Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:57

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 46 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lí, biết cách chứng minh định lí - HS vận dụng định lí để nhận biết tam giác đồng dạng với tam giác cho - Rèn kĩ tính tốn áp dụng II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ hai? HS Bài tập 34/77 Hoạt động 2: (30 phút) Định lí: GV: Nghiên cứu tốn sau bảng phụ Bài toán sgk Cho ∆ABC ∆A’B’C’ với A = A’; B = HS đọc đề B’ CMR: ∆ABC A ∆A’B’C’ A' M N HS : Tạo ∆AMN = ∆A’B’C’ + Muốn chứng minh ∆A’B’C’ ∆ABC CM: ∆AMN ∆ABC ta làm nào? HS trình bày: + Gọi HS trình bày bảng Chứng minh: Lấy M ẻ AB: AM = A’B’, Qua M kẻ MN//BC => ∆ AMN = Sau gọi nhận xét chốt lại phương ∆A’B’C’ pháp chứng minh tập (A =A’; AM = A’B’; M = B’ = B) (1) Do MN//BC => ∆ AMN ∆A’B’C’ (đl) + Từ tập phát biểu trường hợp Từ (1) (2) => ∆A’B’C’ đồng dạng thứ ba? HS phát biểu GV: Nghiên cứu tập sau ( ?2 ) áp dụng bảng phụ ?1 HS : đọc đề Trong tam giác sau cặp tam HS hoạt động theo nhóm giác đồng dạng? ∆ABC PMN + nhóm trình bày sau đưa kết B = M = C = 700 ∆A’B’C’ ∆D’E’F’ Vì ∆ABC B’ = E’ = 600; + Chữa chốt phương pháp C’ = F’ = 500 GV: Đưa ?2 lên bảng phụ ?2 A x 4,5 HS trình bày phần ghi bảng D a) Có tam giác: y B ABC, ADB, BDC C ∆ABC ∆ADB (g.g) b) ∆ABC + em lên bảng giải phần a,b? => ∆ ADB (g.g) AB AC 4,5 = => = => x = 2cm AD AB x y = DC = AC - x = 2,5 HS nhận xét + Nhận xét làm bạn? HS : Ta có BD phân giác suy tỉ lệ thức nào? Từ tính BC? DA BA = DC BC HS tính BC: c) BD phân giác B => DA BA = => 2,5 = BC => BC = 3,75 DC BC cm Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nêu trường hợp đồng dạng hai HS1 tam giác? - tập 35,36 /79 Bài 36: ∆ABD ∆BDC (g.g) => AB x = ⇒ x = 12,5 ⋅ 28,5 x DC ⇒ x = 12,5.28,5 ≈ Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lí thuyết theo sgk - Xem tập chữa - BTVN: 37/79 TIẾT 47 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố định lí ba trường hợp đồng dạng hai tam giác - Vận dụng định lí dể chứng minh tam giác đồng dạng, đẳng thức tam giác - Rèn kĩ giải tập II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng HS 1: thứ hai tam giác? Chữa tập 38/79? A HS 2: B Xét ∆ABC ∆EDC có: x C 3,5 => ∆ABCy D ∆EDC (g,g) E B1 = D1 (gt) C1 = C2 (đ) CA CB AB x = = => = = => y = 4; x = 1, 75 CE CD ED y 3,5 Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) tập 37/79 sgk HS nghiên cứu đề D GV: Nghiên cứu BT 37/79 bảng phụ, Vẽ hình vào ghi sau vẽ hình ghi GT - KL tập E 10 + Trong hình vẽ có tam giác vng? A Giải 15 thích sao? B 12 C - Có tam giác vng ∆ABE, ∆BCD, ∆EBD - ∆EBD B2 = 1v ( D1 + B3 =1v => B1 + Tính CD ? + B3 =1v ) ∆ABE + Tính BE? BD? ED? ∆CDB (g.g) nên ta có: AE BC 10 12 15.12 = => = => CD = = 18(cm) AB CD 15 CD 10 + So sánh S BDE S AEB S BCD ta làm nào? Ba HS lên bảng, em tính độ dài đoạn thẳng HS: HS đứng chỗ tính S BDE S BDC so sánh với S BDE GV: Nghiên cứu BT 40/80 bảng phụ Các nhóm trình bày bảng phụ: A E ∆ABC ∆AED có góc A chung 20 15 D B C AB 15  = = AB AE AC 20  =  => AE  AC AD = = AD  Vậy∆ABC ∆AED (c.g.c) + u cầu nhóm trình bày sau đưa kết chữa Các nhóm nhận xét chéo sửa chữa Bài tập 45/80-SGK HS: ∆ABC ? Nhận xét quan hệ tam AB BC AC 10 AC = = => = = DE EF DF EF AC − 6.10 15 ∗) EF = = (cm) ∗)8.( AC − 3) = AC => AC − AC = 24 => AC = 24 => AC = 12(cm) 12.6 ∗) DF = = 9(cm) giác trên? Từ lập tỉ số đồng dạng tính EF, AC, DF? Gọi HS lên bảng làm phần, lớp hoạt động cá nhân µ ;B µ =E µ ∆DEF (g.g) µA = D => Gọi HS nhận xét, sửa chữa Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nêu trường hợp đồng dạng hai tam giác? - Bài tập 35,36 /79 Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lí thuyết theo sgk - Xem tập chữa - BTVN: 37/79
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay