Câu hỏi và trả lời về các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế

20 7 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:18

Câu hỏi trả lời công cụ chủ yếu sách thương mại quốc tế Câu 4: Các cơng cụ chủ yếu sách thương mại quốc tế Cho ví dụ minh hoạ Trả lời: -KN: Chính sách thương mại quốc tế hệ thống sách, cơng cụ biện pháp thích hợp mà nhà nước sử dụng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế quốc gia thời kỳ định nhằm đạt mục tiêu định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Để thực mục tiêu sách thương mại quốc tế quốc gia, người ta sử dụng công cụ chủ yếu sau: Công cụ thuế quan công cụ phi thuế quan Công cụ thuế quan Thuế quan loại thuế đánh vào đơn vị hàng hoá xuất hay nhập quốc gia Thuế quan bao gồm: Thuế quan xuất thuế quan nhập 1.1 Thuế quan xuất Thuế quan xuất loại thuế đánh vào đơn vị hàng hoá xuất Thuế xuất quốc gia áp dụng cạnh tranh thị trường quốc tế diễn liệt, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh mở rộng nên Nhà nước đánh thuế số mặt hàng có kim ngạch lớn, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Tác động thuế quan xuất khẩu: Tác động tích cực: - Thuế xuất làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước - Thuế xuất làm hạn chế xuất mức mặt hàng khai thác từ tài nguyên thiên nhiên, gây cân sinh thái, gây ô nhiễm môi trường, mặt hàng ảnh hưởng tới an ninh lương thực quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia Tác động tiêu cực: - Thuế xuất tạo nên bất lợi cho khả xuất quốc gia làm cho giá hàng hoá bị đánh thuế vượt giá nước làm giảm sản lượng hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt nước nhỏ - Thuế xuất làm giảm sản lượng xuất khẩu, điều dẫn đến nhà sản xuất thu hẹp quy mô sản xuất dẫn đến tình trạng thật nghiệp gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội - Một mức thuế xuất cao trì q lâu làm lợi cho đối thủ cạnh tranh dựa sở cạnh tranh giá 1.2 Thuế quan nhập Thuế quan nhập loại thuế đánh vào đơn vị hàng hoá nhập Tác động thuế quan nhập khẩu: Tác động tích cực: - Thuế quan nhập tạo điều kiện cho nhà sản xuất nước mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng nhập bị giảm bớt, tạo thêm công ăn việc làm cho nâng cao đời sống xã hội - Thuế nhập làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Thuế nhập tạo điều kiện cho ngành cơng nghiệp non trẻ, có khả cạnh tranh yếu thị trường quốc tế phát triển - Thuế quan nhập điều chỉnh hàng hóa từ thị trường nước vào thị trường nước - Thuế nhập có tác động tác sách phân phối thu nhập tầng lớp dân cư: từ người tiều dùng sản phẩm nội địa sang nhà sản xuất nước Chính phủ, Chính Phủ sử dụng nguồn thu để làm phúc lợi xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo có sống tốt Tác động tiêu cực - Thuế nhập làm cho giá trị hàng hoá nước cao vượt mức giá nhập người tiêu dùng nước phải trang trải cho gánh nặng thuế Điều đưa đến tình trạng giảm mức cầu người tiêu dùng hàng nhập làm hạn chế mức nhập thiệt hại lợi ích người tiêu dùng - Thuế quan nhập khuyến khích số doanh nghiệp sản xuất không hiệu nước gây tổn thất cho nhà sản xuất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội quốc gia - Về lâu dài thuế quan nhập tạo vấn đề buôn lậu, trốn thuế tạo sản xuất nội địa hiệu quả, gây ảnh hưởng đến xấu đến đời sống xã hội Bên cạnh thuế xuất thuế nhập có số loại thuế quan đặc thù: - Hạn ngạch thuế quan: biện pháp quản lý xuất nhập với mức thuế xuất nhập khẩu; hàng hoá hạn ngạch mức thuế quan thấp, hàng hố ngồi hạn ngạch chịu mức thuế quan cao - Thuế đối kháng: loại thuế đánh vào sản phẩm nhập để bù lại việc nhà sản xuất xuất sản phẩm Chính phủ nước xuất trợ cấp - Thuế chống bán phá giá: : Là loại thuế quan đặc biệt áp dụng để ngăn chặn, đối phó với hàng hố nhập bán phá giá vào thị trường nội địa tạo cạnh tranh khơng lành mạnh Ngồi số loại thuế khác như: Thuế tối huệ quốc, thuế phi tối huệ quốc, thuế thời vụ Các công cụ phi thuế quan 2.1 Hạn ngạch Hạn ngạch việc hạn chế số lượng loại hàng hoá xuất nhập thơng qua hình thức cấp giấy phép Phân loại: gồm hạn ngạch xuất hạn ngạch nhập Hạn ngạch xuất quy định lượng hàng hoá lớn phép xuất thời hạn định Hạn ngạch nhập quy định lượng hàng hoá lớn nhập vào thị trường năm Hạn ngạch xuất thường sử dụng, hạn ngạch nhập phổ biến thường áp dụng số mặt hàng nhập gây thiệt hại nước Tác động chung hạn ngạch - Chính phủ kiểm sốt chặt chẽ lượng hàng xuất nhập - Chính phủ khơng có nguồn thu thuế phủ khơng tổ chức bán đấu giá hạn ngạch - Hạn ngạch dẫn đến độc quyền kinhdoanh dẫn đến tiêu cực tìm kiếm hội để có hạn ngạch - Gây tốn quản lý hành chính, bất bình đẳng doanh nghiệp Tác động hạn ngạch xuất khẩu: Đối với nước xuất khẩu: - Hạn ngạch xuất làm giảm lượng hàng xuất khẩu, làm giảm quy mơ sản xuất dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng, thu nhập người lao động giảm, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội - Hạn ngạch xuất làm giảm thu ngân sách nhà nước - Hạn ngạch xuất nhằm đảm bảo lượng cung hàng hoá cho thị trường nước - Tác động tới người tiêu dùng: Hạn ngạch xuất làm hạn chế sản lượng xuất khẩu, cung hàng hoá thị trường nước tăng lên làm giá hàng hoá thị trường nước giảm, tăng hội lựa chọn cho người tiêu dùng Đối với nước nhập khẩu: - Hạn ngạch xuất quốc gia xuất làm hạn chế hàng hố từ nước ngồi thâm nhập vào nước nhập khẩu, tạo điều kiện cho nhà sản xuất nước nhập mở rộng quy mô, tạo việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động - Đối với người tiêu dùng: Nó làm giảm lượng hàng nhập vào quốc gia nhập làm hạn chế mức tiêu dùng hàng nhập Tác động hạn ngạch nhập Đối với nước nhập khẩu: - Hạn ngạch nhập làm cho giá hàng nhập nội địa tăng lên tạo điều kiện cho nhà sản xuất nước mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người lao động - Hạn ngạch nhập nhằm bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ, chưa đủ khả cạnh tranh thị trường quốc tế phát triển - Hạn ngạch nhập làm giảm lượng hàng nhập khẩu, dẫn tới lượng tiêu dùng nước giảm làm giảm lợi ích người tiêu dùng lợi ích ròng xã hội lựa chọn mua với giá đắt Đối với nước xuất - Sản lượng sản xuất hàng hoá nước xuất bị giảm quy mơ sản xuất nước giảm làm gia tăng thất nghiệp, giảm thu nhập người lao động - Lượng cung hàng hoá bị áp dụng hạn ngạch tăng lên, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều hội lựa chọn, giá hàng hố giảm xuống gia tăng lợi ích người tiêu dùng 2.2 Những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, tiêu chuẩn đo lường, quy định an tồn lao động, bao bì đóng gói tiêu chuẩn bảo vệ môi trường sinh thái, quy định tỷ lệ nguyên vật liệu định nước để sản xuất loại hàng hoá Những quy định xuất phát từ đòi hỏi thực tế đời sống xã hội nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng phản ánh trình độ phát triển đạt văn minh nhân loại Về mặt kinh tế quy định có tác dụng có tác dụng bảo hộ thị trường nước, hạn chế làm méo mó dòng vận động hàng hố thị trường quốc tế Tiêu chuẩn kỹ thuật cản trở xuất nhập quốc gia có tiêu chuẩn kỹ thuật riêng, nhiều quốc gia áp dụng để hạn chế nhập khẩu, đặc biệt nước phát triển 2.3 Hạn chế xuất tự nguyện: Là hình thức quốc gia nhập đòi quốc gia xuất hạn chế xuất cách tự nguyên không bị trả đũa Thực chất thương lượng mậu dịch bên để hạn chế bớt xâm nhập hàng ngoại tạo công ăn việc làm nước Hạn chế xuất tự nguyện mang tính miễn cưỡng áp dụng cho quốc gia có khối lượng xuất lớn mặt hàng 2.4 Trợ cấp xuất Trợ cấp xuất hình thức trợ cấp trực tiếp cho vay với lãi suất thấp xuất nước cho vay ưu đãi với bạn hàng nước để mua sản phẩm Trợ cấp xuất làm tăng sản lượng xuất khẩu, giảm cung thị trường nội địa dẫn đến lợi ích người tiêu dùng bị giảm Trợ cấp xuất dẫn đến chi phí ròng xã hội tăng lên sản xuất thêm sản phẩm xuất hiệu Ngồi biện pháp phủ sử dụng biện pháp cấm xuất khẩu- nhập khẩu; cấp giấy phép xuất nhập số biện pháp khác để thực mục tiêu VD: Việt Nam áp dụng hạn ngạch để thực mục tiêu sách thương mại quốc tế: Năm 1999, Việt Nam áp dụng hạn ngạch 17 mặt hàng Năm 2000 .9 mặt hàng Năm 2002 .7 mặt hàng Đến mặt hàng: dầu mỏ đường Câu (CSKTĐN): Các cơng cụ chủ yếu sách Đầu tư quốc tế Cho ví dụ minh hoạ Trả lời: Chính sách đầu tư quốc tế hệ thống quan điểm, nguyên tắc, công cụ biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để điều chỉnh hoạt động đầu tư quốc tế nhằm đạt mục tiêu đặt chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại quốc gia khoảng thời gian định Để khuyến khích hạn chế đầu tư, quốc gia thường sử dụng công cụ đa dạng, bao gồm cơng cụ tài phi tài - Các cơng cụ tài chính: + Các khuyến khích thuế, ví dụ: doanh nghiệp thuộc địa bàn đặc biệt (Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao…) ưu đãi thuế doanh thu, thuế thu nhập; miễn giảm thuế xuất - nhập để khuyến khích sản xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước + Hoàn trả thuế lợi tức: lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư, nhà đầu tư nước hoàn trả phần hay toàn thuế lợi tức nộp + Thuế chuyển lợi nhuận nước: thông thường vốn trả nợ cho nước ngồi khơng phải chịu thuế, song khoản vay mượn phải kê khai hồ sơ dự án đầu tư xin giấy phép Lợi nhuận chuyển nước thường bị đánh thuế mức độ + Thuế thu nhập cá nhân: thuế đánh vào người có thu nhập cao làm việc dự án đầu tư nước ngồi - Các cơng cụ phi tài chính: + Quyền sử dụng đất: Luật không cho phép cho phép người nước quyền sử dụng đất, cho thuê đất với thời hạn định + Quy định thời gian thực dự án + Quy định ngành – lĩnh vực đầu tư: Những ngành – lĩnh vực mà nhà đầu tư nước đầu tư tự do, ngành - lĩnh vực đòi hỏi số điều kiện định ngành – lĩnh vực khuyến khích đầu tư + Quy định hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, BOT, BTO, BT… + Quy định hình thức tỷ lệ góp vốn: Nhà đầu tư nước ngồi góp vốn hình thức khác nhau: tiền mặt, máy móc, quyền sở hữu cơng nghiệp… + Quy định liên quan tới chuyển vổn nước ngồi: Sau đóng thuế đầy đủ, nhà đầu tư nước ngồi chuyển nước khoản lợi nhuận, giá trị chuyển nhượng dịch vụ, gốc lãi khoản nợ… + Quy định liên quan đến lao động: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước phép tự tuyển dụng lao động hay không phải tôn trọng nguyên tắc mối quan hệ chủ - thợ + Thủ tục thẩm định dự án đầu tư: Quy định cấp có thẩm quyền, nội dung thẩm định, ý kiến ban ngành liên quan… + Quy định quyền sở hữu trí tuệ: Sự đảm bảo quyền sở hữu sáng chế, nhãn hiệu thương mại… Câu (CSKTĐN): Các nguyên tắc xu hướng chi phối sách KTĐN quốc gia Xu hướng chủ đạo giải thích sao? Trả lời: * Các nguyên tắc: Nguyên tắc có có lại (nguyên tắc tương hỗ): mối quan hệ kinh tế quốc tế, bên dành cho ưu đãi nhân nhượng sở tương xứng Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (ngang dân tộc): chế độ mà nước dành cho tự nhiên nhân pháp nhân nước ngồi lãnh thổ đối xử ngang tự nhiên nhân pháp nhân nước 3 Ngun tắc tối huệ quốc: bên tham gia quan hệ buôn bán quốc tế dành cho điều kiện ưu đãi khơng ưu đãi mà đã, dành cho nước khác * Các xu hướng: Xu hướng tự hoá thương mại (Khái niệm) Tự hoá thương mại trình phủ quốc gia thực việc cắt giảm q trình áp dụng cơng cụ thuế quan phi thuế quan, tiến tới áp dụng tiêu chuẩn chung thống biện pháp quy định tiêu chuẩn kỹ thuật để điều tiết hoạt động thương mại quốc tế (Mục tiêu) Tự hoá thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế phát triển, đảm bảo mục tiêu thúc đẩy xuất nhằm khai thác tối đa lợi quốc gia trình sản xuất trao đổi thương mại (Cơ sở xuất phát) Xu hướng tự hố thương mại bắt nguồn từ q trình quốc tế hoá đời sống kinh tế giới với cấp độ tồn cầu hố khu vực hố, lực lượng sản xuất phát triển vượt phạm vi biên giới quốc gia, phân công lao động quốc tế phát triển bề rộng bề sâu Điều đòi hỏi quốc gia phải thực tiến trình mở cửa kinh tế, tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác, trước hết lĩnh vực thương mại, dựa sở ký kết hiệp định song phương đa phương Bên cạnh đó, xu hướng phát triển mơ hình thị trường mở cửa hầu hết quốc gia giới buộc nước phải mở cửa nhằm tăng cường lợi ích thơng qua tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng hoá phát triển, khai thác lợi nguồn lực, đồng thời đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng nước thông qua việc nới lỏng biện pháp hạn chế nhập Ngoài ra, phát triển quy mô phạm vi hoạt động công ty đa quốc gia tập đoàn kinh tế lớn giới sở để thực điều chỉnh CSTMQT quốc gia theo xu hướng tự hoá, đặc biệt nước chậm phát triển (Nội dung) Nội dung xu hướng nhà nước áp dụng biện pháp cần thiết để bước giảm thiểu trở ngại hàng rào thuế quan áp dụng theo chuẩn mực chung thống công cụ phi thuế quan hạn ngạch, thủ tục hành chính, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, sách chống bán phá giá, chống độc quyền trợ cấp xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TMQT phát triển, đặc biệt thúc đẩy xuất mở rộng nhập nhằm tăng cường lợi ích cho quốc gia đảm bảo nguyên tắc có có lại với nước đối tác (Các biện pháp) Tự hoá thương mại thực thông qua việc xây dựng lộ trình phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, đáp ứng cam kết với nước đối tác quy định tổ chức thương mại quốc tế Điều thực sở thoả thuận song phương đa phương quốc gia nhằm nới lỏng dần công cụ bảo hộ mậu dịch tồn quan hệ thương mại quốc tế Việc hình thành liên kết quốc tế tổ chức kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho tự hoá thương mại, trước hết khn khổ tổ chức Bên cạnh đó, Chính phủ cần xác định phương hướng triển khai hồn thiện hệ thống pháp luật, sách phù hợp theo thơng lệ quốc tế đảm bảo tính minh bạch dựa yêu cầu tiến trình tự hố hội nhập Thơng tin tự hố thương mại hội nhập cần tuyên truyền đến toàn tổ chức kinh tế nước để làm sở cho việc điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cách phù hợp có hiệu Các ngành, lĩnh vực cần khảo sát thực tế để xác định khả cạnh tranh điều kiện phát triển tổ chức nước Từ Nhà nước đưa định hướng phát triển biện pháp hỗ trợ phù hợp tổ chức, điều kiện sản xuất kinh doanh, xác định mô hình lĩnh vực hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế trì nâng cao sức cạnh tranh điều kiện hội nhập Xu hướng bảo hộ mậu dịch (Khái niệm) Bảo hộ mậu dịch trình phủ quốc gia tiến hành xây dựng áp dụng công cụ biện pháp nhằm giảm bớt sức ép cạnh tranh hàng hoá sản xuất nước hàng hoá nhập (Mục tiêu) Bảo hộ mậu dịch thực nhằm đảm bảo lợi ích chủ quyền độc lập cho quốc gia, trước hết mặt kinh tế trình phát triển Trong điều kiện hội nhập, số ngành quan trọng non trẻ cần có bảo vệ tạo điều kiện để nâng cao khả cạnh tranh Đó ngành có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, có tiềm phát triển, đem lại lợi ích cho quốc gia khai thác tốt lợi so sánh quốc gia Bên cạnh đó, việc thực bảo hộ mậu dịch làm tăng nguồn thu Ngân sách quốc gia, thực q trình phân phối lại cá nhóm người xã hội, góp phần thực mục tiêu giải vấn đề thất nghiệp nước thông qua bảo hộ ngành sản xuất nước (Cơ sở xuất phát) Xu hướng bảo hộ mậu dịch xuất phát từ điều kiện sản xuất, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mục tiêu phát triển quốc gia Chính phủ áp dụng sách bảo hộ mậu dịch, hạn chế nhập nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh cho ngành sản xuất nước Cơ sở khác xu hướng nguyên nhân mặt lịch sử quan hệ phát triển, hợp tác kinh tế quốc gia Một số phủ trì sách bảo hộ mậu dịch loại hàng hoá định đối tác cụ thể (Nội dung) Nội dung xu hướng Chính phủ tiến hành xây dựng hệ thống công cụ biện pháp để hạn chế nhập phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với xu chung trình hội nhập Việc tiến hành triển khai thực công cụ biện pháp đòi hỏi tính đồng bộ, thống đảm bảo tính hiệu lực hiệu việc bảo vệ tồn phát triển ngành sản xuất nước (Các biện pháp) Nhằm thực bảo hộ mậu dịch, Nhà nước công bố hệ thống công cụ, biện pháp mức độ áp dụng việc hạn chế nhập cách cụ thể; phổ biến đầy đủ quy hoạch tổng thể chi tiết danh mục ngành theo thứ tự ưu tiên Đối với doanh nghiệp ngành sản xuất boả hộ, Nhà nước tiến hành tư vấn vấn đề lựa chọn đầu vào sản xuất, lựa chọn phát triển thị trường… nhằm nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo cho ngành phát triển điều kiện mức độ bảo hộ giảm dần Đồng thời với việc thực biện pháp trên, Nhà nước cần xây dựng lộ trình cụ thể, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, quán mặt thời gian việc thực sách bảo hộ mậu dịch *) Mối quan hệ xu hướng chủ đạo Giữa xu hướng tự hoá thương mại xu hướng bảo hộ mậu dịch có mối quan hệ chặt chẽ Về mặt nguyên tắc, hai xu hướng đối nghịch chúng gây nên tác động ngược chiều hoạt động thương mại quốc tế Tuy nhiên, chúng không trừ mà trái lại thống với nhau, song song tồn sử dụng kết hợp với Tuỳ thuộc vào trình độ phát triển điều kiện, đặc điểm cụ thể mà quốc gia kết hợp hai xu hướng với mức độ khác lĩnh vực hoạt động thương mại quốc tế Hai xu hướng hai mặt nương tựa làm tiền đề cho Các xu hướng khác o Xu hướng bùng nổ cách mạng khoa học – công nghệ đưa tới tăng trưởng đột biến biến đổi sâu sắc cấu kinh tế quốc gia o Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế giới hai cấp độ tồng cầu hố khu vực hố đưa tới u cầu khách quan việc hình thành liên kết kinh tế tổ chức kinh tế có tính chất khu vực tính chất tồn cầu o Xu hướng chuyển sang kinh tế thị trường quy mô toàn cầu với phát triển mối quan hệ kinh tế quốc tế chiều rộng lẫn chiều sâu o Xu hướng phát triển mạnh mẽ công ty đa quốc gia xuyên quốc gia làm thay đổi cấu tổ chức sản xuất phương thức quản lý có ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế quốc tế nước o Xu hướng phát triển mạnh loại hình đầu tư quốc tế, thay đầu tư quốc tế cho quan hệ tuý thương mại thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế phát triển o Sự hình thành phát triển thị trường tài - tiền tệ tồn cầu khơng tạo tiền đề mà thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế phát triển lên trình độ cao chất Câu7: Những nội dung chủ yếu sách TMQT Sing học rút việc hoạch định sách TMQT VN 1) thoi ky 1965-1990: -thuc hien chinh sach tm tu nham to dieu kien thuan loi cho cac hoat dong xk hang hoa va dv -cac bien phap khuyen khich xk +mien giam thue doi voi cac DN tham gia haot dong sx xk,VD: cty binh thg thue la 40%,cty co doanh thu xk tren 100.000USD 1nam thi thue la 4% +uu dai tin dung xk va ho tro bao hiem xk,VD:phi bao hiem xk tu 0,5%-1% gia tri lo hang lai nn’ bu lo +nn’ ho tro tai chinh de nang cao cnghe sx fuc vu thong qua uu dai ve tgian , muc lsuat cho vay +xay dung to chuc ho tro xk : cuc xuc tien tm dc lap nam1983 dong vai tro trung gian giua cac DN,cty voi nn’, dong thoi cung cap dv, thong tin ve thi truong nn` +cty tham gia hoat dong xnk nhan dc su ho tro dao tao tai trung tam day nghe,cac trg ĐH cung nhu dao tao truc tiep vua hoc vua lam -thi hanh chinh sach tu hoa nk bang bfap cat bo dan thue quan doi voi cac hang hoa nk VD:so mat hang bao ho giam xuong:79 mat hang(1975),xoa bo mat hang dc bao ho (1980) -bien phap AD chu yeu:kiem soat hang hoa bang tieu chuan ky thuat -trong qhe hop tac voi nn`:chinh sach toan dien,uu tien hang dau qhe Mi,cac nc CN ptr nhu Tay Au, Nhat Ban.Kim ngach xk sang cac nc chiem 50% tong xk,luon thang du ve tm, xk hang hoa co gia tri cao 2) 91 – nay: -tiep tuc thuc hien cs tu hoa tm bang nhieu cs thong qua cac bphap don phuong,da phuong hay mang tinh khu vuc khac -bphap +ve bien phap don phuong thi cs mat hang da co su thay doi, dieu chinh so voi giai doan trc.do la chuyen sang tap trung sx cac mat hang CNo che tao de xk,chu yeu la cac sp CNo,dtu va dien lanh +ve bphap da phuong: tiep tuc cung co va tri ban hang truyen thong:Mi,Tay au,NB va cac nc vien Asean;ky ket cac hiep dinh tu tm nhu hiep dinh voi Newzeland,Mehico,Mi,Uc,NB(4-02);ki let hiep dinh tm NB-Sing(1-02): hiep dinh dau tien giua NB voi nc o DNA.Hiep dinh tm giua Sing-Mi la hiep dinh danh dau Mi da ki ket, tham gia thoa thuan thg mai tu voi nc khu vuc chau A.thanh lap khu mau dich tu do,Asean,NB,TQ,HQ +ve bphap mang tinh khu vuc: cai thien, mo rong,tang cuong hop tac voi cac doi tac o chau A,dac biet la TQ+Asean.TQ hien la nhung doi tac tm hang dau cua sing;tich cuc quan he voi cac nc la vien cua asean;tich cuc tham gia vao cac to chuc qt khu vuc va tren tg de tung boc nang cao vai tro va vi the cua quoc gia minh.VD:sing la nc nhat o DNA ung ho qun diem Mi-NB:tu tm dvu mau dich o cac nc Apec,sing sang kien mo rong Asean 10 nc chu ko phai nc Liên hệ sách thương mại quốc tế Singapo với Việt Nam Mỗi nước có nét đăc trưng vị riêng kinh tế giới Do sách kinh tế đối ngoại nói chung sách thương mại quốc tế nói riêng xây dựng nước lại có đặc trưng riêng, xây dựng cho phuf hợp với hoàn cảnh nước thời kỳ định Tuy nhiên việc vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thực sách kinh tế đối ngoại số nước vần đề quan trọng Đối với Việt Nam, có số kinh nghiệm rút phù hợp với thực tiễn sau: * Chính sách thay nhập khẩu: Chính sách thường thực thơng qua sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nước, chẳng hạn như: Áp dụng sách thuế suất hay hạn ngạch số ngành sản xuất non trẻ Áp dụng sách đầu tư, tín dụng ưu đãi doanh nghiệp sản xuất hàng thay nhập Đây sách thương mại hướng nội, chủ yếu khai thác nguồn lựcẩtong nước để phát triển nên hầu hết áp dụng nước để phát triển thời kỳ đầu Tuy nhiên, sách mang tính ngắn hạn, lâu dài khơng Ngun nhân nằm viêc khan nguồn tài nguyên, khan yếu tố cung cầu khơng thể có nước phát triển nguồn lực tự có * Chính sách thúc đẩy xuất Mơ hình sách thúc đẩy xuất mơ hình thành cơng nhiều nước NIEs đặc biệt Singapo Để có thành tựu vượt bậc tăng trưởng, xuất nước NIEs cần phải kể đến kết hợp tốt phủ, quan nghiên cứu, công ty nhà kinh doanh Hoạt động thơng qua tổ chức trung gian Cục phát triển thương mại, singapo, xúc tiến liên minh chiến lược với bạn hang quốc tế - Singapo Đó phối hợp thống tồn diện ngồi nước Khuyến khích khơng bó hẹp phạm vi sách ưu đãi vốn, thuế, tín dụng mà bao gồm điều hành can thiệp Chính phủ Chính phủ cần cho thâm nhập thị trường, đào tạo cán bộ, tuyên truyền cổ động, tổ chức triển lãm tạo chỗ đứng cho hàng hoá nước thị trường * Chính sách tự hố thương mại Mơ hình sách thương mại quốc tế dạng áp dụng thành cơng nước có kinh tế phát triển đến trình độ cao, chịu biến động bất thường mơi trường bên ngồi Đồng thời, phải quốc gia có hệ thống thị thị trường phát triển Ngược lại, nước phát triển, việc áp dụng mạnh mẽ sách tự hố thương mại ( giảm tối đa vai trò quản lý, kiểm soát Nhà nước ) thường dẫn đến tình trạng tài nguyên bị cạn kiệt, thiếu nguồn lực cho sản xuất nước ( khai thác thái để xuất nợ nước gia tăng ( tiêu khoản ngoại tệ lớn cho nhập khẩu, vượt khả kinh tế ) Cho đến nay, thấy, Hồng Kơng Singapo hai nước điển hình việc thực thành cơng tự hố thương mại Riêng Singapo, từ giai đoạn ban đầu cơng nghiệp hố, sách thương mại nước mang tính tự hố Phương châm đạo sách thương mại quốc tế Singapo tăng cường nhập để đẩy mạnh xuất ( tái xuất ) Chính phủ Singapo hướng tới xây dựng hệ thống luật phát gắn liền với luật pháp quốc tế Cho phép hình thành thể chế công ty hoạt động theo luật định Tham gia hiệp định buôn bán thuế quan quốc tê, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm với hệ thống thuế khố đơn giản, khơng có kiểm sốt ngoại tệ Xây dựng khu cơng nghiệp, dịch vụ cho nhà sản xuất nước Bên cạnh đó, phủ Singapo có tham gia trực tiếp vào số hoạt động là: phe duyệt kế hoạch thương mại quốc tế, phê duyệt kế hoạch dầu thô sản phẩm dầu, định hướng kế hoạch trao đổi hàng hóa, vấn đề đào tạo nhà kinh doanh quốc tế Câu8: Những nội dung chủ yếu sách ĐTQT Sing học rút việc hoạch định sách TMQT VN 1) thoi ky 1965-1990: -CP thực khuyến khích thu hút vốn FDI nhằm phục vụ cho mục đích đẩy mạnh xk -biện pháp khuyến khích đầu tư: +CP xây dựng cac nganh ,linh vuc thu hut von dau tu nuoc ngoài, dac biet uu tien linh vuc nghien cuu, phát triển ngành sử dụng công nghệ nguồn tu Mi,Tay Au,NB +miễn thuế quyền, fát minh sáng chế từ bên vào.Mien thue dau tu dao tao tay nghe,nang cap công nghe +cho cac nha dau tu nước dc quyen so huu 100% von cua minh cac du an dau tu, tu chuyen loi nhuan ve nc,dc tuyen dung lao dong o nn`,nha dau tu dc mien thue vay von nn`,nhung doanh nghiep nn` neu bi thua lo ko phai nop thue cuoc phi ve sx nam va co the keo dai thoi han mien thue neu lien tiep lam an thua lo,neu mo rong sx se dc giam phan thue +to chuc xuc tien dau tu nn` giup cac nha dau tu nn` hoan tat thu tuc phap ly de nhan giay phep dau tu.thao go tranh chap doi voi ng dan nc so tai, dong thoi la cau noi de ho tiep can voi co quan ql nn’ mot cach nhanh chong +su ho tro viec dao tao nguon nhan luc va dau tu xd CSHT la nhung bphap quan gop phan lam tang tinh hap dan moi truong dau tu nn` cua sing Tom lai: cac cs ktdn cua sing thoi ky da tao nen nen tang kt-xh vung chac gpo phan tao nen su thang cong ve ptr kt cua sing 2) 91- nay: -CP da ap dung hang loat nhung uu dai voi dau tu nn` +noi long hon nua quyen so huu cua ng nn` +mo cua doi voi khu vuc tai chinh va ngan hang +quy dinh nhung uu dai rieng cho nhung du an co von dau tu lon,sp co chat luong cao +uu dai ve thue cho cac DN dtu nn` +xd cac quy ho tro dtu nn` giup cho cac DN vua va nho, giup cho cac cty phat hanh co phieu tren thi trg +thanh lap uy ban xuc tien dau tu nn`(1-93) +xd cac clb dtu nn` +mo cac lop dao tao huan luyen phuc vu dau tu nn` -CP van tiep tuc su dung cac bphap dau tu nn` va nc thong qua cac cong cu thue Tom lai:chien lc CNo hoa hướng tới xk va khuyen khich đtư nn` tao bước ngoat ptriển ktế cua Sing Câu 9: Nội dung chủ yếu sách TMQT HongKong học rút với việc hoạch định sách TMQT Việt Nam Trả lời: 1, Chính sách TMQT HongKong 1.1,Tổng quan chung HKong - Trung Quốc theo thoả thuận Trung Quốc- Anh: Trung Quốc áp dung quốc gia chế độ HK, coi HK đặc khu hành TQ, giữ nguyên CNTB HK 50 năm kể từ 1995 - HK trao trả TQ vào 1.1.1997 - Các sách KT, VH, LP, tiền tệ…được tự định riêng quốc phòng, mgoại giao quyền trung ương Trung Quốc nắm giữ - Diện tích:1103 km2 - Vị trí địa lý: nằm giao điểm quan trọng tuyến đường TMQT - Điều kiện tự nhiên: phần lớn núi non, hải đảo, 200 đảo lớn nhỏ bao bọc xung quanh Đất đai mầu mỡ, khoảng 9% diện tích đất canh tác àchủ yếu phải nhập 100% lương thực thực phẩm từ ngồi Gần khơng có tài nguyên hầm mỏ, nguồn lượng nhập 100%, khơng có nước ngọt, lấy chủ yếu lục địa TQ - Khí hậu:cận nhiệt đới lạnh, khơ vào mùa đơng, < 10độ C - Dân số: 6.943.000 người(2005), xếp thứ 97/200 quốc gia, 98% người hoa - Ngơn ngữ: tiếng Anh ngơn ngữ thức, Hoa - Kinh tế: coi KT tự giới, khơng có phân biệt đối xử Ngôi vị giữ 12 năm liền + trung tâm quốc tế tài chính-thương mại + Tổng GDP = 227 tỷ $(xếp thứ 40) GDP/người (2005) = 32.294 $/ người(xếp thứ 11) Tốc độ tăng trưởng GDP:6%/năm(2005) Lạm phát(2005)= 1% - Thương mại: quốc gia có KT thương mại đứng thứ giới Là đối tác lớn Mỹ, TQ, Nhật Bản Là thị trường chung chuyển hàng hoá, năm xuất 200 tỷ $, nhập 200 tỷ $ + Là thị trường tái xuất: chủ yếu TQ, Mỹ, EU, NB 80% hàng hoá vào HK tái xuất nước thứ Mạng lưới tiêu thụ hàng hoá, khách hàng HK nằm trải dài khắp quốc gia giới + 300 dòng hàng of HK xuất vào TQ áp dụng mức thuế = + HK đứng đầu danh sách10 cảng container đứng đầu giới(HK, Singapor, Thượng Hải…) + Các lĩnh vực liên quan đến hàng hải:tài chính, bảo hiểm, dịch vụ pháp lý hàng hải tập trung trung tâm hàng hải lớn HK, Singapore, Thượng Hải - HK xếp vào nhóm nước có dự trữ ngoại hối lớn giới - Đầu tư: HK nằm danh sách 10 nước tiếp nhận FDI lớn giới - Quan hệ với Việt Nam: HK 10 thị trường nhập lớn Việt Nam, đối tác đầu tư quan trọng VN 1.2, Chính sách TMQT of HK Với đặc điểm kinh tế, thương mại, điều kiện tự nhiên… trên, HK có sách TMQT thời gian vừa qua sau: 1.2.1, Giai đoạn 1950-60: - Ngay từ năm 50, HK thực chiến lược Cơng nghiệp hố hướng xuất khẩu, sớm thập kỷ so với nước NIES khác Đài Loan, Hàn Quốc - Tập trung phát triển ngành công nghiệp dệt, may mặc, cần nhiều lao động để sản xuất, gia công xuất Hướng vào thị trường chủ yếu: Mỹ, Anh, Úc, Tây Đức, số nước Đông Nam Á - Chú trọng phát triển số ngành dân dụng khác:dụng cụ nhà bếp, hoa nhựa, đồ chơi = nhựa… - Cuối thập kỷ 60, HK bắt đầu tập trung sản xuất, xuất nhiều sản phẩm điện tử:Radio, điện thoại, máy thu hình, - Chính phủ thực sách tự kinh doanh, áp dụng mức thuế thấp, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh, kinh tế - Trong thời kỳ áp dụng hệ thống thương mại tự gắn giá nước với giá quốc tế Cuối năm 60, HK trở thành trung tâm lớn xuất hàng may mặc sẵn, đứng thứ giới xuất đồ chơi Tốc độ phát triển kinh tế 910% 1.2.2, Giai đoạn 1970s - Về vần tiếp tục chiến lược Cơng nghiệp hố hướng xuất khẩu, thực đa dạng hố cơng nghiệp, phát triển mạnh số ngàh cơng nghiệp điện tử, hố chất, chất dẻo, đồng hồ, thực phẩm, đồ gỗ, đồ dùng gia đình, khí Chuyển cấu xuất hàng hoá từ sử dụng nhiều lao động hàng hố sử dụng vốn lớn, cơng nghệ - Chính phủ tổ chức phân phối Quota xuất theo hiệp định dệt may cho nhiều công ty khác ngành dệt - Thành lập hàng loạt trung tâm thông tin, uỷ ban phát triển thương mại, thực chương trình đào tạo, dịch vụ tư vấn phục vụ cho hoạt động TMQT Kết quả: tổng kim ngạch xuất HK phát triển lên nhanh chóng thứ 13 giới(1984), tỷ trọng công nghiệp/ GDP 30%(trong suốt thập kỷ 70) 1.2.3, Giai đoạn 1980 đến nay: - Cạnh tranh gay gắt sản phẩm loại với nước Asean, Trung Quốc, với phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ tác động đến nhiều quốc gia, nhiều nước áp dụng bảo hộ mậu dịch buộc HK phải thay đổi sách thương mại - Cuối 1978, TQ mở cửa kinh tế, 1980s hàng hoá TQ xâm nhập thị trường giới Đứng trước thay đổi thị trường, HK áp dụng sách TMQT giai đoạn sau: - Vẫn tiếp tục thực sách cơng nghiệp hố hướng xuất khẩu,tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghiệp: dệt, may mặc, đồng hồ, radio, đồ chơi… sở áp dụng công nghệ - Đầu tư lớn vào số ngành cơng nghiệp đại: cơng nghiệp chế tạo máy tính, điện tử, công nghiệp chế tạo sợi tổng hợp, khí xác…áp dụng quy chế tự hố tài tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TMQT khơng of HK mà of nước vùng, giới - Quan hệ đối ngoại: sau TQ mở cửa KTà HK tăng cường thiết lập mối quan hệ với TQ Bên cạnh đối tác lớn Mỹ, Anh, Newzealand, Nhật Bản, Tây âu… Tóm lại,xét phương diện tổng thể, HK kinh tế tự giới(là năm thứ 12 liên tiếp HK đạt danh hiệu này), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại HK phát triển 2, Những học rút việc hoạch định sách TMQT Việt Nam Với sách TMQT mình, HK đạt thành cơng to lớn việc xây dựng phát triển kinh tế HK trở thành cảng tự do, phân biệt đối xử với nước; trung gian đầu mối cho nhiều quan hệ buôn bán quốc tế; trung tâm tài Đơng Á, có điều kiện để triển khai dự án lớn Tất thành công HK giúp VN có học vơ hữu ích cho việc hoạch định sách TMQT Trong sách TMQT VN tập trung vào chiến lược Cơng nghiệp hố hướng xuất Đây sách vơ đắn, kinh tế VN xuất phát từ sở vật chất thấp kém, trình độ khoa học cơng nghệ lạc hậu mà ta cần tiến hành công nghiệp hoá phù hợp xu phát triển chung toàn giới, cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ Việc cơng nghiệp hố trước hết để sản xuất phục vụ nhu cầu nước, tiếp đến phục vụ cho xuất khẩu, có sản xuất VN tân tiến đại, hội nhập vào kinh tế giới Trong trình phát triển kinh tế, sản xuất VN cần phát triển ngành nghề cần nhiều lao động trước, giải công ăn việc làm VN nước đông dân, lao động dồi tảng khoa học kỹ thuật thấp mà sách phát triển hợp lý Thị trường xuất hướng vào nước Đơng Nam Á, Mỹ, Anh, Tây Đức….vì thị trường lớn, nhu cầu lớn đem lại lợi nhuận cao sản phẩm VN đáp ứng tiêu chuẩn thị trường này, động lực lớn để VN có bước chuyển nhanh chóng tiến trình tiến hành cơng nghiệp hố Với học hỏi kinh nghiệm từ sách TMQT HK vận dụng sáng tạo phù hợp điều kiện quốc gia mình,VN đạt thành tựu phát triển kinh tế cách nhanh chóng Câu 10: Những nội dung chủ yếu sách TMQT Malaysia học rút việc hoạch định sách TMQT Việt Nam 1, Chính sách TMQT Malaysia: 1.1, Giai đoạn 1970à1989: - Là giai đoạn đầu thực q trình cơng nghiệp hố hướng xuất tập trung thúc đẩy xuất mặt hàng Khai thác lợi điều kiện tự nhiên lao động Xuất chủ yếu vào nước phát triển:Mỹ, Nhật Bản, Tây âu - Là nước xuất dệt may, da giầy, gỗ, dầu cọ, cao suà xuất chiến lược Bên cạnh Malaysia thực sách bảo hộ mậu dịch ngành công nghiệp non trẻ, sau sản phẩm xuất mũi nhọn:máy giặt, điều hồ,tivi…(cơng nghiệp chế tạo) - Để thực mơ hình sách trên:Malaysia đưa vào áp dụng hệ thống biện pháp để thúc đẩy xuất quản lý nhập sau: + Cho phép áp dụng chế độ khấu hao nhanh công ty xuất chiếm từ 20% giá trị sản lượng trở lên Giá trị sử dụng = 10 năm Giá trị = 10.000USD giá trị khấu hao năm = 1000 USD Khấu hao nhanh năm năm = 2000 USD Vì giai đoạn đầu giảm bớt gánh nặng thuế, phần lợi nhuận để doanh nghiệp đầu tư tái sản xuất + Áp dụng sách miễn phí giảm thuế doanh thu(thuế thu nhập doanh nghiệp) công ty sản xuất kinh doanh xuất khẩu(cơ hội để doanh nghiệp giảm giá bán sản phẩmà nâng cao khả cạnh tranh thuế đánh cộng vào giá thành sản phẩm + Tăng cường việc thành lập khu chế xuất để khuyến khích thu hút đầu tư nước ngồi bổ sung nguồn tài đổi công nghẹ đồng thời bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hoá sản xuất Malaysia + Chính phủ Malaysia tiến hành sử dụng xây dựng hệ thống kho hàng miễn phí khu vực có quy mơ sản xuất hàng xuất lớn, đặc biệt hàng hoá xuất khẩu, xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên cần có chế độ bảo quản đặc biệt:rau quả, thuỷ sản… Hệ thống kho đảm bảo đầu mối, tiêu thụi sản phẩm kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm + Áp dụng sách bảo lãnh vay cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất + Áp dụng sách bảo hộ mậu dịch ngành công nghiệp non trẻ chủ yếu thông qua công cụ thuế quan hạn chế mặt số lượng Bên cạnh sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp chế tạo hay hỗ trợ sản xuất hàng xuất áp dụng miễn giảm thuế nhập 1.2, Giai đoạn 1990 đến * Mơ hình sách: Từng bước thực tự hoá thương mại kết hợp với thúc đẩy xuất sản phẩm công nghiệp chế tạo * Các biện pháp thực - Thực cắt giảm thuế quan theo lộ trình quy định khu vực mậu dịch tự Asean hoàn thành năm 2003, danh mục mặt hàng cắt giảm xuống 0à5%, đồng thời giảm dần mặt hàng áp dụng biện pháp hạn chế nhập số lượng Điều kiện áp dụng of Malaysia thời kỳ Mal có thành cơng hoạt động đầu tư vào mặt hàng công nghiệp chế tạo - Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại:nhằm hỗ trợ cho công ty xuất mở rộng đa dạng hoá thị trường mà tổ chức tiêu biểu thực thành cơng: quan xúc tiến thương mại of Mal với hiệu ‘sản xuất cho giới’ + Xúc tiến thương mại hệ thống biện pháp thiết kế nhằm hỗ trợ cho phát triển hoạt động thương mại quốc tế Gồm: xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến nhập khẩu, xúc tiến đầu tư Nhiệm vụ: hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho công ty nước; Hỗ trợ hoạt động khảo sát nghiên cứu thị trường: trung gian tìm đầu mối liên lạc thị trường nước đó, hỗ trợ vốn khảo sát thị trường nước ngoài; Hỗ trợ tạo lập kênh phân phối, giới thiệu,quảng bá sản phẩm tìm kiếm khách hàng - Thực hoạt động tư vấn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt đội ngũ cán làm công tác Marketing yêu cầu chuyên môn kỹ thuật thiết kế sản phẩm, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương - Thực việc tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kỳ hội chợ, triển lãm quốc tế nước - Hỗ trợ cho cơng ty việc tốn hợp đồng ngoại thương thông qua việc ký kết hiệp định hợp tác ngân hàng trung ương of Mal với ngân hàng trung ương nước ngồi - Khuyến khích công ty mở rộng thị trường sang nước phát triển, đặc biệt nước khối Asean 2, Những học rút đới với việc hoạch định sách TMQT Việt Nam: Sự thành cơng Mal điều kiện bên ngồi thuận lợi mà sách kinh tế vĩ mơ mang lại, sách kinh tế đối ngoại mà cụ thể sách thương mại đầu tư đóng góp lớn cho phát triển kinh tế Mal Với sách TMQT Mal để lại học cho việc hoạch định sách TMQT VN vơ q báu Việt Nam thực sách cơng nghiệp hố hướng xuất khẩu.Đây sách vơ đắn, kinh tế VN xuất phát từ sở vật chất thấp kém, trình độ khoa học cơng nghệ lạc hậu mà ta cần tiến hành cơng nghiệp hố phù hợp xu phát triển chung toàn giới, cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ Việc cơng nghiệp hố trước hết để sản xuất phục vụ nhu cầu nước, tiếp đến phục vụ cho xuất khẩu, có sản xuất VN tân tiến đại, hội nhập vào kinh tế giới Trong tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ nay, nhà đầu tư nước ngồi vào ạt, hàng hố nước ngồi tràn ngập thị trường, sản xuất nước non kém, VN cần có sách bảo vệ, hỗ trợ cho phát triển ngành này, giúp ngành nâng cao khả cạnh tranh thị trường nước quốc tế Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho doanh nghiệp nước tìm hiểu thơng tin thị trường, khảo sát thị trường tạo lập kênh phân phối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm…Tổ chức hội trợ, triển lãm… VN cần thành lập khu chế suất để khuyến khích thu hút nhà đầu tư nước ngồi, bổ sung nguồn tài chính, đổi công nghệ VN cần xây dựng hệ thống kho hàng miến phí khu vực có quy mơ sản xuất hàng xuất lớn, đặc biệt hàng hoá xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên cần bảo quản rau quả, thuỷ sản Cần xây dựng hệ thống bán hàng chỗ phía Nam với hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật để tạm trữ sản phẩm, chờ chế biến, tránh tình trạng thối rữa sản phẩm, nguyên nhân gây giảm giá sản phẩm Hệ thống kho đảm bảo đầu mối, tiêu thụ sản phẩm kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm Ngân hàng VN cần có biện pháp hỗ trợ hoạt động TMQT bảo lãnh vay, cho vay với lãi suất ưu đãi, ký kết hiệp định với ngân hàng quốc gia khác để tạo điều kiện cho việc tốn doanh nghiệp nước Khuyến khích tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường nước phát triển đặc biệt nước khối Asean, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động ngày tăng lên Nguon - http://tuthienbao.com/forum/showthread.php? t=164327#.WpVH4Lxl_IU#ixzz58JFiLEPW ... tổ chức thương mại quốc tế Điều thực sở thoả thuận song phương đa phương quốc gia nhằm nới lỏng dần công cụ bảo hộ mậu dịch tồn quan hệ thương mại quốc tế Việc hình thành liên kết quốc tế tổ chức... ko phai nc Liên hệ sách thương mại quốc tế Singapo với Việt Nam Mỗi nước có nét đăc trưng vị riêng kinh tế giới Do sách kinh tế đối ngoại nói chung sách thương mại quốc tế nói riêng xây dựng... dầu mỏ đường Câu (CSKTĐN): Các công cụ chủ yếu sách Đầu tư quốc tế Cho ví dụ minh hoạ Trả lời: Chính sách đầu tư quốc tế hệ thống quan điểm, nguyên tắc, cơng cụ biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và trả lời về các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế , Câu hỏi và trả lời về các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay