Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:57

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Ngàysoạn: Ngày giảng: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: HS nắm định lý trường hợp thứ để  đồng dạng (g g ) Đồng thời củng cố bước thường dùng lý thuyết để chứng minh  đồng dạng Dựng  AMN   ABC Chứng minh  ABC ~  A'B'C �  A'B'C'~  ABC - Kỹ năng: - Vận dụng định lý vừa họcđồng dạng để nhận biết  đồng dạng Viết tỷ số đồng dạng, góc tương ứng - Thái độ: Rèn luyện kỹ vận dụng định lý học chứng minh hình học II phương tiện thực hiện: - GV: Tranh vẽ hình 41, 42, phiếu học tập - HS: Đồ dùng, thứơc com pa, thước đo góc, định lý Iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV Kiểm tra: Phát biểu định lý trường hợp đồng dạng thứ thứ hai tam giác? Vẽ hình ghi (gt), (kl) nêu hướng chứng minh? 2- Bài *HĐ1: Bài toán dẫn đến định lý GV: Cho HS làm tập bảng phụ � = B �' Cho  ABC &  A'B'C có Â=Â' , B Chứng minh :  A'B'C'~  ABC - HS đọc đề - HS vẽ hình , ghi GT, KL * HĐ 2: áp dụng định lý 2) áp dụng - GV: Cho HS làm tập ?1 - Tìm cặp  đồng dạng hình 41 A D M B C 700 70 (a) E F (b) N P (c) A' D' 700 600 600 500 P M' 650 500 Định lý: Bài toán: ( sgk)  ABC &  A'B'C GT Â=Â' , Bˆ  Bˆ ' KL  ABC ~  A'B'C A M A' N B' C 400 Hoạt động GV - HS lên bảng - HS khác làm nháp ’ B C Chứng minh - Đặt tia AB đoạn AM = A'B' - Qua M kẻ đường thẳng MN // BC ( N � AC) Vì MN//BC �  ABC ~  AMN (1) Xét  AMN &  A'B'C có: B' (f) C' E' (d) F' N' P’ * HĐ3: Vận dụng định lý kiểm nghiệm tìm thêm vấn đề - GV: Chứng minh  ~ tỷ số hai đường cao tương ứng chúng tỷ số đồng dạng * HĐ4: GV: cho HS làm tập ?2 - HS làm việc theo nhóm A x D - Các góc tương ứng  ~ ?2 4,5 y B - Đại diện nhóm trả lời 3- Củng cố - Nhắc lại định lý - Giải 36/sgk 4- Hướng dẫn nhà Làm tập 37, 38, 39 / sgk Â=Â (gt) AM = A'B' ( cách dựng) AMˆ N  Bˆ ( Đồng vị) Bˆ  Bˆ ' (gt) � AMˆ N  Bˆ ’ �  ABC ~  A'B'C' * Định lý: ( SGK) 2) áp dụng - Các cặp  sau đồng dạng  ABC ~  PMN  A'B'C' ~  D'E'F' C  ABC ~  ADB Âchung ; ABˆ D  ACˆ B AB AC � AB2 = AD.AC  AD AB � x = AD = 32 : 4,5 = � y = DC = 4,5 - = 2,5 Ngàysoạn: Ngày giảng: LUYỆN TẬP I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: HS nắm định lý về3 trường hợp để  đồng dạng Đồng thời củng cố bước thường dùng lý thuyết để chứng minh  đồng dạng - Kỹ năng: - Vận dụng định lý vừa họcđồng dạng để nhận biết  đồng dạng Viết tỷ số đồng dạng, góc tương ứng Giải tập từ đơn giản đến khó- Kỹ phân tích chứng minh tổng hợp - Thái độ: Rèn luyện kỹ vận dụng định lý học chứng minh hình học II- phương tiện thực hiện: - GV: phiếu học tập - HS: Đồ dùng, thứơc com pa, thước đo góc, định lý - Bài tập nhà Iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV *HĐ1:Kiểm tra Nêu phương pháp để chứng minh  đồng dạng ? Chữa 36 *HĐ2: Luyện tập 1) Chữa 36 - HS đọc đề - Muốn tìm x ta làm nào? - Hai tam giác đồng dạng? sao? - HS lên bảng trình bày A H B C Hoạt động HS HS trả lời 1)Bài tập 36 A 12,5 * x D B * 28,5 => AB BD = BD DC + Từ ta có : x2= AB.DC = 356,25=>x �18,9 (cm) 2) Chữa 38 Vì AB // DE � Bˆ  Dˆ (SLT) Cˆ Cˆ (đ2) D K E GV : Cho học sinh làm phiếu học tập _ Muốn tìm x,y ta phải chứng minh   ? - Viết tỷ số đồng dạng * Giáo viên cho học sinh làm thêm : C  ABD  BDC Â  DBˆ C ( gt )  có:  �  ABD ~  BDC ABˆ D  BDˆ C ( slt ) �  ABC đồng dạng với  EDC (g g) AB = AC = BC DE EC DC x 3.3,5 Ta có : = � x= = 1,75 3,5 6 � Vẽ đường thẳng qua C vng góc với AB H , cắt DE K Chứng minh: CH AB = CK DE 3) Chữa 40/79 - GV: Cho HS vẽ hình suy nghĩ trả lời chỗ ( GV: dùng bảng phụ) - GV: Gợi ý:   Vì sao? * GV: Cho HS làm thêm Nếu DE = 10 cm Tính độ dài BC pp C1: theo chứng minh ta có: 2.6 = �y = =4 y Vì : BH //DK � Bˆ  Dˆ (So le trong) CH CB BC AB  (1) = (2) CK CD DC DE Từ (1) (2) đpcm ! Bài 40/79 A 15 �  ADE vuông A � BC2 = AB2 + AC2 = 152 + 202 = 625 � BC = 25 3- Củng cố: 4- Hướng dẫn nhà- Làm tập 41,42, 43,44,45 D DE 2  � BC = DE = 25 ( cm) BC 5 C2: Dựa vào kích thước cho ta có: 6-8-10 20 E B C - Xét  ABC &  ADE có: Â chung AE AD  (   EB AC 15 20 �  ABC ~  ADE ) ( c.g.c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay