K 1K 11 2KH 13 1K 15 2K 17 3KH 19 6K 21 5K 23 4KH 25 5K 27 6K 29 5KH 4K 31Trang 7433 3K 35 6KH 39 4K KC 4M 5M 37 3K Trường Trung Cấp Nghề GiaLai c.Cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động ro to dây quấn  Sơ đồ mạch (xem hình 3.16)  Trang bị điện 1.2 ĐKB: Động ro to dây quấn điều khiển cấu nâng hạ (móc câu), mở máy qua cấp RP theo nguyên tắc điện áp 1.3 1RI, 2RI: Bảo vệ tải; 3RI: Bảo vệ ngắn mạch 1.4 RU: Bảo vệ áp 1.5 RK: khống chế RG đảm bảo mạch hoạt động qui trình 1.6 HN: Công tắc tơ hãm ngược dùng hạ tải trọng 1.7 RTh: Khống chế tiếp điểm của1RI, 2RI bắt đầu khởi động 1.8 KC: Bộ khống chế huy tiếp điểm, 13 vị trí  Nguyên lý - Cấp nguồn cầu dao CD - Khi KC đặt số 0: nên KC0 kín; RU có điện, điện áp bình thường RU(1,5) đóng lại chuẩn bị cho mạch làm việc Còn áp nguồn sụt giảm, RU không làm việc, mạch điều khiển bị cắt đèn Đ1 sáng lên báo tình trạng cố  Quá trình nâng tải định mức - Khi móc câu lấy tải, cáp bị chùn; đặt KC vị trí số làm cho KC kín nên ĐKB quay thuận cáp từ từ căng lên Khi cáp độ căng vừa phải chuyển nhanh tay gạt sang vị trí số làm cho tiếp điểm KC KC3 - KC7 kín đồng thời; ĐKB mở máy qua cấp RP, hoạt động sau:  Đầu tiên HN tác động nên RH bị loại Lúc điện áp sinh ro to lớn nên 1RG - 4RG tác động làm mở tiếp điểm chúng, toàn RP đưa vào mở máy Khi RK(13,47) đóng lại cho phép 1G - 4G chuẩn bị làm việc Trang 75 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  380 HìNH 3.16 cấu nâng hạ cầu trục dùng ĐC KĐB rotor dây quấn CD A CC 4RG 2RI 1RI B C 4G 3RI 3RG N T 2RG 3G RP4 2G RP3 1G RP2 HN RP1 đKB FH RH 1RG A B RU C Đ1 RTh RU 12 1110 KC RU 1RI 12 KC0 N 2RI KC1 KC2 T KC3 KC4 13 Đ3 1RG HN 27 15 KC5 17 29 2RG 1G 33 31 17 KC6 19 3RG 2G Trang 7635 19 KC7 21 3G 37 4RG 39 T N 43 Đ2 1KH 2KH RK RTh 11 15 25 11 RK 47 T N 11 23 N 10 45 T 3RI 41 HN 1G 2G 3G 4G Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  Động tăng tốc từ từ, điện áp ro to giảm dần đến giá trị nhã 1RG làm cho 1RG(27,29) đóng lại, cuộn 1G cấp nguồn làm R P1 bị loại; động chuyển đặc tính tiếp tục tăng tốc  Quá trình tương tự tiếp tục diễn ra, đến 4G tác động tồn điện trở phụ bị loại; động tăng dần đến tốc độ ổn định kết thúc trình khởi động - Khi tải đạt đến độ cao cần giảm tốc để chuẩn bị dừng chuyển chậm tay gạt từ vị trí số vị trí số Các R P đóng vào mạch động cơ, q trình hãm xãy Sau chuyển hẳn tay gạt số 0, phanh hãm ốp chặt trục động  Quá trình hạ tải - Tải trọng hạ phương pháp hãm ngược đóng R P lớn vào mạch ro to, khơng hốn vị thứ tự pha Hoạt động sau: Tay quay đặt vị trí số 1, KC1 kín, cuộn dây T có điện tồn R P RH đưa vào mạch động nên động làm việc trạng thái hãm ngược (Chiều quay ngược lại, tải trọng hạ xuống với tốc độ chậm) Khi tải gần đến mặt đất, chuyển 0, phanh hãm ốp chặt trục động  Nâng không tải - Khởi động tương tự nâng tải định mức, dừng máy băng phương pháp hãm ngược hoán vị thứ tự pha Nghĩa là: Khi móc câu đạt đến độ cao yêu càu chuyển tay quay vị trí số để hãm ngược, sau chuyển hẳn số để dừng  Hạ không tải - Tượng tự nâng không tải, đặt tay quay số 12 để khởi động, bậc số để hãm dừng cuối bậc số để dừng máy  Bảo vệ liên động: (học sinh tự phân tích) 3.2.4 Trang bị điện thang máy Trang 77 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai a Khái niệm thang máy Thang máy thiết bị nâng hạ để chở người hàng hóa theo phương thẳng đứng lên xuống nhà cao tầng Thang máy có loại tốc độ chậm (V < 0,5m/s); Tốc độ nhanh (V = - 2,5m/s) Nếu tốc độ từ 2,5m/s đến 5m/s gọi thang máy cao tốc Theo tải trọng (Q) thang máy cở nhỏ (Q < 160Kg); Thang máy trung bình (160 Kg < Q  2000Kg) Nếu Q > 2000kg thang máy loại lớn  Yêu cầu thang máy Độ bền cao, tuổi thọ vận hành lớn (trên 20.000giờ), dễ điều khiển, dừng xác sàn tầng (+5mm) Đảm bảo tuyệt đối an toàn, phải bố trí phanh hãm để dừng khẩn cấp có cố Gia tốc độ dật phải nằm phạm vi cho phép để khơng gây cảm giác khó dV chịu cho người (a = dt < 1,5m/s2; d 2V  = dt < 10m/s3  độ giật) Vốn đầu tư vừa phải tương ứng với loại nhà, chi phí vận hành thấp b.Mạch thang máy nhà tầng dùng động ro to lồng sóc  Sơ đồ mạch (xem hình 3.17)  Trang bị điện  Khởi động từ L2, L3 (quay thuận) nâng thang lên tầng tầng  Khởi động từ X1, X2 (quay nghịch) hạ thang xuống tầng tầng  C1, C2, C3: Các công tác cửa đặt cửa buồng thang, cửa đóng kín cơng tắc đóng lại cho phép thang hoạt động  ML2, ML3, MX2, MX1: nút ấn để gọi điều khiển buồng thang lắp song song đặt buồng điều khiển tầng Trang 78 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai  380V HìNH 3.17 Mạch điện thang máy nhà tầng CB 1CC L3 L2 X2 X1 RN ML3 ĐKB FH RN  220V X2 2CC 1D l2 X1 21 19 25 27 KHL3 29 23 L3 Đ3 31 13 L3 MX1 2D L3 3D 21 35 37 KHX1 39 X1 33 X1 Đ1 41 MX2 1C L2 17 2C X2 45 47 KHX2 49 43 X2 Đ2 51 11 ML2 3C 13 L3 X1 15 17 X2 L2 55 57 KHL2 59 53 51 Trang 79 L2 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai KHL2, KHL3, KHX2, KHX1: cơng tắc hành trình để dừng xác buồng thang lắp tầng tương ứng  Các đèn Đ1, Đ2, Đ3 lắp tầng tương ứng cho biết vị trí dừng lại thang  Nguyên lý - Giã sử thang tầng 1, muốn lên tầng ấn nút M L2; Khi khởi động từ L2 làm việc động quay thuận chiều đưa thang lên tầng Đồng thời tiếp điểm L2(19,21) L2(45,47) mở để cô lập khởi động từ L3, X1 X2 - Khi thang đến tầng chạm vào cơng tắc hành trình KH L2, làm cho KHL2(59,61) mở cắt điện cuộn L2 đóng tiếp điểm KHL2(17,53) cấp nguồn cho đèn Đ2 sáng lên báo hiệu thang dừng tầng - Còn tầng muốn lên thẳng tầng ấn M L3 Mạch khởi động từ L3 tác động để nâng thang lên thẳng tầng (khi khởi động từ L 2, X1 X2 bị vơ hiệu hóa) Trường hợp ngang qua tầng cơng tắc hành trình KH L2 bị tác động, hồn tồn khơng ảnh hưởng đến trạng thái làm việc mạch khởi động từ L bị vô hiệu từ đầu - Muốn đến vị trí khác ấn nút tương ứng, trình xãy tương tự - Trường hợp thang khơng vị trí mà khách muốn sử dụng (khách tầng mà thang tầng chẳn hạn) vào đèn tín hiệu mà ấn nút tương ứng để “gọi thang đến” Sau vận hành thang q trình Trang 80 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai Câu hỏi ôn tập 3.1 Cho biết yêu cầu tiến hành trang bị điện cho máy tiện, máy phay, máy doa, máy khoan máy mài 3.2 Băng tải công nghiệp: Khái niệm, công dụng, yêu cầu trang bị điện 3.3 Lò điện cơng nhiệp: Cơng dụng, phân loại, u cầu trang bị điện 3.4 Cầu trục: Công dụng, cấu tạo, yêu cầu trang bị điện 3.5 Phân tích khâu bảo vệ mạch điện - cấu nâng hạ cầu trục dùng động ro to dây quấn 3.6 Trong loại máy nâng hạ nói chung; Hãy phân tích q trình hạ tải người ta thường áp dụng trạng thái hãm ghìm tốc độ động 3.7 Nêu công dụng yêu cầu trang bị điện cho thang máy Xét góc độ an tồn u cầu quan trọng Các từ viết tắt GDKT-DN Dự án Giáo dục kỹ thuật Dạy nghề VTEP Vocational and Technical Education Project ĐKB động không đồng ĐC - DC Động đIện chiều ĐC - DC KTĐL Động chiều kích từ độc lập ĐC - DC KTNT Động chiều kích từ nối tiếp ĐC - DC KT// Động chiều kích từ song song rpm round per minute (số vòng phút) var Variable (thay đổi, không ổn định) const Constane (không đổi, cố định) FK máy phát kích CCSX cấu sản xuất (máy công tác) TĐKC tự động khống chế Trang 81 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai CD cầu dao đIện CC Cầu chì D Nút dừng máy M Nút mở máy A, B, C Các dây pha A, B, C N, O Dây trung tính CTT Cơng tắc tơ RN Rơ-le nhiệt RTh Rơ le thời gian RU Rơ le điện áp RI Rơ le dòng điện RTr Rơ le trung gian RTĐ Rơ le tốc độ RTT Rơ le thiếu từ trường FH Phanh hãm điện từ TĐKC tự động khống chế ĐChTĐ Điều chỉnh tốc độ Trang 82 Trường Trung Cấp Nghề GiaLai Tài liệu tham khảo Vũ Quang Hồi Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 Trịnh Đình Đề Điều khiển tự động truyền động điện, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1983 Bùi Đình Tiếu Các đặc tính động truyền động điện, NXB Khoa học (người dịch) Kỹ thuật, Hà Nội, 1979 Bùi Đình Tiếu, Truyền động điện tự động, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, Đặng Duy Nhi 1982 Võ Hồng Căn Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, NXB Công nhân kỹ Phạm Thế Hựu thuật, Hà Nội, 1982 Trang 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình trang bị điện dùng cho trung cấp nghề, Giáo trình trang bị điện dùng cho trung cấp nghề, (1.7) gọi là phương trình đặc tính cơ - điện của ĐC - DC KTĐL., Họ đặc tính cơ - điện và đặc tính cơ có dạng như hình 1.6.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay