Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1)

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 17:22

Tiết 15 BÀI 15 Địa 12 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI Trường Phổ thơng Bình Long GV: Trần Hữu Lợi NỘI DUNG BÀI HỌC I BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG II MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG a BÃO b NGẬP LỤT c LŨ QUÉT d HẠN HÁN đ CÁC THIÊN TAI KHÁC III CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG I Bảo vệ mơi trường: • Học sinh đọc trả lời nhanh: a Hai vấn đề quan trọng bảo vệ môi trường nước ta ? -Tình trạng cân sinh thái MT -Tình trạng nhiễm mơi trường Biểu -Ơ nhiễm khơng khí -Ơ nhiễm đất -Ơ nhiễm nước Nguyên nhân ? Mất cân Sinh Thái MT Suy giảm tài nguyên rừng Tăng lượng CO2 vào khí Ơ nhiễm mơi trường Do chất thải cơng nghiệp Do chất thải từ sinh hoạt, sản xuất NN -Giải Pháp Trồng rừng Bỏ rác nơi quy định Nhà máy xử lí khí thải II Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: a Bão: Thảo luận nhóm (5 phút) - Nhóm 1: Thời gian, mùa bão - Nhóm 2: Tần suất, số lượng - Nhóm 3: Khu vực ảnh hưởng - Nhóm 4: Hậu Biện pháp Thảo luận nhóm (Như hoạt động 1) Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán e.Các thiên tai khác Nguyên nhân Hậu Biện pháp Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán Nguyên nhân Hậu Mưa nhiều, triều cường XD cơng trình lũ Thiệt hại người Trồng rừng Cháy rừng, nước cho SH SX Trồng rừng, XD hệ thống thủy lợi Động đất, Lốc, Sản xuất mưa đá, đời sống sương muối Động đất khó phòng tránh Mưa nhiều, địa hình dốc Mùa khơ, mưa e.Các thiên tai khác Đến SX SH Biện pháp Động đất - Lốc -Mưa đá Lũ quyét -Sương muối III Chiến lược quốc gia bảo vệ tài ngun mơi trường: • Em nêu nhiệm vụ chủ yếu Chiến lược quốc gia bảo vệ tài nguyên môi trường? Củng cố 1.Vấn đề chủ yếu để bảo vệ môi trường nước ta: a Trồng rừng b Đi xe đạp c Sử dụng nguồn lượng d Cả bốn ý 2.Cho biết hậu bão nước ta a.Dự báo thời gian hoạt động bão b.Tàu thuyền nhanh đất liền c Gây tác hại lớn cho sản xuất đời sống d.Củng cố đê biển, sơ tán dân 3.Ở nước ta động đất thường xảy vùng a Đông Bắc b Tây Bắc c Trường sơn Bắc d Trường sơn Nam • Khi học sinh, em làm để góp phần bảo vệ mơi trường • 5.Vào mùa lũ An Giang để tránh thiệt hại người cần phải làm gì? CHUẨN BỊ CHO TIẾT SAU Ơn tập từ Bài đến Bài 15 Kiểm tra Học Kì I ... Hậu Biện pháp Thảo luận nhóm (Như hoạt động 1) Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán e.Các thiên tai khác Nguyên nhân Hậu Biện pháp Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán Nguyên nhân Hậu Mưa...NỘI DUNG BÀI HỌC I BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG II MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG a BÃO b NGẬP LỤT c LŨ QUÉT d HẠN HÁN đ CÁC THIÊN TAI KHÁC III CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN... hoạt, sản xuất NN -Giải Pháp Trồng rừng Bỏ rác nơi quy định Nhà máy xử lí khí thải II Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: a Bão: Thảo luận nhóm (5 phút) - Nhóm 1: Thời gian, mùa bão -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1), Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1), I. Bảo vệ môi trường:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay