Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

... số đồng dạng hai tam giác đồng dạng tỉ số Hoạt động 5: Củng cố (3) ? Tóm tắt kiến thức - Các trường hợp đồng dạng tg vuông - Tỉ số đường cao tương ứng, tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng G:... bị G: Bảng phụ, thước H: Ôn trường hợp đồng dạng hai tam giác vuông III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (5) Phát biểu trường hợp đồng dạng hai tam giác vuông Cho tg ABC ( A = 90o);... tích hai tam giác đồng dạng - Vận dụng định lí vào chứng minh hai tam giác đồng dạng để tính độ dài đoạn thẳng , tính chu vi, diện tích tam giác - Thấy ứng dụng thực tế hai tam giác đồng dạng II
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay