skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

29 32 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:51

ĐỀ TÀI:Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 33, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, Khánh Hòa thông qua phương pháp dạy học thực hành theo từng dạng bài. I.TÓM TẮT ĐỀ TÀIMôn Toán ở bậc Tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh Tiểu học, với mục tiêu căn bản như sau : 1.Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản.2.Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. ... việc rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên Lớn Giả thiết đề tài “ Việc áp dụng phương pháp dạy thực hành theo dạng rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp. .. hành theo dạng rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3 trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 12 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 3/ 3 lớp 3/ 1 trường Tiểu học Vĩnh Nguyên... mở học sinh phân tích tốn, tìm hướng giải cho dạng Đấy thực trạng giáo viên học sinh lớp trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 2/ Giải pháp thay thế: Rèn kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 3/ 3 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3, skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay