TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH Y VÀ DƯỢC

22 219 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:53

Sau khi thực hiện xong chủ đề này, học sinh có nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng mà Đảng đã vạch ra: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và xác định được trách nhiệm của bản thân là phải góp phần thực hiện lý tưởng cách mạng đó. Có thái độ tin tưởng tuyệt đối vào lí tưởng cách mạng mà Đảng đã chỉ ra, tích cực tham gia các hoạt động nhăm thực hiện lí tưởng đó. Có hoài bão, ước mơ cho tương lai của mình, có kế hoạch và quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ đó. Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện, phát triển năng lực tự khẳng định, tự hoàn thiện bản thân. Liên hệ bản thân để có sự phấn đấu trong học tập và tu dưỡng. ... dược ? NHĨM Tìm hiểu ý nghĩa tầm quan trọng nghề y dược ? NHÓM NHÓM Đặc điểm, y u cầu nghề Y ? Đặc điểm, y u cầu nghề Dược ? I Ý nghĩa tầm quan trọng nghề 1.Sơ lược lịch sử phát triển ngành Y. .. điểm y u cầu nghề Đặc điểm y u cầu ngành Dược  Đặc điểm - Nghiên cứu biến đổi nguyên liệu để làm thuốc - Dùng m y móc sản xuất thuốc - Làm việc nơi chuyên môn trang bị đ y đủ phương tiện ngành y u... lược nước ta Y Dược hai ngành tách rời I Ý nghĩa tầm quan trọng nghề 2.Ý nghĩa tầm quan trọng nghề Nghề Y- Dược nghề cao quý chăm lo sức khỏe cho người xã hội tôn trọng gọi “ TH Y thuốc” Con
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH Y VÀ DƯỢC, TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH Y VÀ DƯỢC, I. Ý nghĩa tầm quan trọng của nghề, II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề, III. Việc đào tao nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay