Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:32

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 48 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU - HS nắm vững dấu hiệu đồng dạng tam giác vng - Vận dụng định lí tam giác để tính tỉ số đường cao, diện tích - Rèn kĩ chứng minh II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) HS GV: Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác? HĐ2: Bài (30ph) áp dụng trường hợp đồng dạng tam giác Cho ABC A’B’C’ có A = 1V, A’ = 1V cần bổ sung thêm điều ABC A’B’C’ có kiện để tam giác đồng dạng? + B = B’ => ABC A'B'C' + Hoặc AB AC  A ' B ' A 'C ' GV: Ngoài trường hợp đồng dạng Dấu hiệu nhận biết hai tam giác vng suy từ tam giác trường hợp đồng dạng không, nghiên cứu ?1 sgk? ?1/81 HS đọc sgk đứng chỗ trả lời: DEF D’E’F’ * Phát biểu trường hợp đồng dạng đó? ABC A’B’C’ GV yêu cầu HS vẽ hình , Ghi GT/KL vào * Định lý sgk suy nghĩ A cách c/m Gợi ý: A' Bình phương vế đẳng thức (1) sau áp dụng t/c dãy tỉ số ta được: B C' C B' B ' C '2 A ' B '2 B ' C '2  A ' B '2   BC AB BC  AB Nhưng theo định lí Py-ta-go thì: B ' C ' B ' C '2  A ' C '2 BC  AB  AC CM (sgk) nên suy A'C' = AC Từ áp dụng trường hợp đồng dạng thứ tam HS nghiệm lại định lí với trường hợp tam giác ?1 giác GV chốt lại trường hợp đồng dạng đặc biệt tam giác vuông Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng GV cho ABC A’B’C với tỉ số k Gọi AH BC; A’H’ B’C’ đường cao HS tự c/m: Vì AHB A’H’B’ (A = A’; H = H’) tương ứng CMR: AH AB  k A' H ' A' B ' AH k A'H ' Hãy dựa vào hướng dẫn SGK tự HS phát biểu hoàn thành phần c/m vào ghi Định lí 2: sgk Từ phát biểu thành định lí? A ABC A' h B H Cho ABC A’B’C với tỉ số k => h k h' h' C B' H' C' A’B’C’ Tính S SA’B’C’, sau lập tỉ số ABC S ? S' Theo kết tốn ta có định lí nào? HS : S ABC = 1/2 BC.AH SA’B’C’ = 1/2 B’C’.A’H’ BC AH S BC AH   k k  k =>  S' B ' C ' A ' H ' B ' C ' A ' H ' HS phát biểu Định lí 3: ABC A’B’C với tỉ số k => Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng HS1 S k S' tam giác vuông - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích HS2 E tam giác đồng dạng? D - Bài tập 46/84 HS3: - ADC - DEF F Giải thích: A B ABE BCF C HĐ4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lý thuyết theo sgk - BTVN: 47,48/84 * Hướng dẫn 47: ABC tam giác vuông ( Py-ta go đảo ) nên A’B’C' vng => tích cạnh góc vng 54, kết hợp với đ/k có cạnh tỉ lệ với 3;4;5 để tìm độ dài canh TIẾT 49 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố dấu hiệu đồng dạng tam giác vuông, tỉ số 2đường cao, tỉ số diện tích - Vận dụng định lí để chứng minh tam giác đồng dạng - HS thấy ứng dụng tam giác đồng dạng II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng HS 1: tam giác vuông? Chữa BT 50/84 sgk HS 2: B Vì BC //B’C’ => C = C’; A = A’ = 1V => ABC ABC (g - g) => AB 36,9 AB AC  => 2,1 1, 62 A' B ' A'C ' =>AB = ,83 (m) A C Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) GV: Nghiên cứu BT 49/84 bảng phụ? + Vẽ hình ghi GT - KL tốn A BT 49/84 HS đọc đề HS vẽ hình vào HS trả lời câu hỏi GV để tìm cách giải a) ABC HBA (g - g) ABC HAC (g - g) => HBA HAC ( t/c bắc cầu ) H b) ABC , A = 1V BC2 = AC2 + AB2 ( ) => BC = 12,45 20,5 B C AB  AC + Để giải BT 49/84 ta làm ntn? GV hướng dẫn HS làm phần b = 23, 98 (cm) Vì ABC =>HB = 6,46 HA = 10,64 (cm) HC = BC - BH = 17,52 A GV: Nghiên cứu BT 52/85 bảng 12 phụ ? B H HBA => C BT 52/85 HS đọc đề bài, vẽ hình AB AC BC   HB HA BA - Để tính HB, HC ta làm ntn ? HS :- ABC HBA - Lập đoạn thẳng tỉ lệ - Tính HB HC -Yêu cầu HS hoạt động nhóm , sau HS hoạt động theo nhóm đưa kết Xét ABC HBA có A = H = 1V , B chung => ABC HBA (g-g) Yêu cầu nhóm nhận xét chéo sửa chữa AB BC 12 20    HB BA HB 12 => HB = 7,2 (cm) =>HC = BC - HB = 12,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho  AMN  M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác - BTVN: 46,47,48 (SBT), 51 (SGK) A * Hướng dẫn bài48/SBT: B H C AH  BH.HC � AH CH  BH AH � AHC : BHA ... dụng trường hợp đồng dạng thứ tam HS nghiệm lại định lí với trường hợp tam giác ?1 giác GV chốt lại trường hợp đồng dạng đặc biệt tam giác vuông Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng. .. 12 ,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho  AMN  M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác. .. lí 3: ABC A’B’C với tỉ số k => Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng HS1 S k S' tam giác vuông - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích HS2 E tam giác đồng dạng? D - Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay