BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

253 39 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

... nội thể vai trò nhà nớc phạm vi quản lý quốc gia + Chức đối ngoại phản ánh mối quan hệ nhà nớc với quốc gia, dân tộc khác Cả hai chức có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau, hớng... tự thành lập quan quyền lực nhà nớc tối cao, cấu trình tự hình thành quan nhà nớc đó, mối quan hệ qua lại quan nhà nớc với với nhân dân nh mức độ tham gia dân vào trình hình thành quan Hình thức... pháp, quyền hành pháp, quyền t pháp; quyền lực đợc phân công cho quan nhà nớc (cơ quan lập pháp, quan hành pháp, quan t pháp), quan nằm máy nhà nớc thống nhất, đặt dới lãnh đạo thống Đảng Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay