PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

76 172 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM tuthienbao.com ĐỊNH DỰ ÁN Thẩm định dự án đầu tư TS Cao Hào Thi @ Bài giảng Thầy Cao Hào Đại học Bách Khoa TP.HCM Khoa Quản lý Cơng nghiệp Phân tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các công cụ phân tích rủi roPhân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích rủi ro ? Các loại rủi ro Rủi Ro Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch Tại phải phân tích rủi ro ? Khi nói tương lai Chỉ có điều chắn thứ khơng chắn Tại phải phân tích rủi ro ? Các khoản lợi nhuận dự án trải theo thời gian Đa số biến có ảnh hưởng tới NPV có mức độ khơng chắn cao Thông tin liệu cần cho dự báo xác tốn Cần giảm khả thực dự án “tồi" không bỏ lỡ chấp thuận dự án“tốt" Tại phải phân tích rủi ro ? Trong hoạt động kinh doanh tồn yếu tố ngẫu nhiên, bất định (khơng chắn) Để đối phó với yếu tố bất định  Giả định việc xảy kế hoạch sẵn sàng thích nghi với biến đổi có  Tiên liệu hạn chế yếu tố bất định Tại phải phân tích rủi ro ? Các lọai mơi trường định  RQĐ điều kiện chắn  RQĐ điều kiện rủi ro  RQĐ điều kiện không chắn Xác suất trạng thái  Xác suất khách quan  Xác suất chủ quan Các loại rủi ro ? Rủi ro có tính hệ thống  Khơng thể đa dạng hóa Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến lược Hòa trộn làm giảm rủi ro Gọi yi = suất sinh lợi tiềm từ dự án rủi ro Giả sử có nhiều dự án suất sinh lợi chúng có phân phối xác suất độc lập  Khơng hồ trộn (tức đầu tư vào dự án) Giá trị kỳ vọng: E(yi) = y (suất sinh lợi trung bình) Phương sai: V(yi) = V(y)  Hồ trộn (ví dụ mua cổ phần số (n) dự án dự án tương tự ) Gọi = tỉ phần tổng đầu tư dự án = 1/n Giá trị kỳ vọng : E[y1+y2+ +yn]= ny/n = y Phương sai : V[ai (y1+y2+ +yn)] = V[y1/n+y2/n+ +yn/n] = nV[y/n] = nV[y]/n2 = V[y]/n  =0 lim V[y]/n Ví dụ thăm dò dầu mỏ Giả sử có 100 hãng ngành thăm dò dầu mỏ Mỗi hãng có triệu $ đầu tư hãng khoan giếng, giếng độc lập với át Xác suất (triệu $) Tìm thấy dầu Không tìm thấy dầu 0.50 0.50 E[R] = 20% V[R] = 1.44  [R] = 120% Lợi nhuận $1.4 ($1.0) 140% -100% Suất sinh lợi (R) Ví dụ thăm dò dầu mỏ Nếu nhà đầu tư đặt tồn tiền vào cổ phần hãng, rủi ro cao Tuy nhiên, nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư bao gồm cổ phần 100 hãng, rủi ro danh mục đầu tư bằng: V[R] = 1.44  s[R]/ (n) = 12% Câu hỏi: Rủi ro bao gồm suất sinh lợi xác định giá trị dự án (NPV)? Quản lý rủi ro Vấn đề:  Nhiều dự án có  Các kinh phí đầu tư lớn  Các giai đoạn chi tiền dự án kéo dài  Việc chia sẻ thông tin cơng nghệ khơng hồn tồn, đặc biệt với nhà đầu tư nước  Các khác biệt khả gánh chịu rủi ro bên  Các hợp đồng không ổn định  Các dự án hấp dẫn xét tổng gộp, lại khơng hấp dẫn nhiều phía bất trắc chia sẻ rủi ro lợi nhuận Kết dự án hấp dẫn không thực Các rủi ro tham gia hợp đồng Có khả phía đơn phương khơng thực điều khoản hợp đồng, đe dọa vị phía khác Các ví dụRủi ro phía  Nhà thầu bỏ dự án  Chính phủ khơng thể thực thỏa thuận tỉ phần (của bánh nhỏ hơn) vào túi nhà thầu cảm nhận lớn  Rủi ro phía  Chính phủ giảm toán cho nhà thầu lợi nhuận coi đáng  Bất trắc việc liệu có phải điều khoản hợp đồng thực dẫn tới hành vi cờ bạc tốn Tính tới rủi ro tham gia hợp đồng Khi ước tính ngân lưu kỳ vọng Gánh chòu rủi ro dạng hợp đồng dành cho thăm dò dầu mỏ Xác suất Lợi nhuận theo hợp đồng Lợi nhuận hiệu chỉnh phù hợp với rủi ro tham gia hợp Dự kiến sửa đổi hợp đồng O Lợi nhuận ng rủi ro tham gia hợp đồng lên tổng lợi nhuận nhà thầu u không phép chia phần lợi nhuận phía hà thầu cần đánh giá dự án cách sử dụng phân phối xác suất “ nh rủi ro tham gia hợp đồng Một số dạng hợp đồng HĐ khốn trọn gói HĐ tốn theo đơn giá HĐ tóan theo chi phí hòan trả cộng thêm lọai phí HĐ tóan theo thực chi HĐ chia sẻ lợi nhuận HĐ thưởng phạt Ví dụ Hợp đồng khai thác dầu khí Các nguồn rủi ro Địa chất Chi phí  Thăm dò  Phát triển  Họat động Giá dầu Một số dạng hợp đồng khai thác dầu khí HĐ dịch vụ túy HĐ dịch vụ rủi ro HĐ chia sẻ sản lượng HĐ chi phí cho thùng dầu Vai trò thơng tin ký kết hợp đồng Thơng tin hồn hảo  Khơng cần kích thích lợi ích Thơng tin khơng hồn hảo  Cần kích thích lợi ích Dự đóan giá MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH ª MÔ HÌNH TUYẾN TNH Pt = P0 + bt ê MO HèNH Tặ LỆ TĂNG TRƯỞNG KHÔNG ĐỔI Pt = P0 (1 + g) t ª MÔ HÌNH TỰ HỒI QUI Pt = C0 + C1Pt-1 Dự đóan giá MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN ª MÔ HÌNH GIÁ KHÔNG ĐỔI KHÔNG CHẮC CHẮN Pt = Ptb + e ª MÔ HÌNH GIÁ ĐỘC LẬP KHÔNG CHẮC CHẮN Pt = Ptb + et ª MÔ HÌNH BƯỚC NGẪU NHIÊN Pt = Pt-1 + et ª MÔ HÌNH TỰ HỒI QUI BẬC NHẤT Pt =  1Pt-1 + (1- 1)Ptb + et PHẦN MỀM CRYSTAL BALL Run Cell Define Assumption Define Decision Define Forecast Select Select Select Select All Assumptions All Decisions All Forecasts some … Freeze Assumptions … Copy data Paste Data Clear Data Cell Preference Run Reset Single Step Run Preference Forecast Windows … Open Overlay Chart Open Trend Chart Open Sensitivity Chart Create Report … Extract Data Save Run Restore Run Close Crystal Ball About Crystal Ball PHẦN MỀM CRYSTAL BALL CBTools OptQuest CB Predictor Batch Fit Bootstrap Correlation Matrix Decision Table Tornado Chart 2D Simulation Phân tích rủi ro ... Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến lược Các loại rủi ro ? RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh liên quan... tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích rủi ro ?... rủi ro ? Các lọai mơi trường định  RQĐ điều kiện chắn  RQĐ điều kiện rủi ro  RQĐ điều kiện không chắn Xác suất trạng thái  Xác suất khách quan  Xác suất chủ quan Các loại rủi ro ? Rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay