Cấu tạo và chú ý khi sử dụng máy phát điện

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:38

... thành phần, đóng vai trò định chu kỳ điều chỉnh điện áp – Ổn áp: Chuyển đổi điện áp xoay chiều AC thành dòng điện chiều DC Điều chỉnh phần nhỏ điện áp đầu thành điện áp xoay chều chuyển đổi thành... hợp cuộn d y thứ cấp stato, gọi cuộn d y kích thích – Cuộn d y kích thích: Chuyển đổi dòng điện chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC Các cuộn d y kích thích có chức tương tự cuộn d y stato tạo... dòng điện xoay chiều nhỏ Các cuộn d y kích thích kết nối với đơn vị gọi chỉnh lưu quay – Bộ chỉnh lưu quay: Chuyển đổi dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều Chỉnh lưu dòng xoay chiều phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và chú ý khi sử dụng máy phát điện, Cấu tạo và chú ý khi sử dụng máy phát điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay