TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG

21 41 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:41

... Hệ trục quán tính trung tâm?Cách xác định hệ trục quán tính trung tâm? Câu :(3đ) Cho mặt cắt nh hình vẽ: Hãy xác định hệ trục quán tính trung tâm tính mô men quán tính trung tâm mặt cắt.(kích... Jxy= - Hệ trục quán tính trung tâm hệ trục quán tính dii qua trọng tâm mặt cắt - Đặc điểm hệ trục quán tính trung tâm Jxy = Sx = Sy = - C¸ch x¸c định hệ trục quán tính trung tâm Nếu hình phẳng có... tính trung tâm, xác định trọng tâm hình phẳng, vẽ trục khác qua trọng tâm vuông góc với trục đối xứng ta đợc hệ trục quán tính trung tâm + HƯ trơc qu¸n tÝnh chÝnh: + HƯ trơc qu¸n tÝnh trung tâm:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG, TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay