KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

75 48 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:23

... chăm sóc cá nhân) - Làm cho khách hàng cảm thấy quan trọng cách phát triển mối quan hệ lâu dài - Làm cho khách hàng cảm thấy quan trọng cách ñáp ứng nhu cầu họ hiểu mối quan tâm họ - Đào tạo nhân... không mà chọn cho chuyến du lịch lần không?” g) Rủi ro thời gian: Điều liên quan ñến mối quan tâm thời gian bị lãng phí chậm trễ Ví dụ: Khách hàng tự hỏi “Liệu tơi làm thủ tục ñúng cho chuyến bay... 28 Quản trị mối quan hệ khách hàng 31 3.1 Tổng quát quản trị mối quan hệ khách hàng 31 3.1.1 Yếu tố xây dựng mối quan hệ 31 3.1.2 Phân loại mối quan hệ 33
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ, KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay