skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

29 18 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:51

ĐỀ TÀI:Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 33, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, Khánh Hòa thông qua phương pháp dạy học thực hành theo từng dạng bài. I.TÓM TẮT ĐỀ TÀIMôn Toán ở bậc Tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh Tiểu học, với mục tiêu căn bản như sau : 1.Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản.2.Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. ĐỀ TÀI: Rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, Khánh Hòa thơng qua phương pháp dạy học thực hành theo dạng I TÓM TẮT ĐỀ TÀI Mơn Tốn bậc Tiểu học vai trò đặc biệt quan trọng q trình lĩnh hội tri thức học sinh Tiểu học, với mục tiêu sau : 1.Có kiến thức ban đầu số học số tự nhiên, phân số, số thập phân; đại lượng thông dụng; số yếu tố hình học thống kê đơn giản 2.Hình thành thực hành tính, đo lường, giải tốn nhiều ứng dụng thiết thực đời sống 3.Bước đầu phát triển lực tư duy, khả suy luận hợp lí diễn đạt (nói viết) cách phát cách giải vấn đề đơn giản, gần gũi sống ; kích thích trí tưởng tượng ; chăm học hứng thú học tập tốn ; hình thành bước đầu phương pháp tự học làm việc kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo Với tầm quan trọng trên, thời lượng dành cho mơn Tốn tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết Ở lớp 3, với thời lượng trên, nội dung mơn Tốn dành cho mạch kiến thức như: số học, đại lượng đo đại lượng, yếu tố hình học, yếu tố thống kê giải tốn lời văn Trong đó, thời lượng dành cho giải tốn lời văn chiếm 9% tổng số thời lượng Tuy nhiên, dạy học giải tốn lời chiếm vai trò quan trọng, đường hình thành phát triển trình độ tư học sinh (phát tự giải vấn đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút quy tắc dạng khái quát định, …) Thực tế nay, số đông em học sinh lúng túng tóm tắt tốn, nhầm lẫn dạng bài, tâm lí e ngại làm tốn giải lời văn Bản thân nhiều giáo viên gặp khó khăn việc hướng dẫn học sinh tìm hướng giải theo dạng Việc rèn giải tốn lời văn lớp 3, nhiều giáo viên tâm huyết nghiên cứu qua sáng kiến kinh nghiệm hay nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng với nhiều giải pháp thiết thực sáng tạo Giải pháp sử dụng phương pháp dạy học thực hành theo dạng nhằm rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3, trường tiểu học Vĩnh Nguyên Quy trình chuẩn bị bình thường Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo thời khóa biểu (HK1), lịch báo giảng kế hoạch năm học Nghiên cứu tiến hành nhóm tương đương, lấy từ lớp: lớp 3/3(số HS: 42 em) nhóm thực nghiệm, lớp 3/1(số HS: 44 em) nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm thực giải pháp thay bắt đầu dạy Tìm phần số - Tuần 5; kiểm tra lấy từ học GV đề Kết cho thấy tác động ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập mơn Tốn, nội dung giải tốn lời văn: Nhóm thực nghiệm kết học tập cao so với nhóm đối chứng Điểm kiểm tra đầu thực nghiệm giá trị trung bình 7,833; điểm kiểm tra đầu nhóm đối chứng 6,045 Kết kiểm chứng t-test cho thấy p = 2,03907E-05 < 0,05 nghĩa khác biệt điểm trung bình nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Điều chứng minh giải pháp sử dụng phương pháp dạy học thực hành theo dạng rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3, trường tiểu học Vĩnh Nguyên II GIỚI THIỆU 1/ Hiện trạng: Việc dạy học giải tốn lời văn lớp chưa thật đáp ứng yêu cầu cần đạt mặt nội dung phương pháp dạy học giải tốn lời văn học sinh gặp nhiều hạn chế như: em cảm thấy khó khăn, lúng túng tóm tắt tốn; nhầm lẫn dạng bài; viết lời giải chưa phù hợp với phép tính; tâm lí e ngại làm tốn giải lời văn…Bản thân nhiều giáo viên gặp khó khăn hướng dẫn học sinh phân biệt dạng tốn giải lời văn để tìm phương pháp giải phù hợp; lúng túng xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt, gợi mở học sinh phân tích tốn, tìm hướng giải cho dạng Đấy thực trạng giáo viên học sinh lớp trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 2/ Giải pháp thay thế: Rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3 Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang thông qua phương pháp dạy học thực hành theo dạng Việc rèn giải tốn lời văn cho học sinh nhiều giáo viên nghiên cứu, trình bày nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sách Ví dụ: - Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp học sinh nắm vững phương pháp giải tốn lời văn lớp (Cô Lưu Thị Thu - Trường Tam Lập) - Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc giải tốn lời văn cho học sinh lớp (Nguyễn Việt Phương) - Sách: Phân loại phương pháp giải tập Tốn 3.( Nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực) Các đề tài sách đề cập đến việc sử dụng phương pháp để dạy học giải tốn lời văn lớp 3, cung cấp cho GV tư liệu quý để nâng cao kết giảng dạy mơn Tốn Tuy nhiên, nội dung mà Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài Nghiên cứu khoa học đưa rộng, bao hàm nhiều phương pháp, cách hướng dẫn chưa thật cụ thể Vì tơi muốn nghiên cứu cụ thể đánh giá hiệu việc rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3 Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang thông qua phương pháp dạy học thực hành theo dạng Cụ thể sau: Phương pháp dạy học thực hành theo dạng bài: *Phương pháp chung hướng dẫn học sinh giải tốn lời văn thường thơng qua bước sau: + Bước 1: Học sinh đọc đề toán + Bước 2: Tóm tắt tốn + Bước 3: Phân tích tốn để tìm cách giải + Bước 4: Trình bày giải “Tóm tắt tốn” thực chất thu gọn toán để làm bật mối quan hệ “cái cho” (bài toán cho gì?) “cái phải tìm” (bài tốn hỏi gì?) Đây việc làm cần thiết ý nghĩa tìm hiểu, phân tích tốn, trước giải toán Đặc biệt bắt đầu làm quen với tốn hợp mối quan hệ tốn hợp nhiều khó thấy so với toán đơn Ở lớp 3, thường sử dụng tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng lời Trong giai đoạn đầu nên hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn trước giải tùy tiếp thu học sinh, cho học sinh trình bày phần tóm tắt vào phần trình bày giải Sau đó, quen tự phân tích đề tốn, khơng bắt buộc học sinh phải trình bày tóm tắt, phần tóm tắt khơng phải phận khơng thể thiếu giải Phương pháp dạy học thực hành dạng 1: Các tốn đơn *Có thể hướng dẫn học sinh giải toán đơn theo bước cụ thể sau: Bước 1: Hướng dẫn học sinh đọc đề toán, xác định cho, phải tìm (có thể sử dụng trực quan để minh họa) Lưu ý học sinh “từ chìa khóa” tốn (nếu có) như: thêm, bớt, nhiều hơn, hơn, gấp … lần, giảm … lần, … Bước 2: Tóm tắt toán để làm rõ cho, phải tìm mối quan hệ chúng (thường thể qua “từ chìa khóa”) Bước 3: Hướng dẫn học sinh phân tích tốn, lựa chọn phép tính sở học sinh hiểu “từ chìa khóa” (qua trực quan thể tóm tắt) Bước 4: Hướng dẫn học sinh đặt lời giải sở câu hỏi tốn trình bày giải *Có thể nêu “quy tắc giải” cho số dạng toán đơn sau: - Muốn so sánh hai số hơn, đơn vị, ta lấy số lớn trừ số bé - Muốn tìm phần số, ta lấy số chia cho số phần - Muốn biết số lớn gấp lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé - Muốn biết số bé phần số lớn, ta tìm xem số lớn gấp lần số bé, rút kết luận - Muốn gấp số lên nhiều lần, ta lấy số nhân với số lần - Muốn giảm số lần, ta lấy số chia cho số lần *Cần lưu ý giúp học sinh so sánh để phân biệt dạng toán đơn như: - Tương tự nhau, chẳng hạn: + Gấp (giảm) số lên (đi) nhiều lần thêm (bớt) số đơn vị + So sánh hai số (kém) đơn vị so sánh số lớn (số bé) gấp lần (bằng phần mấy) số bé (số lớn) - Ngược nhau, chẳng hạn: + So sánh số lớn gấp lần số bé so sánh số bé phần số lớn + Tìm tích, chia thành phần nhau, chia thành nhóm Ví dụ 1: (Bài 2/26) Một cửa hàng 40m vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? Bước 1: Học sinh đọc đề toán Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (cửa hàng 40m vải xanh, bán số vải đó) - Bài tốn hỏi gì? (cửa hàng bán mét vải xanh?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt tốn: - Cửa hàng bán số vải, nghĩa số vải cửa hàng 40m vải xanh chia làm phần nhau? (5 phần nhau, biểu thị đoạn thẳng nhau) - Cửa hàng bán số vải, nghĩa cửa hàng bán phần 5 phần đó? (đã bán phần phần) 40m ?m Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng tóm tắt, HS đưa tốn dạng : Tìm 40m chọn thực phép tính chia Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh?) Ví dụ 2: (Bài 1/33) Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Bước 1: Học sinh đọc đề toán Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em) - Bài toán hỏi gì? (năm chị tuổi?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt tốn: - Năm em tuổi? (6 tuổi), vẽ đoạn thẳng để biểu thị tuổi em? (vẽ đoạn thẳng) -Tuổi chị gấp lần tuổi em? (2 lần), vẽ đoạn thẳng để biểu thị tuổi chị? (vẽ đoạn thẳng nhau); Lưu ý HS: vẽ độ dài đoạn thẳng biểu thị tuổi chị độ dài đoạn thẳng biểu thị tuổi em tuổi Em: Chị: ? tuổi Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng tóm tắt, HS đưa tốn dạng : Tìm số biết số gấp số lần số cho (tìm tuổi chị biết tuổi chị gấp lần tuổi em em tuổi), chọn thực phép tính nhân Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Hỏi năm chị tuổi?) Ví dụ 3: (Bài 2b/37) Một công việc làm tay hết 30 giờ, làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm cơng việc máy hết giờ? Bước 1: Học sinh đọc đề toán Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Một cơng việc làm tay hết 30 giờ, làm máy thời gian giảm lần) - Bài tốn hỏi gì? (làm cơng việc máy hết giờ?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt tốn: 30 Làm tay: Làm máy: ? Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng tóm tắt, HS đưa tốn dạng : Giảm số lần (Giảm 30 lần) Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Hỏi làm công việc máy hết giờ?) Ví dụ 4: (Bài 3/57) Một lợn cân nặng 42kg, ngỗng cân nặng 6kg Hỏi lợn nặng gấp lần ngỗng? Bước 1: Học sinh đọc đề tốn Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Một lợn cân nặng 42kg, ngỗng cân nặng 6kg) - Bài tốn hỏi gì? (con lợn nặng gấp lần ngỗng?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS tóm tắt tốn: Con lợn : 42 kg Con ngỗng : kg Con lợn nặng gấp lần ngỗng? Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào tóm tắt, HS đưa toán dạng : So sánh số lớn gấp lần số bé (Số lớn cân nặng lợn, số bé cân nặng ngỗng), từ áp dụng quy tắc: lấy số lớn chia cho số bé Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Hỏi lợn nặng gấp lần ngỗng?) Ví dụ 5: (Bài 2/61) Ngăn sách, ngăn 24 sách Hỏi số sách ngăn phần số sách ngăn dưới? Bước 1: Học sinh đọc đề toán Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Ngăn sách, ngăn 24 sách) - Bài tốn hỏi gì? (số sách ngăn phần số sách ngăn dưới) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS tóm tắt tốn: Ngăn trên: Ngăn dưới: 24 Số sách ngăn phần số sách ngăn dưới? Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào tóm tắt, HS đưa toán dạng : So sánh số bé phần số lớn (Số lớn số sách ngăn dưới, số bé số sách ngăn trên), từ thực theo bước: - Tìm số lớn gấp lần số bé.(Số sách ngăn gấp lần số sách ngăn trên) - Trả lời số bé phần số lớn (Số sách ngăn phần số sách ngăn dưới?) Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS cách trình bày phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Số sách ngăn phần số sách ngăn dưới?) Bài giải: Số sách ngăn gấp số sách ngăn số lần là: 24 : = (lần) số sách ngăn Đáp số: Vậy số sách ngăn *Bài toán “So sánh số bé phần số lớn” cách viết lời giải đặc biệt: thơng thường, người ta dựa vào câu hỏi toán để trả lời dạng tốn này, HS khơng thể trả lời “trực tiếp” vào câu hỏi toán mà phải trả lời “gián tiếp” qua câu hỏi khác tốn (tìm số lần gấp số sách ngăn so với số sách ngăn trên), sau tìm số sách ngăn phần số sách ngăn Ngoài ra, đáp số khơng đơn vị Ví dụ 6: (Bài 2/87) Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 35m, chiều rộng 20m Tính chu vi mảnh đất đó? Bước 1: Học sinh đọc đề tốn Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 35m, chiều rộng 20m) - Bài tốn hỏi gì? (Tính chu vi mảnh đất đó?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS tóm tắt toán: Chiều dài : 35m Chiều rộng : 20m Tính chu vi mảnh đất? Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Nhìn vào tóm tắt, HS vận dụng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật để giải tốn Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp dựa vào câu hỏi đề (Tính chu vi mảnh đất đó?) Đây dạng tốn nội dung hình học, trình bày làm theo bước trình bày giải thơng thường (gồm: câu lời giải, phép tính giải, đáp số) Bài giải: Chu vi mảnh đất là: (35 + 20) x = 110 (m) Đáp số: 110m *Việc hướng dẫn HS phương pháp giải toán đơn quan trọng,là tảng để em tiếp thu phương pháp giải toán hợp Phương pháp dạy học thực hành dạng 2: Các toán hợp Trong sách Toán 3, “bài toán hợp” giới thiệu thành học cụ thể nêu rõ “Bài toán giải hai phép tính” (trang 50, 51-SGK tốn 3) Và “Bài toán liên quan đến rút đơn vị” dạng tốn hợp giải hai phép tính thể hướng dẫn học sinh giải tốn hợp theo bước cụ thể sau: Bước 1: Hướng dẫn học sinh đọc đề toán Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt sơ đồ, hình vẽ ngôn ngữ ngắn gọn để thiết lập mối quan hệ cho phải tìm Bước 3: Phân tích tốn (ta thường dùng cách suy luận ngược từ câu hỏi toán đến cho để tìm đường lối giải) Bước 4: Trình bày giải Với “Bài tốn liên quan đến rút đơn vị” (dạng học sinh học học II), cần giúp học sinh hiểu cách giải, trước hết cần thực bước “tính giá trị đơn vị đại lượng đó” hay cần phải tính “rút đơn vị” Bước hiểu bước “rút đơn vị” Bước tốn dạng “tính kết quả” để trả lời câu hỏi toán, cách giải thường “gấp lên số lần” (ý nghĩa phép nhân) “số lớn gấp lần số bé” (chia theo nhóm) Ví dụ 1: (Bài 1/50) Anh 15 bưu ảnh, em anh bưu ảnh Hỏi hai anh em bưu ảnh? Bước 1: Học sinh đọc đề tốn Bước 2: Hướng dẫn học sinh tóm tắt tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Anh 15 bưu ảnh, em anh bưu ảnh) - Bài tốn hỏi gì? (cả hai anh em bưu ảnh?) Từ câu trả lời trên, GV hướng dẫn HS tóm tắt toán: Cách 1: 15 Anh: ? Em Cách : Anh : 15 ? Em : anh Cách (tham khảo) : 15 Anh -7 Em ? v.v… - HS nhìn tóm tắt nhắc lại đề tốn Bước 3: Phân tích tốn, tìm cách giải Tách toán thành hai toán đơn, cách dùng câu hỏi: - Để tìm số bưu ảnh hai anh em, trước hết ta phải làm ? (cần tìm số bưu ảnh em ) Khi HS ngầm hiểu tóm tắt toán là: 15 Anh: ? Em ? Như trình thiết lập giúp HS tách tốn thành hai toán đơn : - Bài toán đơn thứ tìm số bưu ảnh em (chọn phép tính trừ) Như tốn liên quan đến tìm số bé - Bài tốn đơn thứ hai tìm số bưu ảnh hai anh em (chọn phép tính cộng) Bước 4: Trình bày giải Lưu ý HS đặt lời giải, viết đơn vị phù hợp với bước tính 10 Thời gian thực nghiệm: Thời gian dạy Tên đối tượng Bài học Thứ sáu (Tuần 5) Bài tốn đơn Tìm phần số (Tuần 7) Bài toán đơn Gấp số lên nhiều lần Bài toán đơn Giảm số lần Bài toán hợp Bài toán giải hai phép tính Bài tốn hợp Bài tốn giải hai phép tính (tt) Bài tốn đơn So sánh số lớn gấp lần số bé Bài toán đơn So sánh số bé phần số lớn Bài tốn đơn Chu vi hình chữ nhật 9/10/2015 Thứ tư 21/10/2015 Thứ ba (Tuần 8) 27/10/2015 Thứ sáu (Tuần 10) 13/11/2015 Thứ hai (Tuần 11) 16/11/2015 Thứ ba (Tuần 12) 24/11/2015 Thứ hai (Tuần 13) 30/11/2015 Thứ hai (Tuần 18) 4/1/2016 Đo lường: Bài kiểm tra trước tác động kiểm tra chung nhóm Giáo viên đề Bài kiểm tra sau tác động kiểm tra chung Trần Thị Hòa – Tổ phó tổ 2+3 đề Cả hai kiểm tra trước tác động sau tác động, lấy theo thang điểm cao 10 Tiến hành kiểm tra chấm GV nghiên cứu tiến hành thực nghiệm thời gian từ tuần học đến cuối học GV chấm thầy Nguyễn Trước, giáo viên tổ 2+3 15 IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ So sánh điểm trung bình kiểm tra sau tác động: Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 6.045 7.833333333 Độ lệch chuẩn 2.134484802 1.666260113 Giá trị p T-test 2.03907E-05 Chênh lệch giá trị TB 0.837616078 chuẩn (SMD) Như chứng minh kết nhóm trước tác động tương đương Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p = 2.03907E-05, cho thấy chênh lệch điểm trung bình nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng ý nghĩa, tức chênh lệch kết điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao điểm trung bình nhóm đối chứng khơng ngẫu nhiên mà kết tác động Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 7.833333333– 6.045= 0,837 2.134484802 Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,837 cho thấy mức độ ảnh hưởng việc sử dụng phương pháp dạy học thực hành theo dạng đến việc rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên Lớn Giả thiết đề tài “ Việc áp dụng phương pháp dạy thực hành theo dạng rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3 trường tiểu học Vĩnh Nguyên 2.” kiểm chứng 16 Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng V BÀN LUẬN Kết kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm điểm trung bình = 7,833 , kết kiểm tra tương ứng nhóm đối chứng điểm trung bình = 6,045 Độ chênh lệch điểm số hai nhóm 1,788; điều cho thấy điểm trung bình hai nhóm thực nghiệm đối chứng khác biệt rõ rệt, nhóm tác động điểm trung bình cao nhóm đối chứng Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn hai kiểm tra SMD = 0,837 Điều nghĩa mức độ ảnh hưởng tác động Lớn Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình kiểm tra sau tác động hai nhóm p = 2,03907E-05 < 0,05 Kết khẳng định chênh lệch điểm trung bình hai nhóm khơng phải ngẫu nhiên mà tác động, nghiêng nhóm thực nghiệm Hạn chế: Do làm quen với phương pháp nghiên cứu mới, khác với cách làm trước đây(Sáng kiến kinh nghiệm), thời gian thực biện pháp tác động lại chưa lâu (7 tuần), nên kết tác động chưa ý muốn GV Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học thực hành theo dạng nhằm rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, Thành phố Nha Trang giải pháp tốt để sử dụng hiệu quả, người giáo viên cần phối hợp phương pháp dạy học tích cực khác cách linh hoạt, 17 phù hợp với đối tượng học sinh Điều đòi hỏi người GV phải đầu tư nhiều thời gian cho tiết dạy VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Việc áp dụng phương pháp dạy thực hành theo dạng rèn giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3/3 trường tiểu học Vĩnh Nguyên 2, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Khuyến nghị: Đối với cấp lãnh đạo: Tạo điều kiện thuận lợi cho GV dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu kiến thức, đầu tư cho tiết dạy Đối với giáo viên: Không ngừng tự học hỏi, tự bồi dưỡng, đầu tư nhiều cho tiết dạy toán Với kết đề tài này, mong bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ đặc biệt thầy giáo ứng dụng vào việc dạy học giải tốn lời văn lớp để góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh VII TÀI LIỆU THAM KHẢO - Hỏi – đáp dạy học Toán Nhà xuất Giáo dục - Vở tập Toán 3- Nhà xuất Giáo dục - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy môn học lớp (Tập 1) – Nhà xuất Giáo dục - Phương pháp dạy học môn học lớp (Tập 1) – Nhà xuất Giáo dục - Thiết kế dạy học Toán (sách giáo viên) – Nhà xuất tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Thiết kế giảng Tốn (Tập 1) – Nhà xuất Hà Nội - Phân loại phương pháp giải tập Toán - Nhà xuất tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp học sinh nắm vững phương pháp giải tốn lời văn lớp (Cô Lưu Thị Thu - Trường Tam Lập) 18 - Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc giải tốn lời văn cho học sinh lớp (Nguyễn Việt Phương) PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI Một số dạng tốn lời văn lớp 3: Trong Sách giáo khoa Toán lớp 3, toán giới thiệu theo dạng chủ yếu sau: 19 a) Bài tốn giải hai phép tính (nói chung) Ví dụ 1: Thùng thứ đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều thùng thứ 6l dầu Hỏi hai thùng đựng lít dầu? Ví dụ 2: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán xe đạp, ngày chủ nhật bán số xe đạp gấp đôi số xe đạp Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? b) Bài toán liên quan đến rút đơn vị: Ví dụ 1: 35l mật ong chia vào can Hỏi can lít mật ong? Ví dụ 2: 35l mật ong đựng vào can Hỏi 10l mật ong đựng vào can thế? c) Bài toán mối quan hệ hai đại lượng: - So sánh hai số (kém) số đơn vị - So sánh số lớn gấp lần số bé số bé phần số lớn - Tìm phần số - Gấp số lên nhiều lần - Giảm số lần Ví dụ 1: Lớp 3A 19 bạn nữ 16 bạn nam Hỏi số bạn nữ nhiều số bạn nam bạn? Ví dụ 2: Trong vườn cau 20 cam Hỏi số cam gấp lần số cau? Ví dụ 3: Ngăn sách, ngăn 24 sách Hỏi số sách ngăn phần số sách ngăn dưới? Ví dụ 4: 28 học sinh tham gia tập bơi, số học sinh nam Hỏi học sinh nam tham gia tập bơi? Ví dụ 5: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Ví dụ 6: Một cơng việc làm tay hết 30 giờ, làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm cơng việc máy hết giờ? d) Bài tốn nội dung hình học (tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vng, …) Ví dụ 1: Tính chu vi hình vng cạnh dài 2cm Ví dụ 2: Một hình chữ nhật chiều rộng cm, chiều dài chiều rộng 3cm Tính diện tích hình chữ nhật đó? e) Một số toán khác (dạng “trắc nghiệm”, thống kê, …) Ví dụ 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 63cm 54cm 20 31cm 40cm A Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ Ví dụ 2: Dưới bảng thống kê số Na trồng năm: Năm Loại Thông Bạch đàn 2000 2001 2002 2003 1875 1745 2167 2040 1980 2165 2540 2515 Dựa vào bảng trả lời câu hỏi (theo mẫu): a) Năm 2002 Na trồng nhiều năm 2000 bạch đàn? Mẫu: Số bạch đàn Na trồng năm 2002 nhiều năm 2000 là: 2165 – 1745 = 420 (cây) b) Năm 2003 Na trồng tất thông bạch đàn? Tuy nhiên, để giúp em dễ nhớ dựa vào cách phân loại dạng tốn giải lời văn theo “bước tính” phân loại theo dạng chủ yếu sau: Dạng 1: Các toán đơn ( tốn giải bước tính) Dạng 2: Các toán hợp ( toán giải hai bước tính trở lên) Nội dung đề kiểm tra trước sau tác động: 2.1 Đề kiểm tra trước tác động: Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1: (3 điểm) Đội Một trồng 345 cây, đội Hai trồng đội Một 83 Hỏi: a) Đội Hai trồng cây? b) Hai đội trồng tất cây? Bài 2: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một đội đồng diễn thể dục 45 người xếp thành hàng, hàng người Hỏi đội xếp hàng? A hàng B hàng C hàng D 15 hàng 21 Bài 3: (5 điểm) Lập tốn theo tóm tắt sau giải tốn đó: 200 lít Thùng to : Thùng bé : ? lít 120 lít 2.2 Đề kiểm tra sau tác động: Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1: (2 điểm) Năm bố 40 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi năm tuổi? Bài 2: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm? A 80cm B 40cm C 60cm D 70cm Bài 3: (3 điểm) Giải tốn theo tóm tắt sau: 14 Gà trống : Gà mái : ? Bài 4: (3 điểm) Một cửa hàng thùng dầu, thùng chứa 150l dầu Người ta bán 345l dầu Hỏi cửa hàng lại lít dầu? Đáp án đề kiểm tra trước sau tác động: 3.1 Đề kiểm tra trước tác động: Bài 1: (3 điểm) Mỗi lời giải + phép tính đúng: điểm, đáp số:1 điểm Bài giải: a) Đội Hai trồng số là: 345 - 83 = 262 (cây) b) Cả hai đội trồng số là: 22 345+ 262 = 607 (cây) Đáp số: a) 262 b) 607 Bài 2: (2 điểm) Đáp án B hàng Bài 3: (5 điểm) - Lập đề toán đúng, phù hợp: điểm - Giải toán: điểm (Mỗi lời giải + phép tính đúng: điểm, đáp số:1 điểm) Bài tốn: Thùng to 200l nước (xăng/ dầu/mật ong, …),thùng bé 120l nước (xăng/ dầu/mật ong, …) Hỏi thùng to (thùng bé) đựng nhiều (ít hơn) thùng bé (thùng to) lít nước (xăng/ dầu/mật ong, …)? Bài giải: Thùng to đựng nhiều thùng bé là: (Hoặc : Thùng bé đựng thùng to là:) 200 - 120 = 80 (l) Đáp số: 80l 3.2 Đề kiểm tra sau tác động: Bài 1: (2 điểm) Lời giải đúng: 0,5 điểm; phép tính đúng: điểm; đáp số: 0,5 điểm Bài giải: Tuổi năm là: 40 : = (tuổi) Đáp số: tuổi Bài 2: (2 điểm) Đáp án A 80cm Bài 3: (3 điểm) Mỗi lời giải + phép tính đúng: điểm, đáp số:1 điểm) Bài giải: Số gà mái là: 14 x = 56 (con) Số gà mái gà trống là: 56 + 14 = 70 (con) Đáp số: 70 23 Bài 4: (3điểm) Mỗi lời giải + phép tính đúng: điểm, đáp số:1 điểm Bài giải: Cửa hàng số lít nước (xăng/ dầu/…) là: 150 x = 750 (l) Cửa hàng lại số lít nước (xăng/ dầu/…) là: 750 - 345 = 405 (l) Đáp số: 405l Bảng điểm NHÓM THỰC NGHIỆM TT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Anh Phương Anh Nguyễn Quốc Anh Trương Gia Bảo KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG 9 KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG 10 10 24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Nguyễn Thị Hồng Bích Trần Quốc Bin Đặng Hồng Bảo Châu Phạm Hồng Cường Nguyễn Trí Dũng Lê Quốc Đạt Trần Hồng Hà Nguyễn Cao Như Hải Phạm Thị Hoàng Hải Hoàng Trung Hiếu Ngơ Thanh Hiếu Nguyễn Nhật Hồng Trịnh Vương Việt Hoàng Trương Thị Hoàng Trần Gia Huy Trương Nguyễn Gia Huy Vũ Đăng Huy Trương Ngọc Khánh Huỳnh Ngọc Linh Cao Dương Hồng Long Võ Đình Ln Nguyễn Cao Tân Minh Thái Thị Vân Nhi Lương Minh Quang Hồ Bách Song Phan Văn Tân Khưu Thị Ngọc Thanh Huỳnh Tuấn Thiện Vũ Thủy Tiên Võ Văn Tiến Mai Lê Thuỳ Trang Ngô Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Hạ Khánh Trân Huỳnh Thái Minh Triết 8 10 6 9 8 6 10 7 10 9 10 8 9 10 9 8 9 8 25 38 39 40 41 42 Ng Ngọc Phương Trinh Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Lê Huỳnh Vi Quách Trần Minh Vũ Lò Hồng Vương 9 10 NHÓM ĐỐI CHỨNG TT HỌ VÀ TÊN Ng Ngọc Phương Anh Phan Trí Cường Ng.Ngọc Văn Chương Nguyễn Tấn Đạt Hồ Thanh Hàng Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Minh Hiếu KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG 10 10 7 KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG 10 26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Trần Quốc Hoàng Phạm Tuấn Hưng Huỳnh Ngọc Huy Ng.Phạm Ngọc Huyền Trương Công Khải Nguyễn Bách Khang Ngô Văn Toàn Khang Ng.Thanh Anh Khoa Ng.Lý Duy Kiệt Trần Thị Thanh Kiều Nguyễn Thành Long Nguyễn Huỳnh Long Nguyễn Hà Cẩm Ly Lê Nhật Minh Trần Thị Thanh Mi Nguyễn Thị Trà My Trần Bảo Ngọc Huỳnh Ng.Yến Nhi Phan Duy Phong Đỗ Hải Phú Lương Mạnh Quân Ng.Ngọc Thủy Quân Trần Nhật Quỳnh Lê Xuân Tài Huỳnh Thái Tân Huỳnh Minh Thành Phạm Hoàng Thiện Lê Ngọc Tiến Ng.Hà Nguyệt Trâm Đỗ Trần Phương Trang Đỗ Trần Ngọc Trang Đào Thị Ngọc Tuyết Lê Quang Vinh Đỗ Quốc Vũ 10 7 7 9 4 10 7 5 7 7 10 5 10 6 10 27 42 Trương Thị Thanh Xuân 43 Nguyễn Thị Như Ý 44 Bùi Hoàng Ý Yên 7 MỤC LỤC I Tóm tắt đề tài: Trang II.Giới thiệu: Trang Hiện trạng: Trang 2.Giải pháp thay thế: .Trang 3.Vấn đề nghiên cứu: Trang 14 Giả thuyết nghiên cứu: Trang 14 III Phương pháp nghiên cứu: Trang 14 28 Khách thể nghiên cứu: Trang 14 Thiết kế nghiên cứu: Trang 14 Quy trình nghiên cứu: .Trang 16 Đo lường thu thập liệu: Trang 16 IV Phân tích dữ liệu kết quả: Trang 17 V Bàn luận: Trang 18 VI Kết luận, kiến nghị: Trang 19 VII Tài liệu tham khảo: .Trang 19 Phụ lục 1: Một số dạng tốn lời văn lớp 3: .Trang 21 Phụ lục 2: Nội dung đề kiểm tra trước sau tác động: .Trang 22 Phụ lục 3: Đáp án đề kiểm tra trước sau tác động: Trang 24 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp kết kiểm tra trước sau tác động hai nhóm đối chứng thực nghiệm: Trang 26 29 ... việc rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên Lớn Giả thiết đề tài “ Việc áp dụng phương pháp dạy thực hành theo dạng rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp. .. hành theo dạng rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3 trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 12 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 3/ 3 lớp 3/ 1 trường Tiểu học Vĩnh Nguyên... mở học sinh phân tích tốn, tìm hướng giải cho dạng Đấy thực trạng giáo viên học sinh lớp trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 2/ Giải pháp thay thế: Rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3, skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay