skkn Nâng cao năng lực thông qua chỉ đạo “giảng dạy thực hành kĩ năng sống” cho học sinh ở khối lớp 2

19 55 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:46

Tên đề tài:NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG QUA CHỈ ĐẠO “ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG” CHO HỌC SINH Ở KHỐI LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 2 – NHA TRANG – KHÁNH HÒAI. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Mục tiêu giáo dục phổ thông đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng lực cần thiết cho các em học sinh. Chính vì vậy, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam là giúp học sinh phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất. Giáo dục Tiểu học là phần đầu của giai đoạn giáo dục bắt buộc với nhiệm vụ cực kì quan trọng là: “Xây dựng nền móng cho nhân cách và năng lực của người công dân tương lai”. Lứa tuổi học sinh tiểu học từ 6 đến 10 tuổi có những đặc điểm phát triển tâm sinh lí riêng. Vì vậy, cần lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp, từ đó khơi dậy, hình thành và phát triển các năng lực cần thiết cho các em. ... nâng cao lực cho học sinh khối lớp trường Tiểu học Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa khơng ? Giả thuyết nghiên cứu Có Việc đạo “Giảng dạy Thực hành Kĩ sống” nâng cao lực cho học sinh khối lớp trường... tác động 22 .27 ; kết kiểm chứng p = 3.5 521 8E-35, có nghĩa tác động có mang lại hiệu Kết nói lên việc đạo “Giảng dạy Thực hành Kĩ sống ” có nâng cao lực cho học sinh khối lớp trường Tiểu học Vĩnh... Thực hành Kĩ sống” cho học sinh khối lớp trường Tiểu học Vĩnh Hải 2, Nha Trang Khánh Hòa Nghiên cứu tiến hành nhóm học sinh khối lớp Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng tích cực đến lực học sinh Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Nâng cao năng lực thông qua chỉ đạo “giảng dạy thực hành kĩ năng sống” cho học sinh ở khối lớp 2, skkn Nâng cao năng lực thông qua chỉ đạo “giảng dạy thực hành kĩ năng sống” cho học sinh ở khối lớp 2, Giải pháp thay thế, VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay