CÔNG THỨC vật lý lớp 8

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 20:11

CÔNG THỨC LỚP 8 Một số công thức Vật Lý lớp 8 quan trọng Các bạn nhớ ghi lại và học thuộc nhé ác công thức cần ghi nhớ trong giải bài tập vật lý 8 miễn phí, tải tài liệu đề thi Các công thức cần ghi nhớ trong giải bài tập vật lý 8 trên onthionline.net. ... Đề cương ôn tập cuối năm vật lý 8THCS Đông Hoàng. Byte | Lượt xem: ... Đề kiểm tra HKI môn sử 11 nâng cao THPT Chuyên Vị Thanh.                                            CƠNG THƯC Vât Ly LƠP 8 (Đáng nhơ) ­ Tính vân tốc: V = s/t ­ Tính vân tốc trung bình: Vtb = S1+S2+S3+ +Sn / t1+t2+t3+ .+tn ­ Áp suất chất rắn: P = F / S ­ Áp suất chất lỏng: P = d x h ­ Lực đẩy Ác­si­mét : FA = d x V ­ Tính cơng: A = F / S ­ Cơng suất: P = A / t ( Lưu ý: P hoa khác trong lượng) ­ Cơng thức tính cơ năng: W= Wđ + Wt ­ Cơng thức tính thế năng: Wt = P x h ( P= m x g biết g= 9,8 ~10) ­ Cơng thức tính động năng: Wđ = m x v^2 / 2 ­p=F/S ­Fa=d.V ­P=10m=V.d ­V=m/D ­S=v.t ­Q thu=Q tỏa=C.m.(t cao­t thấp) ­Q tỏa=q.m ­Q(nóng chảy)=.m ­Q(bay hơi)=L.m ­H=Q thu/Q tỏa.100%
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC vật lý lớp 8, CÔNG THỨC vật lý lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay