SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi

39 16 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 17:43

Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi với mục tiêu nhằm giúp công tác giáo dục trẻ mầm non thì việc cho trẻ khám phá khoa học là không thể thiếu, có tác dụng về mọi mặt như: ngôn ngữ, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể lực,... THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ tuổi” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức Tác giả: Họ tên: Bùi Thị Mai Giới tính: Nữ Ngày/ tháng/năm sinh: 20/07/1992 Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Cao An Điện thoại: 0982014171 Đồng tác giả (nếu có), chịu trách nhiệm nội dung: Khơng có Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường mầm non Cao An Địa chỉ: Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu : Lớp mẫu giáo tuổi Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Nhà trường, giáo viên, cháu, phụ huynh, tài liệu liên quan đến sáng kiến Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: tháng năm 2015 TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT (đối với trường mầm non, tiểu học, THCS) TÓM TẮT SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Những nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ mầm non cho thấy: Tâm hồn trẻ ngây thơ sáng , “trẻ chơi mà học, học mà chơi”, giới xung quanh qua “lăng kính chủ quan” trẻ tất lạ với điều kỳ diệu “vì lại thế?” “vì thể nhỉ” Luôn câu hỏi thắc mắc , điều trẻ ln khao khát muốn biết, muốn tìm hiểu khám phá Trẻ lớn tuổi nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá giới xung quanh trẻ cao câu hỏi, thắc mắc đặt cho người lớn nhiều Vì việc giúp trẻ trả lời thắc mắc có hiểu biết giới xung quanh nhiệm vụ vô quan trọng giáo viên mầm non Bởi thời gian trẻ với cô ngày nhiều Ở trường mầm non trẻ quan tâm chăm sóc mà trẻ tham gia vào hoạt động học khác như: làm quen với toán; Làm quen văn học; Phát triển thể chất…Trong hoạt động khám phá khoa học có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nhận thức cho trẻ hình thành kỹ Khám phá khoa học giúp trẻ ni dưỡng, phát triển trí tò mò tự nhiên trẻ giới Mở rộng trau dồi kỹ quan sát, so sánh, phân loại, dự đốn, suy luận, chia sẻ thơng tin, giải vấn đề, đưa định… nâng cao hiểu biết trẻ giới tự nhiên Khoa học phù hợp với mức độ phát triển trẻ ni dưỡng, phát triển trẻ trí tò mò mong muốn khám phá vật, tượng xung quanh Là hội để trẻ bộc lộ nhu cầu khả nhận thức thân Được thực hành kỹ quan sát, so sánh, phân loại, dự đoán, thử nghiệm, thảo luận, chia sẻ tiếp nhận thơng tin…Hình thành trẻ tảng kiến thức phong phú Do đó, cơng tác giáo dục trẻ mầm non việc cho trẻ khám phá khoa học khơng thể thiếu, có tác dụng mặt như: ngơn ngữ, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể lực…Nhất trẻ 5- tuổi việc giúp trẻ khám phá khoa học lại quan trọng Đây lứa tuổi có nhiều câu hỏi muốn hỏi giáo viên nhu cầu, mong muốn khám phá khoa học cao Khả nhận thức lứa tuổi cao lứa tuổi khác nên mức độ, yêu cầu kiến thức trẻ khám phá khoa học cao có chiều sâu nhiều so với lứa tuổi Vì vậy, suy nghĩ lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ tuổi” Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến Căn vào yêu cầu đề tài, chọn đối tượng nghiên cứu trẻ Mầm Non tuổi trường mầm non công tác Trong phạm vi khả trách nhiệm Tơi vận dụng vấn đề mà viết đề cập đến chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non từ tuổi đơn vị trường công tác Đề tài tiến hành từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 lớp mẫu giáo tuổi C Nội dung sáng kiến Việc thực đổi phương pháp giáo dục mầm non ngày giúp phát huy tính sáng tạo giáo viên khuyến khích ham thích học hỏi trẻ mầm non đặt yêu cầu với giáo viên mầm non trình lựa chọn tổ chức hoạt động khám phá khoa học trẻ Nếu chương trình giáo dục mầm non cải cách, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp dùng lời, trực quan để dạy chương trình mầm non lại đòi hỏi người giáo viên phải tăng cường sử dụng phương pháp thí nghiệm, thực nghiệm giúp trẻ có hội trải nghiệm, tham gia khám phá hoạt động khám phá khoa học Do vậy, bên cạnh biện pháp dùng lời trực quan, tơi ln cố gắng tìm biện pháp, hình thức để trẻ tiếp thu , khám phá khoa học cách chủ động cách tăng cường cho trẻ thí nghiệm, thực nghiệm để nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ - tuổi Qua đề tài nghiên cứu giúp giáo viên có định hướng phù hợp cơng tác chăm sóc cho trẻ mầm non độ tuổi 5- tuổi Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực cho q trình hình thành nhân cách cho trẻ Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến Cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa học hoạt động quan trọng việc giáo dục trẻ tuổi mầm non, có tác dụng góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ đạo đức Qua thời gian áp dụng sáng kiến thấy đạt kết mong đợi, cháu thích thú, tích cực với hoạt động khám phá hơn, mạnh dạn đưa câu hỏi kỹ trẻ nâng cao rõ rệt Đây động lực lớn để tơi tiếp tục thực bước tiến kế hoạch chăm sóc giáo dục cháu Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến Qua khuyến nghị với nhà trường trọng quan tâm đến trẻ tuổi nhiều hơn, quan tâm nhiều sở vật chất để tạo môi trường phong phú cho trẻ trải nghiệm, để cháu nhận chăm sóc - giáo dục tốt MƠ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 1.1 Cơ sở lý luận Khám phá khoa học với trẻ nhỏ q trình trẻ tích cực tham gia hoạt động thăm dò, tìm hiểu giới tự nhiên Đó trình quan sát, so sánh, phân loại, thử nghiệm, dự đoán, suy luân, thảo luận, giải vấn đề, đưa định Mục tiêu khám phá khoa học dành cho trẻ mầm non là: Nuôi dưỡng, phát triển trí tò mò tự nhiên trẻ giới Mở rộng trau kĩ quan sát, so sánh , phân loại, dự đoán, suy luân, chia sẻ thông tin, giải vấn đề, đưa định Nâng cao hiểu biết trẻ giới tự nhiên Khoa học phù hợp với mức độ phát triển trẻ nuôi dưỡng, phát triển trẻ trí tò mò mong muốn khám phá vật, tượng xung quanh Là hội để trẻ bộc lộ nhu cầu khả nhận thức thân Được thực hành kĩ quan sát,so sánh , phân loại, dự đoán, xây dựng giả thuyết, thử nghiệm, thảo luận, chia sẻ tiếp nhận thơng tin Hình thành trẻ tảng kiến thức phong phú Khoa học không kiến thức mà q trình hay đường tìm hiểu, khám phá giới vật chất Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, khoa học chủ yếu học cách suy nghĩ chưa phải học quy luật khoa học (vật lý, sinh vật ) Ở giai đoạn này, giáo viên không thiết phải dạy giải thích kiến thức kkhoa học cho trẻ mà quan trọng giúp trẻ suy nghĩ nhiều chúng nhìn thấy làm, kích thích trẻ quan sát, xem xét, suy luận, đoán vật tượng xung quanh Việc dạy khoa học cho trẻ nhỏ nên trú trọng vào trình ( học nào) vào kết (hoặc học gì) Điều có nghĩa trẻ cần lôi vào trình trau dồi trình: quan sát,so sánh, phân loai, thử nghiệm, đốn, suy luận cho thích hợp với tình hoạt động cụ thể Cho trẻ làm quen với hoạt động khám phá khoa học hoạt động quan trọng việc giáo dục trẻ tuổi mầm non, có tác dụng góp phần tích cực vào việc giáo dục tồn diện, đặc biệt giáo dục tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ đạo đức Việc quan trọng nghiệp trồng người phải chăm sóc, giáo dục em từ nhỏ để hình thành phát triển nhân cách cách tồn diện Đó nhiệm vụ ngành Giáo dục mầm non - mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân 1.1 Cơ sở thực tiễn Trong năm học 2015 2016 nhà trường phân công chủ nhiệm nhóm lớp tuổi Đây lứa tuổi đòi hỏi nhiều lượng kiến thức thơng tin Khác với lứa tuổi dưới, lứa tuổi trẻ lúc muốn hỏi “ sao?” “như nào?” nhu cầu muốn trò chuyện vơ cao Đặc biệt trẻ có hứng thú tìm hiểu giới xung quanh Thấy điều lạ trẻ hỏi hỏi có kết dừng lại, lại tiếp tục đặt câu hỏi không này? Tại không kia… Trẻ thích thú tìm tòi, khám phá một điều hay vật Nhu cầu khả nhận thức trẻ tăng dần theo thời gian Phát triển nhận thức, đặc biệt hình thành thái độ nhận thức kĩ nhận thức cho trẻ nhiệm vụ giáo dục mầm non, nhằm hình thành tảng cho việc học tập trẻ tương lai Sự phát triển trẻ trí tuệ gia tăng khối lượng tri thức, phong phú đa dạng nhu cầu, hứng thú nhận thức đặt yêu cầu cho người lớn việc ni dạy chăm sóc trẻ Đặc biệt nhu cầu nhận thức phản ánh giới xung quanh trẻ mẫu giáo - tuổi lớn Trẻ muốn biết thứ thường đặt câu hỏi để tìm hiểu vật, tượng xung quanh Tổ chức hoạt động khám phá khoa học trường mầm non nhằm phát triển nhận thức trẻ trở thành nội dung quan trọng chương trình giáo dục mầm non nhiều nước tiên tiến giới Ở trường mầm non trẻ khơng chăm sóc mà thực nhiều hoạt động khác ngày Trong hoạt động “Khám phá khoa học” có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nhận thức cho trẻ Hoạt động nhằm thể thích thú đam mê khám phá ni dưỡng tình u thiên nhiên trẻ kiến thức khoa họctrẻ thu lượm Đồng thời thông qua hoạt động khám phá khoa học giúp cho trẻ dần hình thành phát triển kỹ quan sát, kỹ tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát đam mê tìm hiểu khoa học Thông qua tổ chức hoạt động khám phá khoa học , giáo viên tạo hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, trải nghiệm Tổ chức hoạt động khám phá khoa học phù hợp giúp trẻ tìm mới, tiếp cận với tri thức tiền khoa học, tích cực hoạt động nhận thức Trong thực tế, chương trình giáo dục mầm non triển khai đại trà toàn quốc, việc tổ chức chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo - tuổi triển khai trường mầm non vấn đề cần quan tâm làm rõ Nhưng làm để trẻ hứng thú chất lượng hoạt động khám phá khoa học nâng cao so với trước điều mà tơi ln suy nghĩ, ln cố gắng tìm phương pháp để nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ Để trẻ có kiến thức cần thiết, hiểu rõ giới xung quanh, đồng thời phát triển kỹ cần thiết cho trẻ Từ lý trên, trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ tuổi” Thực trạng vấn đề 2.1 Tình trạng trước thực đề tài a)Thuận lợi : - Phòng GD&ĐT nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên - Được quan tâm đạo sát Ban giám hiệu nhà trường lời nhận xét, góp ý bạn bè đồng nghiệp sau tổ chức hoạt động khám phá khoa học - Bản thân yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao chun mơn Tìm tòi tự làm số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động khám phá khoa học vào hoạt động vui chơi trẻ - Trẻ tích cực đến lớp, tích cực tham gia hoạt động cô bạn Trẻ thông minh, nhanh nhẹn, có nề nếp - Nhà trường khang trang đẹp đẽ, có đầy đủ đồ dùng cho trẻ làm thí nghiệm không gian rộng để tổ chức hoạt động khám phá Bên cạnh đó, Ban Giám Hiệu nhà trường ủng hộ, quan tâm đến cháu - Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ lớp nguyên vật liệu theo thơng báo giáo viên b) Khó khăn : - Góc tự nhiên nghèo, số ít, loại chưa phong phú - Chưa có khu vực để ni vật: Chim, thỏ, bể cá - Vốn hiểu biết trẻ mơi trường xung quanh hạn chế - Phương pháp mà giáo viên sử dụng để tổ chức cho trẻ khám phá khoa học chủ yếu phương pháp trực quan dùng lời nên việc truyền thụ kiến thức khoa học trừu tượng cho trẻ gặp nhiều khó khăn - Tài liệu, sách báo thí nghiệm khám phá khoa học cho trẻ hạn chế - Trẻ dễ tiếp thu thường dễ quên kiến thức vừa học 2.2 Khảo sát thực tế (số liệu điều tra trước thực hiện) Trước thực đề tài có hoạt động cho trẻ làm quen với khám phá khoa học thấy vốn biểu tượng giới xung quanh trẻ Đặc biệt trẻ dễ nhầm lẫn gọi tên vật Ví dụ : Tất vật biết bay, trẻ gọi chim mà không gọi chim én hay chim bồ câu Hay gọi tên đồ dùng dụng cụ nghề khó khăn Ví dụ: Dụng cụ nghề nông, nghề xây dựng hay cho trẻ quan sát vật tượng làm thí nghiệm đơn giản khả quan sát, phân loại, so sánh, phán đoán, suy luận trẻ gặp nhiều khó khăn Số liệu cụ thể qua hoạt động tổng hợp bảng sau: Bảng : Kết tổng kết khả quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, suy luận trẻ (Tổng số trẻ 32) STT Các khả trẻ Kết (Tỉ lệ %) Loại tốt Loại Loại TB Loại yếu Khả quan sát Khả so sánh Khả phân loại Khả phán đoán 15,6 12,5 9,4 9,4 25 15,6 12,5 9,4 25 34,4 31,2 31,2 34,4 37,5 46,9 50 Khả suy luận 6,3 15,6 37,5 40,6 Từ kết trên, tơi ln băn khoăn, suy nghĩ tìm nhiều biện pháp để hoạt động khám phá khoa học đạt hiệu cao Từ nâng dần khả quan sát, so sánh, phán đoán suy luận cho trẻ, làm phong phú biểu tượng môi trường xung quanh trẻ Dựa vào vốn kiến thức học bồi dưỡng chuyên môn, tìm số biện pháp sau: Biện pháp thực 3.1 Nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý khả nhận thức trẻ - tuổi Trước hết muốn giáo dục hay hướng dẫn trẻ hoạt động điều mà giáo viên cần nắm rõ phải biết đặc điểm tâm sinh lý trẻ mà dạy Từ đó, định hướng khả nhận thức mà trẻ độ tuổi tiếp thu để đưa hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp Bởi lứa tuổi trẻ có đặc điểm tâm sinh lý nhận thức khác nên phương pháp, hình thức mà giáo viên muốn dạy trẻ khác Nếu khơng nắm bắt rõ dẫn đến tình trạng kiến thức tải, vượt khả trẻ làm cho trẻ mệt mỏi Hoặc kiến thức trẻ biết mà không cung cấp kiến thức Do đó, việc nắm đặc điểm tâm sinh lý khả nhận thức trẻ vô quan trọng Đặc biệt độ tuổi mẫu giáo lớn Đây độ tuổi hiếu động nhất, tò mò đòi hỏi kiến thức cao Tính tích cực nhận thức trẻ 5- tuổi nâng cao có hiệu giáo viên nắm vững đặc điểm tâm sinh lý trẻ giai đoạn 3.2 Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa học Đây việc làm cần thiết nhất, trẻ khơng hứng thú tham gia nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học Vì tơi đề xuất biện pháp kích thích tò mò, hứng thú trẻ khám phá khoa học sau: 3.2.1 Xây dựng môi trường lớp học phong phú, thu hút ý trẻ Môi trường lớp học ngăn nắp, gọn gàng, xếp trang trí khoa học khơng tạo cho trẻ môi trường học tập lành, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp, nhận thức hoạt động trẻ mà tạo hội cho trẻ chơi hoạt động theo sở thích tích cực, độc lập, sáng tạo, vận dụng kỹ vào hoạt động khác, tình hoạt động Việc xây dựng môi trường học vui chơi cho trẻ phương tiện, điều kiện giúp trẻ hình thành kỹ quan sát, phân tích, đam mê tìm hiểu khám phá Chính vậy, vào đầu năm học ý đến việc xây dựng môi trường lớp học, đặc biệt góc khám phá “Bé với thiên nhiên” nhằm giúp trẻ khơi dậy tính tò mò, óc sáng tạo, hiểu biết vật, tượng xung quanh giáo dục trẻ thái độ ứng xử đắn với thiên nhiên Góc thiên nhiên nơi dành cho hoạt động thực hành chăm sóc cối: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước, ngồi nơi trẻ quan sát kỹ lưỡng phát triển cách trực tiếp cụ thể Đồng thời phát triển trẻ khả quan sát, tư duy, so sánh, thảo luận… Tại góc thiên nhiên tơi trồng xanh như: vạn niên thanh, hoa ngọc lan, hoa tóc tiên… Ngồi tơi chuẩn bị chậu gieo hạt để trẻ tự gieo trồng, chăm sóc theo dõi nảy mầm lớn lên 10 làm gì? ( Bơi, lặn, đớp mồi, ngoi lên mặt nước…) Nó có màu gì? Nó bơi phận nào? Trên có gì? - Cho trẻ quan sát điểm giống (đều có đầu,mình, vây, đuôi…, sống nước, biết bơi đớp mồi …) khác ( màu sắc, hình dạng, kích thước…) số loại cá - Cho trẻ kể tên loại cá trẻ biết nêu câu hỏi cá Giải thích kết luận: Cá sống nhờ có nước ôxy Hoạt động 2: Côn trùng Mục đích: Trau kĩ quan sát Chuẩn bị: - Lọ nhưa nhỏ - Một số côn trùng chết (dán, kiến, ruồi, nhện, muỗi…) để lọ - Nhiều mảnh giấy trắng - Kính lúp - Tranh loại trùng - Bút màu Tiến hành: - Cô trưng bày lọ côn trùng cho trẻ quan sát Trên nhãn lọ có tên loại trùng - Cho trẻ dùng kính lúp nhìn vào lọ - Khuyến khích trẻ tìm thứ cụ thể liên quan đến mẫu vật như: kích thước, màu sắc thể, số lượng chân, vị trí mắt… - Cho trẻ tìm tranh phù hợp với loại côn trùng dán học để cạnh lọ 25 - Cho trẻ sử dụng miếng giấy nhỏ để vẽ trùng sau giáo viên viết tên trẻ phía đặt tất trang giấy trẻ với để tạo thành sách khoa học cá nhân trẻ * Khám phá khoa học số tượng tự nhiên Để tạo hội cho trẻ khám phá tượng thời tiết thay đổi theo mùa ( thay đổi sinh hoạt người cối, vật theo mùa; khác ngày đêm; mặt trời mặt trăng…) Tôi thường xuyên tạo điều kiện cho trẻ quan sát, nhận xét , thảo luận tượng thời tiết: nắng , mưa, nóng, lạnh, gió…ở lúc nơi, thảo luận khác mùa, quan sát, thảo luận dự đoán ảnh hưởng thời tiết mùa đến sinh hoạt người, thường xuyên cho trẻ sưu tầm tranh ảnh để làm sách tranh mùa năm… Ví dụ: hoạt động ngồi trời tơi tổ chức cho trẻ quan sát “ Bầu trời ban ngày” Tơi chọn ngày đẹp trời, gió nhẹ cho trẻ sân quan sát bầu trời, nhìn đám mây thay đổi, cho trẻ mô tả đám mây nhận khác kiểu mây màu sắc hình dạng, số lượng đám mây, cho trẻ nói lên khác đám mây trời nắng mưa Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ thảo luận thời tiết lúc dự đoán thời tiết ngày mưa hay nắng Qua hoạt động nhằm phát triển khả quan sát, khả dự đốn ngơn ngữ trẻ Để tạo hội cho trẻ khám phá nguồn nước ánh sáng sinh hoạt ngày ; đặc điểm ích lợi nước, ánh sáng, cát Sự cần thiết nước, ánh sáng , khơng khí với sống người; cối vật; nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tận dụng điều kiện ngày để tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động làm thí nghiệm Hoạt động Bóng thay đổi: Mục đích: Cho trẻ biết vào thời điểm khác ngày: sáng, trưa, tối vật mặt đất chiếu vào tạo bóng cách khác 26 Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn Chuẩn bị: : Phấn, thước đo Cách tiến hành: - Đố trẻ bóng người, nhà ở, bóng ánh sáng mặt trời ngày có thay đổi khơng? - Cùng trẻ đo bóng người, nhà ánh sáng mặt trời thời điểm ngày - Cho trẻ nhận xét, so sánh bóng ngắn, dài Giải thích kết luận: - Ánh sáng mặt trời chiếu vào xanh nên không qua được, tạo bóng mặt đất Ngồi vào thời điểm khác có bóng xuất mặt đất khác bóng mặt trời di chuyển Hoạt đơng 2: Vật chìm, vật * Mục đích - Phát triển khả quan sát, khả dự đoán suy luận 27 - Giúp trẻ nhận vài loại chất liệu nước - Rèn luyện khả phân tích, tổng hợp đánh giá vật , tượng * Chuẩn bị: - Một chậu nước số vật nổi, vật chìm làm gỗ, nhựa,( mẩu gỗ, chai nhựa, xốp, viên đá, sỏi… ) Tiến hành: - Cho trẻ cầm, sờ vào vật đốn xem vật - Thả vật chuẩn bị vào nước quan sát vật nổi, vật chìm - Để thành nhóm vật làm chất liệu - Cho trẻ suy nghĩ, nhận xét thứ làm từ chất liệu thả vào nước ( Hình ảnh trẻ làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi) 28 ( Hình ảnh vật chìm, vật nổi) Hoạt động 3: Những đồ vật bay khơng bay * Mục đích: Giúp trẻ nhận biết phân biệt thứ gió thổi bay có thứ gió thổi khơng bay Nhận biết có đồ vật bay không bay tùy thuộc vào chất liệu khác * Chuẩn bị: Quạt trần, quạt nan, quạt mo, quạt giấy Các đồ dùng khác nhau: Giấy màu, vải mỏng, kẹp ghim, kéo, xắc xô… * Cách tiến hành: Đặt đồ vật bàn, cho trẻ quan sát đoán vật bay không bay mở quạt thổi Trẻ nêu ý kiến nhóm giải thích lý sao? Cô mở quạt quan sát xem vật bay khơng bay 29 Trẻ lí giải tượng * Giải thích kết luận: Những vật thường bay gặp gió vật nhẹ giấy, vải Còn vật như: kẹp ghim, kéo… làm từ sắt nặng nên gặp gió không bay Hoạt động : Cuộc chạy đua ba nến * Mục đích –yêu cầu - Cần cho trẻ nhận biết khơng khí xung quanh - Trẻ nhận biết nến cháy nhờ có khí ơxi Khi khí ơxi hết nến bị tắt - Trẻ rút nhận xét : nến cháy lâu nhất, ? Ơxi- khơng khí trì sống * Chuẩn bị - nến, bật lửa - cốc thuỷ tinh to nhỏ * Tiến hành: Bước 1: - Cho trẻ quan sát gọi tên đồ dùng cô chuẩn bị - Hỏi trẻ: gắn nến lên đĩa cách nào? - Sau gắn xong đặt đĩa nến ngồi, đĩa lại đậy cốc nhỏ Cơ hỏi trẻ : tượng xảy ? nến cháy lâu ? Bước 2: - Cô tiếp tục đốt nến úp lên cốc lớn Cô hỏi trẻ: tượng xảy ? cho trẻ dự đoán nến cháy lâu nến ? Bước 3: - Cô cho trẻ quan sát nến cốc tắt dần Cho trẻ rút kết luận * Giải thích : Cây nến với nhiều khơng khí xung quanh tiếp tục cháy sau hai nến cốc tắt Cây nến cốc to lớn có nhiều khơng khí nên cháy lâu nến cốc nhỏ 30 31 Trong trình thực hiện, thấy trẻ hứng thú, phát triển khả tư cao Trẻ biết đặt câu hỏi “Tại sao” trước tượng lạ, từ thu nhận hiểu biết, vốn kinh nghiệm định để áp dụng đời sống hàng ngày Hầu hết tất trẻ háo hức chờ đón thí nghiệm, tập trung cao độ để quan sát tượng xảy ra, kiên nhẫn chờ đón kết Qua khơi gợi trẻ nhu cầu khám phá Trẻ bắt đầu để ý biến đổi vật tượng xung quanh, biết tự khám phá nhiều giác quan có trao đổi với cô, với bạn 3.4 Bồi dưỡng cháu nhận thức chậm Tốc độ nhận thức, tư trẻ khác Có trẻ nhanh tiếp thu có trẻ lại chậm Đó điều bình thường, trẻ cá thể riêng biệt, khả tiếp nhận riêng biệt Do đó, lớp tơi có cháu chậm, yếu tơi quan tâm đến cháu nhiều hơn, cháu dễ tự ti với Tơi ln phải động viên khích lệ cháu Đồng thời, để chất lượng giáo dục nâng lên đại trà thân tơi ln tìm biện pháp tối ưu để bồi dưỡng, giúp đỡ trẻ tiếp thu chậm Đối với trẻ yếu có kế hoạch bồi dưỡng, hoạt động lúc nơi thường xuyên trao đổi trực tiếp với phụ huynh với nhiều hình thức Với trẻ tơi thường hay động viên trẻ học quan tâm so với trẻ khác Tôi thường dành câu hỏi dễ để hỏi cháu yếu, cháu giơ tay phát biểu gọi cháu trước dù trả lời sai khen cháu để cháu mạnh dạn Tôi động viên, giáo dục cháu lớp không chê bạn đó, phải giúp đỡ, hướng dẫn cho bạn… Mặt khác lên kế hoạch giảng dạy theo chủ đề phô tô lên giấy dán bảng “tuần bé học gì” để đến đón, trả trẻ phụ huynh dễ dàng nhìn thấy Nhìn vào phụ huynh biết hơm học tơi thường trao đổi tình hình học tập, vấn đề cần thiết trẻ ngày cho phụ huynh rõ… Tơi trao đổi phương pháp, cách dạy cho trẻ học nhà… Ví dụ như: tơi hướng dẫn lại cách làm lại thí nghiệm cách giải 32 thích để phụ huynh làm với trẻ nhà Sau thời gian dài phối hợp, thấy kiến thức trẻ nâng lên rõ rệt, tiến trẻ chủ động Tôi thông báo lại cho phụ huynh, họ vui vẻ phối hợp chặt chẽ 3.5 Kết hợp nhà trường phụ huynh Để giúp trẻ phát triển toàn diện việc phối kết hợp nhà trường gia đình vơ quan trọng Chính giáo viên cần phải trao đổi thường xuyên việc học tập vui chơi trẻ tới bậc phụ huynh, để việc học trẻ tốt đến trường nhà Ngay từ đầu năm học xây dựng nội dung tuyền truyền tới bậc phụ huynh hoạt động khám phá khoa học giúp đạt kết cao nội dung thể sau: * Nội dung: Thông báo chủ đề học để bậc phụ huynh nắm Lên kế hoạch trước nội dung khám phá chủ đề Vận động phụ huynh đóng góp nguyên liệu: vỏ hộp, chai lọ, xi măng, cát…để thí nghiệm trẻ phong phú Phụ huynh cần quan tâm, giải thích làm nhà với trẻ trẻ có u cầu với thí nghiệm khó * Hình thức: Thơng báo qua góc tun truyền lớp Gửi nội dung kế hoạch khám phá khoa học qua tin nhắn tới phụ huynh để bậc phụ huynh nắm bắt Phát tờ rơi kế hoạch quan trọng chủ đề - Trao đổi trực tiếp với bậc phụ huynh đón, trả trẻ để phụ huynh hiểu nội dung yêu cầu thực chủ đề Kết đạt học kinh nghiệm 4.1 Kết đạt Qua trình thực số biện pháp trên, với cộng tác phụ huynh, nỗ lực nhiệt tình cô giáo Đến chất lượng lớp đạt kết đáng kể 33 * Đối với trẻ: - Trẻ có tiến rõ rệt tiết dạy Trẻ hoàn toàn chủ động buổi thực hành - Trẻ chủ động tham gia vào hoạt động khám phá Điều đáng nói trẻ thường xuyên thảo luận nhau, đưa câu hỏi đố bắt gặp tượng lạ đối tượng đặc biệt hỏi lại - Trẻ có thái độ đắn với mơi trường sống xung quanh trẻ, có lòng mong muốn tạo đẹp bảo vệ môi trường sống xung quanh trẻ Đạt kết cao Cụ thể : Trẻ có kỹ quan sát, so sánh, phân loại, đoán suy luận tốt tốt, hiểu biết rộng tự nhiên xã hội * Kết đánh giá trẻ biểu qua bảng sau : Bảng : Kết đạt trẻ STT Các khả Kết (Tỉ lệ %) trẻ Khả quan sát Khả so sánh Loại tốt ĐN CN 15,6 62,5 12,5 56,2 Loại ĐN CN 25 31,2 15,6 34,4 Loại TB ĐN CN 25 6,3 34,4 9,4 Loại yếu ĐN CN 34,4 37, Khả phân loại 9,4 Khả phán đoán 9,4 62,5 12,5 46,9 9,4 25 31,2 12,5 46,9 37,5 31,2 12,5 50 3,1 Khả suy luận 40,6 15,6 34,4 37, 6,3 18,7 40,6 6,3 ( Ghi chú: ĐN: đầu năm; CN: cuối năm) * Đối với phụ huynh : Sau thực biện pháp nhà trường với phụ huynh đạt kết sau: 100% phụ huynh quan tâm ủng hộ kế hoạch giáo viên lớp Rất nhiều phụ huynh phấn khởi thấy trẻ tham gia thử nghiệm khám phá khoa học Nhiều phụ huynh trẻ thực thí nghiệm nhà: khám phá vật chìm, nổi… 34 Phụ huynh ủng hộ nhiệt tình nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động khám phá khoa học trẻ lớp Nhờ có kết hợp chặt chẽ giáo viên phụ huynh mà hoạt động khám phá trẻ trở nên phong phú hấp dẫn hơn, từ mà hoạt động trẻ đạt kết cao trẻ hứng thú sôi học Các bậc phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng việc dạy trẻ với hoạt động khám phá khoa học, tạo điều kiện thực với cô giáo để nhận thức trẻ môi trường xung quanh đạt hiệu cao Đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học 4.2 Một số học kinh nghiệm - Giáo viên thực yêu nghề mến trẻ , có lực sư phạm , nắm chc chuyờn mụn - Chọn đối tợng nội dung dạy phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ - Giáo viên phải gây đợc hứng thú trẻ nhiều hình thức, nhiều đồ dùng trực quan phù hợp đẹp mắt, sử dụng nhiều lần tiết học sử dụng nhiều trò chơi sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ tính giáo dục cao - Thờng xuyên học hỏi, trau dồi, tìm tòi, vận dơng nhiỊu thđ tht, nghƯ tht lªn líp Có sáng tạo tiết dạy, ln có i mi phng phỏp dy tr - Phải tạo đợc môi trờng hoạt động mở cho trẻ - Thng xuyên rèn luyện thân, kỹ dạy, thao tác, rèn luyện giọng nói - Thường xuyên cho trẻ làm thí nghiệm đơn giản, gần gũi với sống trẻ - Đồ dùng dạy trẻ phong phú sáng tạo hấp dẫn với trẻ - Làm tốt công tác tuyên truyền với bậc phụ huynh - Động viên kịp thời giúp trẻ tập luỵên thường xuyên - Tạo điều kiện tốt để trẻ có khả tư duy, phát triển tốt 35 - Cã kÕ hoạch cụ thể hàng tuần để rèn trẻ yếu, cá biệt, trẻ học giỏi - Thng xuyờn hc tập bạn bè đồng nghiệp, luyện tập giọng nói cho thật truyền cảm, tác phong dạy cho nhẹ nhàng, linh hoạt… - Sử dụng tranh cho trẻ khám phá, theo nội dung bài, theo chương trình - Ln nắng nghe, tiếp thu ý kiến nhận xét Ban Giám Hiệu, đồng nghiệp sau tiết dạy, để từ phát huy mặt tốt, khắc phục hạn chế Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Sự thành công sáng kiến áp dụng riêng lớp với giáo viên mà thực thành cơng nhiều giáo viên áp dụng vào lớp chủ nhiệm tự điều chỉnh cho thật phù hợp Và để sáng kiến nhân rộng phạm vi áp dụng cần nhiều điều kiện như: - Về nhân lực: + Cần có đội ngũ giáo viên u nghề, mến trẻ, kiên trì, khơng ngại gian khó việc chăm sóc- giáo dục trẻ nhà trẻ + Giáo viên nắm tâm sinh lý trẻ, có chun mơn, giao tiếp với phụ huynh tốt nhanh nhẹn, linh hoạt hoạt động + Số giáo viên lớp đảm bảo theo số trẻ quy định chuẩn nhà nước + Mỗi giáo viên nắm nội dung sáng kiến - Về trang thiết bị, kỹ thuật: + Có đủ đồ dùng, đồ chơi cần thiết cho hoạt động trẻ + Các trang thiết bị, kỹ thuật cung cấp phải cần thiết đảm bảo độ an toàn - Sự quan tâm nhà trường cấp lãnh đạo: Cần quan tâm đến nhu cầu trẻ tuổi trẻ lứa tuổi tốc độ nhận thức nhanh, khả tư trẻ rộng nhiều so với cháu lứa tuổi Do đó, nhà trường, cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho cháu có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi thiết 36 bị phục vụ cho việc chăm sóc- giáo dục trẻ Đặc biệt quan tâm đến trẻ có hồn cảnh khó khăn sống KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa học phần quan trọng việc giáo dục trẻ tuổi mầm non Nó có tác dụng góp phần tích cực vào việc giáo dục tồn diện, đặc biệt giáo dục tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ đạo đức Cụ thể là: - Góp phần hình thành biểu tượng đắn vật tượng gần gũi xung quanh Cung cấp cho trẻ tri thức đơn giản có hệ thống giới xung quanh, giúp trẻ hiểu biết đẳng đặc điểm tính chất, giá trị sử dụng, mối liên hệ phát triển vật tượng xung quanh - Góp phần phát triển hồn thiện giác quan, q trình tâm lý, cảm giác tri giác, tư duy, ngôn ngữ, ghi nhớ, ý trẻ Trong trình hoạt động khám phá khoa học, trẻ tích cực sử dụng giác quan ( nghe, nói, nhìn, sờ mó ) tiến hành thao tác trí tuệ ( quan sát, so sánh, phân tích, nhận xét, tổng hợp ) Do giác qua trẻ phát triển, khả cảm nhận trẻ nhanh, nhạy, xác Tư trẻ có điều kiện phát triển, giúp trẻ dễ dàng biểu đạt suy nghĩ ngơn ngữ giao tiếp, vui chơi, học tập, lao động - Góp phần phát triển trẻ tình cảm thẩm mỹ, đạo đức Qua thời gian áp dụng sáng kiến thấy đạt kết mong đợi, cháu thích thú, tích cực với hoạt động khám phá hơn, mạnh dạn đưa câu hỏi kỹ trẻ nâng cao rõ rệt Từ kết mà thu trẻ sau thời gian với phương pháp thấy phương pháp đem lại kết tốt, phần đại đa số trẻ bị hút thật thấy hứng thú, háo hức đến với khám phá khoa học Do mà trẻ tự tin phát biểu nói lên ý kiến Chứng tỏ phương pháp dần cụ thể hóa, trực quan hóa kiến thức khoa 37 học trìu tượng, giúp trẻ tiếp thu đễ dàng Như vậy, kết thực nghiệm thành công tạo thêm cảm hứng cho thiết kế thêm nhiều phương pháp nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy Đây động lực lớn để tiếp tục thực bước tiến kế hoạch chăm sóc giáo dục cháu Khuyến nghị Để nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học theo hướng tích cực hóa, tơi có số khuyến nghị sau: * Đối với nhà trường - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng hoạt động khám phá khoa học trẻ - Bổ sung thêm dụng cụ, đồ dùng làm thí nghiệm có cơng dụng cao - Quan tâm đến cháu có hồn cảnh khó khăn * Đối với phòng giáo dục : - Các cấp ngành quan tâm nhiều sở vật chất để tạo môi trường phong phú cho trẻ trải nghiệm - Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên mầm non hoạt động khám phá khoa học - Tổ chức buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm trường mầm non huyện nhằm tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp Trên số biện pháp, kinh nghiệm mà thực nghiệm để “Giúp trẻ nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học” Rất mong đóng góp đồng chí, đồng nghiệp để tơi phát huy sáng kiến tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! 38 MỤC LỤC 1.Thông tin chung sáng kiến……………………………………… Trang Tóm tắt sáng kiến ……………………… ………………………………….2 Mơ tả sáng kiến …………………………………………………………… 3.1 Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến.…………………………………………… 3.1.2 Cơ sở lý luận… …………………………………………………………5 3.1.3 Cơ sở thực tiễn ………………………………………………….……….6 3.2 Thực trạng vấn đề …………………………………………………….7 3.2.1 Tình trạng trước thực đề tài ………………………………… 3.2.2 Khảo sát thực tế …………………………………………………… … 3.3 Biện pháp thực …………………………………… ……………… 3.3.1 Nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý khả nhận thức trẻ - tuổi ……………………………………………………………………… 3.3.2 Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa học……… 10 a Xây dựng môi trường lớp học phong phú, thu hút ý trẻ …… 10 b Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, đa dạng đẹp mắt………………… 11 c Luôn tạo hứng thú cho trẻ suốt trình trẻ tham gia vào hoạt động………………………………………………………………………… 12 d Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám phá khoa học… 14 3.3.3 Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm qua thí nghiệm khoa học ………………………………………………………………………16 3.3.4 Bồi dưỡng cháu nhận thức chậm ……………………………….32 3.3.5 Kết hợp nhà trường phụ huynh……………………………… 33 3.4 Kết đạt học kinh nghiệm……………………………….33 3.4.1 Kết đạt ………………………………………………………33 3.4.2 Một số học kinh nghiệm ………………………………………… 35 3.5 Điều kiện để sáng kiến nhân rộng ……………………………… 36 Kết luận khuyến nghị………………………………………………… 37 4.1Kết luận……………………………………………………………………37 4.2 Khuyến nghị ………………………………………………………………38 39
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi, SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay