KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP DU LỊCH

18 47 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 17:55

cách Tính toán, định khoản nghiệp vụ tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành các sản phẩm du lịch. Chi phí sản xuất trong du lịch là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí vể lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp dể tạo ra sản phẩm lao vụ và dịch vụ phục vụ khách du lịch.Chi phí sản xuất trong kinh doanh du lịch được chia thành: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP DU LỊCH, KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay