Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:32

... dụng trường hợp đồng dạng thứ tam HS nghiệm lại định lí với trường hợp tam giác ?1 giác GV chốt lại trường hợp đồng dạng đặc biệt tam giác vuông Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng. .. 12 ,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho  AMN  M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác. .. lí 3: ABC A’B’C với tỉ số k => Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng HS1 S k S' tam giác vuông - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích HS2 E tam giác đồng dạng? D - Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay