NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6

31 56 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

... (Schedule Performance Index - SPI) 0. 76, có nghĩa A ? Chúng ta sử dụng ngân sách B ? Chúng ta trước kế hoạch C :-) Chúng ta đạt 76% tiến độ dự kiến ban đầu D ? Chúng ta đạt 24% tiến độ so với dự kiến... tiếp D ? Hợp tác 65 .Bạn gặp khó khăn việc đánh giá xác phí tổn rủi ro Giải pháp bạn nên sử dụng phương pháp đánh giá dựa A ? Định lượng B ? Các số C :-) Định tính D ? Kinh tế lượng 66 .Kiểm tra toàn... tách công việc (WBS) 76. Bạn giám đốc dự án phát triển nhà trị giá triệu đô la Trong làm việc với nhóm bạn việc xây dựng sơ đồ mạng, bạn để ý thấy số hoạt động làm việc song song phải hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay